Làm thủ tục trực tuyến

Làm thủ tục trực tuyến đối với chuyến bay quốc tế

Làm thủ tục trực tuyến cho phép hành khách đã đặt chỗ và hoàn tất thông tin cần thiết được phép làm thủ tục lên máy bay từ 24 giờ đến 75 phút trước giờ khởi hành.

Trong quá trình này, quý khách có thể xác nhận hoặc thay đổi ghế và nhận thẻ lên máy bay. Hãy nhớ rằng quý khách có thể đặt trước chỗ và nhập thông tin cần thiết bất cứ lúc nào sau khi đã đặt chỗ chuyến bay.

 • Dịch vụ này có thể không áp dụng với một số hành khách đi cùng trẻ sơ sinh hoặc một số đường bay nhất định. Nếu quý khách có nhiều chuyến bay nối chuyến, quy trình làm thủ tục sẽ được thực hiện theo thứ tự chuyến bay của quý khách.

Information

 • As of June 24th, Online Check-In service for domestic flights is available on Domestic ANA Website.
 • Customers who reserve domestic flights with international ticket need to check-in on this Website.
  (Some cases may not be able to Online Check-In.Please check in at the airport counter.)

Quy trình làm thủ tục trực tuyến

Quý khách sẽ nhận được email thông báo làm thủ tục 24 giờ trước giờ khởi hành chuyến bay. Hành khách bay đến/từ Hoa Kỳ cũng phải đăng ký thông tin xuất nhập cảnh.

 • Ở bước này, hành khách đã đặt chỗ cũng có thể thay đổi ghế đã đặt. Yêu cầu ghế ngồi được đáp ứng dựa trên tình trạng ghế trống.
 • Đối với hành trình quốc tế có nối chuyến từ chuyến bay nội địa Nhật Bản, dịch vụ làm thủ tục trực tuyến chỉ có hiệu lực 24 giờ trước giờ khởi hành chuyến bay quốc tế, ngay cả trong trường hợp hành khách nhận email thông báo làm thủ tục 24 giờ trước giờ khởi hành chuyến bay nội địa.
 • Khi thực hiện nhiều chuyến bay, quý khách phải làm thủ tục theo thứ tự chuyến bay.

Tìm kiếm thông tin đặt chỗ, sau đó nhập thông tin hộ chiếu hoặc địa chỉ email để đặt trước ghế ngồi trên màn hình chi tiết đặt chỗ.

Chi tiết thông tin đặt vé

Mã đặt chỗ

Mã đặt chỗ ANA gồm sáu ký tự chữ và số.

Nếu quý khách không đặt chỗ qua ANA (ví dụ là quý khách đặt qua đại lý lữ hành), mã đặt chỗ có thể khác. Vui lòng yêu cầu đại lý xuất vé cung cấp mã đặt chỗ ANA.

Số vé điện tử trên trang chi tiết thông tin đặt vé

Số vé điện tử

Số vé điện tử dài 13 chữ số và bắt đầu bằng 205.

Tên của quý khách

Nếu trên vé có thể hiện tên đệm của quý khách, hãy nhập tên quý khách (không có khoảng trắng) trước tên đệm trong trường "Tên". Ví dụ: nếu tên trên vé là John Scott Doe, quý khách sẽ nhập tên đó như sau:

Tên: JOHNSCOTT Họ: DOE

 • Nếu trong tên của quý khách có khoảng trắng, quý khách cần thêm khoảng trắng đó.

Nếu không thể xác nhận đặt chỗ hoặc nếu quý khách có thắc mắc khác, vui lòng liên hệ với văn phòng nơi quý khách đã đặt chỗ.

Vui lòng đặt chỗ ít nhất 48 giờ trước giờ khởi hành chuyến bay quốc tế. Nếu quý khách bỏ lỡ thời hạn 48 giờ, quý khách sẽ có thể đặt chỗ trên màn hình làm thủ tục trực tuyến từ 24 giờ đến 75 phút trước giờ khởi hành.

Dịch vụ này có thể không khả dụng với một số hành khách đi cùng em bé hoặc đi một số đường bay nhất định. Vui lòng xem thông tin về hành khách và đường bay đủ điều kiện để biết chi tiết.

Lấy thẻ lên máy bay

Những loại thẻ lên máy bay có thể được dùng ở từng sân bay

Những loại thẻ lên máy bay có thể được sử dụng khác nhau tùy vào sân bay khởi hành. Kiểm tra trước.

 • Hành khách nối chuyến từ một chuyến bay quốc tế do Tập đoàn ANA khai thác sang một chuyến bay không phải của Tập đoàn ANA không thể lấy thẻ lên máy bay ở sân bay trung chuyển, kể cả khi họ đã đi qua quy trình làm thủ tục. Vui lòng in thẻ ra hoặc lấy thẻ ở sân bay khởi hành của chuyến bay do Tập đoàn ANA khai thác vào ngày quý khách bay trước khi khởi hành.
Chuyến bay khởi hành từ Nhật Bản

Quý khách có thể sử dụng thẻ lên máy bay trên thiết bị di động hoặc thẻ lên máy bay được in ra ở tất cả sân bay khởi hành của chuyến bay quốc tế ANA.

Thẻ lên máy bay trên thiết bị di động

Nếu quý khách khởi hành từ Nhật Bản, quý khách có thể sử dụng thẻ lên máy bay trên thiết bị di động ở tất cả sân bay khởi hành chuyến bay quốc tế.

Thẻ lên máy bay

Nếu quý khách khởi hành từ Nhật Bản, quý khách có thể sử dụng thẻ lên máy bay được in ra ở tất cả sân bay khởi hành chuyến bay quốc tế.

Khởi hành từ Hoa Kỳ, Canada và Mexico

Khởi hành từ Hoa Kỳ và Canada

Quý khách có thể sử dụng thẻ lên máy bay trên thiết bị di động hoặc thẻ lên máy bay được in ra ở tất cả sân bay khởi hành của chuyến bay quốc tế ANA.

Thẻ lên máy bay trên thiết bị di động

Nếu quý khách khởi hành từ Hoa Kỳ và Canada, quý khách có thể sử dụng thẻ lên máy bay trên thiết bị di động ở tất cả sân bay khởi hành chuyến bay quốc tế của ANA.

Thẻ lên máy bay

Nếu quý khách khởi hành từ Hoa Kỳ và Canada, quý khách có thể sử dụng thẻ lên máy bay được in ra ở tất cả sân bay khởi hành chuyến bay quốc tế của ANA.

Chuyến bay khởi hành từ Mexico

Quý khách chỉ có thể sử dụng thẻ lên máy bay được in ra tại Sân bay Quốc tế Mexico City. Lưu ý rằng quý khách sẽ không thể sử dụng thẻ lên máy bay trên thiết bị di động.

Thẻ lên máy bay

Quý khách có thể sử dụng thẻ lên máy bay được in ra ở Sân bay Quốc tế Mexico City.

Thẻ lên máy bay trên thiết bị di động

Quý khách không thể sử dụng thẻ lên máy bay trên thiết bị di động ở Sân bay Quốc tế Mexico City.

Khởi hành từ châu Âu và Nga

Quý khách có thể sử dụng thẻ lên máy bay trên thiết bị di động hoặc thẻ lên máy bay được in ra ở các sân bay khởi hành ở London, Brussels, Vienna, Paris, Frankfurt, Munich, Düsseldorf, Milan, và Stockholm.

Thẻ lên máy bay trên thiết bị di động

Quý khách có thể sử dụng thẻ lên máy bay trên thiết bị di động ở các sân bay khởi hành ở London, Brussels, Vienna, Paris, Frankfurt, Munich, Düsseldorf, Milan, và Stockholm.

Thẻ lên máy bay

Quý khách có thể sử dụng thẻ lên máy bay được in ra ở các sân bay khởi hành ở London, Brussels, Vienna, Paris, Frankfurt, Munich, Düsseldorf, Milan, và Stockholm.

Quý khách chỉ có thể sử dụng thẻ lên máy bay được in ra ở Sân bay Quốc tế Vladivostok. Lưu ý rằng quý khách sẽ không thể sử dụng thẻ lên máy bay trên thiết bị di động.

Thẻ lên máy bay

Quý khách có thể sử dụng thẻ lên máy bay được in ra ở Sân bay Quốc tế Vladivostok.

Thẻ lên máy bay trên thiết bị di động

Quý khách không thể sử dụng thẻ lên máy bay trên thiết bị di động ở Sân bay Quốc tế Vladivostok.

Khởi hành từ Đông Á, Nam Á, Đông Nam Á, và châu Đại Dương

Quý khách có thể sử dụng thẻ lên máy bay trên thiết bị di động hoặc thẻ lên máy bay được in ra ở các sân bay khởi hành ở Thượng Hải (Phố Đông), Hồng Kông*, Đài Bắc (Đào Viên và Tùng Sơn), Seoul (Icheon), Bangkok, Kuala Lumpur, Singapore, Sydney, và Perth.

 • * Nếu quý khách nối chuyến qua dịch vụ phà đến/từ nhiều thành phố khác nhau ở khu vực Đồng bằng Châu Giang và có thẻ lên máy bay được in ra hoặc thẻ lên máy bay trên thiết bị di động, vui lòng đến quầy của ANA trong SkyPier (bến phà) để lấy thẻ lên máy bay của quý khách.

Thẻ lên máy bay trên thiết bị di động

Quý khách có thể sử dụng thẻ lên máy bay trên thiết bị di động ở các sân bay khởi hành ở Hồng Kông, Đài Bắc (Đào Viên và Tùng Sơn), Seoul (Icheon), Bangkok, Kuala Lumpur, Singapore, Sydney, Perth.

Thẻ lên máy bay

Quý khách có thể sử dụng thẻ lên máy bay được in ra ở các sân bay khởi hành ở Hồng Kông, Đài Bắc (Đào Viên và Tùng Sơn), Seoul (Icheon), Bangkok, Kuala Lumpur, Singapore, Sydney, và Perth.

Quý khách chỉ có thể sử dụng thẻ lên máy bay được in ra ở các sân bay ở Bắc Kinh, Đại Liên, Thanh Đảo, Quảng Châu, Thẩm Dương, Hạ Môn, Thành Đô, Vũ Hán, Thâm Quyến, Thành phố Hồ Chí Minh, và Phnom Penh. Lưu ý rằng quý khách sẽ không thể sử dụng thẻ lên máy bay trên thiết bị di động.

Thẻ lên máy bay

Quý khách có thể sử dụng thẻ lên máy bay được in ra ở các sân bay ở Bắc Kinh, Thượng Hải (Phố Đông), Đại Liên, Thanh Đảo, Quảng Châu, Thẩm Dương, Hạ Môn, Thành Đô, Vũ Hán, Thâm Quyến, Thành phố Hồ Chí Minh, và Phnom Penh.

Thẻ lên máy bay trên thiết bị di động

Quý khách không thể sử dụng thẻ lên máy bay trên thiết bị di động ở các sân bay ở Bắc Kinh, Thượng Hải (Phố Đông), Đại Liên, Thanh Đảo, Quảng Châu, Thẩm Dương, Hạ Môn, Thành Đô, Vũ Hán, Thâm Quyến, Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc Phnom Penh.

Hãy đi đến quầy hành lý ở sân bay Seoul (Gimpo), Thượng Hải (Hồng Kiều), Hàng Châu, Hà Nội, Mumbai, Delhi, Chennai, Jakarta, Manila, và Yangon để nhận thẻ lên máy bay của quý khách. Lưu ý rằng quý khách sẽ không thể sử dụng thẻ lên máy bay trên thiết bị di động hoặc thẻ lên máy bay được in ra.

Thẻ lên máy bay

Quý khách sẽ không thể sử dụng thẻ lên máy bay được in ra ở sân bay Seoul (Gimpo), Thượng Hải (Hồng Kiều), Hàng Châu, Hà Nội, Mumbai, Delhi, Chennai, Jakarta, Manila, hoặc Yangon.

Thẻ lên máy bay trên thiết bị di động

Quý khách sẽ không thể sử dụng thẻ lên máy bay trên thiết bị di động ở sân bay Seoul (Gimpo), Thượng Hải (Hồng Kiều), Hàng Châu, Hà Nội, Mumbai, Delhi, Chennai, Jakarta, Manila, hoặc Yangon.

Thu thập thông tin hành khách cần thiết

Đối với hành khách bay đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc (không bao gồm Hồng Kông), Đài Loan, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh hoặc Canada, chính phủ nước sở tại yêu cầu các hãng vận chuyển phải thu thập thông tin gọi là Thông tin trước vềhành khách (API). Khi đặt vé chuyến bay, quý khách sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin này và ANA sẽ gửi cho chính phủ của quốc gia nơi quý khách đến.

Để biết thông tin về yêu cầu nhập cảnh tại tất cả các quốc gia mà ANA phục vụ, vui lòng xem thông tin về sân bay đó tại Hướng dẫn về sân bay và thành phố của ANA.

Thông tin hành khách nào được thu thập?

Hành khách trên chuyến bay áp dụng cần cung cấp:

 • Họ tên đầy đủ (họ tên đăng ký trên hộ chiếu)
 • Ngày sinh (theo Dương lịch)
 • Giới tính
 • Số xác nhận trùng tên, nếu có.
  • Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) cấp Số xác nhận trùng tên như một hình thức bảo vệ hành khách có thể bị nhận dạng sai là có tên trong danh sách theo dõi do nhiều lý do khác nhau chẳng hạn như có họ tên giống với kẻ bị tình nghi khủng bố.
  • Hành khách sẽ phải nộp đơn xin TRIP (Chương trình yêu cầu số nhận dạng trùng tên của du khách) để nhận Số khôi phục.
 • Số du khách đã biết, nếu có.
  • Số du khách đã biết là PASS ID được cấp cho hội viên của các chương trình hành khách đáng tin cậy như Global Entry Program (Chương trình nhập cảnh toàn cầu). Hành khách nào sở hữu ID này sẽ đủ điều kiện cho TSA Precheck®, chương trình kiểm tra nhanh của TSA.
  • Hành khách đủ điều kiện cho chương trình này có thể trải nghiệm quá trình rà soát an ninh sân bay nhanh hơn bằng cách đi qua đường dành riêng và không cần phải tháo giày, dây nịch, áo khoác, bỏ máy tính xách tay và chất lỏng ra. Trẻ em từ 12 tuổi trở xuống đi kèm với hành khách đủ điều kiện có thể đi qua đường dành riêng. Tìm hiểu thêm về TSA Precheck®.
 • Cư dân Hoa Kỳ hợp pháp cũng có thể cần cung cấp số Thẻ xanh của họ.
  • Số (đăng ký) người nước ngoài hoặc số USCIS hiển thị ở phía trước thẻ.

Quý khách có cần thị thực trước khi đi đến nước ngoài không?

Thị thực cho phép quý khách nhập cảnh vào quốc gia đến. Một số quốc gia không yêu cầu thị thực hoặc chỉ yêu cầu thị thực đối với một số hành khách.

Để kiểm tra xem thị thực có bắt buộc tại điểm đến của quý khách hay không, vui lòng xem Hướng dẫn về sân bay và thành phố.

Số thị thực là số màu đỏ ở góc dưới bên phải của Thị thực (thường từ 6 đến 8 chữ số). Khi nhập thông tin này, quý khách phải nhập tổng cộng 8 chữ số.

 • Nếu số thị thực ngắn hơn 8 chữ số, vui lòng nhập một hoặc nhiều số không (0) trước số đó.

Hành khách có thể không làm thủ tục trực tuyến được

Các hành khách dưới đây nên làm thủ tục trực tuyến từ 24 giờ đến 75 phút trước giờ khởi hành chuyến bay quốc tế, hoặc đến quầy làm thủ tục vào ngày khởi hành.

 • Hành khách bay đến Hoa Kỳ cần có thị thực trong hồ sơ nhập cảnh.
 • Hành khách đã thanh toán vé với giá vé không cho phép đặt chỗ trước (ví dụ: yêu cầu được thực hiện thông qua đại lý du lịch).
 • Hành khách đã đặt chỗ và thanh toán vé cho chuyến bay quốc tế do Tập đoàn ANA khai thác mang số hiệu chuyến bay của hãng hàng không khác.
 • Đặt chỗ cho trẻ em dưới 2 tuổi ngồi ghế riêng.
  • Nếu quý khách không thể đặt chỗ trên trang web ANA trước khi khởi hành, quý khách có thể yêu cầu đặt chỗ trước bằng cách liên hệ với ANA qua điện thoại trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành chuyến bay quốc tế. Sau khi quý khách có thể sử dụng dịch vụ Làm thủ tục trực tuyến trên trang web của ANA.

Hành khách không thể làm thủ tục trực tuyến

 • Hành khách trên chuyến bay liên doanh do hãng hàng không khác khai thác.
 • Hành khách có giấy chứng nhận y tế.
 • Hành khách đã mua thêm ghế để mang hành lý cồng kềnh hoặc vì lý do tương tự.
 • Hành khách có vé bao gồm trẻ em dưới 2 tuổi không ngồi ghế riêng.

Đường bay đủ điều kiện làm thủ tục trực tuyến

Tất cả các chuyến bay quốc tế do Tập đoàn ANA khai thác đều đủ điều kiện làm thủ tục trực tuyến. Chuyến bay liên doanh do các hãng hàng không khác khai thác không đủ điều kiện.

 • Một số chuyến bay, như chuyến bay thuê bao có thể không đủ điều kiện.

Điều kiện làm thủ tục trực tuyến cho các chuyến bay nối chuyến như sau.

 • Khi nối chuyến từ chuyến bay nội địa Nhật Bản sang chuyến bay quốc tế: Nối chuyến phải trong cùng ngày hoặc ngày hôm sau.
 • Khi nối chuyến từ một chuyến bay quốc tế sang một chuyến bay nội địa Nhật Bản: Nối chuyến phải trong cùng ngày.
 • Khi bay trên một chuyến bay do hãng hàng không đối tác khai thác có nối chuyến sang/từ một chuyến bay quốc tế do Tập đoàn ANA khai thác.
 • Khi nối chuyến từ chuyến bay do hãng hàng không khác khai thác (chặng bay đầu tiên trong hành trình của quý khách) sang chuyến bay quốc tế do Tập đoàn ANA khai thác.
Lưu ý:
 • Dịch vụ làm thủ tục trực tuyến có thể không áp dụng trong một số trường hợp ngay cả khi quý khách đã đăng ký trước thông tin cần thiết. Trong trường hợp này, ANA sẽ gửi cho quý khách email hướng dẫn quý khách hoàn tất thủ tục tại sân bay.
 • Dịch vụ làm thủ tục trực tuyến có thể không áp dụng vì lý do liên quan đến hệ thống. Trong trường hợp này, vui lòng làm thủ tục tại sân bay.

Khi đến sân bay

Mang theo thẻ lên máy bay bản in hoặc thẻ lên máy bay trên điện thoại di động. Ký gửi hành lý ít nhất 60 phút trước chuyến bay và đến cổng lên máy bay ít nhất 30 phút trước khi khởi hành.

Thông tin nâng hạng

Hành khách đã nâng hạng:

Quý khách có thể làm thủ tục cho hạng ghế cao hơn.

Hành khách trong danh sách chờ nâng hạng:

Hành khách đã nâng hạng trước ngày khởi hành có thể làm thủ tục cho hạng ghế cao hơn. Hành khách chưa nâng hạng sẽ được làm thủ tục cho hạng ghế trên vé họ đã thanh toán.

 • Vui lòng kiểm tra tính khả dụng nâng hạng ghế tại quầy làm thủ tục tại sân bay vì có thể có ghế trống vào ngày khởi hành.

Hành khách sử dụng điểm nâng hạng vào ngày khởi hành:

Vui lòng hỏi tại quầy làm thủ tục tại sân bay. Quý khách nên yêu cầu nâng hạng trước vào bất cứ khi nào có thể.

 • Các điều kiện sẽ được áp dụng khi sử dụng Điểm nâng hạng vào ngày khởi hành.

Quý khách cần hỗ trợ thêm?