Tỷ lệ tử vong của thú cưng

Những trường hợp thú cưng tử vong trước đây

Mặc dù ANA sẽ chăm sóc thú cưng của quý khách hết sức tận tình, nhưng đáng tiếc vẫn có một số trường hợp thú cưng chết khi được vận chuyển bằng máy bay.

Quý khách chỉ nên cân nhắc vận chuyển thú cưng bằng máy bay sau khi đã đọc kỹ thông tin có sẵn.

Những trường hợp thú cưng tử vong từ năm 2015

Năm Tháng Loại thú cưng
2015 Tháng 3 Chó
2016 Tháng 10 Chó
2017 Tháng 1 Chó
2019 Tháng 11 Chó
2020 Tháng 1 Chó
2021 Tháng 2 Chó
2021 Tháng 5 Chó
2021 Tháng 8 Mèo
2021 Tháng 9 Chó