ลูกค้าที่ต้องการเบาะนั่งนิรภัย / เข็มขัดพยุงหลัง

ลูกค้าที่ต้องการเบาะนั่งนิรภัย / เข็มขัดพยุงหลัง (อุปกรณ์ช่วยให้สามารถอยู่ในท่านั่งได้)

หน้านี้มีข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยพยุงร่างกายส่วนบน รวมถึงเบาะนั่งนิรภัยและเข็มขัดพยุงหลังสำหรับลูกค้าที่มีความยากลำบากในการคงให้อยู่ในท่านั่ง

ข้อมูล

  • เนื่องจากจำนวนเที่ยวบินที่ลดลงอันเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงอาจทำให้ใช้เวลาระยะหนึ่งในการจัดเตรียมอุปกรณ์ให้เช่าต่างๆ โปรดแจ้งให้เราทราบโดยเร็วหากท่านจะวางแผนออกเดินทาง

การสำรองที่นั่ง

เบาะนั่งนิรภัย เข็มขัดพยุงหลัง หมอน และผ้าห่มมีให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือลูกค้าให้ร่างกายส่วนบนสามารถอยู่ในท่านั่งได้

อุปกรณ์ช่วยพยุงร่างกายส่วนบนที่มีให้บริการสำหรับยืม

เบาะนั่งนิรภัย

ขนาดเล็ก

การจำกัดความสูง: 19-40 นิ้ว (48-101 ซม.)

การจำกัดน้ำหนัก: 5-39 ปอนด์ (2.3-18 กก.)

ที่นั่งนี้จะวางกลับหลังหากผู้โดยสารมีน้ำหนักน้อยกว่า 20 ปอนด์ (9 กก.)

ขนาดกลาง

การจำกัดความสูง: 31.5-45.25 นิ้ว (80-115 ซม.)

การจำกัดน้ำหนัก: 22-108 ปอนด์ (10-49 กก.)

ขนาดใหญ่

การจำกัดความสูง: 45.25-57 นิ้ว (115-145 ซม.)

การจำกัดน้ำหนัก: 22-108 ปอนด์ (10-49 กก.)

ท่านต้องทำการจองล่วงหน้า

อาจจะไม่พร้อมให้บริการในที่นั่งของเครื่องบินบางลำ

มีข้อจำกัดสำหรับที่นั่งโดยขึ้นอยู่กับขนาด ดังนั้น โปรดติดต่อ จุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA

ด้วยความร่วมมือจาก SEEDS CO., LTD, มีการดัดแปลงเบาะนั่งนิรภัยขนาดกลาง/ขนาดใหญ่และพัฒนาเบาะนั่งนิรภัยในรถยนต์ Carrot 3 เพื่อใช้งานและติดตั้งบนที่นั่งในห้องโดยสาร

ประวัติการพัฒนาเบาะนั่งนิรภัย “CARROT3”

เป็นที่พึงพอใจใน 39 ประเทศ

ด้วยความตระหนักว่ามีเบาะนิรภัยที่ออกแบบสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้น จึงผลักดันให้เกิดการพัฒนาเบาะนิรภัยในรถยนต์ CARROT สำหรับเด็กขึ้น

การพัฒนาขั้นแรกเริ่มขึ้นในปี 1997 และจากเวลานั้นก็เกิดเป็นเบาะ CARROT ตัวแรกในปี 1999 ซึ่งเป็นเบาะนิรภัยในรถยนต์สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องตัวแรกที่ผลิตในญี่ปุ่นโดยสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยทั้งหมดของญี่ปุ่น รวมถึงการทดสอบการชนด้วย

ชุดเบาะนิรภัย CARROT เป็นที่พึงพอใจสำหรับเด็กใน 39 ประเทศ ซึ่งรวมถึงเยอรมนี สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น นับตั้งแต่การก่อตั้ง เราได้ทุ่มเทให้กับการพัฒนาและการปรับปรุงเพื่อให้ได้มาตรฐานและความคิดเห็นที่เราได้รับในปัจจุบัน เรายังคงมุ่งมั่นเพื่อบรรลุความเป็นเลิศในทุกด้านสืบไป

Seeds co.,ltd. เว็บไซต์

เข็มขัดพยุงหลัง

เข็มขัดพยุงหลังคือเข็มขัดช่วยเหลือที่ออกแบบสำหรับพยุงร่างกายส่วนบน เข็มขัดพยุงหลังมีให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้าที่ประสบปัญหาความยากลำบากในท่าการนั่งที่มีลำตัวตั้งตรงเนื่องด้วยเหตุผลบางประการ เช่น ความทุพพลภาพ

  • บริการให้ยืมแบบเสื้อกักและแบบเข็มขัดในหนึ่งชุด
  • ท่านต้องทำการจองล่วงหน้า

หมอน/ผ้าห่ม

สามารถใช้หมอนและผ้าห่มวางไว้ที่บริเวณระหว่างที่นั่งและผู้โดยสารเพื่อการหนุนและความมั่นคงเพิ่มเติมขณะนั่งได้

  • ท่านต้องทำการจองล่วงหน้า
  • * ท่านสามารถนำ เก้าอี้ช่วยเหลือหรือเก้าอี้เด็ก ที่ได้รับอนุมัติจากญี่ปุ่น (MLIT), ยุโรป (ECE R44) หรือสหรัฐอเมริกา (FMVSS213) ขึ้นเครื่องบินได้ และสามารถใช้เพื่อช่วยให้ท่านสามารถคงรักษาท่านั่งได้
  • * ท่านอาจสามารถใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือของท่านเองได้เพื่อช่วยสำหรับรองรับท่านั่งบนเครื่องได้ สำหรับอุปกรณ์ช่วยเหลือที่ติดกับที่นั่ง โปรดแจ้งรูปร่าง ขนาด และวิธีการติดตั้งให้ จุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA ทราบ เนื่องจากต้องมีการอนุมัติล่วงหน้าว่าอุปกรณ์นั้นสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการขึ้นเครื่อง โปรดติดต่อเราเพื่อที่เราจะได้ดำเนินการที่จำเป็นเพื่อรับรองถึงความปลอดภัยของท่าน

เวลาโดยประมาณที่ควรมาถึงสนามบิน

เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น

48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

96 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

การเลือกที่นั่งที่ต้องการ

โปรดทราบว่าลูกค้าที่ต้องการการช่วยเหลือจะไม่สามารถเลือกที่นั่งในแถวทางออกฉุกเฉินได้เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย

  • * ที่นั่งที่ท่านเลือกอาจต้องเปลี่ยนโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากการเปลี่ยนเครื่องบินและเหตุผลอื่นๆ ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
  • * บางค่าโดยสายภายในประเทศญี่ปุ่นจะไม่ได้รับสิทธิ์สำหรับการสำรองที่นั่งออนไลน์ล่วงหน้า
  • * การติดตั้งอาจต้องมีการปรับแต่งที่นั่งบางประการ

ผู้ติดตาม

ลูกค้าที่ต้องการการช่วยเหลือเมื่อรับประทานอาหารหรือใช้ห้องน้ำต้องเดินทางร่วมกับผู้ติดตาม พนักงาน ANA และผู้ดูแลในห้องโดยสารไม่สามารถให้ความช่วยเหลือในด้านนี้ได้

โปรดสอบถามเราล่วงหน้า เนื่องจากเครื่องบินส่วนใหญ่ไม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือในการเคลื่อนที่ซึ่งเดินทางพร้อมเด็กที่อายุน้อยกว่า 3 ปี

เที่ยวบินร่วม

สำหรับเที่ยวบินร่วมที่ดำเนินการโดยสายการบินพันธมิตรของเรา จะมีการบังคับใช้ข้อกำหนดของสายการบินพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง การช่วยเหลือพิเศษในเที่ยวบินนั้นอาจแตกต่างจากที่เสนอโดย ANA สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อสายการบินพันธมิตรโดยตรง

เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น

มีให้บริการสำหรับลูกค้าที่ใช้เที่ยวบิน ANA, AIRDO และเที่ยวบินที่ให้บริการโดย Solaseed Air

สำหรับสายการบินอื่นๆ โปรดติดต่อ จุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

ลูกค้าที่เดินทางด้วยเที่ยวบินที่ดำเนินการบินโดย ANA ที่มีหมายเลขเที่ยวบินของ ANA เท่านั้นที่ได้รับสิทธิ์

การขึ้นเครื่อง

โปรดมาถึงสนามบินล่วงหน้าเพื่อเป็นการสำรองเวลาสำหรับดำเนินตามขั้นตอนที่สำคัญ

เวลาโดยประมาณที่ควรมาถึงสนามบิน

เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น

60 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

120 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง

บริการขึ้นเครื่องล่วงหน้า

บริการขึ้นเครื่องล่วงหน้าพร้อมให้บริการสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือ

หากท่านต้องการใช้บริการขึ้นเครื่องล่วงหน้า โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำประตูทางออกขึ้นเครื่อง เมื่อการเตรียมการเครื่องบินเสร็จสิ้นแล้ว ท่านจะได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องเป็นอันดับแรก โปรดทราบว่าบริการนี้อาจไม่พร้อมใช้งานขึ้นอยู่กับสถานะเที่ยวบิน

ปลายทาง

หากท่านได้ขอการช่วยเหลือสำหรับการลงจากเครื่องบิน โปรดยังคงนั่งประจำที่จนกว่าเจ้าหน้าที่ของเราจะเข้าช่วยเหลือท่านออกจากเครื่อง เจ้าหน้าที่ของเราจะช่วยเหลือท่านไปยังห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าหรือไปพบผู้ที่มารับท่าน โปรดอย่าลังเลที่จะแจ้งให้เราทราบ โปรดยื่นคำขอรับบริการนี้ในระหว่างทำการจองของท่านหรือติดต่อ จุดบริการผู้ทุพพลภาพของ ANA เพื่อยื่นคำขอแทน

คำถามที่พบบ่อยและติดต่อ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับลูกค้าที่ต้องการเบาะนั่งนิรภัย / เข็มขัดพยุงหลัง

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อจุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA