สิ่งของถือขึ้นเครื่อง

ข้อมูลสำหรับสิ่งของถือขึ้นเครื่องและกฎระเบียบบนเครื่องบิน

ที่นี่ ท่านจะพบคำแนะนำเกี่ยวกับสัมภาระถือขึ้นเครื่องและสิ่งของอื่นๆ และการใช้สิ่งของเหล่านั้นบนเครื่องบิน

คำแนะนำสำหรับสัมภาระถือขึ้นเครื่องและสิ่งของอื่นๆ

ผู้เดินทางส่วนใหญ่สามารถนำกระเป๋าถือขนาดใหญ่หนึ่งใบและของใช้ส่วนตัว 1 ชิ้นขึ้นเครื่องได้ (กระเป๋าถือ ร่ม กล้อง ฯลฯ)

 • หากแผนการเดินทางของท่านมีเที่ยวบินของสายการบินอื่นอยู่อาจมีการใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระของสายการบินนั้นด้วย ซึ่งรวมถึงเที่ยวบินร่วมที่เป็นการดำเนินการร่วมกันโดยสายการบินตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งใช้หมายเลขเที่ยวบินของ ANA
 • โปรดจัดและดูแลสัมภาระของท่านเอง

การจำกัดขนาดและน้ำหนัก

สัมภาระถือขึ้นเครื่องจะต้องเป็นสิ่งที่สามารถจัดเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะหรือใต้ที่นั่งด้านหน้าท่านเท่านั้น ต้องไม่เกินขีดจำกัดเหล่านี้:

ภาพประกอบของสัมภาระ

ไม่เกิน 22 ปอนด์ (10 กก.) รวมของใช้ส่วนตัว 1 ชิ้น

ภาพประกอบของกระเป๋าเดินทาง

ขนาดโดยรวมวัดตามเส้นตรง (ความยาว + ความกว้าง + ความสูง) ต้องไม่เกิน 45 นิ้ว (115 ซม.)

 • ขนาดของแต่ละด้านต้องไม่เกิน 22 x 16 x 10 นิ้ว (55 x 40 x 25 ซม.)
 • รวมล้อและที่จับ
ภาพประกอบของกระเป๋าเดินทาง

สูงสุด 1 ชิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน

 • นอกจากข้าวของส่วนบุคคล (กระเป๋าถือ กล้องถ่ายรูป ร่ม ฯลฯ) อนุญาตให้ถือสัมภาระที่ตรงตามเกณฑ์ด้านล่างได้หนึ่งชิ้น
 • รวมของที่ระลึกหรือสิ่งของที่ท่านซื้อ

หมายเหตุ:

 • ขึ้นอยู่กับประเภทเครื่องบินและขนาดของพื้นที่จัดเก็บ สิ่งของบางอย่างอาจไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้แม้ว่าจะตรงตามขนาดและน้ำหนักที่กำหนดไว้
 • ขาตั้งกล้องขนาดใหญ่: ขาตั้งกล้องที่เมื่อพับแล้วมีความยาวมากกว่า 60 ซม. (ประมาณ 23.6 นิ้ว) ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้
 • ท่านอาจจำเป็นต้องซื้อบัตรโดยสารสำหรับที่นั่งเพิ่มหากต้องการพกพาสัมภาระขนาดใหญ่ขึ้นเครื่อง เช่น ภาพวาดหรือเครื่องดนตรีซึ่งไม่สามารถจัดเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะหรือใต้ที่นั่งด้านหน้าของท่านได้ โปรดติดต่อ ANA เพื่อขอรายละเอียด
 • โปรดทราบว่าในกรณีที่ยืนยันไม่ได้ว่าจะสามารถขนส่งสัมภาระชนิดหนึ่งทางเครื่องบินได้หรือไม่ก่อนเวลาออกเดินทาง อาจมีการปฏิเสธคำขอสำหรับการขนส่งนั้น
 • โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำประตูทางออกขึ้นเครื่องหรือ ติดต่อ ANA ทางโทรศัพท์ หากท่านมีข้อสงสัยว่าสามารถนำสิ่งของถือขึ้นเครื่องได้หรือไม่

การนำของเหลว สเปรย์ และเจลขึ้นเครื่อง

ต้องนำของเหลว สเปรย์ และเจล (LAGs) ทั้งหมดใส่ลงในบรรจุภัณฑ์โดยแต่ละชิ้นต้องมีปริมาณไม่เกิน 3.4 ออนซ์หรือ 100 มล.

ภาชนะบรรจุที่มีความจุมากกว่าแม้ว่าจะมีปริมาณน้อยกว่า 3.4 ออนซ์ต้องใส่ไว้ในสัมภาระเช็คอิน

ของเหลว สเปรย์ และเจล รวมถึงเครื่องดื่ม ครีม โลชั่น น้ำมัน น้ำหอม สเปรย์ แชมพู โฟมโกนหนวด สเปรย์กระป๋อง ยาป้าย (เช่น ยาสีฟัน) วัสดุกึ่งเหลวและของแข็ง และสิ่งของอื่นๆ ที่คล้ายกัน

ต้องใส่ภาชนะบรรจุในถุงพลาสติกโปร่งใสที่สามารถผนึกใหม่ได้ซึ่งมีปริมาตรไม่เกิน 1 ควอร์ต (หนึ่งลิตร) ภาชนะบรรจุต้องพอดีกับถุงและต้องปิดถุงให้สนิท ผู้โดยสารแต่ละท่านได้รับอนุญาตให้พกพากระเป๋าดังกล่าวได้เพียงใบเดียวเท่านั้น

ในบางประเทศ/ภูมิภาคอาจจำกัดรายการอื่นๆ นอกเหนือจากรายการด้านล่างไม่ให้นำติดตัวขึ้นเครื่องและเช็คอิน โปรดดูข้อมูลสนามบินและเมือง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อยกเว้นสำหรับกฎข้อบังคับเกี่ยวกับของเหลว

สามารถนำยา นมและอาหารทารก และอาหารสำหรับความต้องการโภชนาการพิเศษขึ้นเครื่องได้โดยไม่ต้องใส่ไว้ในถุงพลาสติกใส ซึ่งจะจำกัดตามจำนวนที่ต้องใช้ในระหว่างเที่ยวบิน

 • สำหรับยา อาจมีการขอสำเนาใบสั่งยาหรือใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยแพทย์ซึ่งระบุชื่อของโรค ฯลฯ ณ จุดตรวจสอบความปลอดภัย
 • อนุญาตน้ำนมแม่และอาหารทารกเฉพาะผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมทารกเท่านั้น
  • ออกเดินทางจากสหรัฐอเมริกา: น้ำนมแม่ (แต่ไม่ใช่อาหารทารก) สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องได้แม้ทารกไม่ได้เดินทางมากับผู้โดยสาร จะต้องมีการแสดงต่อผู้ตรวจสอบที่จุดตรวจสอบความปลอดภัย

ออกเดินทางจากประเทศไทย

เฉพาะเจลล้างมือเท่านั้นที่สามารถพกพาขึ้นเครื่องได้โดยมีปริมาณไม่เกิน 350 มล. ต่อบรรจุภัณฑ์ โปรดทราบว่าหากท่านเปลี่ยนเครื่องไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศหลังจากมาถึงประเทศญี่ปุ่น จะไม่สามารถนำของเหลวที่มีปริมาณมากกว่า 100 มิลลิลิตรต่อบรรจุภัณฑ์ขึ้นเครื่องได้

รถเข็นและเบาะที่นั่งเด็ก

สามารถเช็คอินรถเข็นแบบพับได้ เปลแบบพกพา และเบาะที่นั่งเด็กโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหากเพื่อเป็นการใช้งานของนักเดินทางที่เช็คอิน

สามารถนำรถเข็นเด็กขึ้นเครื่องได้ หากขนาดเป็นไปตามที่กำหนดข้างต้นหลังพับเก็บแล้ว

 • ขณะที่ผู้โดยสาร 1 ท่านสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้เพียงหนึ่งชิ้น ผู้โดยสารที่นำรถเข็นเด็กขึ้นเครื่องจะไม่สามารถนำสัมภาระอื่นติดตัวขึ้นไปได้อีก นอกเหนือจากทรัพย์สินส่วนตัว เช่น กระเป๋าถือ กล้อง หรือร่ม
 • โปรดพับและจัดเก็บรถเข็นเด็กของท่านใส่กล่องให้เรียบร้อยก่อนผ่านจุดตรวจบัตรโดยสาร หากท่านไม่มีกล่อง พนักงานของเราจะจัดหาให้พร้อมด้วยถุงพลาสติกแบบพิเศษสำหรับใช้กับสัมภาระ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเดินทางพร้อมเด็ก

การพกพาอุปกรณ์ทางการแพทย์บนห้องโดยสาร

หากท่านต้องการเดินทางโดยใช้ยา อุปกรณ์หรือเครื่องมือทางการแพทย์ เช่น เครื่อง CPAP หรือเครื่องช่วยฟังที่ปล่อยคลื่นวิทยุ โปรดติดต่อ จุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพของ ANA ล่วงหน้า เพื่อยืนยันว่าสิ่งของกล่าวได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้หรือไม่

 • โปรดเตรียมข้อมูลผู้ผลิต ชื่อผลิตภัณฑ์ รุ่น ขนาด ประเภทแบตเตอรี่ ฯลฯ
 • โปรดทราบว่าเราอาจตรวจสอบอุปกรณ์ของท่านอีกครั้งก่อนออกเดินทาง

หมายเหตุ: ไม่สามารถพกพากรรไกรขึ้นเครื่องได้แม้จะเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ทางการแพทย์

ดูเพิ่มเติม:

ข้อมูลบนเครื่อง

การจัดเก็บสิ่งของถือขึ้นเครื่อง

โปรดจัดเก็บสัมภาระถือขึ้นเครื่องไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะหรือใต้ที่นั่งด้านหน้าของท่านเพื่อการเดินทางที่ปลอดภัย การวางสัมภาระไว้ในที่ซึ่งอาจกีดขวางการอพยพฉุกเฉิน เช่น ระหว่างทางเดิน หรือใกล้ทางออกฉุกเฉิน เป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมาย ผู้โดยสารที่นั่งในที่ที่ไม่มีที่นั่งด้านหน้าจำเป็นต้องดูแลให้บริเวณรอบเท้าของตนปราศจากสัมภาระอยู่เสมอ

เมื่อเก็บสัมภาระของท่านในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะ โปรดตรวจสอบว่าได้เก็บทุกอย่างอย่างเรียบร้อยแล้ว สัมภาระที่ไม่ได้วางอย่างเหมาะสมอาจตกหล่นและอาจทำให้ท่านหรือผู้โดยสารคนอื่นบาดเจ็บได้

ข้อจำกัดเกี่ยวกับการสูบบุหรี่

ห้ามสูบบุหรี่และ/หรือใช้ไฟในทุกที่นั่ง รวมถึงห้องน้ำโดยเด็ดขาด หากมีการจุดไฟและเครื่องตรวจจับอัคคีภัยทำงาน สายการบินจำเป็นต้องนำเครื่องบินย้อนกลับไปยังประตูทางออกขึ้นเครื่องหรือลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินที่ใกล้ที่สุด

ควรนำบุหรี่ไฟฟ้า บุหรี่ชนิดไม่เผาไหม้ ติดตัวขึ้นเครื่อง แต่ไม่สามารถใช้บนเครื่องได้ บุหรี่ไฟฟ้าไม่สามารถเก็บไว้ในสัมภาระเช็คอินได้

 • เนื่องจากบุหรี่ปลอดควันอาจทำให้เกิดความไม่สะดวกสบายต่อผู้โดยสารท่านอื่นของ ANA Group จึงห้ามไม่ให้ใช้บุหรี่เหล่านี้บนเครื่อง นอกจากนี้ ยังห้ามมิให้ชาร์จบุหรี่ไฟฟ้า บุหรี่ชนิดไม่เผาไหม้ และห้ามชาร์จแบตเตอรี่สำรองชนิดชาร์จใหม่ได้บนเครื่อง
 • ผู้โดยสารหนึ่งคนจะถือไฟแช็กหรือไม้ขีดนิรภัยกล่องเล็กขึ้นเครื่องได้หนึ่งชิ้น
  • โปรดตรวจสอบว่าไม่ได้ทิ้งไฟแช็กไว้ในห้องโดยสาร
 • ไม่อนุญาตให้เช็คอินหรือถือไฟแช็กที่มีส่วนบรรจุน้ำมัน ไฟแช็กจุดซิการ์ ไฟแช็กแบบผสมล่วงหน้า (ไฟแช็กเทอร์โบ ไฟแช็กเจ็ท ไฟแช็กที่ให้เปลวไฟสีฟ้า ฯลฯ) ขึ้นเครื่อง

อาจมีบางกรณีที่ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารถือสิ่งของเหล่านี้ขึ้นเครื่อง เนื่องจากกฎและข้อบังคับของประเทศ โปรดดูที่ สิ่งของต้องห้ามและสิ่งของต้องจำกัด สำหรับรายละเอียด

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ปล่อยคลื่นวิทยุ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ปล่อยคลื่นวิทยุ (รวมถึงโทรศัพท์มือถือ แล็ปท็อป และเครื่องเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์) ไม่อนุญาตให้ใช้สำหรับการสื่อสารตั้งแต่เวลาปิดประตูก่อนออกเดินทาง จนถึงเวลาที่เครื่องบินมาถึงประตูปลายทาง

โปรดตั้งค่าอุปกรณ์ของท่านให้อยู่ในโหมดเครื่องบิน (บางครั้งเรียกว่าโหมดสแตนด์อะโลน โหมดออฟไลน์ หรือโหมดเครื่องบิน) ซึ่งจะปิดกั้นการส่งและรับคลื่นวิทยุสำหรับการทำงานที่รวมถึงการโทร อีเมล ข้อความตัวอักษร และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะประกาศให้ผู้โดยสารทราบว่าเมื่อใดสามารถและไม่สามารถใช้สิ่งของเหล่านี้ได้

โทรศัพท์ที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เช่น โทรศัพท์มือถือสำหรับเด็ก

โทรศัพท์บางเครื่องจะเปิดเป็นระยะๆ เพื่อส่งตำแหน่งแม้ว่าจะปิดเครื่องแล้วก็ตาม โปรดปิดเครื่องให้สนิทเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องจะไม่รบกวนการทำงานของเครื่องบิน

 • เช่น: Kids' PHONE™ by NTT DOCOMO (FOMA SA800i/F801i) หรือ Junior Phone by au (K001/mamorino/mamorino2/mamorino3)
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ปล่อยคลื่นวิทยุ

การเชื่อมต่อ Bluetooth และ Wi-Fi

อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ Bluetooth (เช่น หูฟังไร้สาย) และการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ Wi-Fi (เครื่องเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์) ได้ตลอดเวลาตราบเท่าที่ตั้งค่าอุปกรณ์เป็นโหมดเครื่องบิน

โปรดทราบว่า ไม่อนุญาตให้เชื่อมต่อกับเราเตอร์ Wi-Fi มือถือหรือ LAN สาธารณะไร้สาย เนื่องจากการจำกัดการสื่อสารไร้สายที่เกิดขึ้นภายในอากาศยาน