เข้าใช้ห้องรับรองพิเศษแบบเสียค่าบริการ

เข้าใช้ห้องรับรองพิเศษแบบเสียค่าบริการ

ท่านมีสิทธิ์เข้าใช้บริการห้องรับรองด้วยราคาพิเศษ โดยทำการชำระเพื่อเข้าใช้บริการห้องรับรองล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของ ANA การเข้าใช้ห้องรับรองพิเศษแบบเสียค่าบริการที่สนามบินฮาเนดะและนาริตะในประเทศญี่ปุ่น และที่สนามบินแดเนียล เค. อิโนอุเยในโฮโนลูลู

แต่ละห้องรับรองมีบริการที่หลากหลาย รวมถึงเครื่องดื่มและ Wi-Fi

โปรดทราบว่าไม่สามารถเข้าใช้บริการแบบเสียค่าใช้จ่ายที่ห้องรับรอง ANA SUITE ได้

หากต้องการดูเมนูอาหารและรายละเอียดบริการ โปรดไปที่คำแนะนำห้องรับรอง

ประกาศ

 • ประกาศการแก้ไขราคา: ค่าธรรมเนียมการเข้าใช้ห้องรับรองพิเศษแบบเสียค่าบริการจะเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2023 โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมที่แก้ไขที่ “ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ
 • ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2023 ห้องรับรองระหว่างประเทศที่อาคารผู้โดยสาร 2 ของสนามบินฮาเนดะ จะเปิดให้บริการอีกครั้งสำหรับชั้นธุรกิจ
  หากท่านเข้าใช้ห้องรับรองพิเศษแบบเสียค่าบริการที่สนามบินฮาเนดะ โปรดตรวจสอบอาคารผู้โดยสารของเที่ยวบินขาออกของท่านล่วงหน้า
 • การขอรับบริการล่วงหน้าสำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากอาคารผู้โดยสาร 3 ของสนามบินฮาเนดะระหว่างเวลา 08:00 น. และ 12:59 น. ขณะนี้ระงับการให้บริการชั่วคราว

รายละเอียดคุณสมบัติ

คุณสมบัติ เว็บไซต์ ANA (ขอรับบริการล่วงหน้า) เคาน์เตอร์สนามบิน (ในวันที่ท่านใช้งาน)
สนามบิน สนามบินนาริตะ/ฮาเนดะ/โฮโนลูลู สนามบินนาริตะ/ฮาเนดะ
เที่ยวบิน

เที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดย ANA ที่ออกจากสนามบินนาริตะ/ฮาเนดะ/สนามบินโฮโนลูลู
(ยกเว้นเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากสนามบินฮาเนดะระหว่าง 08:00 ถึง 12:59 น.) *1

 • จำกัดเฉพาะหมายเลขเที่ยวบิน NH
 • ไม่รวมเที่ยวบินร่วมกับสายการบินอื่น
เที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดย ANA ออกจากสนามบินนาริตะหรือสนามบินฮาเนดะ
บัตรโดยสาร

หมายเลขบัตรโดยสารขึ้นต้นด้วย 205 (ไม่รวมบัตรโดยสารที่ซื้อทางเว็บไซต์ของเม็กซิโก)

 • ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ได้เมื่อใช้รางวัลบัตรโดยสาร
-
รหัสชั้นโดยสาร (Booking Classes) Y/B/M/U/H/Q/V/W/S Y/B/M/U/H/Q/V/W/S/L/K/X
ช่วงเวลาการขอรับบริการ จากเวลาที่ซื้อบัตรโดยสารจนถึง 24 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนเวลาออกเดินทางตามเที่ยวบินของท่าน จนกว่าจะเริ่มการขึ้นเครื่อง
 • *1.
  การขอรับบริการล่วงหน้าสำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากอาคารผู้โดยสาร 3 ของสนามบินฮาเนดะระหว่างเวลา 08:00 น. และ 12:59 น. ขณะนี้ระงับการให้บริการชั่วคราว
  ผู้โดยสารที่ได้สมัครใช้บริการสำหรับเข้าใช้ห้องรับรองพิเศษแบบมีค่าใช้จ่ายในวันที่หรือก่อนวันที่ 8 พฤศจิกายน 2022 ยังคงสามารถเข้าใช้ห้องรับรองในวันที่ที่เกี่ยวข้องได้แม้ว่าจะเป็นวันที่ 9 พฤศจิกายน หรือหลังจากนั้น
  ผู้โดยสารที่ต้องการเปลี่ยนเที่ยวบินของตนเป็นวันที่หรือหลังจากวันที่ 9 พฤศจิกายนจะไม่สามารถทำการสมัครใช้บริการอื่นได้อีกในช่วงเวลา 08:00-12:59 น. และจะได้รับการคืนเงินสำหรับเอกสาร EMD (เอกสารเบ็ดเตล็ดอิเล็กทรอนิกส์) สำหรับการเข้าใช้ห้องรับรองพิเศษแบบมีค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

รายละเอียด เว็บไซต์ ANA (ขอรับบริการล่วงหน้า) เคาน์เตอร์สนามบิน (ในวันที่ท่านใช้งาน)

คิดค่าบริการต่อคน

(รวมภาษี)

นาริตะ/ฮาเนดะ: 4,000 เยน
โฮโนลูลู: 40 ดอลลาร์สหรัฐ
หากชำระเงินภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2023 *1

นาริตะ/ฮาเนดะ: 8,000 เยน
โฮโนลูลู: 80 ดอลลาร์สหรัฐ
หากชำระเงินภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2023 เป็นต้นไป

 • ราคาเท่ากันสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ เด็กทารกที่มากับผู้ใหญ่สามารถเข้าใช้ห้องรับรองได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นาริตะ/ฮาเนดะ: 6,000 เยน (ไม่สามารถใช้ได้ที่สนามบินโฮโนลูลู)
หากชำระเงินภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2023 *1

นาริตะ/ฮาเนดะ: 12,000 เยน (ไม่สามารถใช้ได้ที่สนามบินโฮโนลูลู)
หากชำระเงินภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2023 เป็นต้นไป

วิธีการชำระเงิน

บัตรเครดิตหรือ PayPal

 • Alipay และบัตร China UnionPay สามารถใช้ได้บนเว็บไซต์ของประเทศจีน
 • PayPal ไม่พร้อมให้บริการในเว็บไซต์ของประเทศจีน เกาหลีใต้ เวียดนาม อินโดนีเซีย อินเดีย มาเลเซีย และฝั่งตุรกี
บัตรเครดิต
เงินสด (เงินเยนเท่านั้น)
วิธีการยื่นคำขอรับบริการ

โปรดสมัครขอรับบริการจากหน้าจอการจองที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว หลังจากซื้อบัตรโดยสารผ่านเว็บไซต์ ANA
ลูกค้าที่ทำการจองแล้ว ควรสมัครขอรับบริการจากหน้าจอรายละเอียดการจอง

 • ท่านไม่สามารถสมัครได้หากท่านไม่มีสิทธิ์เข้าใช้ห้องรับรองพิเศษแบบเสียค่าบริการ ช่วงเวลาที่ท่านประสงค์จะสมัครใช้บริการอยู่นอกช่วงเวลาสมัครรับบริการ หรือมีผู้ประสงค์เข้าใช้บริการเต็มจำนวนแล้ว
โปรดสมัครบริการที่เคาน์เตอร์เช็คอิน เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร หรือที่ห้องรับรองของสนามบินฮาเนดะหรือสนามบินนาริตะ
 • *1.
  บริการเข้าใช้ห้องรับรองพิเศษแบบเสียค่าบริการที่ซื้อก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2023 สามารถใช้ได้ด้วยราคาเดิมที่ซื้อไว้สำหรับเที่ยวบินหลังจากวันที่ 1 ธันวาคม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการจอง อาจมีการใช้ราคาใหม่ โปรดดูรายละเอียดที่ “การเปลี่ยนแปลง”

การเปลี่ยนแปลง

ท่านสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ผ่านเว็บไซต์ ANA ล่วงหน้า ได้จนถึง 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางกับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ท่านไม่สามารถทำการเปลี่ยนได้ที่เคาน์เตอร์สนามบิน

 • หากท่านเปลี่ยนชั้นโดยสาร วันที่ หรือเที่ยวบิน คำขอเข้าใช้ห้องรับรองพิเศษแบบมีค่าใช้จ่ายที่มีอยู่จะถูกยกเลิก

เมื่อขอเข้าใช้ห้องรับรองพิเศษแบบมีค่าใช้จ่ายสำหรับเที่ยวบินใหม่ของท่าน:

หลังจากท่านได้ซื้อบริการเข้าใช้ห้องรับรองพิเศษแบบเสียค่าบริการอันใหม่เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับการคืนเงินของEMD (เอกสารเบ็ดเตล็ดอิเล็กทรอนิกส์) เข้าใช้ห้องรับรองพิเศษแบบเสียค่าบริการที่ท่านจ่ายไปแล้วในเที่ยวบินเดิม

 • เราจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมลเมื่อขั้นตอนการคืนเงินของท่านดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
  • อาจใช้เวลา 1 ถึง 2 วัน
 • * ราคาใหม่จะใช้สำหรับการเปลี่ยนแปลงหลังจากวันที่ 1 ธันวาคม 2023

หากท่านเลือกที่จะไม่ขอบริการห้องรับรองพิเศษแบบมีค่าใช้จ่ายในเที่ยวบินใหม่:

 • ในกรณีที่เอกสาร EMD ที่ท่านได้ซื้อไปแล้วและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งาน รวมถึงท่านพอใจกับข้อกำหนดและเงื่อนไข ท่านสามารถนำไปใช้ในบริการห้องรับรองพิเศษแบบมีค่าใช้จ่ายสำหรับเที่ยวบินอื่นได้
 • หากท่านต้องการใช้ EMD (Electronic Miscellaneous Document) สำหรับเที่ยวบินอื่น โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า ANA ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินที่เกี่ยวข้อง
 • ท่านไม่สามารถขอเงินคืนได้หลังจากซื้อไปแล้ว

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • บริการนี้จะจำกัดตามจำนวนที่นั่งว่างในห้องรับรองในสนามบิน
 • ห้องรับรองสามารถใช้ได้หลังจากเคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบินเปิดบริการเพื่อเที่ยวบินขาออกของท่าน และท่านได้ผ่านจุดตรวจรักษาความปลอดภัยแล้ว
 • โปรดดูเวลาเปิดเคาน์เตอร์เช็คอิน ที่นี่
 • โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินของผู้โดยสารที่ท่านได้รับจากการจองบริการจนกว่าจะใช้บริการห้องรับรองจริง
 • ท่านอาจต้องเข้าใช้ห้องรับรองตามที่กำหนดให้ในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น
 • ท่านอาจไม่สามารถใช้บริการห้องรับรองหากมีผู้ใช้บริการเต็ม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของ ANA ที่สนามบินสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม