ความช่วยเหลือด้านการแพทย์บนเครื่องบิน

ความช่วยเหลือด้านการแพทย์บนเครื่องบิน

ANA ได้จัดเตรียมระบบความช่วยเหลือสำหรับผู้โดยสารที่เจ็บป่วยกะทันหันบนเครื่องเพื่อความอุ่นใจของลูกค้า

MedLink 24-hour Medical Service (เที่ยวบินระหว่างประเทศ)

หากมีเหตุการณ์ลูกค้าป่วยบนเที่ยวบินระหว่างประเทศ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน หมอ หรือ บุคคลากรทางการแพทย์ สามารถใช้วิทยุสื่อสารบนเครื่องบินเพื่อติดต่อสื่อสารได้กับทุกที่บนโลกเพื่อรับคำปรึกษาทางการแพทย์ที่จำเป็นได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน (ANA มีสัญญาระหว่างบริษัท MedAire, Inc. ผู้เป็นที่ปรึกษาด้านการแพทย์ให้กับสายการบิน)

แพทย์ของ ANA บนเครื่องบิน (เที่ยวบินระหว่างประเทศ)

ระบบนี้ช่วยให้มีผู้ปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ได้รับการลงทะเบียนล่วงหน้ากับ ANA ได้ประสานงานเรื่องความช่วยเหลือด้านการแพทย์

หากมีแพทย์ที่ได้รับการลงทะเบียน พนักงานบริการบนเครื่องบินจะสามารถโทรหาได้ทันทีเพื่อขอความช่วยเหลือ ที่ช่วยให้มีการตอบรับทางการแพทย์อย่างฉุกเฉิน

ท่านต้องใช้หมายเลขสมาชิก ANA Mileage Club รวมทั้งหมายเลขลงทะเบียนด้านการแพทย์ของญี่ปุ่น (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม) เพื่อลงทะเบียนสำหรับโปรแกรมนี้

มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้บริการบนเครื่องบิน

ANA พยายามอย่างยิ่งที่จะจัดเตรียมยาที่หลากหลายรวมถึงเครื่องมือทางการแพทย์ให้พร้อมในเที่ยวบินเพื่อให้บริการรักษาผู้เดินทางบนเครื่องบินที่อาจเจ็บป่วย

รายชื่อบทความทางการแพทย์ที่มีให้บริการบนเครื่องจะอยู่บนเว็บไซต์ ANA