ของต้องจำกัดและของต้องห้าม

สิ่งของที่มีเงื่อนไขในการถือขึ้นเครื่องหรือเช็คอิน (เที่ยวบินระหว่างประเทศ)

หน้านี้มีข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดที่บังคับใช้สำหรับทุกเส้นทาง มีสิ่งของบางรายการที่ไม่สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องบินหรือเช็คอินได้สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ โปรดตรวจสอบว่าสิ่งใดเป็นสิ่งของต้องห้ามก่อนเดินทางมาสนามบิน

หมายเหตุ

 • หากมีเที่ยวบินร่วมหรือเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่นรวมอยู่ในข้อมูลการเดินทางด้วย อาจมีการนำกฎสัมภาระของสายการบินนั้นมาใช้
 • เมื่อเดินทางเส้นทางภายในประเทศญี่ปุ่นโดยใช้บัตรโดยสารซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของการบริการขนส่งสากล จะมีการนำกฎสัมภาระสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศมาใช้
 • โปรดทราบว่าในกรณีที่ยืนยันไม่ได้ว่าจะขนส่งสัมภาระชนิดหนึ่งทางเครื่องบินได้หรือไม่ก่อนเวลาออกเดินทาง อาจมีการปฏิเสธคำขอสำหรับการขนส่งนั้น
 • บางประเทศและบางภูมิภาคอาจมีข้อจำกัดในสิ่งของที่นำติดตัวขึ้นเครื่องบินและสิ่งของที่เช็คอิน นอกเหนือจากที่กล่าวถึง

สิ่งของที่ห้ามเช็คอินหรือถือขึ้นเครื่อง

โปรดทราบว่ากฎหมายห้ามไม่ให้เช็คอินหรือถือสินค้าอันตรายขึ้นเครื่อง (การละเมิดอาจมีโทษหรือการปรับเงินตามกฎหมาย โดยขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่เกี่ยวข้อง)
โปรดทิ้งสินค้าอันตรายที่คุณถืออยู่ลงในกล่องสำหรับทิ้งสิ่งของหน้าจุดตรวจสัมภาระ
วัตถุระเบิด (ดอกไม้ไฟ ประทัด ระเบิดด้าน ฯลฯ) สารติดไฟได้ (รวมทั้งไม้ขีดไฟจำนวนมาก น้ำมันไฟแช็ค เตาแคมป์/เตาในบ้าน และเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์มากกว่า 70%) แก็สที่ผ่านการบีบอัด (รวมทั้งกระป๋องแก๊สสำหรับเตาแก๊สกระป๋อง กระป๋องออกซิเจนสำหรับนักกีฬา สเปรย์กันฝุ่น) สารพิษ (รวมทั้งยาฆ่าแมลง) สารกัดกร่อน* สารกัมมันตรังสี วัสดุที่มีคุณสมบัติแม่เหล็กสูง สารออกซิไดซ์* สิ่งของที่เป็นอันตรายหรือมีการระคายเคือง และสิ่งของอื่นๆ ที่อาจสร้างอันตราย หรือทำให้เกิดปัญหาต่อเครื่องบิน และ/หรือผู้คน และทรัพย์สินบนเครื่องบิน

* สารซักฟอกนั้นถือว่าเป็นสารกัดกร่อนหรือเป็นสารออกซิไดซ์ และไม่อนุญาตให้เช็คอินหรือนำติดตัวขึ้นเครื่องบินได้

ยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับขึ้นไปยืน
พลุและประทัด
กระป๋องแก๊สสำหรับตั้งแคมป์
สารซักฟอก
ยาฆ่าแมลง
กระป๋องออกซิเจนสำหรับนักกีฬา ฯลฯ

ตัวอย่างทั่วไปของวัตถุอันตราย

ที่อุ่นมือพกพาแบบเติมน้ำมัน

ไม่อนุญาตให้เช็คอินหรือถือที่อุ่นมือพกพาแบบเติมน้ำมันขึ้นเครื่อง เนื่องจากใช้ของเหลวที่ติดไฟได้เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสินค้าอันตราย

 • อนุญาตเป็นพิเศษให้ถือ ไฟแช็คหนึ่งชิ้นขึ้นเครื่องต่อผู้โดยสารหนึ่งคน ในกรณีที่เป็นไฟแช็กที่ใช้สำหรับการสูบบุหรี่ แม้ว่าสภาพภายในของที่อุ่นมือพกพาแบบเติมน้ำมันจะคล้ายกับไฟแช็กแบบใช้น้ำมันที่มีสำลีดูดซับ

กระป๋องแก๊ส / ยาฆ่าแมลง / พลุและประทัด

กระป๋องแก๊สสำหรับตั้งแคมป์

ไม่อนุญาตให้เช็คอินหรือถือเตาขึ้นเครื่อง ยกเว้นจะตรวจสอบได้ว่าไม่มีแก๊สเหลืออยู่ในเตา
ไม่อนุญาตให้เช็คอินหรือถือกระป๋องแก๊สขึ้นเครื่อง

ยาฆ่าแมลง

ไม่อนุญาตให้เช็คอินหรือถือยาฆ่าแมลงขึ้นเครื่องไม่ว่าจะในปริมาณเท่าใดก็ตาม

ดอกไม้ไฟและประทัด

ไม่อนุญาตให้เช็คอินหรือถือดอกไม้ไฟและประทัดขึ้นเครื่องไม่ว่าจะในปริมาณเท่าใดก็ตาม

สิ่งของที่มีเงื่อนไขในการถือขึ้นเครื่องหรือเช็คอิน (เที่ยวบินระหว่างประเทศ)

หน้านี้มีข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดที่บังคับใช้สำหรับทุกเส้นทาง สามารถนำสิ่งของในรายการนี้ติดตัวในสัมภาระถือขึ้นเครื่อง หรือสัมภาระเช็คอินตราบใดที่เป็นไปตามเงื่อนไขสำหรับแต่ละรายการ

หมายเหตุ

 • หากเที่ยวบินร่วมหรือเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่นรวมอยู่ในแผนการเดินทาง อาจมีการนำ กฎสัมภาระของสายการบินอื่น มาใช้
 • เมื่อเดินทางเส้นทางภายในประเทศญี่ปุ่นโดยใช้บัตรโดยสารซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของการบริการขนส่งระหว่างประเทศ จะมีการนำกฎสัมภาระสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศมาใช้
 • โปรดตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีที่เป็นอันตรายจาก SDS (Safety Data Sheet หรือ เอกสารข้อมูลความปลอดภัย), คู่มือคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าสัมภาระของท่านไม่มีสินค้าอันตราย
 • โปรดทราบว่าในกรณีที่ไม่สามารถยืนยันว่าสัมภาระนั้นขนส่งทางเครื่องบินได้หรือไม่ก่อนเวลาออกเดินทาง อาจมีการปฏิเสธคำขอสำหรับการขนส่งนั้น
 • บางประเทศและบางภูมิภาคอาจมี ข้อจำกัดในการนำสิ่งของติดตัวขึ้นเครื่องบินและสิ่งของเช็คอิน สำหรับสิ่งของนอกเหนือจากที่กล่าวถึงด้านล่าง
ไฟแช็กและไม้ขีด
สเปรย์ (แก๊สที่ติดไฟได้)
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
กระเป๋าอัจฉริยะ (Smart baggage)
แบตเตอรี่เหลว

ไฟแช็ค

โปรดหมั่นตรวจสอบว่าท่านไม่ได้วางไฟแช็คหรือสิ่งของประเภทเดียวกันทิ้งไว้ในห้องโดยสาร

ไฟแช็คที่อนุญาตให้ถือขึ้นเครื่อง

สิ่งของที่พกติดตัวสำหรับสูบบุหรี่

 • * ผู้โดยสารแต่ละคนอาจถือกล่องไม้ขีดนิรภัยขนาดเล็กหรือที่จุดบุหรี่ขนาดเล็กติดตัวได้หนึ่งชิ้น
ไฟแช็คแบบใช้แก๊ส
 • ไฟแช็คแบบใช้แล้วทิ้ง (ไฟแช็ค 100 เยน)
 • ไฟแช็คแบบยาว
ไฟแช็คแบบใช้น้ำมัน
 • ไฟแช็คแบบใช้น้ำมันที่มีสำลีดูดซับ
การจัดการไฟแช็คที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม
 • * แบตเตอรี่ลิเธียมดังต่อไปนี้เท่านั้น อาจให้ถือขึ้นเครื่องได้: แบตเตอรี่ลิเธียม-เมทัลที่มีปริมาณลิเธียมไม่เกิน 2 กรัม และแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนที่มีอัตราวัตต์-ชั่วโมงไม่เกิน 100 Wh
 • * ไม่อนุญาตชาร์จไฟแช็คดังกล่าวภายในเครื่องบิน
 • * ใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกันการเปิดทำงานโดยไม่ตั้งใจของส่วนประกอบที่สร้างความร้อน
 • * ห่อหุ้มแบตเตอรี่สำรองแต่ละอันเพื่อป้องกันการลัดวงจร
ไฟแช็คที่ไม่อนุญาตให้เช็คอินหรือถือขึ้นเครื่อง
 • * ไม่อนุญาตให้เช็คอินหรือถือไฟแช็คที่ส่วนบรรจุน้ำมันไม่มีวัสดุดูดซึม (ไม่รวมแก๊สเหลว) ไฟแช็คจุดซิการ์ ไฟแช็คแบบผสมล่วงหน้า (ไฟแช็คเทอร์โบ ไฟแช็คเจ็ท ไฟแช็คที่ให้เปลวไฟสีฟ้า ฯลฯ) ไฟแช็ครูปทรงปืน และไฟแช็คแบบคบขึ้นเครื่อง
 • * ไม่อนุญาตให้เช็คอินหรือถือเชื้อเพลิงเติมไฟแช็ค (แก๊ส/น้ำมัน) ขึ้นเครื่อง
 • * ไฟแช็คที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมที่ไม่มีฟังก์ชั่นป้องกันการเปิดทำงานโดยไม่ตั้งใจ จะไม่อนุญาตให้เช็คอินหรือนำขึ้นเครื่อง
ไฟแช็คแบบใช้แก๊ส
 • ไฟแช็คจุดซิการ์
 • * ไฟแช็คประเภทที่สร้างเปลวไฟสีฟ้าที่ใช้สำหรับซิการ์
ไฟแช็คแบบใช้น้ำมัน
 • ไฟแช็คแบบใช้น้ำมันที่ไม่มีสำลีดูดซับ

สเปรย์

สเปรย์ที่อนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องหรือเช็คอิน
เครื่องสำอางหรือยา/ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ไม่มีสารกัมมันตรังสี (รวมถึงสเปรย์ฉีดผม) และสเปรย์สำหรับอุปกรณ์กีฬาหรือสเปรย์ที่ใช้ประจำวัน (รวมถึงสเปรย์ที่มีแก๊สติดไฟหรือแก๊สพิษ)

เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยสินค้าอันตรายของ IATA สำหรับเครื่องสำอาง (สเปรย์ฉีดผมหรือสเปรย์ลดการขับเหงื่อ) ยา/ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ (สเปรย์ฆ่าเชื้อโรคหรือสเปรย์ให้ความเย็น) และสเปรย์สำหรับอุปกรณ์กีฬาและที่ใช้ประจำวัน (ไม่รวมสเปรย์ที่มีแก๊สติดไฟได้หรือแก๊สพิษ) อนุญาตให้เช็คอินหรือถือขึ้นเครื่องได้ 2 กก. หรือ 2 ลิตรต่อคน ในภาชนะที่จุสูงถึง 0.5 กก. หรือ 0.5 ลิตร

อย่างไรก็ตาม แม้ของเหลวจะอยู่ในขอบเขตการอนุญาตของสัมภาระถือขึ้นเครื่องตามข้อจำกัด ท่านอาจไม่สามารถนำของเหลวดังกล่าวขึ้นเครื่องได้ โดยขึ้นอยู่กับข้อจำกัดที่กำหนดอยู่ในของเหลวถือขึ้นเครื่องสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดสัมภาระถือขึ้นเครื่อง

 • * ต้องมีฝาปิดวาล์ว หรือวิธีที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้สสารภายในรั่วไหลโดยไม่ตั้งใจ
 • * เมื่อเช็คอินเครื่องสำอางหรือยาที่ไม่มีสารกัมมันตรังสี และสเปรย์สำหรับอุปกรณ์กีฬาหรือสเปรย์ที่ใช้ประจำวันด้วยกัน ปริมาณรวมต้องไม่เกิน 2 กก. หรือ 2 ลิตร
สเปรย์ที่ไม่อนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องหรือเช็คอิน
 • สเปรย์ที่ระบุประเภทเป็นแก๊สที่ติดไฟได้สำหรับนักกีฬาหรือใช้ประจำวัน
สเปรย์สำหรับใช้ประจำวัน
 • น้ำมันหล่อลื่น สี น้ำมันขัดเงา สเปรย์กันฝุ่น ฯลฯ
สเปรย์สำหรับอุปกรณ์กีฬา
 • สเปรย์บำรุงรักษาอุปกรณ์กีฬา แวกซ์สำหรับสกีหรือสโนวบอร์ด ฯลฯ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมในตัวหรือติดอยู่

แบตเตอรี่ลิเธียม คือ รูปแบบทั่วไปสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียม-เมทัลและแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมในตัวหรือติดอยู่

การจัดการจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับอัตราวัตต์-ชั่วโมง (Wh)

หากอัตราวัตต์-ชั่วโมง (Wh) ไม่ได้ระบุไว้ โปรดใช้สูตรดังต่อไปนี้เพื่อยืนยันอัตรา

อัตราวัตต์-ชั่วโมง (Wh) = ขนาดความจุของแบตเตอรี่ (Ah) × พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V)

 • * 1000mAh = 1Ah
  ตัวอย่าง) 27Wh = (2500mAh ÷ 1000) × 10.8V
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
 • โทรศัพท์มือถือ
 • เครื่องชาร์จแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์มือถือ
 • วิทยุไร้สาย
 • วิทยุรับส่ง
 • คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป
 • กล้องดิจิตอล
 • เทอร์มินัลพกพา
 • เครื่องทำสำเนาพกพา
 • เครื่องพิมพ์
 • เทอร์มินัลมือถือ
 • เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 • อุปกรณ์เล่นเกมมือถือ
 • อุปกรณ์กล้อง
 • หูฟังไร้สาย

ฯลฯ

* ไม่อนุญาตให้เช็คอินหรือถือพาหนะไฟฟ้า (โฮเวอร์บอร์ด สเก็ตบอร์ดไฟฟ้า สกูตเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ) ขึ้นเครื่องเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

อนุญาตให้เช็คอินหรือถือแบตเตอรี่ลิเธียม-เมทัลที่มีลิเธียมไม่เกิน 2 ก. และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่มีอัตราวัตต์-ชั่วโมงไม่เกิน 160 Wh ขึ้นเครื่องได้

(หมายเหตุ)
โปรดปฏิบัติมาตรการด้านล่างสำหรับการเช็คอินอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมในสัมภาระเช็คอิน

 • * ปิดเครื่องอุปกรณ์ให้เรียบร้อย (ไม่อนุญาตให้ใช้โหมดพัก)
 • * โปรดปกป้องอุปกรณ์โดยการบรรจุในกล่องที่แข็งแรงหรือผ้าเนื้อหนา (เพื่อป้องกันไฟไหม้จากการทำงานโดยไม่ตั้งใจหรือจากความเสียหาย)
แบตเตอรี่สำรอง

ไม่สามารถขนส่งแบตเตอรี่สำรองเพียงอย่างเดียวได้เนื่องจากจะต้องขนส่งพร้อมกันกับตัวเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย

อนุญาตให้ถือแบตเตอรี่ลิเธียมที่มีลิเธียม-เมทัลไม่เกิน 2 ก. และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่มีอัตราวัตต์-ชั่วโมงไม่เกิน 100 Wh ขึ้นเครื่องได้ แต่ไม่อนุญาตให้เช็คอิน

อนุญาตให้ถือแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่มีอัตราวัตต์-ชั่วโมงเกิน 100 Wh แต่ไม่เกิน 160 Wh ขึ้นเครื่องได้สองชิ้น แต่ไม่อนุญาตให้เช็คอิน

* เราจะจัดการกับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับโทรศัพท์มือถือเหมือนกับแบตเตอรี่สำรอง

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมขนาดใหญ่ในตัวหรือติดอยู่
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์กล้องถ่ายรูปขนาดใหญ่ หุ่นยนต์ที่ทำงานด้วยไฟฟ้า ฯลฯ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ไม่อนุญาตให้เช็คอินหรือถือแบตเตอรี่ลิเธียม-เมทัลที่มีลิเธียมเกิน 2 ก. และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่มีอัตราวัตต์-ชั่วโมงเกิน 160 Wh ขึ้นเครื่อง

แบตเตอรี่สำรอง

ไม่สามารถขนส่งแบตเตอรี่สำรองเพียงอย่างเดียวได้เนื่องจากจะต้องขนส่งพร้อมกันกับตัวเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย

ไม่อนุญาตให้เช็คอินหรือถือแบตเตอรี่ลิเธียม-เมทัลที่มีลิเธียมเกิน 2 ก. และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่มีอัตราวัตต์-ชั่วโมงเกิน 160 Wh ขึ้นเครื่อง

มาตรการป้องกันการลัดวงจร

โปรดใช้มาตรการอย่างเช่นการเก็บแบตเตอรี่ไว้ในบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิม หรือหุ้มฉนวนเทอร์มินัล (พันเทปบริเวณเทอร์มินัลที่โผล่ออกมา หรือแยกแบตเตอรี่แต่ละก้อนในถุงพลาสติกหรือกระเป๋าป้องกันคนละใบ)

คำขอสำหรับแบตเตอรี่โดยทั่วไป

ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ผู้โดยสารที่มีแบตเตอรี่สำรอง นอกเหนือจากแบตเตอรี่ลิเธียมและแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (เช่น แบตเตอรี่ นิเกิล-เมทัล-ไฮไดรด์, นิเกิล-แคดเมี่ยม และ อัลคาไลน์แมงกานีส) ควรใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกันการลัดวงจรก่อนนำขึ้นเครื่องบิน

กระเป๋าอัจฉริยะ (Smart baggage)

อุปกรณ์ที่ไม่สามารถถอดแบตเตอรี่ลิเธียมได้ ไม่อนุญาติให้เช็คอินหรือถือขึ้นเครื่อง

กระเป๋าอัจฉริยะ(Smart baggage)ที่สามารถถอดแบตเตอรี่ลิเธียมได้ สามารถเช็คอินหรือถือขึ้นเครื่องได้
แบตเตอรี่ลิเธียมที่ถูกถอดออกต้องถือขึ้นเครื่อง หากท่านต้องการถือกระเป๋าอัจฉริยะ (Smart baggage) ขึ้นเครื่อง โปรดตรวจสอบข้อกำหนดของขนาดและน้ำหนักของสัมภาระถือขึ้นเครื่อง

แบตเตอรี่ลิเธียม-เมทัลที่มีปริมาณลิเธียมไม่เกิน 0.3 กรัมและแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนที่มีอัตราวัตต์-ชั่วโมงไม่เกิน 2.7 Wh สามารถเช็คอินและถือขึ้นเครื่องได้ (รวมถึงแบตเตอรี่ลิเธียมที่ไม่สามารถถอดได้)

กระเป๋าอัจฉริยะ (Smart baggage) คืออะไร

กระเป๋าอัจฉริยะ (Smart baggage) คือ สัมภาระที่มีการติดตั้งแบตเตอรี่ในตัวซึ่งสามารถใช้ชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และฟังก์ชันอื่นๆ ได้

แบตเตอรี่สำรองสำหรับรถเข็นนั่งระบบไฟฟ้า

แบตเตอรี่ดังต่อไปนี้สามารถใช้ได้ในกรณีที่ผู้โดยสารต้องการขนส่งรถเข็นไฟฟ้าเพื่อที่จะใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยในการเดินเท่านั้น
โปรดทราบว่าไม่สามารถขนส่งแบตเตอรี่สำรองเพียงอย่างเดียวได้เนื่องจากจะต้องขนส่งพร้อมกันกับตัวรถเข็นไฟฟ้า

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

อนุญาตให้ถือแบตเตอรี่สองชุดต่อคนโดยอัตราวัตต์-ชั่วโมง (Wh) ไม่เกิน 160 Wh ขึ้นเครื่อง แต่ไม่อนุญาตให้เช็คอิน

อนุญาตให้ถือแบตเตอรี่สำรองหนึ่งชุดต่อคนโดยอัตราวัตต์-ชั่วโมง (Wh) เกิน 160 Wh แต่ ไม่เกิน 300 Wh ขึ้นเครื่อง ไม่อนุญาตให้เช็คอิน

ไม่อนุญาตให้เช็คอินหรือถือแบตเตอรี่ที่มีอัตราวัตต์-ชั่วโมง (Wh) เกิน 300 Wh ขึ้นเครื่อง

* แบตเตอรี่ที่ติดตั้งอยู่ในรถเข็นจะไม่นับรวมอยู่ในแบตเตอรี่สำรอง
เมื่อถอดแบตเตอรี่ โปรดเก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมก่อนขึ้นเครื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

แบตเตอรี่แห้ง (เช่น นิเกิล-เมทัล-ไฮไดรด์ หรือนิเกิล-แคดเมี่ยม)

ผู้โดยสารหนึ่งท่านสามารถเช็คอินแบตเตอรี่ได้ไม่เกิน 2 ก้อน และไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่อง

* ถึงแม้ว่ากฎระเบียบเกี่ยวกับจำนวนจะไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานของกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และ การท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น แต่ ANA มีสิทธิ์บังคับใช้กฎระเบียบของตนเองเพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดเกี่ยวกับวัตถุที่เป็นอันตรายของ IATA

แบตเตอรี่แบบแห้ง (Wet Non-Spillable Battery)

ผู้โดยสารหนึ่งท่านสามารถเช็คอินแบตเตอรี่ได้ไม่เกิน 1 ก้อน และไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่อง

แบตเตอรี่แบบเปียก (Wet Spillable Batteries)

ท่านไม่สามารถเช็คอินหรือนำแบตเตอรี่สำรองขึ้นเครื่องได้

บุหรี่ไฟฟ้า

 • ถือขึ้นเครื่อง: อนุญาต (สำหรับใช้ส่วนตัวเท่านั้น)
 • เช็คอิน: ไม่อนุญาต

เพื่อเป็นการคำนึงถึงผู้โดยสารท่านอื่น ไม่อนุญาตให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า ไปป์ไฟฟ้า ซิก้าร์ไฟฟ้า เครื่องสูบกัญชาส่วนตัว หรืออุปกรณ์ส่งนิโคตินไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆที่ไม่มีเปลวไฟ (รวมทั้งกลุ่มที่ปลอดควัน) บนเที่ยวบินที่ให้บริการโดย ANA Group นอกจากนี้ ยังไม่อนุญาตให้ชาร์จบุหรี่ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่สำรองของบุหรี่ไฟฟ้าด้วย

การจัดการบุหรี่ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม
 • แบตเตอรี่ลิเธียมดังต่อไปนี้เท่านั้น อาจให้ถือขึ้นเครื่องได้: แบตเตอรี่ลิเธียม-เมทัลที่มีปริมาณลิเธียมไม่เกิน 2 กรัม และแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนที่มีอัตราวัตต์-ชั่วโมงไม่เกิน 100 Wh
 • ใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกันการเปิดทำงานโดยไม่ตั้งใจของส่วนประกอบที่สร้างความร้อน
 • ห่อหุ้มแบตเตอรี่สำรองแต่ละอันเพื่อป้องกันการลัดวงจร

ที่หนีบผมและที่ม้วนผม อุปกรณ์จัดแต่งผม

ที่หนีบผมและที่ม้วนผม และอุปกรณ์จัดแต่งผม

อนุญาตให้เช็คอินหรือถือขึ้นเครื่องได้

ที่หนีบผมและที่ม้วนผมแบบใช้แก๊สและอุปกรณ์จัดแต่งผม

เช็คอินหรือถือที่หนีบผมและที่ม้วนผมแบบใช้แก๊สซึ่งมีแก๊สไฮโดรคาร์บอน โดยมีฝาปิดนิรภัยปิดแหล่งความร้อนอย่างแน่นหนาขึ้นเครื่องได้

 • * สูงสุด 1 ชิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งคน
 • * ไม่อนุญาตให้เช็คอินหรือถือกระป๋องแก๊สแบบเติมแก๊สได้ขึ้นเครื่อง
ที่หนีบผมและที่ม้วนผมแบบเสียบปลั๊กที่ใช้แบตเตอรี่ (ไร้สาย) และอุปกรณ์จัดแต่งผม

เช็คอินหรือถือที่หนีบผมและที่ม้วนผมแบบเสียบปลั๊กที่ใช้แบตเตอรี่ (ไร้สาย) ที่ใช้แบตเตอรี่แบบถอดออกได้ขึ้นเครื่องได้

 • * ต้องถือแบตเตอรี่ลิเธียมที่ถอดออกขึ้นเครื่องเท่านั้น

ที่หนีบผมและที่ม้วนผมแบบเสียบปลั๊กที่ใช้แบตเตอรี่ (ไร้สาย) และมีแบตเตอรี่ชนิดถอดไม่ได้ ไม่อนุญาตให้เช็คอินหรือนำติดตัวขึ้นเครื่อง

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์มากกว่า 24% แต่ไม่เกิน 70% อนุญาตให้เช็คอินและถือขึ้นเครื่องได้สูงสุด 5 ลิตรต่อท่าน
 • * ไม่มีข้อจำกัดสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 24%
 • * เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ขาย
 • * แม้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะอยู่ในขอบเขตการอนุญาตของสัมภาระถือขึ้นเครื่องตามข้อจำกัด ท่านอาจไม่สามารถนำเครื่องดื่มดังกล่าวขึ้นเครื่องได้โดยขึ้นอยู่กับข้อจำกัดที่กำหนดอยู่ในของเหลวถือขึ้นเครื่องสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดสัมภาระถือขึ้นเครื่อง

น้ำแข็งแห้ง

เช็คอินหรือถือสิ่งของที่ใช้สำหรับทำความเย็นสินค้าที่เน่าเสียได้ขึ้นเครื่องได้สูงสุด 2.5 กก. ต่อคน

 • * ไม่อนุญาตให้เช็คอินหรือถือน้ำแข็งแห้งที่ใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากด้านบนขึ้นเครื่อง

เครื่องกระสุน

เครื่องกระสุนสำหรับกีฬาหรือการล่าสัตว์
สามารถเช็คอินได้สูงสุด 5 กก. ต่อท่าน รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ โดยจะไม่อนุญาตให้ถือขึ้นเครื่อง

แวกซ์ขัดสกี

แบบแข็ง

อนุญาตให้เช็คอินหรือถือขึ้นเครื่องได้

แบบเหลว/ครีม

สามารถนำแวกซ์ขัดสกีแบบเหลวที่มีจุดวาบไฟสูงกว่า 60°C มาเช็คอินหรือขึ้นเครื่องได้
ANA ไม่อนุญาตให้แวกซ์ขัดสกีแบบเหลวที่ไม่สามารถยืนยันจุดวาบไฟขึ้นเครื่องบินได้
โปรดเตรียมเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) หรือเอกสารอื่นๆ ที่ยืนยันจุดวาบไฟมาพร้อมกับแวกซ์ด้วย

สเปรย์ (แก๊ส)

โปรดดูรายการในส่วนสเปรย์

กระเป๋าสะพายสำหรับการช่วยเหลือกรณีหิมะถล่ม

อนุญาตให้ถือกระเป๋าสะพายสำหรับการช่วยเหลือกรณีหิมะถล่มขึ้นเครื่องหรือเช็คอิน 1 ชิ้นต่อคนเท่านั้น ปริมาณวัตถุระเบิดที่ใช้จะต้องไม่เกิน 200 มก. และประเภทของก๊าซอัดที่ใช้จะต้องไม่เป็นชนิดที่ติดไฟได้หรือแก๊สพิษ

 • * ต้องจัดเก็บกระเป๋าสะพายดังกล่าวไม่ให้ทำงานโดยไม่ตั้งใจ และต้องมีมาตรการเพื่อให้แน่ใจว่าถุงลมภายในจะไม่ขยายตัว
 • * ถุงลมภายในกระเป๋าสะพายต้องมีวาล์วปล่อยแรงดัน
 • * โปรดเตรียมเอกสารชี้แจงเพื่อพิสูจน์ว่าผ่านเงื่อนไข
 • * กระบอกลมสำรองไม่สามารถถือขึ้นเครื่องหรือเช็คอินได้
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนไม่เกิน 160 Wh อนุญาตให้พกพาได้ทั้งในสัมภาระถือขึ้นเครื่องและสัมภาระเช็คอิน
โปรดปิดเครื่องอุปกรณ์ให้เสร็จสมบูรณ์ และปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันไฟไหม้จากการใช้งานโดยไม่ตั้งใจหรือจากความเสียหาย

ถังแก๊สในอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล นั้นรวมถึงเสื้อชูชีพพองลม

อนุญาตให้เช็คอินหรือถือเสื้อชูชีพไม่เกินสองตัวที่มีกระบอกขนาดเล็กซึ่งบรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ติดอยู่ (ไม่เกินสองกระบอกต่อเสื้อชูชีพหนึ่งตัว) และกระบอกสำรองสูงสุดสองกระบอกต่อเสื้อหนึ่งตัวขึ้นเครื่อง

 • * ถังแก๊สจะต้องบรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซแรงดันสูงในหมวดหมู่หมายเลข 2.2

ผลิตภัณฑ์สร้างความร้อน

ไฟฉายใต้น้ำที่ทำงานด้วยแบตเตอรี่ (แสงไฟสำหรับดำน้ำ) หรือหัวแร้ง ฯลฯ

 • อนุญาตให้เช็คอินหรือถือสิ่งของที่ถอดแบตเตอรี่ออกเพื่อป้องกันการทำงานโดยไม่ตั้งใจระหว่างเดินทางขึ้นเครื่องได้โดยไม่มีข้อกำหนด
 • * ต้องถือแบตเตอรี่ลิเธียมที่ถอดออกขึ้นเครื่องเท่านั้น
 • * ไม่อนุญาตให้ถือหัวแร้งปลายแหลมขึ้นเครื่อง

ยาทดลอง

การขนย้ายยาทดลอง

อนุญาตให้เช็คอินหรือถือยาทดลองที่อยู่ระหว่างการพัฒนาขึ้นเครื่องได้ หากตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้เท่านั้น
โปรดมาถึงสนามบินโดยเผื่อเวลาให้เหมาะสม เนื่องจากการตรวจค้นและการยืนยันที่จำเป็นอาจใช้เวลานาน

เงื่อนไข
 • ผู้โดยสารมีเอกสารที่ระบุว่าเป็นยาทดลอง
 • ไม่มี “สัญลักษณ์ใบไม้สามใบ” ที่บรรจุภัณฑ์ด้านนอกซึ่งระบุว่ายานั้นมีสารกัมมันตรังสี
 • ตรงตามมาตรฐานการตรวจรักษาความปลอดภัย ในกฎหมายการบินพลเรือนของญี่ปุ่น
  • ยาทดลองที่เป็นของเหลวต้องผ่านการตรวจสอบของเหลว หรือเปิดเพื่อตรวจสอบเพื่อให้ถือขึ้นเครื่องได้ โปรดทราบว่าหากเปิดบรรจุภัณฑ์ไม่ได้ อาจไม่อนุญาตให้เช็คอินหรือถือยาทดลองนั้นขึ้นเครื่อง
 • ข้อจำกัดด้านปริมาณคือ 0.5 ล. หรือ 0.5 กก. ต่อบรรจุภัณฑ์ และ 2 ล. หรือ 2 กก. ต่อคน
การตรวจรักษาความปลอดภัยสำหรับยาทดลอง
ประเภทของยาทดลอง ถือขึ้นเครื่อง การเช็คอิน
ของเหลว การตรวจสอบเอ็กซ์เรย์ การตรวจสอบของเหลว การตรวจสอบเอ็กซ์เรย์
ของแข็ง การตรวจสอบเอ็กซ์เรย์ การตรวจสอบเอ็กซ์เรย์