สิ่งของถือขึ้นเครื่อง

ข้อมูลสำหรับสิ่งของถือขึ้นเครื่องและกฎระเบียบบนเครื่องบิน

ที่นี่ ท่านจะพบคำแนะนำเกี่ยวกับสัมภาระถือขึ้นเครื่องและสิ่งของอื่นๆ และการใช้สิ่งของเหล่านั้นบนเครื่องบิน

คำแนะนำสำหรับสัมภาระถือขึ้นเครื่องและสิ่งของอื่นๆ

ผู้เดินทางส่วนใหญ่สามารถนำกระเป๋าถือขนาดใหญ่หนึ่งใบและของใช้ส่วนตัว 1 ชิ้นขึ้นเครื่องได้ (กระเป๋าถือ ร่ม กล้อง ฯลฯ)

 • หากแผนการเดินทางของท่านมีเที่ยวบินของสายการบินอื่นรวมอยู่ อาจมีการใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระของสายการบินนั้นด้วย ซึ่งรวมถึงเที่ยวบินร่วมที่เป็นการดำเนินการร่วมกันโดยสายการบินตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งใช้หมายเลขเที่ยวบินของ ANA โปรดดูรายละเอียดที่ ข้อมูลสัมภาระของเที่ยวบินร่วม
 • เมื่อเดินทางเส้นทางภายในประเทศญี่ปุ่นโดยใช้บัตรโดยสารซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของการบริการขนส่งสากล จะมีการนำกฎสัมภาระสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศมาใช้
 • โปรดทราบว่าในกรณีที่ยืนยันไม่ได้ว่าจะขนส่งสัมภาระชนิดหนึ่งทางเครื่องบินได้หรือไม่ก่อนเวลาออกเดินทาง อาจมีการปฏิเสธคำขอสำหรับการขนส่งนั้น
 • สัมภาระที่มีขนาดในช่วงที่กำหนดด้านล่างอาจจะนำไปรวมกับสัมภาระเช็คอินหากขนาดไม่เหมาะกับการเก็บไว้บนห้องโดยสาร โปรดเช็คอินสัมภาระใดๆ (กระเป๋าถือ รถเข็นเด็ก กระเป๋าจูดท์ ฯลฯ) ที่มีขนาดเกินขนาดดังต่อไปนี้
 • หากท่านนำสัมภาระขึ้นเครื่องใดๆ ที่มีขนาดเกินกว่าที่อนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ อาจทำให้เที่ยวบินของท่านเกิดความล่าช้าหรือยกเลิกได้ สำหรับการเดินทางที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย โปรดเช็คอินสัมภาระที่มีขนาดเกินกว่าที่อนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องก่อนผ่านจุดตรวจรักษาความปลอดภัย

การจำกัดขนาดและน้ำหนัก

สัมภาระถือขึ้นเครื่องจะต้องเป็นสิ่งที่สามารถจัดเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะหรือใต้ที่นั่งด้านหน้าท่านเท่านั้น ต้องไม่เกินขีดจำกัดเหล่านี้:

การจำกัดน้ำหนัก

ไม่เกิน 22 ปอนด์ (10 กก.) รวมของใช้ส่วนตัว 1 ชิ้น

การจำกัดขนาด

ขนาดโดยรวมวัดตามเส้นตรง (ความยาว + ความกว้าง + ความสูง) ต้องไม่เกิน 45 นิ้ว (115 ซม.)

 • ขนาดของแต่ละด้านต้องไม่เกิน 22 x 16 x 10 นิ้ว (55 x 40 x 25 ซม.)
 • รวมล้อและที่จับ

ในกรณีที่เครื่องบินของเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นที่มีความจุที่นั่งน้อยกว่า 100 ที่นั่ง (ประเภทเครื่องบิน DH8/DH2/CR7)

ขนาดโดยรวมวัดตามเส้นตรง (ความยาว + ความกว้าง + ความสูง) ต้องไม่เกิน 39 นิ้ว (100 ซม.)

 • ขนาดของแต่ละด้านต้องไม่เกิน 18 x 14 x 8 นิ้ว (45 x 35 x 20 ซม.)
 • รวมล้อและที่จับ
 • * แม้ว่าขนาดของแต่ละด้านจะไม่เกินที่กฎระเบียบกำหนดไว้ หากผลรวมของทั้งสามด้านเกินกว่าที่กฎระเบียบกำหนดไว้ สิ่งของนั้นจะไม่อนุญาตให้นำเข้ามาได้
จำนวนสัมภาระ

สูงสุด 1 ชิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน

 • นอกจากข้าวของส่วนบุคคล (กระเป๋าถือ กล้องถ่ายรูป ร่ม ฯลฯ) อนุญาตให้ถือสัมภาระที่ตรงตามเกณฑ์ด้านล่างได้หนึ่งชิ้น
 • รวมของที่ระลึกหรือสิ่งของที่ท่านซื้อ
 • สมาชิก Star Alliance Gold ที่เดินทางด้วยสายการบินพันธมิตรสองสายบินขึ้นไป ยังคงจำกัดสัมภาระถือขึ้นเครื่องอยู่ที่หนึ่งชิ้นเท่าเดิม

หมายเหตุ:

 • ขึ้นอยู่กับประเภทเครื่องบินและขนาดของพื้นที่จัดเก็บ สิ่งของบางอย่างอาจไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้แม้ว่าจะตรงตามขนาดและน้ำหนักที่กำหนดไว้
 • ขาตั้งกล้องขนาดใหญ่: ขาตั้งกล้องที่เมื่อพับแล้วมีความยาวมากกว่า 60 ซม. (ประมาณ 23.6 นิ้ว) ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้
 • ท่านจะต้องซื้อที่นั่งเพิ่มเติม หากขนาดของสัมภาระถือขึ้นของท่านเกินขีดจำกัดของสัมภาระถือขึ้นเครื่อง
  • หากท่านต้องการนำคอนทราเบสขึ้นไปยังห้องโดยสาร เครื่องดนตรีนี้จะยอมรับได้ในชั้นประหยัด
 • โปรดทราบว่าในกรณีที่ยืนยันไม่ได้ว่าจะสามารถขนส่งสัมภาระชนิดหนึ่งทางเครื่องบินได้หรือไม่ก่อนเวลาออกเดินทาง อาจมีการปฏิเสธคำขอสำหรับการขนส่งนั้น
 • โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำประตูทางออกขึ้นเครื่องหรือ ติดต่อ ANA ทางโทรศัพท์ หากท่านมีข้อสงสัยว่าสามารถนำสิ่งของถือขึ้นเครื่องได้หรือไม่

การนำของเหลว สเปรย์ และเจลขึ้นเครื่อง

ต้องนำของเหลว สเปรย์ และเจล (LAGs) ทั้งหมดใส่ลงในบรรจุภัณฑ์โดยแต่ละชิ้นต้องมีปริมาณไม่เกิน 3.4 ออนซ์หรือ 100 มล.

ภาชนะบรรจุที่มีความจุมากกว่าแม้ว่าจะมีปริมาณน้อยกว่า 3.4 ออนซ์ต้องใส่ไว้ในสัมภาระเช็คอิน

บรรจุภัณฑ์เหล่านั้นต้องอยู่ในถุงพลาสติกใสที่เปิดปิดได้ (ถุงซิปล็อก) โดยมีปริมาตรไม่เกินหนึ่งลิตร (1,000 มล.) และขนาดรวมสองด้านไม่เกิน 40 ซม. บรรจุภัณฑ์ต้องใส่อยู่ในถุงและปิดให้สนิท

ในบางประเทศ/ภูมิภาคอาจจำกัดรายการอื่นๆ นอกเหนือจากรายการด้านล่างไม่ให้นำติดตัวขึ้นเครื่องและเช็คอิน โปรดดูข้อมูลสนามบินและเมือง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

LAGs ที่ซื้อที่ร้านค้าปลอดภาษี ฯลฯ ที่สนามบินขาออกจะถือขึ้นเครื่องได้ แต่ข้อกำหนดต่อไปนี้อาจบังคับใช้แตกต่างกันในแต่ละประเทศ สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่สินค้า LAG ปลอดภาษี

คำแนะนำเกี่ยวกับขนาด
 • สำหรับกระเป๋าสี่เหลี่ยมจัตุรัส: ความยาวไม่เกิน 20 ซม. x ความกว้างไม่เกิน 20 ซม.
 • สำหรับกระเป๋าสี่เหลี่ยมผืนผ้า: ความยาวและความกว้างรวมกันไม่เกิน 40 ซม.
ข้อยกเว้นสำหรับกฎข้อบังคับเกี่ยวกับของเหลว

สามารถนำยา นมและอาหารทารก และอาหารสำหรับความต้องการโภชนาการพิเศษขึ้นเครื่องได้โดยไม่ต้องใส่ไว้ในถุงพลาสติกใส

 • สำหรับยา อาจมีการขอสำเนาใบสั่งยาหรือใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยแพทย์ซึ่งระบุชื่อของโรค ฯลฯ ณ จุดตรวจสอบความปลอดภัย
 • อนุญาตน้ำนมแม่และอาหารทารกเฉพาะผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมทารกเท่านั้น
  • ออกเดินทางจากสหรัฐอเมริกา: น้ำนมแม่ (แต่ไม่ใช่อาหารทารก) สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องได้แม้ทารกไม่ได้เดินทางมากับผู้โดยสาร จะต้องมีการแสดงต่อผู้ตรวจสอบที่จุดตรวจสอบความปลอดภัย
ออกเดินทางจากประเทศไทย

เฉพาะเจลล้างมือเท่านั้นที่สามารถพกพาขึ้นเครื่องได้โดยมีปริมาณไม่เกิน 350 มล. ต่อบรรจุภัณฑ์ โปรดทราบว่าหากท่านเปลี่ยนเครื่องไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศหลังจากมาถึงประเทศญี่ปุ่น จะไม่สามารถนำของเหลวที่มีปริมาณมากกว่า 100 มิลลิลิตรต่อบรรจุภัณฑ์ขึ้นเครื่องได้

การออกเดินทางจากสหราชอาณาจักร
 • บังคับใช้โดยหน่วยงานที่มีอำนาจอย่างเข้มงวด
  หากพบว่ามีสิ่งของต้องห้าม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะเปิดสัมภาระและตรวจค้นอีกครั้ง โดยอาจจะใช้เวลานานขึ้นในการตรวจค้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างวันหยุดสิ้นปีและวันหยุดปีใหม่
หมายเหตุ
 • โปรดวางพีซี แท็บเล็ต และ/หรือของเหลวราบเรียบไปกับถาด ห้ามวางสิ่งของต่างๆ ซ้อนกัน
 • โปรดตรวจสอบล่วงหน้าว่าถุงพลาสติกใสมีซิปสำหรับใส่ของเหลวสามารถปิดได้
  หากซิปไม่สามารถปิดได้ และ/หรือมีสิ่งของที่ไม่สามารถใส่ได้ สิ่งของเหล่านั้นจะถูกนำไปทิ้ง
  • * โปรดทราบว่าชุดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับชั้นธุรกิจและชั้นเฟิร์สคลาสของ ANA มีของเหลวเช่นกัน
เที่ยวบินที่มีสิทธิ์

กฎมีผลกับเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากประเทศต่อไปนี้

 • เฉพาะเส้นทางระหว่างประเทศเท่านั้น: ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน ฮ่องกง เวียดนาม จีน สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์
 • เส้นทางระหว่างประเทศและเส้นทางบินภายในประเทศ (เที่ยวบินภายในสหภาพยุโรป): ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป*1 สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก ไทย อินเดีย แคนาดา จีน ฟิลิปปินส์ กัมพูชา
 • *1.
  ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 27 ประเทศ
  ออสเตรีย เบลเยี่ยม บัลแกเรีย โครเอเชีย สาธารณรัฐไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน และสวีเดน
  ประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกสหภาพยุโรป ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และนอร์เวย์ ใช้กฎระเบียบเดียวกัน

รถเข็นและเบาะที่นั่งเด็ก

สามารถเช็คอินรถเข็นแบบพับได้ เปลแบบพกพา และเบาะที่นั่งเด็กโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหากเพื่อเป็นการใช้งานของนักเดินทางที่เช็คอิน

สามารถนำรถเข็นเด็กขึ้นเครื่องได้ หากขนาดเป็นไปตามที่กำหนดข้างต้นหลังพับเก็บแล้ว

 • ขณะที่ผู้โดยสาร 1 ท่านสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้เพียงหนึ่งชิ้น ผู้โดยสารที่นำรถเข็นเด็กขึ้นเครื่องจะไม่สามารถนำสัมภาระอื่นติดตัวขึ้นไปได้อีก นอกเหนือจากทรัพย์สินส่วนตัว เช่น กระเป๋าถือ กล้อง หรือร่ม
 • โปรดพับและจัดเก็บรถเข็นเด็กของท่านใส่กล่องให้เรียบร้อยก่อนผ่านจุดตรวจบัตรโดยสาร หากท่านไม่มีกล่อง พนักงานของเราจะจัดหาให้พร้อมด้วยถุงพลาสติกแบบพิเศษสำหรับใช้กับสัมภาระ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเดินทางพร้อมเด็ก

การพกพาอุปกรณ์ทางการแพทย์บนห้องโดยสาร

หากท่านต้องการเดินทางโดยใช้ยา อุปกรณ์หรือเครื่องมือทางการแพทย์ เช่น เครื่อง CPAP หรือเครื่องช่วยฟังที่ปล่อยคลื่นวิทยุ โปรดติดต่อ จุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพของ ANA ล่วงหน้า เพื่อยืนยันว่าสิ่งของกล่าวได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้หรือไม่

 • โปรดเตรียมข้อมูลผู้ผลิต ชื่อผลิตภัณฑ์ รุ่น ขนาด ประเภทแบตเตอรี่ ฯลฯ
 • โปรดทราบว่าเราอาจตรวจสอบอุปกรณ์ของท่านอีกครั้งก่อนออกเดินทาง

หมายเหตุ: ไม่สามารถพกพากรรไกรขึ้นเครื่องได้แม้จะเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ทางการแพทย์

ดูเพิ่มเติม:

ข้อมูลบนเครื่อง

การจัดเก็บสิ่งของถือขึ้นเครื่อง

โปรดจัดเก็บสัมภาระถือขึ้นเครื่องไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะหรือใต้ที่นั่งด้านหน้าของท่านเพื่อการเดินทางที่ปลอดภัย การวางสัมภาระไว้ในที่ซึ่งอาจกีดขวางการอพยพฉุกเฉิน เช่น ระหว่างทางเดิน หรือใกล้ทางออกฉุกเฉิน เป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมาย ผู้โดยสารที่นั่งในที่ที่ไม่มีที่นั่งด้านหน้าจำเป็นต้องดูแลให้บริเวณรอบเท้าของตนปราศจากสัมภาระอยู่เสมอ

เมื่อเก็บสัมภาระของท่านในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะ โปรดตรวจสอบว่าได้เก็บทุกอย่างอย่างเรียบร้อยแล้ว สัมภาระที่ไม่ได้วางอย่างเหมาะสมอาจตกหล่นและอาจทำให้ท่านหรือผู้โดยสารคนอื่นบาดเจ็บได้

ข้อจำกัดเกี่ยวกับการสูบบุหรี่

ห้ามสูบบุหรี่และ/หรือใช้ไฟในทุกที่นั่ง รวมถึงห้องน้ำโดยเด็ดขาด หากมีการจุดไฟและเครื่องตรวจจับอัคคีภัยทำงาน สายการบินจำเป็นต้องนำเครื่องบินย้อนกลับไปยังประตูทางออกขึ้นเครื่องหรือลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินที่ใกล้ที่สุด

ควรนำบุหรี่ไฟฟ้า บุหรี่ชนิดไม่เผาไหม้ ติดตัวขึ้นเครื่อง แต่ไม่สามารถใช้บนเครื่องได้ บุหรี่ไฟฟ้าไม่สามารถเก็บไว้ในสัมภาระเช็คอินได้

 • เนื่องจากบุหรี่ปลอดควันอาจทำให้เกิดความไม่สะดวกสบายต่อผู้โดยสารท่านอื่นของ ANA Group จึงห้ามไม่ให้ใช้บุหรี่เหล่านี้บนเครื่อง นอกจากนี้ ยังห้ามมิให้ชาร์จบุหรี่ไฟฟ้า บุหรี่ชนิดไม่เผาไหม้ และห้ามชาร์จแบตเตอรี่สำรองชนิดชาร์จใหม่ได้บนเครื่อง
 • ผู้โดยสารหนึ่งคนจะถือไฟแช็กหรือไม้ขีดนิรภัยกล่องเล็กขึ้นเครื่องได้หนึ่งชิ้น
  • โปรดตรวจสอบว่าไม่ได้ทิ้งไฟแช็กไว้ในห้องโดยสาร
 • ไม่อนุญาตให้เช็คอินหรือถือไฟแช็กที่มีส่วนบรรจุน้ำมัน ไฟแช็กจุดซิการ์ ไฟแช็กแบบผสมล่วงหน้า (ไฟแช็กเทอร์โบ ไฟแช็กเจ็ท ไฟแช็กที่ให้เปลวไฟสีฟ้า ฯลฯ) ขึ้นเครื่อง

อาจมีบางกรณีที่ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารถือสิ่งของเหล่านี้ขึ้นเครื่อง เนื่องจากกฎและข้อบังคับของประเทศ โปรดดูที่ สิ่งของต้องห้ามและสิ่งของต้องจำกัด สำหรับรายละเอียด

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ปล่อยคลื่นวิทยุ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ปล่อยคลื่นวิทยุ (รวมถึงโทรศัพท์มือถือ แล็ปท็อป และเครื่องเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์) ไม่อนุญาตให้ใช้สำหรับการสื่อสารตั้งแต่เวลาปิดประตูก่อนออกเดินทาง จนถึงเวลาที่เครื่องบินมาถึงประตูปลายทาง

โปรดตั้งค่าอุปกรณ์ของท่านให้อยู่ในโหมดเครื่องบิน (บางครั้งเรียกว่าโหมดสแตนด์อะโลน โหมดออฟไลน์ หรือโหมดเครื่องบิน) ซึ่งจะปิดกั้นการส่งและรับคลื่นวิทยุสำหรับการทำงานที่รวมถึงการโทร อีเมล ข้อความตัวอักษร และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะประกาศให้ผู้โดยสารทราบว่าเมื่อใดสามารถและไม่สามารถใช้สิ่งของเหล่านี้ได้

โทรศัพท์ที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เช่น โทรศัพท์มือถือสำหรับเด็ก

โทรศัพท์บางเครื่องจะเปิดเป็นระยะๆ เพื่อส่งตำแหน่งแม้ว่าจะปิดเครื่องแล้วก็ตาม โปรดปิดเครื่องให้สนิทเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องจะไม่รบกวนการทำงานของเครื่องบิน

 • เช่น: Kids' PHONE™ by NTT DOCOMO (FOMA SA800i/F801i) หรือ Junior Phone by au (K001/mamorino/mamorino2/mamorino3)
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ปล่อยคลื่นวิทยุ

การเชื่อมต่อ Bluetooth และ Wi-Fi

อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ Bluetooth (เช่น หูฟังไร้สาย) และการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ Wi-Fi (เครื่องเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์) ได้ตลอดเวลาตราบเท่าที่ตั้งค่าอุปกรณ์เป็นโหมดเครื่องบิน

โปรดทราบว่า ไม่อนุญาตให้เชื่อมต่อกับเราเตอร์ Wi-Fi มือถือหรือ LAN สาธารณะไร้สาย เนื่องจากการจำกัดการสื่อสารไร้สายที่เกิดขึ้นภายในอากาศยาน