ข้อมูลค่าโดยสาร

กฎค่าโดยสาร

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎของค่าโดยสารที่เกี่ยวข้องกับเที่ยวบินของท่านก่อนออกเดินทาง รวมถึงค่าโดยสารที่เรียกเก็บและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง

สามารถดูข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสารได้ที่นี่

ข้อมูลเกี่ยวกับค่าโดยสาร

บนแถบรายการนี้ ท่านจะพบกับข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับค่าโดยสารที่เรียกเก็บ รวมถึงสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับค่าโดยสารในเครือของ ANA และค่าโดยสารของ Star Alliance โปรดไปที่แถบชื่อ ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง ของเราเพื่อดูว่าจะนำค่าโดยสารใด (ถ้ามี) มาใช้กับเที่ยวบินของท่าน

ค่าโดยสารที่เรียกเก็บ

เป็นค่าโดยสารที่จะมีผลในวันที่ออกบัตรโดยสาร และใช้งานได้ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มต้นการเดินทางตามบัตรโดยสารของท่าน ด้วยเหตุผลนี้ จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือการคืนเงินเกิดขึ้น แม้ว่ายอดรวมจะเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ได้ออกบัตรโดยสารเนื่องจากการปรับเปลี่ยนค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง หรือค่าธรรมเนียมประกันภัย

หมายเหตุ: ค่าโดยสารที่เรียกเก็บจะถูกกำหนดในเวลาที่ซื้อ โดยไม่คำนึงถึงวันที่ของทำการจอง ในกรณีที่ยอดรวมเปลี่ยนแปลงระหว่างการจองและการซื้อเนื่องจากการปรับเปลี่ยนค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง หรือค่าธรรมเนียมประกันภัย สายการบินจะบังคับใช้ค่าโดยสาร ณ เวลาที่ซื้อถึงแม้ว่าจะอยู่ภายในจำกัดเวลาออกบัตรโดยสาร(ไม่รวม Keep My Fare)

ดูตัวอย่างได้ด้านล่าง

ตัวอย่างที่ 1
ภาพอธิบายถึงสถานการณ์ด้านบน

ในวันที่ 10 สิงหาคม ท่านได้ชำระเงิน 100,000 เยนเพื่อซื้อบัตรโดยสารสำหรับเริ่มเดินทางในวันที่ 10 มกราคม ในวันที่ 3 ตุลาคม ค่าโดยสารปรับลดลงเหลือ 80,000 เยน จะไม่มีการคืนเงินส่วนต่าง 20,000 เยน

ตัวอย่างที่ 2
ภาพอธิบายถึงสถานการณ์ด้านบน

ในวันที่ 10 สิงหาคม ท่านได้ชำระเงิน 100,000 เยนเพื่อซื้อบัตรโดยสารสำหรับเริ่มเดินทางในวันที่ 10 มกราคม ในวันที่ 3 ตุลาคมค่าโดยสารปรับขึ้นเป็น 120,000 เยน จะไม่มีการเรียกเก็บเงินส่วนต่าง 20,000 เยนเพิ่มเติม

 • หากมีการส่งคำขอเพื่อเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้ซึ่งซื้อไปในเงื่อนไขที่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ ค่าโดยสารที่เรียกเก็บและค่าธรรมเนียม* จะถูกกำหนดในขณะที่ทำการเปลี่ยนแปลงนี้
  • *ในกรณีพิเศษ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกฎค่าโดยสารที่เกี่ยวข้องจะถูกนำมาใช้
 • ในการดำเนินการดังกล่าว ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บเงินหรือได้รับเงินคืนสำหรับส่วนต่างที่เกิดจากการปรับค่าธรรมเนียมประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง หรือค่าโดยสาร
ตัวอย่างที่ 3
ภาพอธิบายถึงสถานการณ์ด้านบน

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ท่านได้จ่ายชำระเงิน100,000 เยนเพื่อซื้อบัตรโดยสารสำหรับเริ่มเดินทางในวันที่ 1 เมษายน ในวันที่ 10 มีนาคม ค่าโดยสารลดลงเหลือ 80,000 เยนสำหรับการเดินทางโดยเริ่มในวันที่หรือหลังจากวันที่ 1 เมษายน ในวันที่ 25 มีนาคม ท่านเปลี่ยนวันออกเดินทางเป็นวันที่ 3 เมษายน ในกรณีนี้ จะมีการคืนเงินส่วนต่าง 20,000 เยน

 • หากมีการส่งคำขอเพื่อเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารที่ใช้แล้วบางส่วนโดยเป็นค่าโดยสารที่อนุญาติให้ดำเนินการดังกล่าวได้ ค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในขณะออกบัตรโดยสารจะมีผลบังคับใช้ในแผนการเดินทางใหม่
 • ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บเงินหรือได้รับเงินคืนสำหรับส่วนต่างที่เกิดจากการปรับค่าธรรมเนียมประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าโดยสาร

ค่าโดยสารในประเทศญี่ปุ่น

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นและค่าโดยสารที่มีให้บริการ โปรดไปที่ลิงค์ด้านล่าง

ค่าโดยสาร Star Alliance

ด้วยสมาชิก 26 สายการบินในเครือข่ายของ Star Alliance จะเชื่อมต่อทวีปต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างราบรื่นและสะดวกสบาย

ข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมพิเศษระหว่างประเทศ

ANA จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าธรรมเนียมประกันภัย ค่าธรรมเนียมพิเศษเหล่านี้จะช่วยครอบคลุมส่วนหนึ่งของต้นทุนที่เพิ่มขึ้นที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเชื้อเพลิงการบิน การประกันการบิน และการรักษาความปลอดภัยของสายการบินที่รัดกุมยิ่งขึ้น ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าธรรมเนียมประกันภัยที่ระบุด้านล่างนี้มีผลบังคับใช้ได้กับเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA (รวมถึงเที่ยวบินร่วมที่ให้บริการโดยสายการบินพันธมิตร)ไปยัง/มาจากประเทศญี่ปุ่น ไม่รวมค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าธรรมเนียมประกันภัยสำหรับเที่ยวบินอื่นๆนอกจากที่กล่าวถึงด้านบน

ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง

 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงอาจเพิ่ม ลด หรือถูกตัดออกไปขึ้นอยู่กับราคาเชื้อเพลิงในตลาด
 • ในตารางต่อไปนี้ โปรดทราบ:
  • จำนวนเงินในแต่ละตารางจะได้รับการแปลงเป็นสกุลเงินท้องถิ่นโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมเมื่อทำการซื้อตั๋ว อาจใช้กฎพิเศษเมื่อแผนการเดินทางมีการต่อเที่ยวบินจากเที่ยวบินระหว่างประเทศหนึ่งไปยังอีกเที่ยวบินระหว่างประเทศหนึ่ง
  • ตารางแสดงค่าธรรมเนียมต่อผู้โดยสาร ต่อเที่ยวบิน
  • ข้อมูลนี้ได้รับการปรับปรุงในวันที่ 8 เมษายน 2024
อัตราค่าธรรมเนียม: วันที่ 1 เมษายน 2024 ถึง 31 พฤษภาคม 2024
แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากประเทศญี่ปุ่น
เส้นทาง เยนญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นไปยุโรป, อเมริกาเหนือ (ยกเว้นฮาวาย)*1 ตะวันออกกลาง หรือโอเชียเนีย 33,000
ญี่ปุ่นไปฮาวาย, อินเดีย หรือ อินโดนีเซีย 21,000
ญี่ปุ่นไปไทย, สิงคโปร์, มาเลเซีย, พม่าหรือกัมพูชา 18,000
ญี่ปุ่นไปเวียดนาม, กวม หรือ ฟิลิปปินส์ 11,000
ญี่ปุ่นไปเอเชียตะวันออก (ยกเว้นเกาหลีใต้) 10,000
ญี่ปุ่นไปเกาหลีใต้หรือรัสเซีย (วลาดิวอสตอค) 3,500
 • *1.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบินระหว่างโตเกียวและเม็กซิโกซิตี้ แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากประเทศญี่ปุ่นจะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 เมษายน 2024: 17,500 เยน
แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่น
เส้นทาง
(ไม่มีการเรียกเก็บสำหรับแผนการเดินทางที่มีต้นทางจากบราซิล)
บัตรโดยสารที่ซื้อในอเมริกา
(ดอลลาร์สหรัฐ)
บัตรโดยสารที่ซื้อในยุโรป
(ยูโร)
* ยกเว้นสหราชอาณาจักร
บัตรโดยสารที่ซื้อในสหราชอาณาจักร
(ปอนด์อังกฤษ)
ยุโรป*2 อเมริกาเหนือ (ยกเว้นฮาวาย)*1 ตะวันออกกลาง หรือโอเชียเนียไปยังญี่ปุ่น 216 201 174
ฮาวาย อินเดีย หรืออินโดนีเซียไปยังญี่ปุ่น 136 126 109
ไทย สิงคโปร์*3 มาเลเซีย พม่า หรือกัมพูชาไปยังญี่ปุ่น 105 98 85
เวียดนาม กวม หรือฟิลิปปินส์*4 ไปยังญี่ปุ่น 62 58 50
เอเชียตะวันออก (ยกเว้นเกาหลีใต้) ไปยังญี่ปุ่น *5 *6 55 51 45
เกาหลีใต้ หรือรัสเซีย (วลาดิวอสตอค) ไปยังญี่ปุ่น 18 17 15
 • *1.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบิน(Sectors)ระหว่างแคนาดาและญี่ปุ่น แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากแคนาดา จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 เมษายน 2024: 292 ดอลลาร์แคนาดา
 • *2.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบิน(Sectors)ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และญี่ปุ่น แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากสวิตเซอร์แลนด์ จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 เมษายน 2024: 192 ฟรังก์สวิส
 • *3.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบิน(Sectors)ระหว่างสิงคโปร์และญี่ปุ่น แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากสิงคโปร์ จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 เมษายน 2024: 142 สิงคโปร์ดอลลาร์
 • *4.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบิน(Sectors)ระหว่างฟิลิปปินส์และญี่ปุ่น แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากฟิลิปปินส์ จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 เมษายน 2024: 949 เปโซฟิลิปปินส์ * EP-24-1892-HED032024-NH-1709-PFS
 • *5.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบิน(Sectors)ระหว่างฮ่องกงและญี่ปุ่น แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากฮ่องกง จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 เมษายน 2024: 431 ดอลลาร์ฮ่องกง
 • *6.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบิน(Sectors)ระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่ และญี่ปุ่น แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากจีนแผ่นดินใหญ่ จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 เมษายน 2024: 441 หยวน
อัตราค่าธรรมเนียม: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2024 ถึง 31 มีนาคม 2024
แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากประเทศญี่ปุ่น
เส้นทาง เยนญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นไปยุโรป, อเมริกาเหนือ (ยกเว้นฮาวาย)*1 ตะวันออกกลาง หรือโอเชียเนีย 38,000
ญี่ปุ่นไปฮาวาย, อินเดีย หรือ อินโดนีเซีย 24,500
ญี่ปุ่นไปไทย, สิงคโปร์, มาเลเซีย, พม่าหรือกัมพูชา 20,000
ญี่ปุ่นไปเวียดนาม, กวม หรือ ฟิลิปปินส์ 13,500
ญี่ปุ่นไปเอเชียตะวันออก (ยกเว้นเกาหลีใต้) 11,000
ญี่ปุ่นไปเกาหลีใต้หรือรัสเซีย (วลาดิวอสตอค) 4,500
 • *1.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบินระหว่างโตเกียวและเม็กซิโกซิตี้ แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากประเทศญี่ปุ่นจะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2024: 21,000 เยน
แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่น
เส้นทาง
(ไม่มีการเรียกเก็บสำหรับแผนการเดินทางที่มีต้นทางจากบราซิล)
บัตรโดยสารที่ซื้อในอเมริกา
(ดอลลาร์สหรัฐ)
บัตรโดยสารที่ซื้อในยุโรป
(ยูโร)
* ยกเว้นสหราชอาณาจักร
บัตรโดยสารที่ซื้อในสหราชอาณาจักร
(ปอนด์อังกฤษ)
ยุโรป*2 อเมริกาเหนือ (ยกเว้นฮาวาย)*1 ตะวันออกกลาง หรือโอเชียเนียไปยังญี่ปุ่น 259 239 205
ฮาวาย อินเดีย หรืออินโดนีเซียไปยังญี่ปุ่น 166 153 132
ไทย สิงคโปร์*3 มาเลเซีย พม่า หรือกัมพูชาไปยังญี่ปุ่น 129 119 102
เวียดนาม กวม หรือฟิลิปปินส์*4 ไปยังญี่ปุ่น 80 74 64
เอเชียตะวันออก (ยกเว้นเกาหลีใต้) ไปยังญี่ปุ่น *5 *6 68 63 54
เกาหลีใต้ หรือรัสเซีย (วลาดิวอสตอค) ไปยังญี่ปุ่น 25 23 20
 • *1.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบิน(Sectors)ระหว่างแคนาดาและญี่ปุ่น แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากแคนาดา จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2024: 340 ดอลลาร์แคนาดา
 • *2.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบิน(Sectors)ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และญี่ปุ่น แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากสวิตเซอร์แลนด์ จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2024: 249 ฟรังก์สวิส
 • *3.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบิน(Sectors)ระหว่างสิงคโปร์และญี่ปุ่น แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากสิงคโปร์ จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2024: 178 สิงคโปร์ดอลลาร์
 • *4.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบิน(Sectors)ระหว่างฟิลิปปินส์และญี่ปุ่น แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากฟิลิปปินส์ จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2024: 774 เปโซฟิลิปปินส์ * EP-24-0398-HED012024-NH-1656-PFS
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 มีนาคม 2024: 949 เปโซฟิลิปปินส์ * EP-24-0970-HED022024-NH-1677-PFS
 • *5.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบิน(Sectors)ระหว่างฮ่องกงและญี่ปุ่น แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากฮ่องกง จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2024: 533 ดอลลาร์ฮ่องกง
 • *6.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบิน(Sectors)ระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่ และญี่ปุ่น แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากจีนแผ่นดินใหญ่ จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2024: 339 หยวน
อัตราค่าธรรมเนียม: วันที่ 1 ธันวาคม 2023 ถึง 31 มกราคม 2024
แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากประเทศญี่ปุ่น
เส้นทาง เยนญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นไปยุโรป, อเมริกาเหนือ (ยกเว้นฮาวาย)*1 ตะวันออกกลาง หรือโอเชียเนีย 41,000
ญี่ปุ่นไปฮาวาย, อินเดีย หรือ อินโดนีเซีย 26,500
ญี่ปุ่นไปไทย, สิงคโปร์, มาเลเซีย, พม่าหรือกัมพูชา 21,500
ญี่ปุ่นไปเวียดนาม, กวม หรือ ฟิลิปปินส์ 14,500
ญี่ปุ่นไปเอเชียตะวันออก (ยกเว้นเกาหลีใต้) 11,500
ญี่ปุ่นไปเกาหลีใต้หรือรัสเซีย (วลาดิวอสตอค) 5,000
 • *1.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบินระหว่างโตเกียวและเม็กซิโกซิตี้ แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากประเทศญี่ปุ่นจะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 ธันวาคม 2023: 14,000 เยน
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 28 ธันวาคม 2023: 21,000 เยน
แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่น
เส้นทาง
(ไม่มีการเรียกเก็บสำหรับแผนการเดินทางที่มีต้นทางจากบราซิล)
บัตรโดยสารที่ซื้อในอเมริกา
(ดอลลาร์สหรัฐ)
บัตรโดยสารที่ซื้อในยุโรป
(ยูโร)
* ยกเว้นสหราชอาณาจักร
บัตรโดยสารที่ซื้อในสหราชอาณาจักร
(ปอนด์อังกฤษ)
ยุโรป*2 อเมริกาเหนือ (ยกเว้นฮาวาย)*1 ตะวันออกกลาง หรือโอเชียเนียไปยังญี่ปุ่น 259 239 205
ฮาวาย อินเดีย หรืออินโดนีเซียไปยังญี่ปุ่น 166 153 132
ไทย สิงคโปร์*3 มาเลเซีย พม่า หรือกัมพูชาไปยังญี่ปุ่น 129 119 102
เวียดนาม กวม หรือฟิลิปปินส์*4 ไปยังญี่ปุ่น 80 74 64
เอเชียตะวันออก (ยกเว้นเกาหลีใต้) ไปยังญี่ปุ่น *5 *6 68 63 54
เกาหลีใต้ หรือรัสเซีย (วลาดิวอสตอค) ไปยังญี่ปุ่น 25 23 20
 • *1.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบิน(Sectors)ระหว่างแคนาดาและญี่ปุ่น แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากแคนาดา จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 ธันวาคม 2023: 340 ดอลลาร์แคนาดา
 • *2.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบิน(Sectors)ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และญี่ปุ่น แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากสวิตเซอร์แลนด์ จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 ธันวาคม 2023: 249 ฟรังก์สวิส
 • *3.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบิน(Sectors)ระหว่างสิงคโปร์และญี่ปุ่น แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากสิงคโปร์ จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 ธันวาคม 2023: 178 สิงคโปร์ดอลลาร์
 • *4.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบิน(Sectors)ระหว่างฟิลิปปินส์และญี่ปุ่น แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากฟิลิปปินส์ จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 ธันวาคม 2023: 1,124 เปโซฟิลิปปินส์ * SEP-23-3796-HED112023-NH-1566-PFS
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 มกราคม 2024: 949 เปโซฟิลิปปินส์ * EP-23-4139-HED122023-NH-1618-PFS
 • *5.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบิน(Sectors)ระหว่างฮ่องกงและญี่ปุ่น แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากฮ่องกง จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 ธันวาคม 2023: 533 ดอลลาร์ฮ่องกง
 • *6.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบิน(Sectors)ระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่ และญี่ปุ่น แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากจีนแผ่นดินใหญ่ จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 ธันวาคม 2023: 339 หยวน

เงื่อนไขที่บังคับใช้

 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงจะบังคับใช้กับผู้โดยสารทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และจะมีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากผู้ใหญ่ เด็ก และทารกในจำนวนที่เท่ากัน (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีที่ไม่ได้ใช้ที่นั่ง)
  • ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงจะบังคับใช้กับบัตรโดยสารรางวัล AMC เช่นกัน
 • เมื่อนำส่วนของบัตรโดยสารที่ไม่ได้ใช้มาแสดงเพื่อขอคืนเงิน จะคืนเงินค่าธรรมเนียมให้สำหรับเที่ยวบิน(Sectors)ดังกล่าวเต็มจำนวน
 • อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าและเป็นไปตามการอนุมัติจากรัฐบาลของประเทศที่เกี่ยวข้อง
 • ขั้นตอนการจัดการสำหรับการแก้ไขค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นหลังจากที่ออกบัตรโดยสารแล้วและก่อนวันออกเดินทางมีดังต่อไปนี้:
  • จะไม่มีการปรับยอดหากบัตรโดยสารไม่มีการเปลี่ยนแปลง*
  • เมื่อบัตรโดยสารที่ไม่ได้ใช้ทั้งหมดมีการเปลี่ยนแปลง* จะปรับค่าใช้จ่ายตามส่วนต่างระหว่างค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของบัตรโดยสารเดิมและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงค่าธรรมเนียมใหม่
  • เมื่อบัตรโดยสารที่ใช้ไปบางส่วนมีการเปลี่ยนแปลง* จะไม่มีการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ค่าโดยสาร
  • * โปรดทราบว่า “การเปลี่ยนแปลง” หมายถึงการเปลี่ยนแผนการเดินทาง วันออกเดินทางที่มีหมายเลขเที่ยวบินเดียวกัน หมายเลขเที่ยวบินที่มีแผนการเดินทางเดียวกัน และการจองเที่ยวบินแบบไม่ระบุวัน ตัวอย่าง เช่น:
 • การเปลี่ยนวันที่ออกเดินทางจากวันที่ 25 มีนาคมเป็นวันที่ 5 เมษายนสำหรับ NH010 โตเกียว-นิวยอร์ก
 • การเปลี่ยนหมายเลขเที่ยวบินจาก NH010 เป็น NH1010 โตเกียว-นิวยอร์กในวันเดียวกัน
 • การจอง NH010 โตเกียว-นิวยอร์กในวันที่ 5 เมษายนสำหรับบัตรโดยสารแบบไม่ระบุวัน

ค่าธรรมเนียมประกันภัย

ข้อมูลนี้ได้รับการปรับปรุงในวันที่ 29 มีนาคม 2024

ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้โดยสารภายในประเทศ

ค่าธรรมเนียมประกันภัยสำหรับเส้นทางในประเทศนั้นถูกยกเลิกจากค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บในราคาบัตรโดยสารสำหรับการออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2006

ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ

สำหรับบัตรโดยสารที่ออกวันที่หรือก่อน 31 มีนาคม 2024

โปรดทราบว่าข้อมูลต่อไปนี้ไม่สามารถใช้กับแผนการเดินทางที่มีต้นทางหรือสิ้นสุดที่แคนาดา, ฮ่องกง, เม็กซิโก หรือต้นทางจากบราซิล

 • หากซื้อในญี่ปุ่น: จะคิดค่าธรรมเนียม 400 เยนต่อผู้โดยสาร 1 ท่านและต่อส่วนเส้นทาง (route segment)
 • หากไม่ได้ซื้อในญี่ปุ่น: จะคิดค่าธรรมเนียมตามสกุลเงินท้องถิ่นที่เทียบเท่า 4.00 เหรียญสหรัฐเยนต่อผู้โดยสาร 1 ท่านและต่อส่วนเส้นทาง (route segment)
 • สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในฟิลิปปินส์: เปโซฟิลิปปินส์เทียบเท่า 4.00 ดอลลาร์ต่อผู้โดยสาร ต่อส่วนของเส้นทาง
สำหรับบัตรโดยสารที่ออกวันที่หรือหลังวันที่ 1 เมษายน 2024

โปรดทราบว่าข้อมูลต่อไปนี้ไม่สามารถใช้กับแผนการเดินทางที่มีต้นทางหรือสิ้นสุดที่แคนาดา, ฮ่องกง, เม็กซิโก หรือต้นทางจากบราซิล

 • หากซื้อในญี่ปุ่น: จะคิดค่าธรรมเนียม 600 เยนต่อผู้โดยสาร 1 ท่านและต่อส่วนเส้นทาง (route segment)
 • หากไม่ได้ซื้อในญี่ปุ่น: จะคิดค่าธรรมเนียมตามสกุลเงินท้องถิ่นที่เทียบเท่า 6.00 เหรียญสหรัฐเยนต่อผู้โดยสาร 1 ท่านและต่อส่วนเส้นทาง (route segment)
 • สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในฟิลิปปินส์: เปโซฟิลิปปินส์เทียบเท่า 4.00 ดอลลาร์ต่อผู้โดยสาร ต่อส่วนของเส้นทาง

ค้นหา / จองเที่ยวบิน

มีคำถามหรือไม่ ตรวจสอบขั้นตอนการจอง

ต้องการจองเที่ยวบินที่มีไมล์สะสมหรือไม่

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่