รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารระหว่างประเทศของ ANA

รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารระหว่างประเทศของ ANA

สมาชิก ANA Mileage Club และสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้สามารถแลกไมล์สะสมสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศบนเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย ANA ได้

เที่ยวบินที่มีสิทธิ์

เที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA

 • ไม่พร้อมให้บริการสำหรับเที่ยวบินร่วมที่มีหมายเลขเที่ยวบินของ ANA ซึ่งดำเนินการโดยสายการบินอื่น หรือเที่ยวบินร่วมที่มีหมายเลขเที่ยวบินของสายการบินอื่นซึ่งดำเนินการโดย ANA

ชั้นการสำรองที่นั่งที่มีสิทธิ์

โปรดเตรียมบัตรโดยสารที่ซื้อแล้วสำหรับทุกเส้นทางที่ท่านต้องการจะใช้รางวัล
หากต้องการสมัครรับรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสาร ท่านจะต้องซื้อบัตรโดยสารสำหรับชั้นโดยสารที่มีสิทธิ์ต่อไปนี้

ชั้นการจองที่มีสิทธิ์ตามต้นทางของแผนการเดินทาง
ต้นทางของแผนการเดินทาง ชั้นประหยัดเป็นชั้นประหยัดพรีเมียม*1 ชั้นประหยัดพรีเมียม / ชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ ชั้นธุรกิจเป็นชั้นเฟิร์สคลาส
ในประเทศญี่ปุ่น Y, B, M, U, H, Q, V G, E, Y, B, M, U J, C, D, Z
นอกประเทศญี่ปุ่น Y, B, M, U, H, Q, V G, E, Y, B, M, U, H J, C, D, Z
 • *1.
  พร้อมให้บริการสำหรับเที่ยวบินตั้งแต่ 1 เมษายน 2020
ข้อควรทราบ
 • จะไม่สามารถสมัครอัพเกรดทั้งจากชั้นประหยัดไปเป็นชั้นธุรกิจและชั้นประหยัดไปเป็นชั้นประหยัดพรีเมียมสำหรับเที่ยวบินเดียวกันในเวลาเดียวกันได้
 • ลูกค้าที่ได้สมัครเพื่ออัพเกรดจากชั้นประหยัดไปเป็นชั้นประหยัดพรีเมียมแล้วหลังจากนั้นจะไม่สามารถอัพเกรดไปเป็นชั้นธุรกิจได้
  หากต้องการอัพเกรดเป็นชั้นธุรกิจ ลูกค้าต้องส่งคำขอคืนเงินสำหรับการสมัครอัพเกรดปัจจุบัน แล้วจากนั้นทำการสมัครใหม่เพื่ออัพเกรดจากชั้นประหยัดไปเป็นชั้นธุรกิจ
 • ไม่สามารถอัพเกรดจากชั้นประหยัดเป็นชั้นเฟิร์สคลาสโดยตรงได้
 • ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเที่ยวบิน ซึ่งไม่สามารถรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารได้
 • รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารไม่สามารถใช้ได้กับส่วนของเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น
 • ต้นทางของแผนการเดินทางหมายถึงจุดออกเดินทางในเส้นทางแรกของของแผนการเดินทางเที่ยวบินระหว่างประเทศ

ไมล์สะสมที่กำหนด

สามารถแลกรับรางวัล 1 เส้นทาง (เที่ยวเดียว) ได้โดยเริ่มตั้งแต่ 9,000 ไมล์

จำนวนไมล์สะสมที่ต้องใช้ในการแลกรับรางวัลจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับไมล์สะสมพื้นฐานสำหรับเส้นทางและชั้นโดยสาร
โปรดตรวจสอบ ตารางไมล์สะสมที่กำหนด สำหรับข้อกำหนดการแลกรางวัลที่สอดคล้องกับ ไมล์สะสมประจำเส้นทางพื้นฐาน

 • ไมล์สะสมที่กำหนดจะระบุไว้สำหรับแต่ละเส้นทาง (เที่ยวเดียว) และแตกต่างจากไมล์สะสมรวมสำหรับรางวัลประจำเส้นทางทั้งหมด
 • โปรดเตรียมบัตรโดยสารที่ซื้อแล้ว (ที่มีชั้นโดยสารก่อนการอัพเกรด) สำหรับทุกเส้นทางที่ท่านต้องการจะใช้รางวัล
 • สมาชิกในครอบครัวผู้ที่ลงทะเบียน ANA Card Family Miles หรือบริการ ANA Mileage Club Family Account (AFA) สามารถรวมไมล์สะสมของตนเพื่อแลกรางวัลได้

การใช้คะแนนอัพเกรด ANA

สมาชิก ANA Diamond Service, Platinum Service และ Bronze Service และสมาชิกบัตร ANA Super Flyers สามารถใช้คะแนนอัพเกรดเพื่อแลกรางวัลได้
โปรดดูหน้าบริการสมาชิกพรีเมียมของ ANA สำหรับรายละเอียด

เกี่ยวกับคะแนนอัพเกรด (บริการสมาชิกพรีเมียมของ ANA)

ระยะเวลาที่ใช้ได้

รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารจะใช้ได้ในเที่ยวบินที่มีการจองเท่านั้น

นโยบายการใช้ไมล์สะสมสำหรับเด็กทารกและเด็ก

เด็กทารก (อายุน้อยกว่า 2 ปี*2)

เมื่อใช้รางวัลสำหรับเด็กทารก

ท่านสามารถใช้รางวัลสำหรับเด็กทารกได้ หากมีการซื้อบัตรโดยสาร (ค่าโดยสารสำหรับเด็ก) สำหรับส่วนที่มีสิทธิ์อัพเกรดและใช้ไมล์สะสมเท่ากับผู้ใหญ่ในการแลกรับรางวัล

เมื่อไม่ได้ใช้รางวัลสำหรับเด็กทารก

ไม่ว่าจะเป็นบัตรโดยสารสำหรับเด็กทารก (ไม่มีที่นั่ง) หรือบัตรโดยสารสำหรับเด็ก (พร้อมที่นั่ง) สำหรับชั้นโดยสารเดียวกันหลังการอัพเกรด*3 เนื่องจากผู้ใหญ่ที่ร่วมเดินทางจะต้องซื้อแยกต่างหาก

 • *2.
  มีการพิจารณาอายุในขณะที่ขึ้นเครื่องในเส้นทางแรก
 • *3.
  การอัพเกรดชั้นประหยัดพรีเมียมเป็นชั้นประหยัดพรีเมียม

เด็ก (อายุ 2-12 ปี*4)

เด็กจะใช้ไมล์สะสมจำนวนเท่ากันกับผู้ใหญ่ในการแลกรับรางวัล

 • *4.
  มีการพิจารณาอายุในขณะที่ขึ้นเครื่องในเส้นทางแรก

ข้อควรทราบ

 • ไม่สามารถใช้รางวัลเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA ร่วมกับรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารได้
 • รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA สามารถใช้ร่วมกับรางวัลการอัพเกรดชั้นโดยสารของ Star Alliance สำหรับเที่ยวบินหลายเที่ยวภายในแผนการเดินทางเดียวกันได้ แต่ไม่สามารถใช้ร่วมกันในเที่ยวบินเดียวกัน
 • สิทธิ์ในการจองและเข้าชื่อรอก่อนมีให้บริการสำหรับการอัพเกรดเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA สำหรับสมาชิกระดับพรีเมี่ยมที่ขึ้นเครื่องในเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย ANA Group เมื่อใช้ไมล์สะสมของสมาชิกเอง ผู้ใช้ที่ได้รับรางวัลที่ลงทะเบียนซึ่งใช้รางวัลในขณะที่ไม่ได้เดินทางพร้อมสมาชิก AMC จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการจองและรายชื่อการรอก่อน
 • จำนวนที่นั่งที่สามารถใช้รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารได้นั้นมีจำนวนจำกัด (และอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน)
  อาจมีบางกรณีที่ไม่สามารถใช้รางวัลได้แม้จะมีที่นั่งอัตราค่าโดยสารปกติก็ตาม
 • เมื่อใช้รางวัลอัพเกรด ไมล์สะสมและการสะสมคะแนนพรีเมียมของ ANA จะคำนวณจากชั้นโดยสารของบัตรโดยสารที่ซื้อไว้เดิม
 • โปรดทราบข้อมูลต่อไปนี้เมื่อต่อเครื่องจากเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่นไปยังเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย ANA
  1. อาจมีบางกรณีที่ไม่สามารถเช็คอินแบบผ่านตลอดสำหรับเที่ยวบินที่อัพเกรด เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับสนามบินที่ออกเดินทาง สายการบินที่ดำเนินการ หรือระบบ IT ท่านจำเป็นต้องเช็คอินอีกครั้งที่สนามบินต่อเครื่อง
  2. น้ำหนักสัมภาระฟรีสำหรับชั้นโดยสารที่อัพเกรดแล้วจะไม่สามารถใช้ได้กับสำหรับเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินอื่น
   ลูกค้าจะต้องเช็คอินสัมภาระของตนอีกครั้งเมื่อต่อเครื่องกับเที่ยวบินของ ANA
   ในบางประเทศ ลูกค้าอาจต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองก่อนที่จะสามารถเช็คอินสัมภาระได้อีกครั้ง
 • ไมล์สะสมที่ใช้แลกรับรางวัลจะไม่สามารถคืนไปยังบัญชีของไมล์สะสมหรือแลกรับเป็นรางวัลอื่นได้ แม้ว่ารางวัลที่แลกรับในตอนแรกจะไม่ถูกนำมาใช้ก็ตาม ยกเว้นไมล์สะสมที่สามารถดำเนินการ คืนเงินสำหรับรางวัลที่ไม่ได้ใช้
 • สมาชิก AMC หรือผู้โดยสารจะเป็นผู้รับผิดชอบ ในการชำระภาษี ค่าธรรมเนียมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสาร ค่าเชื้อเพลิง และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสาร
 • นอกจากนี้ ยังมีภาษี UK's Air Passenger Duty ภาษี France's Air Passenger Solidarity และส่วนเกินของภาษี France's Air Passenger Solidarity สำหรับการอัพเกรดด้วยไมล์สะสม และจำนวนที่แน่นอนจะขึ้นอยู่กับชั้นโดยสารที่ให้บริการ
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกแล้ว ท่านต้องชำระส่วนต่างใดๆ พร้อมภาษีสำหรับชั้นโดยสารที่อัพเกรดแล้วที่สนามบิน
  • ภาษีการโดยสารทางอากาศ (Air Passenger Duty) ของสหราชอาณาจักร: ให้บริการสำหรับผู้โดยสารทุกท่านที่ออกเดินทางจากสนามบินในสหราชอาณาจักร
  • ภาษี France's Air Passenger Solidarity และส่วนเกินของภาษี France's Air Passenger Solidarity: ให้บริการสำหรับผู้โดยสารทุกท่านที่ออกเดินทางจากสนามบินในประเทศฝรั่งเศส

ตารางนี้ระบุไมล์สะสมสำหรับแลกรับรางวัลที่กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับแต่ละช่วงไมล์สะสมพื้นฐานของแต่ละเส้นทางใน 1 เส้นทาง (เที่ยวเดียว)

ไมล์สะสม 1 เส้นทาง (เที่ยวเดียว)
(ไมล์สะสมประจำเส้นทางพื้นฐาน)
ชั้นประหยัดเป็นชั้นประหยัดพรีเมียม*1 ชั้นประหยัดพรีเมียม / ชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ ชั้นธุรกิจเป็นชั้นเฟิร์สคลาส
0-2,000 9,000 12,000 20,000
2,001-3,500 15,000 18,000 30,000
3,501-4,500
15,000 20,000 35,000
4,501-5,500 20,000 25,000 40,000
5,501 ขึ้นไป 20,000 28,000 45,000
 • *1.
  พร้อมให้บริการสำหรับเที่ยวบินตั้งแต่ 1 เมษายน 2020

วิธียื่นคำขอรับบริการนี้

ท่านสามารถส่งใบสมัครรับการอัพเกรดผ่านเว็บไซต์ ANA ได้ หากหมายเลขบัตรโดยสารขึ้นต้นด้วย “205”

หากหมายเลขบัตรของท่านไม่ได้เริ่มต้นด้วย 205 โปรดโทรติดต่อเรา

 • การจองที่นั่งสำหรับชั้นโดยสารที่ท่านต้องการอัพเกรดจะพร้อมใช้งานเมื่อการอัพเกรดของท่านได้รับการยืนยันแล้ว ท่านอาจไม่สามารถจองที่นั่งที่ท่านต้องการได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ

โปรดสมัครผ่านทางเว็บไซต์ ANA

 • หลังจากล็อกอิน ให้ไปที่หน้าจอการจองการอัพเกรดจากเมนูรางวัลเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA
 • หากต้องการรวมไมล์สะสมของสมาชิกในครอบครัวเพื่อแลกรับรางวัลเที่ยวบินโดยใช้บริการ ANA Card Family Miles หรือบริการ ANA Mileage Club Family Account Service (AFA) สมาชิกหลัก (ตัวแทน) จะต้องเป็นผู้ล็อกอินและสมัคร

ดำเนินการจองทางโทรศัพท์

กรณีที่ไม่สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ ANA

 • กรณีที่กลุ่มผู้โดยสารเดินทางพร้อมเด็กทารกที่ไม่ได้นั่งแยกต่างหาก
 • ผู้โดยสารที่ทำการเช็คอินแล้วและมีเที่ยวบินต่อเครื่อง ฯลฯ
 • หากมีการเปลี่ยนแปลงการจองที่มีเที่ยวบินซึ่งได้ทำการร้องขอการอัพเกรดแล้ว
 • หากมีการเปลี่ยนประเภทการอัพเกรด (คะแนนอัพเกรด/ไมล์)
 • หากมีการจองบัตรโดยสารและซื้อร่วมกันสำหรับผู้โดยสารตั้งแต่สองคนขึ้นไป และมีเฉพาะสมาชิกบางคนในกลุ่มเท่านั้นที่ต้องการอัพเกรด *1

ในกรณีดังกล่าวข้างต้น โปรดสมัครรับการอัพเกรด ทางโทรศัพท์

 • *1.
  ให้บริการสำหรับบัตรโดยสารที่ซื้อผ่าน ANA สำหรับบัตรโดยสารที่ซื้อจากที่อื่น (เช่น ตัวแทนท่องเที่ยว) โปรดติดต่อสถานที่ที่ท่านร้องขอ

ช่วงเวลาการขอรับบริการ (ระยะเวลาที่กำหนด)

ตั้งแต่ 355 วันก่อนวันที่ออกเดินทางไปจนถึง 24 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินดังกล่าวจะออกเดินทาง

 • ไมล์สะสมที่กำหนดจะถูกหักออกจากบัญชีไมล์สะสมเมื่อการจองสำหรับชั้นโดยสารที่อัพเกรดเสร็จสมบูรณ์แล้ว

การเข้าชื่อรอ

การเข้าชื่อรอสามารถทำได้จนถึงวันออกเดินทาง

 • หากที่นั่งในชั้นโดยสารที่อัพเกรดไม่สามารถดำเนินการล่วงหน้าได้ โปรดตรวจสอบที่เคาน์เตอร์เช็คอินในวันที่ออกเดินทาง
  นอกจากนี้ หากท่านได้จอง "อาหารพิเศษ" เราอาจจะไม่สามารถให้บริการอาหารพิเศษได้ในชั้นโดยสารที่ถูกอัพเกรดมา เนื่องจากขึ้นอยู่กับเวลาที่ทำการยืนยันการอัพเกรดในวันที่ออกเดินทาง
 • ต้องซื้อบัตรโดยสารสำหรับทุกเที่ยวบินในเส้นทางเพื่อให้ได้รับสิทธิ์สำหรับเข้าชื่อรอรางวัลอัพเกรด
 • ไมล์สะสมที่กำหนดเพื่อแลกรับรางวัลจะถูกหักออกจากบัญชีไมล์สะสมเมื่อการจองสำหรับชั้นโดยสารที่อัพเกรดเสร็จสมบูรณ์แล้ว
  การจองที่นั่งที่ซ้ำกันสำหรับชั้นโดยสารเดียวกันกับรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสาร (ทั้งค่าโดยสารปกติและรางวัลบัตรโดยสาร) อาจไม่ได้รับการยอมรับ
 • อาจมีการปฏิเสธคำขอเข้าชื่อรอได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่นั่งว่างสำหรับเที่ยวบิน

การเปลี่ยนแปลงหลังจากส่งคำขอเข้าชื่อรอ

ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารและสมาชิก AMC ที่ให้ไมล์สะสมได้หลังจากส่งการสมัครแล้ว
นอกจากนี้ รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารจะใช้ได้ในเที่ยวบินที่มีการจองเท่านั้น
หลังจากส่งการสมัครแล้ว ชื่อผู้โดยสาร หมายเลขเที่ยวบิน วันที่ เส้นทาง และชั้นโดยสารของบริการ จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และไม่สามารถออกบัตรโดยสารเป็นบัตรโดยสารซึ่งไม่ได้ระบุวันเดินทางได้

 • เพื่อเปลี่ยนแปลง ท่านต้องดำเนินการตาม “ขั้นตอนการคืนเงินรางวัลที่ไม่ได้ใช้” ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนการออกเดินทางของเที่ยวบินที่จองไว้แต่แรก จากนั้นจึงส่งการสมัครรับรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารใหม่

การคืนเงินสำหรับรางวัลที่ไม่ได้ใช้

ลูกค้าที่ต้องการยกเลิก (ขอคืนเงิน) สำหรับรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสาร สามารถทำได้หากทุกเส้นทางไม่มีการใช้งาน
โปรดทำตามขั้นตอนนี้ให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินที่จองไว้แต่แรกผ่าน ทางเว็บไซต์ ANA หรือโดยการ ติดต่อ ANA ในระหว่างเวลาทำการ

 • เราจะไม่สามารถคืนไมล์สะสมที่หมดอายุในระหว่างขั้นตอนการคืน
 • หากเราไม่ได้รับคำขอคืนเงินก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินที่จองไว้แต่แรก ท่านจะไม่ได้รับการคืนเงิน
 • ไม่สามารถดำเนินการยกเลิก (ขอคืนเงิน) ที่สนามบินในวันออกที่เดินทาง

ไมล์สำหรับค่าธรรมเนียมการคืน

ไม่มี

วันที่หมดอายุสำหรับไมล์สะสมที่คืน

วันหมดอายุสำหรับไมล์สะสมที่คืนจะสอดคล้องกับวันหมดอายุในเวลาที่ทำการจองรางวัล (เมื่อมีการแลกไมล์สะสม)

เมื่อไม่มีไมล์ที่จะหมดอายุในขั้นตอนการคืน

ตัวอย่างที่ 1: เมื่อท่านได้รับคืนไมล์สะสมจำนวน 20,000 ไมล์จากรางวัลการอัพเกรดในวันที่ 1 ตุลาคม 2019

เดือนและปีที่สะสม 2019 เมษายน 2019 พฤษภาคม มิถุนายน 2019 ยอดรวม
วันหมดอายุของไมล์สะสม วันที่ 30 เมษายน 2022 31 พฤษภาคม 2022 30 มิถุนายน 2022 ไม่มี
ไมล์สะสมที่ใช้แลกรับรางวัล -3,000 -15,000 -2,000 -20,000
ไมล์สะสมที่คืน +3,000 +15,000 +2,000 +20,000
ไมล์สำหรับค่าธรรมเนียมการคืน 0 0 0 0
ยอดไมล์สะสมหลังการคืน 3,000 15,000 2,000 20,000
(จำนวนที่คืน)
 • ท่านจะได้รับคืนไมล์สะสมจำนวน 20,000 ไมล์ให้กับเดือนที่มีการสะสมเดือนเดียวกับที่หักออกจากการแลกของรางวัล
เมื่อมีไมล์บางส่วนที่จะหมดอายุในขั้นตอนการคืน

เมื่อท่านได้รับคืนไมล์สะสมจำนวน 20,000 ไมล์จากรางวัลการอัพเกรดในวันที่ 10 พฤษภาคม 2019

เดือนและปีที่สะสม 2016 เมษายน 2016 พฤษภาคม มิถุนายน 2016 ยอดรวม
วันหมดอายุของไมล์สะสม 30 เมษายน 2019 31 พฤษภาคม 2019 30 มิถุนายน 2019 ไม่มี
ไมล์สะสมที่ใช้แลกรับรางวัล -5,000 -14,000 -1,000 -20,000
ไมล์สะสมที่คืน 0 +14,000 +1,000 +15,000
ไมล์สำหรับค่าธรรมเนียมการคืน 0 0 0 0
ยอดไมล์สะสมหลังการคืน 0 14,000 1,000

15,000
(จำนวนที่คืน)

 • จากไมล์สะสม 20,000 ไมล์ ท่านจะได้รับคือ 15,000 ไมล์ให้กับเดือนที่มีการสะสมเดือนเดียวกับที่หักออกจากการแลกของรางวัล โดยไม่สามารถขอคืนไมล์สะสม 5,000 ไมล์ซึ่งหมดอายุในวันที่ 30 เมษายน 2019 ได้

การคืนเงินอันเนื่องมาจากสภาพอากาศเลวร้าย ความขัดข้องของเครื่องจักร ฯลฯ

การคืนเงินอันเนื่องมาจากสภาพอากาศเลวร้าย ฯลฯ

ความล่าช้าหรือการยกเลิกเที่ยวบินที่เป็นผลสืบเนื่องจาก ไต้ฝุ่น หิมะตก หรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆ ที่เหนือวิสัยการควบคุมของ ANA ลูกค้าจะสามารถขอคืนไมล์สะสมที่ใช้เพื่อแลกรับรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารได้

 • เราจะไม่สามารถคืนไมล์สะสมที่หมดอายุในระหว่างขั้นตอนการคืน

การคืนเงินอันเนื่องมาจากความขัดข้องของเครื่องจักร

ความล่าช้าหรือการยกเลิกเที่ยวบินที่เป็นผลสืบเนื่องจากอุปกรณ์ทำงานผิดพลาด หรือเหตุผลอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ANA ลูกค้าจะสามารถขอคืนไมล์สะสมทั้งหมดที่ใช้เพื่อเลิกรับรางวัลรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารได้

 • รวมถึงไมล์สะสมที่หมดอายุในระหว่างขั้นตอนการคืนเงินจะได้รับการคืน

ขั้นตอนการคืนเงิน

ไม่สามารถดำเนินการที่สนามบินได้

โปรดดำเนินการให้เสร็จสิ้นผ่านทางเว็บไซต์ ANA

หลังจากล็อกอิน ให้ไปที่หน้าจอการจองการอัพเกรดจากเมนูรางวัลเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA

ขั้นตอนทางโทรศัพท์

ค้นหา / จองเที่ยวบิน