ข้อมูลค่าโดยสาร

กฎค่าโดยสาร

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎของค่าโดยสารที่เกี่ยวข้องกับเที่ยวบินของท่านก่อนออกเดินทาง รวมถึงค่าโดยสารที่เรียกเก็บและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง

สามารถดูข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสารได้ที่นี่

ข้อมูลเกี่ยวกับค่าโดยสาร

บนแถบรายการนี้ ท่านจะพบกับข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับค่าโดยสารที่เรียกเก็บ รวมถึงสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับค่าโดยสารในเครือของ ANA และค่าโดยสารของ Star Alliance โปรดไปที่แถบชื่อ ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง ของเราเพื่อดูว่าจะนำค่าโดยสารใด (ถ้ามี) มาใช้กับเที่ยวบินของท่าน

ค่าโดยสารที่เรียกเก็บ

เป็นค่าโดยสารที่จะมีผลในวันที่ออกบัตรโดยสาร และใช้งานได้ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มต้นการเดินทางตามบัตรโดยสารของท่าน ด้วยเหตุผลนี้ จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือการคืนเงินเกิดขึ้น แม้ว่ายอดรวมจะเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ได้ออกบัตรโดยสารเนื่องจากการปรับเปลี่ยนค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง หรือค่าธรรมเนียมประกันภัย

หมายเหตุ: ค่าโดยสารที่เรียกเก็บจะถูกกำหนดในเวลาที่ซื้อ โดยไม่คำนึงถึงวันที่ของทำการจอง ในกรณีที่ยอดรวมเปลี่ยนแปลงระหว่างการจองและการซื้อเนื่องจากการปรับเปลี่ยนค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง หรือค่าธรรมเนียมประกันภัย สายการบินจะบังคับใช้ค่าโดยสาร ณ เวลาที่ซื้อถึงแม้ว่าจะอยู่ภายในจำกัดเวลาออกบัตรโดยสาร(ไม่รวม Keep My Fare)

ดูตัวอย่างได้ด้านล่าง

ตัวอย่างที่ 1
ภาพอธิบายถึงสถานการณ์ด้านบน

ในวันที่ 10 สิงหาคม ท่านได้ชำระเงิน 100,000 เยนเพื่อซื้อบัตรโดยสารสำหรับเริ่มเดินทางในวันที่ 10 มกราคม ในวันที่ 3 ตุลาคม ค่าโดยสารปรับลดลงเหลือ 80,000 เยน จะไม่มีการคืนเงินส่วนต่าง 20,000 เยน

ตัวอย่างที่ 2
ภาพอธิบายถึงสถานการณ์ด้านบน

ในวันที่ 10 สิงหาคม ท่านได้ชำระเงิน 100,000 เยนเพื่อซื้อบัตรโดยสารสำหรับเริ่มเดินทางในวันที่ 10 มกราคม ในวันที่ 3 ตุลาคมค่าโดยสารปรับขึ้นเป็น 120,000 เยน จะไม่มีการเรียกเก็บเงินส่วนต่าง 20,000 เยนเพิ่มเติม

 • หากมีการส่งคำขอเพื่อเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้ซึ่งซื้อไปในเงื่อนไขที่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ ค่าโดยสารที่เรียกเก็บและค่าธรรมเนียม* จะถูกกำหนดในขณะที่ทำการเปลี่ยนแปลงนี้
  • *ในกรณีพิเศษ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกฎค่าโดยสารที่เกี่ยวข้องจะถูกนำมาใช้
 • ในการดำเนินการดังกล่าว ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บเงินหรือได้รับเงินคืนสำหรับส่วนต่างที่เกิดจากการปรับค่าธรรมเนียมประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง หรือค่าโดยสาร
ตัวอย่างที่ 3
ภาพอธิบายถึงสถานการณ์ด้านบน

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ท่านได้จ่ายชำระเงิน100,000 เยนเพื่อซื้อบัตรโดยสารสำหรับเริ่มเดินทางในวันที่ 1 เมษายน ในวันที่ 10 มีนาคม ค่าโดยสารลดลงเหลือ 80,000 เยนสำหรับการเดินทางโดยเริ่มในวันที่หรือหลังจากวันที่ 1 เมษายน ในวันที่ 25 มีนาคม ท่านเปลี่ยนวันออกเดินทางเป็นวันที่ 3 เมษายน ในกรณีนี้ จะมีการคืนเงินส่วนต่าง 20,000 เยน

 • หากมีการส่งคำขอเพื่อเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารที่ใช้แล้วบางส่วนโดยเป็นค่าโดยสารที่อนุญาติให้ดำเนินการดังกล่าวได้ ค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในขณะออกบัตรโดยสารจะมีผลบังคับใช้ในแผนการเดินทางใหม่
 • ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บเงินหรือได้รับเงินคืนสำหรับส่วนต่างที่เกิดจากการปรับค่าธรรมเนียมประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าโดยสาร

ค่าโดยสารในประเทศญี่ปุ่น

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นและค่าโดยสารที่มีให้บริการ โปรดไปที่ลิงค์ด้านล่าง

ค่าโดยสาร Star Alliance

ด้วยสมาชิก 26 สายการบินในเครือข่ายของ Star Alliance จะเชื่อมต่อทวีปต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างราบรื่นและสะดวกสบาย

ข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมพิเศษระหว่างประเทศ

สายการบินที่ให้บริการโดย ANA (เช่น ANA และ Air Japan) จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าธรรมเนียมประกันภัย ค่าธรรมเนียมพิเศษเหล่านี้จะช่วยครอบคลุมส่วนหนึ่งของต้นทุนที่เพิ่มขึ้นที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเชื้อเพลิงการบิน การประกันการบิน และการรักษาความปลอดภัยของสายการบินที่รัดกุมยิ่งขึ้น ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าธรรมเนียมประกันภัยที่ระบุด้านล่างนี้มีผลบังคับใช้ได้กับเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA (รวมถึงเที่ยวบินร่วมที่ให้บริการโดยสายการบินพันธมิตร)ไปยัง/มาจากประเทศญี่ปุ่น ไม่รวมค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าธรรมเนียมประกันภัยสำหรับเที่ยวบินอื่นๆนอกจากที่กล่าวถึงด้านบน

ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง

 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงอาจเพิ่ม ลด หรือถูกตัดออกไปขึ้นอยู่กับราคาเชื้อเพลิงในตลาด
 • ในตารางต่อไปนี้ โปรดทราบ:
  • จำนวนเงินในแต่ละตารางจะได้รับการแปลงเป็นสกุลเงินท้องถิ่นโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมเมื่อทำการซื้อตั๋ว อาจใช้กฎพิเศษเมื่อแผนการเดินทางมีการต่อเที่ยวบินจากเที่ยวบินระหว่างประเทศหนึ่งไปยังอีกเที่ยวบินระหว่างประเทศหนึ่ง
  • ตารางแสดงค่าธรรมเนียมต่อผู้โดยสาร ต่อเที่ยวบิน
  • ข้อมูลนี้ได้รับการปรับปรุงในวันที่ 29 กรกฎาคม 2022
อัตราค่าธรรมเนียม: วันที่ 1 สิงหาคม 2022 ถึง 30 กันยายน 2022
แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากประเทศญี่ปุ่น
เส้นทาง เยนญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นไปยุโรป, อเมริกาเหนือ (ยกเว้นฮาวาย)*1 ตะวันออกกลาง หรือโอเชียเนีย 49,000
ญี่ปุ่นไปฮาวาย, อินเดีย หรือ อินโดนีเซีย 31,100
ญี่ปุ่นไปไทย, สิงคโปร์, มาเลเซีย, พม่าหรือกัมพูชา 25,800
ญี่ปุ่นไปเวียดนาม, กวม หรือ ฟิลิปปินส์ 16,000
ญี่ปุ่นไปเอเชียตะวันออก (ยกเว้นเกาหลี) 15,100
ญี่ปุ่นไปเกาหลีหรือรัสเซีย (วลาดิวอสตอค) 5,600
 • *1.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบินระหว่างโตเกียวและเม็กซิโกซิตี้ แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากประเทศญี่ปุ่นจะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 สิงหาคม 2022: 32,900 เยน
แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่น
เส้นทาง
(ไม่มีการเรียกเก็บสำหรับแผนการเดินทางที่มีต้นทางจากบราซิล)
บัตรโดยสารที่ซื้อในอเมริกา
(ดอลลาร์สหรัฐ)
บัตรโดยสารที่ซื้อในยุโรป
(ยูโร)
* ยกเว้นสหราชอาณาจักร
บัตรโดยสารที่ซื้อในสหราชอาณาจักร
(ปอนด์อังกฤษ)
ยุโรป*2 อเมริกาเหนือ (ยกเว้นฮาวาย)*1 ตะวันออกกลาง หรือโอเชียเนียไปยังญี่ปุ่น 363 315 281
ฮาวาย อินเดีย หรืออินโดนีเซียไปยังญี่ปุ่น 231 200 179
ไทย สิงคโปร์*3 มาเลเซีย พม่า หรือกัมพูชาไปยังญี่ปุ่น 182 158 141
เวียดนาม กวม หรือฟิลิปปินส์*4 ไปยังญี่ปุ่น 113 98 88
เอเชียตะวันออก (ยกเว้นเกาหลี) ไปยังญี่ปุ่น *5 *6 91 80 71
เกาหลี*7 หรือรัสเซีย (วลาดิวอสตอค) ไปยังญี่ปุ่น 37 32 28
 • *1.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบิน(Sectors)ระหว่างแคนาดาและญี่ปุ่น แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากแคนาดา จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 สิงหาคม 2022: 363 ดอลลาร์แคนาดา
 • *2.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบิน(Sectors)ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และญี่ปุ่น แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากสวิตเซอร์แลนด์ จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 สิงหาคม 2022: 334 ฟรังก์สวิส
 • *3.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบิน(Sectors)ระหว่างสิงคโปร์และญี่ปุ่น แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากสิงคโปร์ จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 สิงหาคม 2022: 246 สิงคโปร์ดอลลาร์
 • *4.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบิน(Sectors)ระหว่างฟิลิปปินส์และญี่ปุ่น แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากฟิลิปปินส์ จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 สิงหาคม 2022: 1,998 เปโซฟิลิปปินส์
 • *5.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบิน(Sectors)ระหว่างฮ่องกงและญี่ปุ่น แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากฮ่องกง จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 สิงหาคม 2022: 708 ดอลลาร์ฮ่องกง
 • *6.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบิน(Sectors)ระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่ และญี่ปุ่น แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากจีนแผ่นดินใหญ่ จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 สิงหาคม 2022: 283 หยวน
 • *7.
  ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ออกบัตรโดยสารสำหรับเส้นทางบินเกาหลีและญี่ปุ่น สำหรับเส้นทางที่มีต้นทางในเกาหลีมีดังต่อไปนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 สิงหาคม 2022: 35 ดอลลาร์สหรัฐ/ 31 ยูโร / 27 ปอนด์
อัตราค่าธรรมเนียม: วันที่ 1 มิถุนายน 2022 ถึง 31 กรกฎาคม 2022
แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากประเทศญี่ปุ่น
เส้นทาง เยนญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นไปยุโรป, อเมริกาเหนือ (ยกเว้นฮาวาย)*1 ตะวันออกกลาง หรือโอเชียเนีย 37,400
ญี่ปุ่นไปฮาวาย, อินเดีย หรือ อินโดนีเซีย 23,800
ญี่ปุ่นไปไทย, สิงคโปร์, มาเลเซีย, พม่าหรือกัมพูชา 20,400
ญี่ปุ่นไปเวียดนาม, กวม หรือ ฟิลิปปินส์ 12,500
ญี่ปุ่นไปเอเชียตะวันออก (ยกเว้นเกาหลี) 11,400
ญี่ปุ่นไปเกาหลีหรือรัสเซีย (วลาดิวอสตอค) 4,100
 • *1.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบินระหว่างโตเกียวและเม็กซิโกซิตี้ แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากประเทศญี่ปุ่นจะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 มิถุนายน 2022: 28,400 เยน
แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่น
เส้นทาง
(ไม่มีการเรียกเก็บสำหรับแผนการเดินทางที่มีต้นทางจากบราซิล)
บัตรโดยสารที่ซื้อในอเมริกา
(ดอลลาร์สหรัฐ)
บัตรโดยสารที่ซื้อในยุโรป
(ยูโร)
* ยกเว้นสหราชอาณาจักร
บัตรโดยสารที่ซื้อในสหราชอาณาจักร
(ปอนด์อังกฤษ)
ยุโรป*2 อเมริกาเหนือ (ยกเว้นฮาวาย)*1 ตะวันออกกลาง หรือโอเชียเนียไปยังญี่ปุ่น 329 285 254
ฮาวาย อินเดีย หรืออินโดนีเซียไปยังญี่ปุ่น 211 183 163
ไทย สิงคโปร์*3 มาเลเซีย พม่า หรือกัมพูชาไปยังญี่ปุ่น 162 141 126
เวียดนาม กวม หรือฟิลิปปินส์*4 ไปยังญี่ปุ่น 98 86 77
เอเชียตะวันออก (ยกเว้นเกาหลี) ไปยังญี่ปุ่น *5 *6 85 74 66
เกาหลี*7 หรือรัสเซีย (วลาดิวอสตอค) ไปยังญี่ปุ่น 31 27 25
 • *1.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบิน(Sectors)ระหว่างแคนาดาและญี่ปุ่น แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากแคนาดา จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 มิถุนายน 2022: 329 ดอลลาร์แคนาดา
 • *2.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบิน(Sectors)ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และญี่ปุ่น แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากสวิตเซอร์แลนด์ จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 มิถุนายน 2022: 303 ฟรังก์สวิส
 • *3.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบิน(Sectors)ระหว่างสิงคโปร์และญี่ปุ่น แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากสิงคโปร์ จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 มิถุนายน 2022: 219 สิงคโปร์ดอลลาร์
 • *4.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบิน(Sectors)ระหว่างฟิลิปปินส์และญี่ปุ่น แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากฟิลิปปินส์ จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2022: 962 เปโซฟิลิปปินส์ *CAB Case No. EP-22-1265HED04022-NH-1096-PFS
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 3 มิถุนายน 2022: 1,827 เปโซฟิลิปปินส์ *CAB Case No. EP-22-1599-HED052022-NH-1115-PFS
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2022: 1,823 เปโซฟิลิปปินส์ *CAB Case No. EP-22-1903-HED062022-NH-1132-PFS
 • *5.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบิน(Sectors)ระหว่างฮ่องกงและญี่ปุ่น แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากฮ่องกง จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 มิถุนายน 2022: 662 ดอลลาร์ฮ่องกง
 • *6.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบิน(Sectors)ระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่ และญี่ปุ่น แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากจีนแผ่นดินใหญ่ จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 11 พฤษภาคม 2022: 197 หยวน
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 9 มิถุนายน 2022: 236 หยวน
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 8 กรกฎาคม 2022: 283 หยวน
 • *7.
  ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ออกบัตรโดยสารสำหรับเส้นทางบินเกาหลีและญี่ปุ่น สำหรับเส้นทางที่มีต้นทางในเกาหลีมีดังต่อไปนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 มิถุนายน 2022: 30 ดอลลาร์สหรัฐ/ 26 ยูโร / 24 ปอนด์
อัตราค่าธรรมเนียม: วันที่ 1 เมษายน 2022 ถึง 31 พฤษภาคม 2022
แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากประเทศญี่ปุ่น
เส้นทาง เยนญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นไปยุโรป, อเมริกาเหนือ (ยกเว้นฮาวาย)*1 ตะวันออกกลาง หรือโอเชียเนีย 19,900
ญี่ปุ่นไปฮาวาย, อินเดีย หรือ อินโดนีเซีย 12,500
ญี่ปุ่นไปไทย, สิงคโปร์, มาเลเซีย, พม่าหรือกัมพูชา 9,700
ญี่ปุ่นไปเวียดนาม, กวม หรือ ฟิลิปปินส์ 5,700
ญี่ปุ่นไปเอเชียตะวันออก (ยกเว้นเกาหลี) 5,200
ญี่ปุ่นไปเกาหลีหรือรัสเซีย (วลาดิวอสตอค) 1,800
 • *1.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบินระหว่างโตเกียวและเม็กซิโกซิตี้ แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากประเทศญี่ปุ่นจะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 เมษายน 2022: 12,800 เยน
แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่น
เส้นทาง
(ไม่มีการเรียกเก็บสำหรับแผนการเดินทางที่มีต้นทางจากบราซิล)
บัตรโดยสารที่ซื้อในอเมริกา
(ดอลลาร์สหรัฐ)
บัตรโดยสารที่ซื้อในยุโรป
(ยูโร)
* ยกเว้นสหราชอาณาจักร
บัตรโดยสารที่ซื้อในสหราชอาณาจักร
(ปอนด์อังกฤษ)
ยุโรป*2 อเมริกาเหนือ (ยกเว้นฮาวาย)*1 ตะวันออกกลาง หรือโอเชียเนียไปยังญี่ปุ่น 157 136 121
ฮาวาย อินเดีย หรืออินโดนีเซียไปยังญี่ปุ่น 91 79 71
ไทย สิงคโปร์*3 มาเลเซีย พม่า หรือกัมพูชาไปยังญี่ปุ่น 68 59 53
เวียดนาม กวม หรือฟิลิปปินส์*4 ไปยังญี่ปุ่น 46 40 36
เอเชียตะวันออก (ยกเว้นเกาหลี) ไปยังญี่ปุ่น *5 *6 39 35 30
เกาหลี*7 หรือรัสเซีย (วลาดิวอสตอค) ไปยังญี่ปุ่น 8 8 7
 • *1.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบิน(Sectors)ระหว่างแคนาดาและญี่ปุ่น แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากแคนาดา จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 เมษายน 2022: 157 ดอลลาร์แคนาดา
 • *2.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบิน(Sectors)ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และญี่ปุ่น แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากสวิตเซอร์แลนด์ จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 เมษายน 2022: 145 ฟรังก์สวิส
 • *3.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบิน(Sectors)ระหว่างสิงคโปร์และญี่ปุ่น แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากสิงคโปร์ จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 เมษายน 2022: 92 สิงคโปร์ดอลลาร์
 • *4.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบิน(Sectors)ระหว่างฟิลิปปินส์และญี่ปุ่น แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากฟิลิปปินส์ จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 เมษายน 2022: 962 เปโซฟิลิปปินส์ *CAB Case No. EP-22-0543HED022022-NH-1071-PFS
 • *5.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบิน(Sectors)ระหว่างฮ่องกงและญี่ปุ่น แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากฮ่องกง จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 เมษายน 2022: 304 ดอลลาร์ฮ่องกง
 • *6.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบิน(Sectors)ระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่ และญี่ปุ่น แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากจีนแผ่นดินใหญ่ จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 เมษายน 2022: 164 หยวน
 • *7.
  ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ออกบัตรโดยสารสำหรับเส้นทางบินเกาหลีและญี่ปุ่น สำหรับเส้นทางที่มีต้นทางในเกาหลีมีดังต่อไปนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 เมษายน 2022: 7 ดอลลาร์สหรัฐ/ 7 ยูโร / 6 ปอนด์
อัตราค่าธรรมเนียม: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2022 ถึง 31 มีนาคม 2022
แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากประเทศญี่ปุ่น
เส้นทาง เยนญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นไปยุโรป, อเมริกาเหนือ (ยกเว้นฮาวาย)*1 ตะวันออกกลาง หรือโอเชียเนีย 19,300
ญี่ปุ่นไปฮาวาย, อินเดีย หรือ อินโดนีเซีย 12,100
ญี่ปุ่นไปไทย, สิงคโปร์, มาเลเซีย, พม่าหรือกัมพูชา 9,400
ญี่ปุ่นไปเวียดนาม, กวม หรือ ฟิลิปปินส์ 5,500
ญี่ปุ่นไปเอเชียตะวันออก (ยกเว้นเกาหลี) 5,000
ญี่ปุ่นไปเกาหลีหรือรัสเซีย (วลาดิวอสตอค) 1,700
 • *1.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบินระหว่างโตเกียวและเม็กซิโกซิตี้ แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากประเทศญี่ปุ่นจะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2022: 15,400 เยน
แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่น
เส้นทาง
(ไม่มีการเรียกเก็บสำหรับแผนการเดินทางที่มีต้นทางจากบราซิล)
บัตรโดยสารที่ซื้อในอเมริกา
(ดอลลาร์สหรัฐ)
บัตรโดยสารที่ซื้อในยุโรป
(ยูโร)
* ยกเว้นสหราชอาณาจักร
บัตรโดยสารที่ซื้อในสหราชอาณาจักร
(ปอนด์อังกฤษ)
ยุโรป*2 อเมริกาเหนือ (ยกเว้นฮาวาย)*1 ตะวันออกกลาง หรือโอเชียเนียไปยังญี่ปุ่น 191 166 148
ฮาวาย อินเดีย หรืออินโดนีเซียไปยังญี่ปุ่น 116 101 90
ไทย สิงคโปร์*3 มาเลเซีย พม่า หรือกัมพูชาไปยังญี่ปุ่น 88 77 68
เวียดนาม กวม หรือฟิลิปปินส์*4 ไปยังญี่ปุ่น 54 47 42
เอเชียตะวันออก (ยกเว้นเกาหลี) ไปยังญี่ปุ่น *5 *6 48 42 38
เกาหลี หรือรัสเซีย (วลาดิวอสตอค) ไปยังญี่ปุ่น 14 13 11
 • *1.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบิน(Sectors)ระหว่างแคนาดาและญี่ปุ่น แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากแคนาดา จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2022: 191 ดอลลาร์แคนาดา
 • *2.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบิน(Sectors)ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และญี่ปุ่น แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากสวิตเซอร์แลนด์ จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2022: 177 ฟรังก์สวิส
 • *3.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบิน(Sectors)ระหว่างสิงคโปร์และญี่ปุ่น แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากสิงคโปร์ จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2022: 121 สิงคโปร์ดอลลาร์
 • *4.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบิน(Sectors)ระหว่างฟิลิปปินส์และญี่ปุ่น แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากฟิลิปปินส์ จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 5 มกราคม 2022: 673 เปโซฟิลิปปินส์ *CAB Case No. EP-21-4154HED122021-NH-1055-PFS
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 มีนาคม 2022: 962 เปโซฟิลิปปินส์ *CAB Case No. EP-22-0543HED022022-NH-1071-PFS
 • *5.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบิน(Sectors)ระหว่างฮ่องกงและญี่ปุ่น แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากฮ่องกง จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2022: 373 ดอลลาร์ฮ่องกง
 • *6.
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบิน(Sectors)ระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่ และญี่ปุ่น แผนการเดินทางที่มีต้นทางจากจีนแผ่นดินใหญ่ จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้:
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2022: 137 หยวน
  สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่/หลังจากวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2022: 164 หยวน

เงื่อนไขที่บังคับใช้

 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงจะบังคับใช้กับผู้โดยสารทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และจะมีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากผู้ใหญ่ เด็ก และทารกในจำนวนที่เท่ากัน (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีที่ไม่ได้ใช้ที่นั่ง)
  • ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงจะบังคับใช้กับบัตรโดยสารรางวัล AMC เช่นกัน
 • เมื่อนำส่วนของบัตรโดยสารที่ไม่ได้ใช้มาแสดงเพื่อขอคืนเงิน จะคืนเงินค่าธรรมเนียมให้สำหรับเที่ยวบิน(Sectors)ดังกล่าวเต็มจำนวน
 • อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าและเป็นไปตามการอนุมัติจากรัฐบาลของประเทศที่เกี่ยวข้อง
 • ขั้นตอนการจัดการสำหรับการแก้ไขค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นหลังจากที่ออกบัตรโดยสารแล้วและก่อนวันออกเดินทางมีดังต่อไปนี้:
  • จะไม่มีการปรับยอดหากบัตรโดยสารไม่มีการเปลี่ยนแปลง*
  • เมื่อบัตรโดยสารที่ไม่ได้ใช้ทั้งหมดมีการเปลี่ยนแปลง* จะปรับค่าใช้จ่ายตามส่วนต่างระหว่างค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของบัตรโดยสารเดิมและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงค่าธรรมเนียมใหม่
  • เมื่อบัตรโดยสารที่ใช้ไปบางส่วนมีการเปลี่ยนแปลง* จะไม่มีการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ค่าโดยสาร
  • * โปรดทราบว่า “การเปลี่ยนแปลง” หมายถึงการเปลี่ยนแผนการเดินทาง วันออกเดินทางที่มีหมายเลขเที่ยวบินเดียวกัน หมายเลขเที่ยวบินที่มีแผนการเดินทางเดียวกัน และการจองเที่ยวบินแบบไม่ระบุวัน ตัวอย่าง เช่น:
 • การเปลี่ยนวันที่ออกเดินทางจากวันที่ 25 มีนาคมเป็นวันที่ 5 เมษายนสำหรับ NH010 โตเกียว-นิวยอร์ก
 • การเปลี่ยนหมายเลขเที่ยวบินจาก NH010 เป็น NH1010 โตเกียว-นิวยอร์กในวันเดียวกัน
 • การจอง NH010 โตเกียว-นิวยอร์กในวันที่ 5 เมษายนสำหรับบัตรโดยสารแบบไม่ระบุวัน

ค่าธรรมเนียมประกันภัย

ข้อมูลนี้ได้รับการปรับปรุงในวันที่ 25 มีนาคม 2022

ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้โดยสารภายในประเทศ

ค่าธรรมเนียมประกันภัยสำหรับเส้นทางในประเทศนั้นถูกยกเลิกจากค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บในราคาบัตรโดยสารสำหรับการออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2006

ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ

โปรดทราบว่าข้อมูลต่อไปนี้ไม่สามารถใช้กับแผนการเดินทางที่มีต้นทางหรือสิ้นสุดที่แคนาดา, ฮ่องกง, เม็กซิโก หรือต้นทางจากบราซิล

 • หากซื้อในญี่ปุ่น: จะคิดค่าธรรมเนียม 500 เยนต่อผู้โดยสาร 1 ท่านและต่อส่วนเส้นทาง (route segment)
 • หากไม่ได้ซื้อในญี่ปุ่น: จะคิดค่าธรรมเนียมตามสกุลเงินท้องถิ่นที่เทียบเท่า 5.00 เหรียญสหรัฐเยนต่อผู้โดยสาร 1 ท่านและต่อส่วนเส้นทาง (route segment)
 • สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในฟิลิปปินส์: เปโซฟิลิปปินส์เทียบเท่า 4.00 ดอลลาร์ต่อผู้โดยสาร ต่อส่วนของเส้นทาง

ค้นหา / จองเที่ยวบิน

มีคำถามหรือไม่ ตรวจสอบขั้นตอนการจอง

ต้องการจองเที่ยวบินที่มีไมล์สะสมหรือไม่

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่