สิ่งของต้องห้ามและสิ่งของต้องจำกัด

สิ่งของที่ต้องจำกัดหรือต้องห้ามบนเครื่องบิน

ดูข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องและสิ่งของที่ต้องจำกัด

สิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องบิน

กฎหมายห้ามไม่ให้ผู้โดยสารเช็คอินหรือนำสินค้าอันตรายขึ้นเครื่อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

 • วัตถุระเบิด (ดอกไม้ไฟ ประทัด ระเบิดด้าน ฯลฯ)
 • สารที่ติดไฟได้/ติดไฟง่าย (รวมถึงไม้ขีดไฟจำนวนมากหรือน้ำมันเชื้อเพลิงของไฟแช็ค)
 • เตาตั้งแคมป์หรือเตาในครัวเรือน
 • ก๊าซอัด (ก๊าซกระป๋องสำหรับเตา สเปรย์ออกซิเจนสำหรับการเล่นกีฬา สเปรย์กำจัดฝุ่น ฯลฯ)
 • สารพิษ (รวมถึงยาฆ่าแมลง) และสารกัดกร่อนหรือออกซิไดซ์ (รวมถึงสารฟอกขาว)
 • สารกัมมันตรังสี
 • วัสดุที่มีแรงดูดแม่เหล็กแรง
 • สัมภาระแบบ Smart Baggage

หมายเหตุ: บางประเทศ/พื้นที่อาจจำกัดรายการอื่นๆ นอกเหนือจากรายการที่แสดงในที่นี้

โปรด ติดต่อ ANA ทางโทรศัพท์ โดยเร็วที่สุดหากท่านไม่แน่ใจว่าสามารถเช็คอินหรือนำสิ่งของขึ้นเครื่องได้หรือไม่

ข้อจำกัดเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม

ท่านสามารถเช็คอินอาหารและเครื่องดื่มในสัมภาระได้หากอาหารและเครื่องดื่มเหล่านั้นบรรจุและปิดผนึกอย่างเหมาะสม

 • กล่องอาหารที่อุ่นได้เองนับเป็นสินค้าอันตรายจึงไม่ได้รับอนุญาตให้เช็คอินหรือถือขึ้นเครื่อง
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางชนิดนับเป็นสินค้าอันตราย โดยขึ้นอยู่กับระดับของแอลกอฮอล์

นอกจากนี้ข้อกำหนดในการเช็คอินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะแตกต่างกันไปตามปริมาณและจำนวนของแอลกอฮอล์:

 • เครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์มากกว่า 24% แต่ไม่เกิน 70% อนุญาตให้เช็คอินและถือขึ้นเครื่องได้สูงสุด 5 ลิตรต่อท่าน
 • ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไม่เกิน 24%
 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องเก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่จำหน่าย

อาจมีข้อจำกัดในการเช็คอินเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และสิทธิ์ในการรับเครื่องดื่มที่ไม่ต้องเสียภาษีอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาค โปรดตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับประเทศหรือภูมิภาคล่วงหน้า

รายการสินค้า LAG ปลอดภาษี

สินค้า LAG ที่ซื้อจากร้านค้าปลอดภาษีที่สนามบินที่ออกเดินทาง สามารถถือขึ้นเครื่องได้ จะต้องเก็บสินค้า LAG ไว้ในถุงพลาสติกใสปิดผนึกที่สามารถบ่งชี้ร่องรอยการแกะได้และต้องไม่เปิดถุง ท่านต้องเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินไว้กับถุงดังกล่าวเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อสินค้า

สำหรับเที่ยวบินต่อเครื่อง กฎของประเทศที่ต่อเที่ยวบินอาจมีผลกับการจัดการสินค้า LAG รวมทั้งสินค้าปลอดภาษีด้วย เมื่อท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินที่ต่อเครื่องและเข้าสู่ประเทศนั้นแล้ว สนามบินนั้นจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นสนามบินที่ออกเดินทางและจะใช้กฎระเบียบของสนามบินดังกล่าว

การตัดสินถึงที่สุดว่าสิ่งของดังกล่าวสามารถถือขึ้นเครื่องได้หรือไม่ให้เป็นการตัดสินของพนักงานรักษาความปลอดภัยที่สนามบินที่ออกเดินทาง

ข้อจำกัดเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่

อุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ส่วนใหญ่สามารถถือขึ้นเครื่องหรือเช็คอินได้ ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้ด้านล่าง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป กล้องดิจิตอล เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์เกมเคลื่อนที่

แบตเตอรี่ลิเธียม

แบตเตอรีลิเธียม คือ รูปแบบทั่วไปสำหรับแบตเตอรีลิเธียม-เมทัลและแบตเตอรีลิเธียมไอออน

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมในตัวหรือติดอยู่

การจัดการจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับอัตราวัตต์-ชั่วโมง (Wh)

* อัตราวัตต์-ชั่วโมง (Wh) = ระดับกำลังการผลิต (Ah) x แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V)

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
 • โทรศัพท์มือถือ
 • เครื่องชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ
 • วิทยุไร้สาย
 • วิทยุรับส่ง
 • คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป
 • กล้องดิจิตอล
 • เทอร์มินัลพกพา
 • เครื่องทำสำเนาพกพา
 • เครื่องพิมพ์
 • เทอร์มินัลมือถือ
 • เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 • อุปกรณ์เล่นเกมมือถือ
 • อุปกรณ์กล้อง

ฯลฯ

* ไม่อนุญาตให้เช็คอินหรือถือพาหนะไฟฟ้า (โฮเวอร์บอร์ด สเก็ตบอร์ดไฟฟ้า สกูตเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ) ขึ้นเครื่องเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

อนุญาตให้เช็คอินหรือถือแบตเตอรี่ลิเธียม-เมทัลที่มีลิเธียมไม่เกิน 2 ก. และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่มีอัตราวัตต์-ชั่วโมงไม่เกิน 160 Wh ขึ้นเครื่องได้

* ปิดเครื่องอุปกรณ์ให้เรียบร้อย (ไม่อนุญาตให้ใช้โหมดพัก)

* โปรดปกป้องอุปกรณ์โดยการบรรจุในกล่องที่แข็งแรงหรือผ้าเนื้อหนา (เพื่อป้องกันไฟไหม้จากการทำงานโดยไม่ตั้งใจหรือจากความเสียหาย)

แบตเตอรี่สำรอง

อนุญาตให้ถือแบตเตอรี่ลิเธียมที่มีลิเธียม-เมทัลไม่เกิน 2 ก. และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่มีอัตราวัตต์-ชั่วโมงไม่เกิน 100 Wh ขึ้นเครื่องได้ แต่ไม่อนุญาตให้เช็คอิน

อนุญาตให้ถือแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่มีอัตราวัตต์-ชั่วโมงเกิน 100 Wh แต่ไม่เกิน 160 Wh ขึ้นเครื่องได้สองชิ้น แต่ไม่อนุญาตให้เช็คอิน

* เราจะจัดการกับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับโทรศัพท์มือถือเหมือนกับแบตเตอรี่สำรอง

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมขนาดใหญ่ในตัวหรือติดอยู่
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์กล้องถ่ายรูปขนาดใหญ่ หุ่นยนต์ที่ทำงานด้วยไฟฟ้า ฯลฯ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ไม่อนุญาตให้เช็คอินหรือถือแบตเตอรี่ลิเธียม-เมทัลที่มีลิเธียมเกิน 2 ก. และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่มีอัตราวัตต์-ชั่วโมงเกิน 160 Wh ขึ้นเครื่อง

แบตเตอรี่สำรอง

ไม่อนุญาตให้เช็คอินหรือถือแบตเตอรี่ลิเธียม-เมทัลที่มีลิเธียมเกิน 2 ก. และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่มีอัตราวัตต์-ชั่วโมงเกิน 160 Wh ขึ้นเครื่อง

มาตรการป้องกันการลัดวงจร

โปรดใช้มาตรการอย่างเช่นการเก็บแบตเตอรี่ไว้ในบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิม หรือหุ้มฉนวนเทอร์มินัล (พันเทปบริเวณเทอร์มินัลที่โผล่ออกมา หรือแยกแบตเตอรี่แต่ละก้อนในถุงพลาสติกหรือกระเป๋าป้องกันคนละใบ)

คำขอสำหรับแบตเตอรี่โดยทั่วไป

ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ผู้โดยสารที่มีแบตเตอรี่สำรอง นอกเหนือจากแบตเตอรี่ลิเธียมและแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (เช่น แบตเตอรี่ นิเกิล-เมทัล-ไฮไดรด์, นิเกิล-แคดเมี่ยม และ อัลคาไลน์แมงกานีส) ควรใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกันการลัดวงจรก่อนนำขึ้นเครื่องบิน

แบตเตอรี่ชนิดอื่น

แบตเตอรี่แห้ง (เช่น นิเกิล-เมทัล-ไฮไดรด์ หรือนิเกิล-แคดเมี่ยม) จำกัดไว้ที่ 1 ชิ้นต่อท่าน ต้องเช็คอินเนื่องจากไม่อนุญาตให้ถือขึ้นเครื่อง

 • แบตเตอรี่แบบแห้ง: จำกัดเพียง 1 ชิ้นต่อท่าน ทั้งหมดจะต้องเช็คอินเนื่องจากไม่อนุญาตให้ถือขึ้นเครื่อง
 • แบตเตอรี่แบบเปียก ไม่สามารถเช็คอินหรือนำขึ้นเครื่องได้
บุหรี่ไฟฟ้าและไฟแช็ค

บุหรี่ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมและแบตเตอรี่สำรองของบุหรี่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ ไม่สามารถขนส่งในกระเป๋าที่เช็คอินได้

 • ปิดเครื่องและอย่าชาร์จแบตเตอรี่ขณะอยู่บนเครื่อง
 • พันแบตเตอรี่สำรองแยกกันเพื่อป้องกันการลัดวงจร และปฏิบัติตามขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อป้องกันการเปิดใช้งานอุปกรณ์ทำความร้อนโดยไม่ได้ตั้งใจ

ห้ามใช้บุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์สูบบุหรี่อื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้ไฟ (รวมถึงที่ไม่ปล่อยควันออกมา) บนเที่ยวบินของ ANA ห้ามชาร์จบุหรี่ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ของบุหรี่ด้วยเช่นกัน

แบตเตอรี่สำรองสำหรับรถเข็นนั่งระบบไฟฟ้า

แบตเตอรี่สำหรับรถเข็นระบบไฟฟ้า

เพื่อการเคลื่อนย้ายเก้าอี้รถเข็นไฟฟ้าอย่างปลอดภัย โปรดถอดแบตเตอรี่ทั้งหมดออกก่อนการเช็คอิน

ควรบรรจุหีบห่อแบตเตอรี่สำรองอย่างระมัดระวังและพกพาขึ้นเครื่อง

ข้อกำหนดต่อไปนี้จะบังคับใช้เมื่อทำการขนส่งอุปกรณ์ช่วยเหลือโดยบุคคลที่เป็นผู้ใช้งานอุปกรณ์เท่านั้น

นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องขนส่งแบตเตอรี่สำรองพร้อมกับตัวรถเข็น และไม่สามารถขนส่งแบตเตอรี่สำรองเพียงอย่างเดียวได้

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

อนุญาตให้ถือแบตเตอรี่สองชุดต่อคนโดยอัตราวัตต์-ชั่วโมง (Wh) ไม่เกิน 160 Wh ขึ้นเครื่อง แต่ไม่อนุญาตให้เช็คอิน

อนุญาตให้ถือแบตเตอรี่สำรองหนึ่งชุดต่อคนโดยอัตราวัตต์-ชั่วโมง (Wh) เกิน 160 Wh แต่ ไม่เกิน 300 Wh ขึ้นเครื่อง ไม่อนุญาตให้เช็คอิน

ไม่อนุญาตให้เช็คอินหรือถือแบตเตอรี่ที่มีอัตราวัตต์-ชั่วโมง (Wh) เกิน 300 Wh ขึ้นเครื่อง

* แบตเตอรี่ที่ติดตั้งอยู่ในรถเข็นจะไม่นับรวมอยู่ในแบตเตอรี่สำรอง
เมื่อถอดแบตเตอรี่ โปรดเก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมก่อนขึ้นเครื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

แบตเตอรี่แห้ง (เช่น นิเกิล-เมทัล-ไฮไดรด์ หรือนิเกิล-แคดเมี่ยม)

ผู้โดยสารหนึ่งท่านสามารถเช็คอินแบตเตอรี่ได้ไม่เกิน 1 ก้อน และไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่อง

* ถึงแม้ว่ากฎระเบียบเกี่ยวกับจำนวนจะไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานของกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และ การท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น แต่ ANA มีสิทธิ์บังคับใช้กฎระเบียบของตนเองเพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดเกี่ยวกับวัตถุที่เป็นอันตรายของ IATA

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2021
ผู้โดยสารหนึ่งท่านสามารถเช็คอินแบตเตอรี่ได้ไม่เกิน 2 ก้อน และไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่อง

* ถึงแม้ว่ากฎระเบียบเกี่ยวกับจำนวนจะไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานของกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และ การท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น แต่ ANA มีสิทธิ์บังคับใช้กฎระเบียบของตนเองเพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดเกี่ยวกับวัตถุที่เป็นอันตรายของ IATA

แบตเตอรี่แบบแห้ง (Wet Non-Spillable Battery)

ผู้โดยสารหนึ่งท่านสามารถเช็คอินแบตเตอรี่ได้ไม่เกิน 1 ก้อน และไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่อง

แบตเตอรี่แบบเปียก (Wet Spillable Batteries)

ท่านไม่สามารถเช็คอินหรือนำแบตเตอรี่สำรองขึ้นเครื่องได้

รายการอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัด

สเปรย์

สำหรับใช้ส่วนตัว: ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและยาฉีดพ่นที่ไม่มีสารกัมมันตรังสี อนุญาตให้เช็คอินหรือพกพาขึ้นเครื่องได้ 2 กก. หรือ 2 ลิตรต่อท่าน โดยอยู่ในภาชนะบรรจุที่มีน้ำหนักไม่เกิน 0.5 กก. หรือ 0.5 ลิตร ซึ่งรวมถึงสเปรย์ผม สเปรย์ลดการขับเหงื่อ สเปรย์ฆ่าเชื้อ สเปรย์ทำความเย็น ฯลฯ

สำหรับอุปกรณ์กีฬา: ผู้โดยสารแต่ละท่านสามารถเช็คอินได้ 2 กก. หรือ 2 ลิตรในภาชนะบรรจุไม่เกิน 0.5 กก. หรือ 0.5 ลิตร ไม่สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องได้ สิ่งที่บรรจุอยู่ภายในต้องไม่ใช่วัตถุไวไฟหรือมีแก๊สพิษ

 • ต้องมีฝาปิดวาล์ว หรือวิธีที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้สสารภายในรั่วไหลโดยไม่ตั้งใจ
 • เมื่อเช็คอินเครื่องสำอางหรือยาที่ไม่มีสารกัมมันตรังสี และสเปรย์สำหรับอุปกรณ์กีฬาหรือสเปรย์ที่ใช้ประจำวันด้วยกัน ปริมาณรวมต้องไม่เกิน 2 กก. หรือ 2 ลิตร
น้ำแข็งแห้ง

น้ำแข็งแห้งที่ใช้สำหรับทำความเย็นสินค้าที่เน่าเสียง่ายสามารถเช็คอินหรือพกพาขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 2.5 กก. ต่อท่าน น้ำแข็งแห้งเพื่อจุดประสงค์อื่นไม่เป็นที่อนุญาต

กระสุนปืนสำหรับกีฬาและการล่าสัตว์

สามารถเช็คอินได้สูงสุด 5 กก. ต่อท่าน รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ โดยไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่อง

กระเป๋าสะพายสำหรับการช่วยเหลือกรณีหิมะถล่ม

กระเป๋าสะพายสำหรับการช่วยเหลือกรณีหิมะถล่ม 1 ใบที่มีดินปืนไม่เกิน 200 มก. และไม่ใช้วัตถุที่ติดไฟได้หรือแก๊สพิษ สามารถเช็คอินหรือนำติดตัวขึ้นเครื่อง

 • ต้องจัดเก็บกระเป๋าสะพายดังกล่าวไม่ให้ทำงานโดยไม่ตั้งใจ และถุงลมนิรภัยภายในต้องมีวาล์วปล่อยแรงดัน
 • อาจมีการขอให้ท่านแสดงเอกสารรายละเอียดเพื่อยืนยันว่าเป็นไปตามเงื่อนไข
เสื้อชูชีพพองลมและกระบอกสำรอง

เสื้อชูชีพแบบกระบอกบรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขนาดเล็กและกระบอกสำรองสูงสุด 2 กระบอก สามารถเช็คอินหรือนำขึ้นเครื่องได้ โดยมีการจำกัดปริมาณ 0.5 ลิตรหรือ 0.5 กก. ต่อภาชนะ และ 2 ลิตรหรือ 2 กก. ต่อท่าน

ยาทดลอง

อนุญาตให้เช็คอินหรือถือยาทดลองที่อยู่ระหว่างการพัฒนาขึ้นเครื่องได้ หากตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้

 • ผู้โดยสารมีเอกสารที่ระบุว่าเป็นยาทดลอง
 • ไม่มี “เครื่องหมายใบไม้ 3 ใบ” ด้านนอกของภาชนะบรรจุซึ่งแสดงว่ายานั้นมีสารกัมมันตรังสี
 • ยาที่ใช้ในการทดลองทั้งหมดจะต้องผ่านการตรวจสอบด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ ของเหลวจะต้องผ่านการตรวจสอบของเหลวเพิ่มเติมเมื่อพกพาขึ้นเครื่อง หากไม่สามารถเปิดบรรจุภัณฑ์ได้อาจไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่อง
พืช

เมื่อนำพืชรวมถึงเมล็ดพันธุ์เข้าประเทศญี่ปุ่นจะต้องมีใบรับรองการปลอดศัตรูพืชที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศที่ออกเดินทาง พืชทุกชนิดต้องได้รับการตรวจสอบตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น หากไม่มีใบรับรองจะต้องกำจัดพืชนั้นทิ้ง

พืชบางชนิดซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลไม้สดถูกห้ามนำเข้าประเทศญี่ปุ่น อาจมีการลงโทษทางกฎหมายหากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดและการห้าม โปรดไปที่ เว็บไซต์กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น - สถานีป้องกันพืช

การขนย้ายผงเข้าสหรัฐอเมริกา

กฎระเบียบของ TSA จำกัดผงและสิ่งที่มีลักษณะเหมือนผงบนเครื่องบินที่เข้าสู่สหรัฐอเมริกา สิ่งที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 12 ออนซ์สามารถนำขึ้นเครื่องได้ สำหรับผงปริมาณมากต้องทำการเช็คอิน