สนามบินนานาชาติวอชิงตันดัลเลส

การเดินทางมายังและออกจากสนามบินนานาชาติวอชิงตัน ดัลเลส

ในหน้านี้ ท่านจะได้พบข้อมูลที่ต้องการถึงขั้นตอนในการเดินทางที่สนามบินนานาชาติวอชิงตันดัลเลสและไปยังจุดหมายปลายทางของท่านได้อย่างง่ายดาย

ข้อมูล

 • อาคาร FIS ปิดชั่วคราวจนถึงเวลา 13:00 น. ตามเวลาท้องถิ่น

คำแนะนำสู่สนามบินนานาชาติวอชิงตันดัลเลส

แผนที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าและอาคารผู้โดยสารขาออกและข้อมูลสำหรับสนามบินนานาชาติวอชิงตันดัลเลส

อาคารผู้โดยสารขาเข้า

แผนที่ขาเข้าของสนามบินวอชิงตันดีซี
ข้อมูลแผนที่สนามบิน
เมื่อมาถึง
 • ผู้โดยสารทุกคนควรแสดงหนังสือเดินทาง บัตรตรวจคนเข้าเมือง และแบบฟอร์มใบศุลกากรเมื่อเดินทางมาถึง
  • ท่านจะต้องยื่นแบบฟอร์มใบศุลกากรแม้ว่าท่านจะไม่มีสิ่งของที่ต้องสำแดงก็ตาม ทั้งนี้ สามารถใช้แบบฟอร์มใบศุลกากรเพียงใบเดียวต่อหนึ่งครอบครัวได้
  • การส่ง I-94W (ใบเข้าเมือง) ในรูปแบบกระดาษสำหรับผู้เดินทางที่ได้รับอนุญาตจากประเทศที่เข้าร่วมโปรแกรมละเว้นการตรวจลงตราวีซ่า (Visa Waiver Program - VWP) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการอนุญาตให้เดินทาง (Electronic System for Travel Authorization - ESTA) ที่ผ่านการอนุมัตินั้นได้ถูกยกเลิกแล้ว
 • โปรดดู คำแนะนำพิเศษ ในหน้านี้สำหรับกฎพิเศษของการตรวจคนเข้าเมืองของผู้โดยสารที่เดินทางเข้าสู่สหรัฐอเมริกาจากต่างประเทศ
ศุลกากร

อาจต้องทำการตรวจสอบสัมภาระถือขึ้นเครื่อง

อาคารผู้โดยสารขาออก

แผนที่ขาออกของสนามบินวอชิงตันดีซี
ข้อมูลแผนที่สนามบิน
การเช็คอิน
ช่องทางพิเศษสู่จุดคัดกรองความปลอดภัย

นักเดินทางบางท่านมีสิทธิ์ใช้ช่องทางพิเศษสู่จุดคัดกรองความปลอดภัย ผู้เดินทางควรมองหา Premium Passenger Lane

นักเดินทางที่มีสิทธิ์

 • ชั้นเฟิร์สคลาส
 • ชั้นธุรกิจ
 • สมาชิก Diamond Service
 • สมาชิก Platinum Service
 • สมาชิกบัตร Super Flyers
 • สมาชิก Star Alliance Gold

หมายเหตุ: สมาชิกแต่ละท่านสามารถพาผู้ร่วมเดินทางไปได้หนึ่งท่าน บริการช่องทางพิเศษอาจไม่พร้อมให้บริการโดยขึ้นอยู่กับเวลา

การต่อเครื่อง

แผนที่ต่อเครื่องของสนามบินวอชิงตันดีซี
ข้อมูลแผนที่สนามบิน

เที่ยวบิน ANA จะมาถึงที่ประตูทางออกขึ้นเครื่อง B41 และ B43 ที่อาคารเทียบเครื่องบิน B (อาคารเทียบเครื่องบินขาเข้า) จะมีห้องรับรอง United Airlines United Global First และห้องรับรอง Lufthansa Senator ผู้โดยสารขาเข้าที่ต่อเครื่องไปยังเที่ยวบินอื่นที่สนามบินวอชิงตันดัลเลสโปรดใช้รถห้องรับรองเคลื่อนที่ (Mobile lounge)ไปยังชั้น 1 ของอาคารเทียบเครื่องบิน C ที่ชั้น 1 ของอาคารเทียบเครื่องบิน C จะมีจุดตรวจคนเข้าเมือง เคาน์เตอร์เช็คอิน (เคาน์เตอร์เช็คอินเที่ยวบินร่วมของ United Airlines) บริเวณรับสัมภาระ ศุลกากร จุดตรวจรักษาความปลอดภัย และเคาน์เตอร์สัมภาระสำหรับเที่ยวบินต่อเครื่อง หลังจากผ่านจุดเหล่านี้ บนชั้น 2 (ชั้นขาออก) ของอาคารเทียบเครื่องบิน C จะมีห้องรับรองผู้โดยสาร United Airlines United Global First ห้องรับรอง United Club และสถานี AeroTrain ประตูทางออกขึ้นเครื่อง C ผู้โดยสารที่มีปลายทางสุดท้ายเป็นวอชิงตันและผู้โดยสารที่ต่อเครื่องไปยังสนามบินโรนัลด์เรแกนวอชิงตันเนชั่นแนลโปรดใช้รถห้องรับรองเคลื่อนที่ไปยังชั้น 2 ของอาคารผู้โดยสารหลัก 

 • โปรดทราบว่ารถห้องรับรองเคลื่อนที่ไปยังชั้น 1 ของอาคารเทียบเครื่องบิน C และรถห้องรับรองเคลื่อนที่ไปยังชั้น 2 ของอาคารผู้โดยสารหลักจะไม่ใช่คันเดียวกัน ที่ชั้น 2 ของอาคารผู้โดยสารหลักจะมีจุดตรวจคนเข้าเมืองสำหรับผู้โดยสารที่มีปลายทางสุดท้ายเป็นวอชิงตันและสถานี AeroTrain อาคารผู้โดยสารหลัก จะมีสถานี AeroTrain ประจำในแต่ละอาคารเทียบเครื่องบิน ดังนั้นโปรดใช้ AeroTrain เพื่อเดินทางระหว่างสถานี

คำแนะนำสำหรับสนามบินนานาชาติวอชิงตัน ดัลเลส

ก่อนเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา

ผู้โดยสารที่เดินทางมาสหรัฐอเมริกาจากต่างประเทศต้องให้ข้อมูลหนังสือเดินทางและเอกสารตามรายการต่อไปนี้เพื่อใช้ในการเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา

ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการอนุญาตให้เดินทาง (Electronic System for Travel Authorization - ESTA):

ผู้โดยสารจะต้องได้รับการอนุมัติระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการอนุญาตให้เดินทาง (Electronic System for Travel Authorization - ESTA) ก่อนการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาตามข้อกำหนดในโปรแกรมละเว้นการตรวจลงตราวีซ่า (Visa Waiver Program) (ดูด้านล่าง)

 • มีค่าธรรมเนียม 14 ดอลลาร์
 • ต้องดำเนินการ ESTA ให้เสร็จสิ้นก่อนเริ่มขั้นตอนการขึ้นเครื่องสำหรับเที่ยวบินที่มุ่งหน้าสู่สหรัฐอเมริกา ลูกค้าที่ไม่ได้รับอนุมัติการเดินทางจะไม่สามารถขึ้นเครื่องได้
 • หน่วยงานจากสหรัฐอเมริกาแนะนำให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาทำการลงทะเบียนอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนวันที่ออกเดินทาง
 • ต้องทำการสมัคร ESTA แม้ว่าจะเป็นการเดินทางไปประเทศที่สามผ่านสหรัฐอเมริกา

โปรแกรมการรักษาความปลอดภัยในเที่ยวบิน (Secure Flight Program)

โปรแกรมละเว้นการตรวจลงตราวีซ่า (Visa Waiver Program)

โปรแกรมละเว้นการตรวจลงตราวีซ่า (Visa Waiver Program) (VWP) ของสหรัฐอเมริกาช่วยให้บุคคลสัญชาติของประเทศสมาชิกสามารถเดินทางมายังสหรัฐอเมริกาเพื่อการท่องเที่ยว หรือเพื่อธุรกิจได้เป็นเวลาไม่เกิน 90 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่า

นักเดินทางต้องได้รับอนุมัติ ESTA ก่อนออกเดินทาง และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของโปรแกรมทุกประการ

 • หากท่านต้องการมีวีซ่าในหนังสือเดินทางของท่าน ท่านสามารถขอวีซ่าผู้มาเยือน (B) ได้

ประเทศที่เข้าร่วมใน VWP

 • อันดอร์รา
 • ออสเตรเลีย
 • ออสเตรีย
 • เบลเยียม
 • บรูไน
 • ชิลี
 • สาธารณรัฐเช็ก
 • เดนมาร์ก
 • เอสโตเนีย
 • ฟินแลนด์
 • ฝรั่งเศส
 • เยอรมนี
 • กรีซ
 • ฮังการี
 • ไอซ์แลนด์
 • ไอร์แลนด์
 • อิตาลี
 • ญี่ปุ่น
 • ลัตเวีย
 • ลิกเตนสไตน์
 • ลิทัวเนีย
 • ลักเซมเบิร์ก
 • มอลตา
 • โมนาโก
 • เนเธอร์แลนด์
 • นิวซีแลนด์
 • นอร์เวย์
 • โปแลนด์
 • โปรตุเกส
 • ซานมารีโน
 • สิงคโปร์
 • สโลวาเกีย
 • สโลวีเนีย
 • เกาหลีใต้
 • สเปน
 • สวีเดน
 • สวิตเซอร์แลนด์
 • ไต้หวัน*
 • สหราชอาณาจักร*

การเปลี่ยนแปลง VWP เมื่อไม่นานมานี้

โปรแกรมละเว้นการตรวจลงตราวีซ่า (Visa Waiver Program) นั้นมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อไม่นานมานี้คือการห้ามไม่ให้ลูกค้าต่อไปนี้เดินทางภายใต้ VWP ผู้โดยสารดังกล่าวต้องขอวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว

 • พลเมืองของประเทศ VWP ที่เคยเดินทางไป หรือเคยอยู่ในอิหร่าน อิรัก ซูดาน ซีเรีย ลิเบีย โซมาเลีย หรือเยเมนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2011
 • พลเมืองของประเทศ VWP ผู้ถือสัญชาติอิหร่าน อิรัก ซูดาน หรือซีเรีย

สามารถรับการละเว้นได้โดยพิจารณาเป็นกรณีไปสำหรับผู้ที่ได้เดินทางไปยังพื้นที่ที่กล่าวถึงด้านบนเพื่อปฏิบัติภารกิจขององค์การระหว่างประเทศ องค์การส่วนภูมิภาค หรือการบริหารราชการส่วนภูมิภาค นักข่าวเพื่อวัตถุประสงค์การรายงานข่าว และเพื่อธุรกิจในอิหร่านและอิรัก โปรดติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลสหรัฐอเมริกาใกล้ท่านเกี่ยวกับข้อมูลการละเว้น

ข้อมูลผู้โดยสารที่จำเป็น

กระทรวงรักษาความปลอดภัยการคมนาคมประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดให้ผู้โดยสารทุกคนระบุข้อมูลต่อไปนี้อย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางมาสหรัฐอเมริกา

 • ชื่อเต็ม (ชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียนตามหนังสือเดินทางของท่าน)
 • วันเดือนปีเกิด (ตามปฏิทินสากล)
 • เพศ
 • เลขประจำตัวผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หากมี
  • กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ ประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Homeland Security - DHS) กำหนดเลขประจำตัวผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพื่อเป็นวิธีปกป้องผู้โดยสารที่อาจได้รับการระบุตัวตนไม่ถูกต้องว่าอยู่ในรายการเฝ้าระวังเนื่องด้วยหลากหลายเหตุผล เช่น ใช้ชื่อและนามสกุลเดียวกันกับผู้ที่คาดการณ์ว่าอาจเป็นผู้ก่อการร้าย
  • ผู้โดยสารจะต้องลงทะเบียนในโปรแกรมผู้เดินทางที่ต้องมีหมายเลข TRIP (Traveler Redress Inquiry Program) เพื่อขอรับเลขประจำตัวผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
 • หมายเลขประจำตัวผู้เดินทางที่ตรวจสอบแล้ว หากมี
  • หมายเลขประจำตัวผู้เดินทางที่ตรวจสอบแล้วคือ PASS ID สำหรับสมาชิกของโปรแกรมนักเดินทางที่เชื่อถือได้ เช่น โปรแกรมผ่านแดนสากล ผู้ที่มี ID นี้มีสิทธิ์ใน TSA PreCheck® ซึ่งเป็นโปรแกรมตรวจคัดกรองแบบเร่งด่วนของ TSA
  • ผู้โดยสารที่มีสิทธิ์ในโปรแกรมนี้จะผ่านขั้นตอนการตรวจคัดกรองที่จุดรักษาความปลอดภัยของสนามบินสหรัฐอเมริกาได้รวดเร็วขึ้นโดยใช้ช่องทางพิเศษและไม่จำเป็นต้องถอดรองเท้า เข็มขัด เสื้อคลุม หรือนำแล็ปท็อปและของเหลวออกมาแสดง เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี และเดินทางร่วมกับผู้โดยสารที่มีสิทธิ์ใช้บริการสามารถผ่านช่องทางพิเศษได้ด้วย เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ TSA PreCheck®

เพิ่มความปลอดภัยให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

เมื่อไม่นานมานี้ทางประเทศสหรัฐอเมริกาได้ปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยให้ครอบคลุมการตรวจรักษาความปลอดภัยให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางอย่างบนเที่ยวบินที่มุ่งหน้าสู่สหรัฐอเมริกา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางรายการต้องผ่านการตรวจรักษาความปลอดภัยที่ประตูก่อนขึ้นเครื่อง ตามระเบียบของ TSA