สนามบินนานาชาตินาริตะ (เที่ยวบินระหว่างประเทศ)

การเดินทางมายังและออกจากสนามบินนานาชาตินาริตะ (เที่ยวบินระหว่างประเทศ)

ในหน้านี้ ท่านจะได้พบข้อมูลที่ต้องการถึงขั้นตอนในการเดินทางที่สนามบินนานาชาตินาริตะและไปยังจุดหมายปลายทางของท่านได้อย่างง่ายดาย

ประชาสัมพันธ์

 • ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2022 ผู้โดยสารที่ออกเดินทางไปยัง ไทย (กรุงเทพฯ) สามารถใช้ Face Express (ระบบจดจำใบหน้า) เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนการขึ้นเครื่องบิน โปรดไปยังเช็คอิน โซน C
 • เคาน์เตอร์เช็คอิน SUITE และช่องทางพิเศษปิดให้บริการชั่วคราว
  โปรดใช้เคาน์เตอร์ 15/16 ในโซน B และใช้ Gold Track สำหรับการตรวจรักษาความปลอดภัย

คำแนะนำสู่สนามบินนานาชาตินาริตะ (เที่ยวบินระหว่างประเทศ)

แผนที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าและขาออก และข้อมูลอื่นๆ สำหรับการนำทางในสนามบินนานาชาตินาริตะ หมายเหตุ: โดยปกติแล้ว ANA จะอยู่ฝั่งทิศใต้ของอาคารผู้โดยสาร 1 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2019 เที่ยวบินที่ดำเนินการโดย ANA บางเที่ยวบินอาจลงจอดที่ฝั่งทิศเหนือของอาคารผู้โดยสาร 1 โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดได้จากเว็บไซต์ของสนามบินในข้อมูล “เที่ยวบินวันนี้”

อาคารผู้โดยสารขาเข้า

แผนที่ขาเข้าของสนามบินนาริตะ
การตรวจคนเข้าเมือง

โปรดแสดงหนังสือเดินทางและบัตรตรวจคนเข้าเมืองของท่าน

ศุลกากร

ลูกค้าที่มีรายการสิ่งของต้องสำแดงต้องยื่นแบบฟอร์มศุลกากร

อาคารผู้โดยสารขาออก

แผนที่ขาออกของสนามบินนาริตะ
ขั้นตอนการขึ้นเครื่อง
 • โซน B: ผู้โดยสารไปยังยุโรป/เอเชีย/โอเชียเนีย
 • โซน C/D: ผู้โดยสารไปยังสหรัฐอเมริกา/เม็กซิโก

ผู้โดยสารที่ต้องการการช่วยเหลือพิเศษ โปรดไปที่เคาน์เตอร์ในแต่ละโซนตามจุดหมายปลายทางของท่าน

จุดตรวจรักษาความปลอดภัยช่องทางพิเศษ

ลูกค้าต่อไปนี้สามารถใช้ช่องทางพิเศษที่จุดรักษาความปลอดภัย

 • สมาชิก ANA Platinum Service
 • สมาชิกบัตร ANA Super Flyers

ลูกค้าต่อไปนี้สามารถใช้ Star Alliance Gold Track (หลังจากแสดงบัตรผ่านขึ้นเครื่องของตน):

 • สมาชิก Star Alliance Gold
  • โปรดแสดงบัตรสถานะการเป็นสมาชิกของท่านพร้อมบัตรผ่านขึ้นเครื่อง
 • ลูกค้าชั้นเฟิร์สคลาส
 • ชั้นธุรกิจ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ร้านค้าปลอดภาษีของ ANA

การเช็คอิน

การต่อเครื่อง

แผนที่การเปลี่ยนเครื่องระหว่างประเทศของสนามบินโตเกียวนาริตะ
เที่ยวบินระหว่างประเทศ

การเปลี่ยนเครื่องที่อาคารผู้โดยสาร 1:

โปรดไปยังอาคารเทียบเครื่องบินขาออกที่ชั้นสาม หลังจากที่ผ่านจุดตรวจผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องที่ชั้นสี่แล้ว

โปรดรับการตรวจผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่อง แล้วไปยังเคาน์เตอร์เปลี่ยนเครื่องที่ชั้นสาม หากท่านยังไม่ได้ดำเนินขั้นตอนการขึ้นเครื่องสำหรับเที่ยวบินถัดไปให้สมบูรณ์

การเปลี่ยนเครื่องที่อาคารผู้โดยสาร 2:

โปรดใช้รถรับส่งระหว่างอาคารในอาคารผู้โดยสาร เพื่อเดินทางระหว่างอาคารผู้โดยสาร

แผนที่การเปลี่ยนเครื่องภายในประเทศและระหว่างประเทศของสนามบินนาริตะ
เที่ยวบินระหว่างประเทศและภายในประเทศ

การเปลี่ยนเครื่องจากเที่ยวบินระหว่างประเทศไปยังเที่ยวบินภายในประเทศ:

 • หากต่อเครื่องไปยังเที่ยวบินภายในประเทศของ ANA ที่สนามบินนาริตะ โปรดเช็คอินสัมภาระของท่านที่เคาน์เตอร์โหลดสัมภาระต่อเครื่องนาริตะ หลังจากที่ผ่านขั้นตอนขาเข้าทั้งหมดแล้ว
 • หากต่อเครื่องไปยังเที่ยวบินภายในประเทศของสายการบินอื่น โปรดผ่านทางออกหลักและไปยังอาคารผู้โดยสาร 2 โดยใช้บริการรถรับส่งระหว่างอาคารในอาคารผู้โดยสาร
 • หากต่อเครื่องไปยังเที่ยวบินภายในประเทศที่สนามบินฮาเนดะ โปรดผ่านทางออกหลักและไปยังสนามบินฮาเนดะ หลังจากที่ผ่านขั้นตอนขาเข้าทั้งหมดแล้ว

หมายเหตุ: หากท่านมีสัมภาระเช็คอินจากสนามบินนานาชาติ โปรดอย่าลืมรับสัมภาระของท่าน ณ จุดแรกเข้าในประเทศญี่ปุ่น ท่านต้องโหลดสัมภาระของท่านหลังจากดำเนินตามขั้นตอนการตรวจสอบทางศุลกากรแล้ว

การเปลี่ยนเครื่องจากเที่ยวบินภายในประเทศไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศในอาคารผู้โดยสาร 1:

โปรดใช้อาคารและจุดบริการสำหรับผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องโดยเฉพาะ

 • หากท่านต่อเครื่องไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ออกเดินทางจากฝั่งทิศใต้ของอาคารผู้โดยสาร 1 และได้เช็คอินสัมภาระเรียบร้อยแล้ว โปรดไปยังจุดตรวจผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องจากประตูขาเข้าของเที่ยวบินภายในประเทศของท่าน หลังจากผ่านจุดตรวจรักษาความปลอดภัยและขั้นตอนขาออกแล้ว ให้ไปยังประตูขาออกของเที่ยวบินระหว่างประเทศของท่าน
 • หากท่านต่อเครื่องไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ออกเดินทางจากฝั่งทิศเหนือของอาคารผู้โดยสาร 1 โปรดไปที่ชั้น 4 ของอาคารผู้โดยสาร 1 ฝั่งทิศเหนือจากห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า

การเปลี่ยนเครื่องจากเที่ยวบินภายในประเทศไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศในอาคารผู้โดยสาร 2:

 • หากท่านต่อเครื่องไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ออกเดินทางจากอาคารผู้โดยสาร 2 โปรดดำเนินขั้นตอนขาเข้าให้เรียบร้อย จากนั้นจึงไปยังจุดจอดรถเวียนรับส่งที่อยู่ชั้น 1 เพื่อเดินทางไปยังอาคารผู้โดยสาร 2

ห้องรับรอง

แผนที่ห้องรับรองของสนามบินโตเกียวนาริตะ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องรับรองในสนามบิน

ห้องรับรอง ANA ณ อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 2 จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2022

ข้อมูลเมืองโตเกียว (นาริตะ)

โตเกียวเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นและมีประชากรถึง 14,043,239 คน (ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2021) ทำให้เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น โตเกียวตั้งอยู่เกือบใจกลางหมู่เกาะญี่ปุ่นด้วยพื้นที่ขนาด 2,193 ตารางกิโลเมตร เมืองนี้อาจเป็นเมืองที่มีผู้คนมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น แต่พื้นที่ภาคพื้นดินของเมืองนี้มีขนาดเล็กที่สุดเป็นอันดับสามของจังหวัดและเมืองทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยภูมิประเทศที่ทอดยาวจากด้านทิศตะวันออกไปยังด้านทิศตะวันตก อาคารบริษัทและอาคารทางการค้าหลายแห่งตั้งอยู่ในแขวงชินจูกุและแขวงชิบุย่าทางฝั่งทิศตะวันออกของโตเกียว และอาณาบริเวณเมืองที่ทันสมัยที่สุดของโลกก็กำลังแผ่ขยายขึ้น ในทางกลับกัน บริเวณทามะทางตะวันตกยังคงเติบโตต่อไปเป็นเมืองสัญจรไปกลับเนื่องจากเป็นเมืองที่สะดวกสะบายในการเดินทางไปยังใจกลางเมืองได้ด้วยรถไฟเพียงหนึ่งชั่วโมง เมืองโอคุทามะนี้ยังคงอุดมไปด้วยธรรมชาติ เช่น ภูเขาและทะเลสาบ ยิ่งไปกว่านั้น หมู่เกาะอิซึ (โอชิมะ นีจิมะ ชิกิเนะจิมะ ฯลฯ) ที่อยู่ไกลออกไปในมหาสมุทรแปซิฟิกล้วนแต่เป็นของกรุงโตเกียวเช่นกัน หมู่เกาะโองาซาวาระซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นแหล่งมรดกทางธรรมชาติของโลกแห่งยูเนสโกในเดือนมิถุนายน 2011 ก็เป็นส่วนหนึ่งของโตเกียว และมีระบบนิเวศและวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใคร แม้ว่าจะถือกันว่าเป็นประตูทางอากาศสู่ญี่ปุ่น แต่แท้จริงแล้วสนามบินนาริตะนั้นตั้งอยู่ในจังหวัดชิบะ นักเดินทางสามารถไปยังใจกลางโตเกียวได้ในระยะเวลาอย่างน้อย 36 นาทีทางรถไฟ จังหวัดชิบะตั้งอยู่ถัดจากโตเกียว ดังนั้นจึงมีระบบการขนส่งที่สะดวกและเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากนิยมมาเยี่ยมเยียน จุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมที่สุดคือโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทในเมืองอูรายาซุ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับโลกแฟนตาซีที่เหนือจินตนาการ ภายในโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทจะมีสวนสนุก เช่น โตเกียวดิสนีย์แลนด์พร้อมคฤหาสน์ซินเดอเรลล่าอันโดดเด่น โตเกียวดิสนีย์ซีในบรรยากาศท้องทะเล และโรงแรมอย่างเป็นทางการ เช่น โรงแรมดิสนีย์ แอมบาสเดอร์ และยังมีศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่ชื่อว่าอิกซ์พีอาริ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ท่านจะได้เพลินเพลินไปกับการช้อปปิ้งและรับชมภาพยนตร์ และยังเต็มไปด้วยกิจกรรมเพื่อความบันเทิงอื่นๆ อีกมากมาย ที่แห่งนั้นมีหลากหลายสิ่งให้ท่านได้ค้นหาจนเวลาเพียงหนึ่งวันนั้นไม่เพียงพอ โดยเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ห้ามพลาดเมื่อเดินทางมาเยือนญี่ปุ่น นอกจากนั้นยังมีรถบัสลีมูซีนเที่ยวตรงจากสนามบินนาริตะไปยังโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท ท่านจึงสามารถเข้าถึงยังประเทศญี่ปุ่นและตรงไปยังรีสอร์ทได้ทันที และยังมีวัดนาริตะซัง ชินโชจิที่เดินทางไปถึงภายในเวลาประมาณ 10 นาทีด้วยรถไฟจากสนามบินนาริตะ ซึ่งเป็นหนึ่งในวัดระดับต้นๆ ในการจัดอันดับฮัตสึโมเดะประจำปี ทันทีที่ย่างกรายออกจากสถานี ท่านจะได้เห็นทางลาดขึ้นที่ยาวกว่า 800 เมตรเพื่อไปยังวัด ทั้งสองด้านของทางลาดขึ้นเต็มไปด้วยร้านอาหารและร้านจำหน่ายของที่ระลึก และท่านจะได้เพลิดเพลินใจไปกับทัศนียภาพแบบฉบับญี่ปุ่นย้อนยุค นอกจากนั้น ในขณะที่ท่านเดินไปตามทางลาดขึ้นนี้ จมูกของท่านจะได้กลิ่นหอมหวานเย้ายวนของปลาไหลอุนากิย่างหอมหวานและเผ็ดร้อน อุนากิหรือปลาไหลเป็นเมนูพิเศษแห่งนาริตะซัง และมีร้านขายเมนูปลาไหลพิเศษหลายร้านเรียงรายอยู่ตามทางลาดขึ้นนี้ หากท่านยังคงเดินตามทางลาดขึ้นนี้ต่อไป ท่านจะไปถึงวัดนาริตะซัง ชินโชจิ วัดแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 940 และนับตั้งแต่เปิดทำการ วัดแห่งนี้ได้สืบสานบทสวดมนต์โอโงมะทุกวันเพื่อสวดมนต์ปัดเป่าสิ่งกังวลใจและเติมเต็มคําอธิษฐานของผู้สักการะ วัดแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมซึ่งติดอันดับต้นๆ ในเว็บไซต์รีวิวยอดนิยมอย่าง TripAdvisor จังหวัดชิบะมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ อีกมากมายที่ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติแห่งฤดูกาลทั้งสี่ และเล่นกับสัตว์ต่างๆ เช่น ในสวนฟุนาบาชิแอนเดอร์เซนและมาเธอร์ฟาร์ม ซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์การจัดงานที่เกี่ยวข้องกับสัตว์และการเก็บผลไม้

นอกจากจุดชมวิวมาตรฐานแล้ว โปรดเลือกจุดที่เหมาะกับจุดประสงค์ในการท่องเที่ยวของท่านเพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลิดไปกับการท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่อิ่มเอมใจ

จากสนามบินนานาชาตินาริตะ (NRT) ไปยังใจกลางโตเกียว

รถไฟ

นาริตะเอ็กซ์เพรส

สถานีสนามบินนาริตะ (อาคารผู้โดยสาร 1) / สถานีอาคารผู้โดยสาร 2 ของสนามบิน (อาคารผู้โดยสาร 2 และ 3) ไปยังสถานีโตเกียว
เวลาที่ต้องใช้: ประมาณ 1 ชั่วโมง
ค่าโดยสาร: ชั้นธรรมดา: 3,070 เยน Green Car: 5,340 เยน
* ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 200 เยนจะคิดเพิ่มกับบัตรโดยสารที่นั่งที่จองด่วนแบบจำกัดเวลาของรถยนต์ธรรมดาในระหว่างฤดูท่องเที่ยว
เวลาทำการ: 7:43 ถึง 21:44 น.

สถานีสนามบินนาริตะ (อาคารผู้โดยสาร 1) / สถานีอาคารผู้โดยสาร 2 ของสนามบิน (อาคารผู้โดยสาร 2 และ 3) ไปยังสถานีชินจูกุ
เวลาที่ต้องใช้: ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที
ค่าโดยสาร: ชั้นธรรมดา: 3,250 เยน Green Car: 5,520 เยน
* ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 200 เยนจะคิดเพิ่มกับบัตรโดยสารที่นั่งที่จองด่วนแบบจำกัดเวลาของรถยนต์ธรรมดาในระหว่างฤดูท่องเที่ยว
เวลาทำการ: 7:43 ถึง 21:44 น.

Skyliner + JR

สถานีสนามบินนาริตะ (อาคารผู้โดยสาร 1) / สถานีอาคารผู้โดยสาร 2 ของสนามบิน (อาคารผู้โดยสาร 2 และ 3) ไปยังสถานีนิปโปริถึงสถานีโตเกียว
เวลาที่ต้องใช้: ประมาณ 1 ชั่วโมง
ค่าโดยสาร: 2,680 เยน
เวลาทำการ: Skyliner 7:23 ถึง 23:00 น., วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุด 7:30 ถึง 23:00 น.

เอ็กซ์เพรสบัส (Express Bus)

สถานีสนามบินนาริตะ (อาคารผู้โดยสาร 1) / สถานีอาคารผู้โดยสาร 2 ของสนามบิน (อาคารผู้โดยสาร 2 และ 3) ไปยังสถานีโตเกียว

บริษัทให้บริการขนส่งทางอากาศ (รถโดยสารของสนามบิน)

เวลาที่ต้องใช้: ประมาณ 80 ถึง 100 นาที (ขึ้นอยู่กับการจราจร)
ค่าโดยสาร: 2,800 เยน
เวลาทำการ: 7:15 ถึง 22:15 น.

* เฉพาะการออกเดินทาง/การเดินทางมาถึง TCAT เท่านั้น ไม่มีการออกเดินทาง/การเดินทางมาถึงที่สถานีโตเกียว

Airport Bus TYO-NRT

เวลาที่ต้องใช้: ประมาณ 65 ถึง 100 นาที (ขึ้นอยู่กับการจราจร)
ค่าโดยสาร: 1,300 เยน ถึง 2,600 เยน
เวลาทำการ: 7:30 ถึง 22:45 น.

สถานีสนามบินนาริตะ (อาคารผู้โดยสาร 1) / สถานีอาคารผู้โดยสาร 2 ของสนามบิน (อาคารผู้โดยสาร 2 และ 3) ไปยังสถานีชินจูกุ (Shinjuku Expressway Bus Terminal/Shinjuku Station West Gate)

บริษัทบริการขนส่งทางอากาศ

เวลาที่ต้องใช้: ประมาณ 135 ถึง 145 นาที (ขึ้นอยู่กับการจราจร)
ค่าโดยสาร: 3,200 เยน
เวลาทำการ: 7:15 ถึง 22:15 น.

แท็กซี่

จุดจอดแท็กซี่: อาคารโดยสาร 1 (ชั้น 1) จุดจอดหมายเลข 15, อาคารผู้โดยสาร 2 (ชั้น 1) จุดจอดหมายเลข 30 และ 31A, อาคารผู้โดยสาร 3 (ชั้น 1), จุดจอดแท็กซี่เฉพาะอาคารผู้โดยสาร 3

สถานีสนามบินนาริตะ (อาคารผู้โดยสาร 1)/สถานีอาคารผู้โดยสาร 2 ของสนามบิน (อาคารผู้โดยสาร 2 และ 3) ไปยังสถานีโตเกียว (Tokyo Station)
เวลาที่ต้องใช้: ประมาณ 60 ถึง 90 นาที (ขึ้นอยู่กับการจราจร)
ค่าโดยสารโดยประมาณ: ผ่านถนนเคอิโย: แท็กซี่ราคาคงที่ 24,500 เยน, ผ่านเส้นทาง Bayshore Route: แท็กซี่ราคาคงที่ 26,000 เยน
เวลาทำการ: 24 ชั่วโมง

สถานีสนามบินนาริตะ (อาคารผู้โดยสาร 1)/สถานีอาคารผู้โดยสาร 2 ของสนามบิน (อาคารผู้โดยสาร 2 และ 3) ไปยังสถานีชินจูกุ/สถานีชิบุย่า (Shinjuku Station/Shibuya Station)
เวลาที่ต้องใช้: ประมาณ 90 ถึง 120 นาที (ขึ้นอยู่กับการจราจร)
ค่าโดยสารโดยประมาณ: ผ่านถนนเคอิโย: แท็กซี่ราคาคงที่ 26,500 เยน, ผ่านเส้นทาง Bayshore Route: แท็กซี่ราคาคงที่ 27,500 เยน
เวลาทำการ: 24 ชั่วโมง

คำแนะนำสำหรับสนามบินนานาชาตินาริตะ (เที่ยวบินระหว่างประเทศ)

ช่วงเวลาคับคั่ง

 • สนามบินอาจมีผู้ใช้บริการคับคั่งในช่วงวันหยุดยาวในญี่ปุ่น เช่น วันสิ้นปี/ช่วงปีใหม่ โกลเด้นวีค และช่วงเทศกาลบง
  • โปรดเดินทางมาถึงสนามบินล่วงหน้าก่อนเวลาให้เหมาะสม
 • ถนนโดยรอบอาจจะมีผู้ใช้บริการคับคั่งและลานจอดรถอาจเต็มด้วยเช่นกันในช่วงเทศกาลเหล่านี้
  • เราขอแนะนำให้เดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ เมื่อเดินทางไปสนามบินด้วยรถยนต์ โปรดตรวจสอบสถานะว่างของลานจอดรถของสนามบินที่ท่านเดินทางไป
 • การแจ้งเตือน: ท่านสามารถเช็คอินออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงการเช็คอินที่สนามบิน

โปรดดูเวลาโดยประมาณที่จำเป็นสำหรับขั้นตอนต่างๆ ในระหว่างช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก หมายเหตุ: อาจมีการจำกัดเวลาที่จุดตรวจสอบความปลอดภัยในระหว่างช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก

กระบวนการเช็คอิน ช่วงเวลาที่มีผู้คนคับคั่ง เวลาที่ต้องการโดยประมาณ
การฝากสัมภาระใต้เครื่อง 16:00 ถึง 18:00 น. 15 ถึง 20 นาที
การรักษาความปลอดภัย 16:00 ถึง 18:00 น. 20 ถึง 30 นาที

ค่าธรรมเนียมการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเส้นทางภายในประเทศ

มีค่าธรรมเนียมการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสาร (Passenger Facility Charges - PFC) สำหรับเส้นทางภายในประเทศที่สนามบินนานาชาตินาริตะ หมายเหตุ: เมื่อท่านทำการซื้อบัตรโดยสาร อัตราค่าบริการจะรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมสนามบิน ท่านสามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมได้ที่เว็บไซต์สนามบินนานาชาตินาริตะ และ/หรือดูที่ PDF (ค่าธรรมเนียมการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารหลังจากการเปิดอาคารผู้โดยสาร 3) นี้

เที่ยวบิน ANA ใช้อาคารผู้โดยสาร 1 และค่าธรรมเนียมแสดงไว้ด้านล่าง

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง (การจัดการบัตรโดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศ) ผู้ใหญ่ (อายุ 12 ปีขึ้นไป) เด็ก (อายุ 2-12 ปี)
เส้นทางภายในประเทศญี่ปุ่นขาเข้าและขาออกที่สนามบินนานาชาตินาริตะ 440 เยน 220 เยน

การสัมภาษณ์เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา

เนื่องด้วยความจำเป็นด้านความปลอดภัยของหน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่งของสหรัฐอเมริกา (TSA) จึงจำเป็นต้องตั้งคำถามเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารทุกท่านที่เดินทางจากสนามบินนาริตะไปสหรัฐอเมริกา ขอขอบคุณสำหรับการทำความเข้าใจและความร่วมมือของท่าน

กระเป๋าถือและสัมภาระรับฝาก

 • ผู้โดยสารทุกคนที่เข้ามาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องแสดงแบบฟอร์มใบศุลกากรสำหรับกระเป๋าถือและสัมภาระรับฝากแก่เจ้าหน้าที่ศุลกากร
 • โปรดทราบว่าหากผู้โดยสารไม่ได้แสดงแบบฟอร์มใบศุลกากร อาจทำให้ต้องใช้เวลาสักครู่ในการตรวจค้นศุลกากร และผู้โดยสารอาจไม่ได้รับอนุญาตให้นำสัมภาระของตนเข้าประเทศญี่ปุ่น
 • สามารถพิมพ์แบบฟอร์มใบศุลกากรล่วงหน้า (ขนาด A4) ได้จากเว็บไซต์ศุลกากรของประเทศญี่ปุ่น

ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง

เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการรับมือกับการก่อการร้าย จึงมีการวางกฎเกณฑ์เพื่อสร้างมาตรฐานต่อต้านการก่อการร้ายด้วยใช้ข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคลสำหรับการตรวจสอนคนเข้าเมือง ภายใต้กฎหมายหมวดควบคุมการอพยพลี้ภัยและเข้าเมืองที่แก้ไขใหม่ ขณะนี้ชาวต่างชาติจะต้องทำการพิมพ์ลายนิ้วมือและถ่ายภาพ

บุคคลที่ได้รับการยกเว้น

ชาวต่างชาติที่เข้ามาในญี่ปุ่น (หรือกลับเข้ามาใหม่) ต่อไปนี้ไม่จำเป็นต้องถ่ายภาพหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ:

 • พลเมืองผู้มีถิ่นพำนักถาวรพิเศษ
 • เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี
 • ผู้ที่ต้องการดำเนินกิจกรรมภายใต้สถานะวีซ่า “ทางการทูต” หรือ “ติดต่อราชการ”
 • ผู้ที่ได้รับการเชิญจากผู้นำของหน่วยงานบริหารแห่งชาติ
 • ผู้ที่พระราชกฤษฎีกาแห่งกระทรวงยุติธรรมออกคำสั่งตามมาตรา 3 หรือ 4
ขั้นตอนสำหรับการตรวจคนเข้าเมือง
 • แสดงหนังสือเดินทาง ใบขาเข้าสำหรับเดินทางเข้าประเทศ (ED Card) แก่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
 • หลังจากได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ให้วางนิ้วชี้ทั้งสองข้างลงบนเครื่องอ่านลายนิ้วมือ ซึ่งเครื่องจะอ่านข้อมูลจากลายนิ้วมือของท่านด้วยระบบอิเล็กโตรแมกเนติก
 • กล้องที่อยู่ด้านบนของเครื่องอ่านลายนิ้วมือจะทำการบันทึกภาพของท่าน
 • เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะทำการสัมภาษณ์ท่าน
 • การตรวจคนเข้าเมืองสิ้นสุดลงเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองคืนหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นๆ แก่ท่าน
ประกาศสำคัญ
 • ชาวต่างชาติที่ปฏิเสธการพิมพ์ลายนิ้วมือหรือการบันทึกภาพจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่น และจะต้องเดินทางออกนอกอาณาเขตประเทศญี่ปุ่น
 • การกรอกเอกสาร ED Card ไม่สมบูรณ์อาจส่งผลให้กระบวนการตรวจคนเข้าเมืองต้องใช้เวลานานขึ้น ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านกรอกข้อมูลใน ED Card ครบถ้วนดีแล้ว
 • สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่เว็บไซต์กระทรวงยุติธรรมประเทศญี่ปุ่น

การกักด่าน

หมายเหตุ: ผู้โดยสารทุกท่านที่เดินทางมาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะต้องส่งแบบสอบถามด้านสุขภาพ

กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช

เมื่อนำพืชเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นกฎหมายกำหนดให้ต้องแสดงใบรับรองปลอดศัตรูพืชที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศผู้ส่งออก ตามกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช ท่านจะต้องได้รับการตรวจสอบการนำเข้า และหากท่านไม่มีใบรับรองสุขอนามัยพืช พืชพันธุ์ดังกล่าวจะถูกกำจัด โปรดศึกษาข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโปรแกรมการกักกันพืชที่เว็บไซต์สถานีป้องกันพืชของกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง

หมายเหตุ: พันธุ์พืช หมายถึง ผลไม้ ผัก ธัญพืช ดอกไม้ตัดหรือแห้ง เมล็ดพืช หรือกล้าต้นไม้ การละเมิดใดๆ อาจส่งผลให้ถูกลงโทษทางกฎหมาย (เช่น การตัดสินจำคุก 3 ปีและ/หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านเยน)

สินค้าห้ามนำเข้า

ต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างของพืช และ/หรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับพืชซึ่งไม่สามารถนำเข้าประเทศญี่ปุ่นได้:

 • มะม่วง
 • มะละกอ
 • ลิ้นจี่
 • ลำไย
 • บลูเบอร์รี่
 • มังคุด
 • เงาะ
 • ฝรั่ง
 • แก้วมังกร
 • เม็ดมะม่วงหิมพานต์
 • ชมพู่
 • มะระ
 • แฟง
 • พริกหยวก
 • มะเขือเทศ
 • ดิน (รวมถึงพืชที่ปลูกในกระถาง)
 • แมลงสร้างความเสียหายที่เป็นอันตรายต่อพืช
 • ฟางข้าวและข้าวเปลือก (ยกเว้นในกรณีที่นำเข้าจากคาบสมุทรเกาหลีและไต้หวัน)

ผลไม้หรือผักบางชนิดอาจถูกห้ามตามประเทศ/ภูมิภาคที่ซื้อผลไม้หรือผักดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรด ไปที่นี่

ต้นลีลาวดีจากหมู่เกาะฮาวาย

ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2017 ห้ามมิให้นำเข้าต้นลีลาวดีและตอนกิ่งจากหมู่เกาะฮาวาย ไปยังประเทศญี่ปุ่น เว้นแต่จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด