ข้อมูลค่าโดยสาร

กฎค่าโดยสาร

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎของค่าโดยสารที่เกี่ยวข้องกับเที่ยวบินของท่านก่อนออกเดินทาง รวมถึงค่าโดยสารที่เรียกเก็บและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง

สามารถดูข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสารได้ที่นี่

ข้อมูลเกี่ยวกับค่าโดยสาร

บนแถบรายการนี้ ท่านจะพบกับข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับค่าโดยสารที่เรียกเก็บ รวมถึงสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับค่าโดยสารในเครือของ ANA และค่าโดยสารของ Star Alliance โปรดไปที่แถบชื่อ ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง ของเราเพื่อดูว่าจะนำค่าโดยสารใด (ถ้ามี) มาใช้กับเที่ยวบินของท่าน

ค่าโดยสารที่เรียกเก็บ

เป็นค่าโดยสารที่จะมีผลในวันที่ออกบัตรโดยสาร และใช้งานได้ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มต้นการเดินทางตามบัตรโดยสารของท่าน ด้วยเหตุผลนี้ จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือการคืนเงินเกิดขึ้น แม้ว่ายอดรวมจะเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ได้ออกบัตรโดยสารเนื่องจากการปรับเปลี่ยนค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง หรือค่าธรรมเนียมประกันภัย

หมายเหตุ: ค่าโดยสารที่เรียกเก็บจะถูกกำหนดในเวลาที่ซื้อ โดยไม่คำนึงถึงวันที่ของทำการจอง ในกรณีที่ยอดรวมเปลี่ยนแปลงระหว่างการจองและการซื้อเนื่องจากการปรับเปลี่ยนค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง หรือค่าธรรมเนียมประกันภัย สายการบินจะบังคับใช้ค่าโดยสาร ณ เวลาที่ซื้อถึงแม้ว่าจะอยู่ภายในจำกัดเวลาออกบัตรโดยสาร(ไม่รวม Keep My Fare)

ดูตัวอย่างได้ด้านล่าง

ตัวอย่างที่ 1
ภาพอธิบายถึงสถานการณ์ด้านบน

ในวันที่ 10 สิงหาคม ท่านได้ชำระเงิน 100,000 เยนเพื่อซื้อบัตรโดยสารสำหรับเริ่มเดินทางในวันที่ 10 มกราคม ในวันที่ 3 ตุลาคม ค่าโดยสารปรับลดลงเหลือ 80,000 เยน จะไม่มีการคืนเงินส่วนต่าง 20,000 เยน

ตัวอย่างที่ 2
ภาพอธิบายถึงสถานการณ์ด้านบน

ในวันที่ 10 สิงหาคม ท่านได้ชำระเงิน 100,000 เยนเพื่อซื้อบัตรโดยสารสำหรับเริ่มเดินทางในวันที่ 10 มกราคม ในวันที่ 3 ตุลาคมค่าโดยสารปรับขึ้นเป็น 120,000 เยน จะไม่มีการเรียกเก็บเงินส่วนต่าง 20,000 เยนเพิ่มเติม

 • หากมีการส่งคำขอเพื่อเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้ซึ่งซื้อไปในเงื่อนไขที่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ ค่าโดยสารที่เรียกเก็บและค่าธรรมเนียม* จะถูกกำหนดในขณะที่ทำการเปลี่ยนแปลงนี้
  • *ในกรณีพิเศษ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกฎค่าโดยสารที่เกี่ยวข้องจะถูกนำมาใช้
 • ในการดำเนินการดังกล่าว ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บเงินหรือได้รับเงินคืนสำหรับส่วนต่างที่เกิดจากการปรับค่าธรรมเนียมประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง หรือค่าโดยสาร
ตัวอย่างที่ 3
ภาพอธิบายถึงสถานการณ์ด้านบน

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ท่านได้จ่ายชำระเงิน100,000 เยนเพื่อซื้อบัตรโดยสารสำหรับเริ่มเดินทางในวันที่ 1 เมษายน ในวันที่ 10 มีนาคม ค่าโดยสารลดลงเหลือ 80,000 เยนสำหรับการเดินทางโดยเริ่มในวันที่หรือหลังจากวันที่ 1 เมษายน ในวันที่ 25 มีนาคม ท่านเปลี่ยนวันออกเดินทางเป็นวันที่ 3 เมษายน ในกรณีนี้ จะมีการคืนเงินส่วนต่าง 20,000 เยน

 • หากมีการส่งคำขอเพื่อเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารที่ใช้แล้วบางส่วนโดยเป็นค่าโดยสารที่อนุญาติให้ดำเนินการดังกล่าวได้ ค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในขณะออกบัตรโดยสารจะมีผลบังคับใช้ในแผนการเดินทางใหม่
 • ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บเงินหรือได้รับเงินคืนสำหรับส่วนต่างที่เกิดจากการปรับค่าธรรมเนียมประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าโดยสาร

ค่าโดยสารในประเทศญี่ปุ่น

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นและค่าโดยสารที่มีให้บริการ โปรดไปที่ลิงค์ด้านล่าง

ค่าโดยสาร Star Alliance

ด้วยสมาชิก 26 สายการบินในเครือข่ายของ Star Alliance จะเชื่อมต่อทวีปต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างราบรื่นและสะดวกสบาย

ข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมพิเศษระหว่างประเทศ

สายการบินที่ให้บริการโดย ANA (เช่น ANA และ Air Japan) จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าธรรมเนียมประกันภัย ค่าธรรมเนียมพิเศษเหล่านี้จะช่วยครอบคลุมส่วนหนึ่งของต้นทุนที่เพิ่มขึ้นที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเชื้อเพลิงการบิน การประกันการบิน และการรักษาความปลอดภัยของสายการบินที่รัดกุมยิ่งขึ้น ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าธรรมเนียมประกันภัยที่ระบุด้านล่างนี้มีผลบังคับใช้ได้กับเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA (รวมถึงเที่ยวบินร่วมที่ให้บริการโดยสายการบินพันธมิตร)ไปยัง/มาจากประเทศญี่ปุ่น ไม่รวมค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าธรรมเนียมประกันภัยสำหรับเที่ยวบินอื่นๆนอกจากที่กล่าวถึงด้านบน

ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง

 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงอาจเพิ่ม ลด หรือถูกตัดออกไปขึ้นอยู่กับราคาเชื้อเพลิงในตลาด
 • ในตารางต่อไปนี้ โปรดทราบ:
  • จำนวนเงินในแต่ละตารางจะได้รับการแปลงเป็นสกุลเงินท้องถิ่นโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมเมื่อทำการซื้อตั๋ว อาจใช้กฎพิเศษเมื่อแผนการเดินทางมีการต่อเที่ยวบินจากเที่ยวบินระหว่างประเทศหนึ่งไปยังอีกเที่ยวบินระหว่างประเทศหนึ่ง
  • ตารางแสดงค่าธรรมเนียมต่อผู้โดยสาร ต่อเที่ยวบิน
  • ข้อมูลนี้ได้รับการปรับปรุงในวันที่ 6 กันยายน 2021

อัตราค่าธรรมเนียม: วันที่ 1 ตุลาคม 2021 ถึง 30 พฤศจิกายน 2021

แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากประเทศญี่ปุ่น
เส้นทาง เยนญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นไปยุโรป, อเมริกาเหนือ (ยกเว้นฮาวาย)*1 ตะวันออกกลาง หรือโอเชียเนีย 11,600
ญี่ปุ่นไปฮาวาย, อินเดีย หรือ อินโดนีเซีย 6,600
ญี่ปุ่นไปไทย, สิงคโปร์, มาเลเซีย, พม่าหรือกัมพูชา 5,000
ญี่ปุ่นไปเวียดนาม, กวม หรือ ฟิลิปปินส์ 3,300
ญี่ปุ่นไปเอเชียตะวันออก (ยกเว้นเกาหลี) 2,800
ญี่ปุ่นไปเกาหลีหรือรัสเซีย (วลาดิวอสตอค) 600
 • *1.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบินระหว่างโตเกียวและเม็กซิโกซิตี้ แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากประเทศญี่ปุ่นจะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 ตุลาคม 2021: 7,700 เยน
แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่น
เส้นทาง
(ไม่มีการเรียกเก็บสำหรับแผนการเดินทางที่มีต้นทางจากบราซิล)
บัตรโดยสารที่ซื้อในอเมริกา
(ดอลลาร์สหรัฐ)
บัตรโดยสารที่ซื้อในยุโรป
(ยูโร)
* ยกเว้นสหราชอาณาจักร
บัตรโดยสารที่ซื้อในสหราชอาณาจักร
(ปอนด์อังกฤษ)
ยุโรป*2 อเมริกาเหนือ (ยกเว้นฮาวาย)*1 ตะวันออกกลาง หรือโอเชียเนียไปยังญี่ปุ่น 95 83 74
ฮาวาย อินเดีย หรืออินโดนีเซียไปยังญี่ปุ่น 54 47 42
ไทย สิงคโปร์*3 มาเลเซีย พม่า หรือกัมพูชาไปยังญี่ปุ่น 41 36 32
เวียดนาม กวม หรือฟิลิปปินส์*4 ไปยังญี่ปุ่น 28 25 22
เอเชียตะวันออก (ยกเว้นเกาหลี) ไปยังญี่ปุ่น *5 *6 20 18 16
เกาหลี หรือรัสเซีย (วลาดิวอสตอค) ไปยังญี่ปุ่น 5 5 4
 • *1.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบิน(Sectors)ระหว่างแคนาดาและญี่ปุ่น แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากแคนาดา จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 ตุลาคม 2021: 95 ดอลลาร์แคนาดา
 • *2.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบิน(Sectors)ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และญี่ปุ่น แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากสวิตเซอร์แลนด์ จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 ตุลาคม 2021: 88 ฟรังก์สวิส
 • *3.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบิน(Sectors)ระหว่างสิงคโปร์และญี่ปุ่น แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากสิงคโปร์ จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 ตุลาคม 2021: 57 สิงคโปร์ดอลลาร์
 • *4.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบิน(Sectors)ระหว่างฟิลิปปินส์และญี่ปุ่น แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากฟิลิปปินส์ จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 ตุลาคม 2021: 385 เปโซฟิลิปปินส์ *CAB Case No. EP-21-2751HED082021-NH-1022-PFS
 • *5.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบิน(Sectors)ระหว่างฮ่องกงและญี่ปุ่น แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากฮ่องกง จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 ตุลาคม 2021: 156 ดอลลาร์ฮ่องกง
 • *6.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบิน(Sectors)ระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่ และญี่ปุ่น แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากจีนแผ่นดินใหญ่ จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 ตุลาคม 2021: 48 หยวน
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 8 ตุลาคม 2021: 137 หยวน

อัตราค่าธรรมเนียม: วันที่ 1 มิถุนายน 2021 ถึง 30 กันยายน 2021

แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากประเทศญี่ปุ่น
เส้นทาง เยนญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นไปยุโรป, อเมริกาเหนือ (ยกเว้นฮาวาย)*1 ตะวันออกกลาง หรือโอเชียเนีย 7,700
ญี่ปุ่นไปฮาวาย, อินเดีย หรือ อินโดนีเซีย 4,400
ญี่ปุ่นไปไทย, สิงคโปร์, มาเลเซีย, พม่าหรือกัมพูชา 3,300
ญี่ปุ่นไปเวียดนาม, กวม หรือ ฟิลิปปินส์ 2,200
ญี่ปุ่นไปเอเชียตะวันออก (ยกเว้นเกาหลี) 1,700
ญี่ปุ่นไปเกาหลีหรือรัสเซีย (วลาดิวอสตอค) 400
 • *1.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบินระหว่างโตเกียวและเม็กซิโกซิตี้ แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากประเทศญี่ปุ่นจะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 มิถุนายน 2021: 3,900 เยน
แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่น
เส้นทาง
(ไม่มีการเรียกเก็บสำหรับแผนการเดินทางที่มีต้นทางจากบราซิล)
บัตรโดยสารที่ซื้อในอเมริกา
(ดอลลาร์สหรัฐ)
บัตรโดยสารที่ซื้อในยุโรป
(ยูโร)
* ยกเว้นสหราชอาณาจักร
บัตรโดยสารที่ซื้อในสหราชอาณาจักร
(ปอนด์อังกฤษ)
ยุโรป*2 อเมริกาเหนือ (ยกเว้นฮาวาย)*1 ตะวันออกกลาง หรือโอเชียเนียไปยังญี่ปุ่น 48 42 38
ฮาวาย อินเดีย หรืออินโดนีเซียไปยังญี่ปุ่น 28 25 22
ไทย สิงคโปร์*3 มาเลเซีย พม่า หรือกัมพูชาไปยังญี่ปุ่น 20 18 16
เวียดนาม กวม หรือฟิลิปปินส์*4 ไปยังญี่ปุ่น 14 13 11
เอเชียตะวันออก (ยกเว้นเกาหลี) ไปยังญี่ปุ่น *5 *6 7 7 6
เกาหลี หรือรัสเซีย (วลาดิวอสตอค) ไปยังญี่ปุ่น 3 3 3
 • *1.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบิน(Sectors)ระหว่างแคนาดาและญี่ปุ่น แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากแคนาดา จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 มิถุนายน 2021: 48 ดอลลาร์แคนาดา
 • *2.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบิน(Sectors)ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และญี่ปุ่น แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากสวิตเซอร์แลนด์ จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 มิถุนายน 2021: 45 ฟรังก์สวิส
 • *3.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบิน(Sectors)ระหว่างสิงคโปร์และญี่ปุ่น แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากสิงคโปร์ จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 มิถุนายน 2021: 28 สิงคโปร์ดอลลาร์
 • *4.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบิน(Sectors)ระหว่างฟิลิปปินส์และญี่ปุ่น แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากฟิลิปปินส์ จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 มิถุนายน 2021: ไม่มี
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 20 กรกฎาคม 2021: 289 เปโซฟิลิปปินส์ *CAB Case No.EP-21-2351-HED072021-NH-1009-PFS
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 กันยายน 2021: 385 เปโซฟิลิปปินส์ *CAB Case No. EP-21-2751HED082021-NH-1022-PFS
 • *5.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบิน(Sectors)ระหว่างฮ่องกงและญี่ปุ่น แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากฮ่องกง จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 มิถุนายน 2021: 55 ดอลลาร์ฮ่องกง
 • *6.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบิน(Sectors)ระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่ และญี่ปุ่น แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากจีนแผ่นดินใหญ่ จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 มิถุนายน 2021: 48 หยวน

อัตราค่าธรรมเนียม: วันที่ 1 เมษายน 2021 ถึง 31 พฤษภาคม 2021

แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากประเทศญี่ปุ่น
เส้นทาง เยนญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นไปยุโรป, อเมริกาเหนือ (ยกเว้นฮาวาย), ตะวันออกกลาง หรือโอเชียเนีย ไม่มี
ญี่ปุ่นไปฮาวาย, อินเดีย หรือ อินโดนีเซีย ไม่มี
ญี่ปุ่นไปไทย, สิงคโปร์, มาเลเซีย, พม่าหรือกัมพูชา ไม่มี
ญี่ปุ่นไปเวียดนาม, กวม หรือ ฟิลิปปินส์ ไม่มี
ญี่ปุ่นไปเอเชียตะวันออก (ยกเว้นเกาหลี) ไม่มี
ญี่ปุ่นไปเกาหลีหรือรัสเซีย (วลาดิวอสตอค) ไม่มี
แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่น
เส้นทาง
(ไม่มีการเรียกเก็บสำหรับแผนการเดินทางที่มีต้นทางจากบราซิล)
ตั๋วโดยสารที่ซื้อในอเมริกา
(ดอลลาร์สหรัฐ)
บัตรโดยสารที่ซื้อในยุโรป
(ยูโร)
* ยกเว้นสหราชอาณาจักร
บัตรโดยสารที่ซื้อในสหราชอาณาจักร
(ปอนด์อังกฤษ)
ยุโรป อเมริกาเหนือ (ยกเว้นฮาวาย) ตะวันออกกลาง หรือโอเชียเนียไปยังญี่ปุ่น ไม่มี ไม่มี ไม่มี
ฮาวาย อินเดีย หรืออินโดนีเซียไปยังญี่ปุ่น ไม่มี ไม่มี ไม่มี
ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย พม่า หรือกัมพูชาไปยังญี่ปุ่น ไม่มี ไม่มี ไม่มี
เวียดนาม กวม หรือฟิลิปปินส์ ไปยังญี่ปุ่น ไม่มี ไม่มี ไม่มี
เอเชียตะวันออก (ยกเว้นเกาหลี) ไปยังญี่ปุ่น ไม่มี ไม่มี ไม่มี
เกาหลี หรือรัสเซีย (วลาดิวอสตอค) ไปยังญี่ปุ่น ไม่มี ไม่มี ไม่มี

อัตราค่าธรรมเนียม: วันที่ 1 มิถุนายน 2020 ถึง 31 มีนาคม 2021

แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากประเทศญี่ปุ่น
เส้นทาง เยนญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นไปยุโรป, อเมริกาเหนือ (ยกเว้นฮาวาย), ตะวันออกกลาง หรือโอเชียเนีย ไม่มี
ญี่ปุ่นไปฮาวาย, อินเดีย หรือ อินโดนีเซีย ไม่มี
ญี่ปุ่นไปไทย, สิงคโปร์, มาเลเซีย, พม่าหรือกัมพูชา ไม่มี
ญี่ปุ่นไปเวียดนาม, กวม หรือ ฟิลิปปินส์ ไม่มี
ญี่ปุ่นไปเอเชียตะวันออก (ยกเว้นเกาหลี) ไม่มี
ญี่ปุ่นไปเกาหลีหรือรัสเซีย (วลาดิวอสตอค) ไม่มี
แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่น
เส้นทาง
(ไม่มีการเรียกเก็บสำหรับแผนการเดินทางที่มีต้นทางจากบราซิล)
ตั๋วโดยสารที่ซื้อในอเมริกา
(ดอลลาร์สหรัฐ)
บัตรโดยสารที่ซื้อในยุโรป
(ยูโร)
* ยกเว้นสหราชอาณาจักร
บัตรโดยสารที่ซื้อในสหราชอาณาจักร
(ปอนด์อังกฤษ)
ยุโรป อเมริกาเหนือ (ยกเว้นฮาวาย) ตะวันออกกลาง หรือโอเชียเนียไปยังญี่ปุ่น ไม่มี ไม่มี ไม่มี
ฮาวาย อินเดีย หรืออินโดนีเซียไปยังญี่ปุ่น ไม่มี ไม่มี ไม่มี
ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย พม่า หรือกัมพูชาไปยังญี่ปุ่น ไม่มี ไม่มี ไม่มี
เวียดนาม กวม หรือฟิลิปปินส์ ไปยังญี่ปุ่น ไม่มี ไม่มี ไม่มี
เอเชียตะวันออก (ยกเว้นเกาหลี) ไปยังญี่ปุ่น ไม่มี ไม่มี ไม่มี
เกาหลี หรือรัสเซีย (วลาดิวอสตอค) ไปยังญี่ปุ่น ไม่มี ไม่มี ไม่มี

เงื่อนไขที่บังคับใช้

 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงจะบังคับใช้กับผู้โดยสารทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และจะมีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากผู้ใหญ่ เด็ก และทารกในจำนวนที่เท่ากัน (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีที่ไม่ได้ใช้ที่นั่ง)
  • ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงจะบังคับใช้กับบัตรโดยสารรางวัล AMC เช่นกัน
 • เมื่อนำส่วนของบัตรโดยสารที่ไม่ได้ใช้มาแสดงเพื่อขอคืนเงิน จะคืนเงินค่าธรรมเนียมให้สำหรับเที่ยวบิน(Sectors)ดังกล่าวเต็มจำนวน
 • อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าและเป็นไปตามการอนุมัติจากรัฐบาลของประเทศที่เกี่ยวข้อง
 • ขั้นตอนการจัดการสำหรับการแก้ไขค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นหลังจากที่ออกบัตรโดยสารแล้วและก่อนวันออกเดินทางมีดังต่อไปนี้:
  • จะไม่มีการปรับยอดหากบัตรโดยสารไม่มีการเปลี่ยนแปลง*
  • เมื่อบัตรโดยสารที่ไม่ได้ใช้ทั้งหมดมีการเปลี่ยนแปลง* จะปรับค่าใช้จ่ายตามส่วนต่างระหว่างค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของบัตรโดยสารเดิมและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงค่าธรรมเนียมใหม่
  • เมื่อบัตรโดยสารที่ใช้ไปบางส่วนมีการเปลี่ยนแปลง* จะไม่มีการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ค่าโดยสาร
  • * โปรดทราบว่า “การเปลี่ยนแปลง” หมายถึงการเปลี่ยนแผนการเดินทาง วันออกเดินทางที่มีหมายเลขเที่ยวบินเดียวกัน หมายเลขเที่ยวบินที่มีแผนการเดินทางเดียวกัน และการจองเที่ยวบินแบบไม่ระบุวัน ตัวอย่าง เช่น:
 • การเปลี่ยนวันที่ออกเดินทางจากวันที่ 25 มีนาคมเป็นวันที่ 5 เมษายนสำหรับ NH010 โตเกียว-นิวยอร์ก
 • การเปลี่ยนหมายเลขเที่ยวบินจาก NH010 เป็น NH1010 โตเกียว-นิวยอร์กในวันเดียวกัน
 • การจอง NH010 โตเกียว-นิวยอร์กในวันที่ 5 เมษายนสำหรับบัตรโดยสารแบบไม่ระบุวัน

ค่าธรรมเนียมประกันภัย

ข้อมูลนี้ได้รับการปรับปรุงในวันที่ 10 พฤษภาคม 2021

ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้โดยสารภายในประเทศ

ค่าธรรมเนียมประกันภัยสำหรับเส้นทางในประเทศนั้นถูกยกเลิกจากค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บในราคาบัตรโดยสารสำหรับการออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2006

ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ

โปรดทราบว่าข้อมูลต่อไปนี้ไม่สามารถใช้กับแผนการเดินทางที่มีต้นทางหรือสิ้นสุดที่แคนาดา, ฮ่องกง, เม็กซิโก หรือต้นทางจากบราซิล

สำหรับบัตรโดยสารที่ออกวันที่หรือก่อน 31 มีนาคม 2021

 • หากซื้อในญี่ปุ่น: จะคิดค่าธรรมเนียม 100 เยนต่อผู้โดยสาร 1 ท่านและต่อส่วนเส้นทาง (route segment)
 • หากไม่ได้ซื้อในญี่ปุ่น: จะคิดค่าธรรมเนียมตามสกุลเงินท้องถิ่นที่เทียบเท่า 1.00 เหรียญสหรัฐเยนต่อผู้โดยสาร 1 ท่านและต่อส่วนเส้นทาง (route segment)

สำหรับบัตรโดยสารที่ออกวันที่หรือหลังวันที่ 1 เมษายน 2021

 • หากซื้อในญี่ปุ่น: จะคิดค่าธรรมเนียม 300 เยนต่อผู้โดยสาร 1 ท่านและต่อส่วนเส้นทาง (route segment)
 • หากไม่ได้ซื้อในญี่ปุ่น: จะคิดค่าธรรมเนียมตามสกุลเงินท้องถิ่นที่เทียบเท่า 3.00 เหรียญสหรัฐเยนต่อผู้โดยสาร 1 ท่านและต่อส่วนเส้นทาง (route segment)

ค้นหา / จองเที่ยวบิน

มีคำถามหรือไม่ ตรวจสอบขั้นตอนการจอง

ต้องการจองเที่ยวบินที่มีไมล์สะสมหรือไม่

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่