Dành cho hành khách đi cùng chó đến Hoa Kỳ

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) đã ra thông báo tạm dừng nhập cảnh chó từ các quốc gia và khu vực mà CDC cho là có rủi ro bệnh dại cao, và chó đã từng ở các quốc gia và khu vực có rủi ro bệnh dại cao trong 6 tháng qua trên các chuyến bay chở hành khách và hàng hóa đến Hoa Kỳ vào hoặc sau ngày 14/07/2021.

Để biết danh sách các quốc gia và khu vực được xếp loại có rủi ro bệnh dại cao, hãy xem trang web của CDC, High-Risk Countries for Dog Rabies.

Trong một số trường hợp nhất định, chó từ các quốc gia và khu vực được phân loại là có rủi ro bệnh dại cao và chó đã từng ở các quốc gia và khu vực có rủi ro bệnh dại cao trong 6 tháng qua có thể nộp đơn cho CDC trong tối thiểu 30 ngày làm việc trước khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web của CDC How to Apply for a CDC Dog Import Permit.

Vui lòng lưu ý rằng quý khách sẽ không nhận được phê duyệt từ CDC khi đến Hoa Kỳ, và chó đến từ các quốc gia và khu vực được coi là có rủi ro bệnh dại cao không có phê duyệt CDC sẽ bị từ chối nhập cảnh và trả về quốc gia khởi hành và quý khách phải tự chịu chi phí.