ลูกค้าที่ใช้เครื่องฉีดอัตโนมัติและอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบพกพาตามปกติ

ลูกค้าที่ใช้เครื่องฉีดอัตโนมัติ (เข็มฉีดยา) และอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบพกพาตามปกติบนเครื่องบิน เช่น อินซูลินปั๊ม

แม้ว่าจะไม่จำเป็นต้องแสดงแบบฟอร์มข้อมูลทางการแพทย์ (MEDIF) รวมถึงไม่มีข้อจำกัดการพกยาขึ้นเครื่องก็ตาม เราขอแนะนำให้ท่านนำเอกสาร เช่น ใบรับรองแพทย์หรือหนังสือรับรองใดๆ เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการขึ้นเครื่องเป็นไปได้โดยราบรื่น

การพกเครื่องฉีดอัตโนมัติขึ้นเครื่องบิน อินซูลินปั๊ม และเครื่องวัดระดับน้ำตาลอย่างต่อเนื่อง (CGMS)

กระบอกฉีดอินซูลิน เครื่องฉีดอัตโนมัติ เช่น สำหรับฉีดอิพิเนฟริน (เช่น EpiPen) และเข็มฉีดยา อินซูลินปั๊ม หรือเครื่องวัดระดับน้ำตาลอย่างต่อเนื่อง (CGMs) สำหรับยาตามใบสั่งแพทย์สามารถพกพาและใช้งานบนเครื่องบินได้

โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าหรือแสดงแบบฟอร์มข้อมูลทางการแพทย์ (MEDIF)

โปรดแจ้งให้ จุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA ทราบถึงผู้ผลิต ประเภท และรุ่นของอุปกรณ์ล่วงหน้าหากท่านมีอินซูลินปั๊ม หรือ CGMs (รวมถึงเข็มฉีดยาด้วยตนเอง)

โปรดแจ้งให้พนักงานตรวจทราบว่าท่านมีเครื่องฉีดอัตโนมัติ กระบอกฉีดอินซูลิน อินซูลินปั๊ม หรือ CGMs (รวมถึงเข็มฉีดยาด้วยตนเอง) ที่จุดตรวจรักษาความปลอดภัย

การตรวจรักษาความปลอดภัย

บัตรประจำตัวผู้ป่วยโรคเบาหวาน

โปรดแจ้งให้พนักงานตรวจทราบว่าท่านมีเครื่องฉีดอัตโนมัติ (เข็มฉีดยา) ที่จุดตรวจรักษาความปลอดภัย

เราแนะนำให้ท่านเตรียมเอกสารที่อธิบายเกี่ยวกับยาและวัตถุประสงค์ (ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองที่แพทย์เป็นผู้เขียน บัตรประจำตัวผู้ป่วยโรคเบาหวาน และอื่นๆ) เพื่อช่วยให้การตรวจรักษาความปลอดภัยเป็นไปได้โดยราบรื่น

บัตรประจำตัวผู้ป่วยโรคเบาหวานจะออกให้โดยสมาคม Japan Association for Diabetes Education and Care

โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ สมาคม Japan Association for Diabetes Education and Care (ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ลูกค้าที่ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น อินซูลินปั๊มหรือ CGMs หรือผู้ที่เป็นกังวลเกี่ยวกับการบังคับควบคุมใดๆ สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ของท่านสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยล่วงหน้าก่อนการตรวจสอบรักษาความปลอดภัย

การตรวจสอบจะเป็นการตรวจค้นร่างกายแทนการตรวจสอบรักษาความปลอดภัยโดยเครื่องตรวจจับโลหะและเครื่องสแกนร่างกาย

เที่ยวบินระหว่างประเทศ
  • หากท่านใช้บริการในสนามบินนอกประเทศญี่ปุ่น เราขอแนะนำให้ท่านเตรียมหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ
  • เนื่องจากข้อกำหนดและกฎอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ โปรดปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตประเทศปลายทางของท่านล่วงหน้า

หมายเหตุสำคัญ

  • ผู้ดูแลในห้องโดยสารไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ดูแลจัดการหรือแช่เย็นยาของท่านบนเครื่อง โปรดเตรียมภาชนะที่หุ้มฉนวนกันความร้อน หรืออื่นๆ สำหรับยาของท่านล่วงหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุที่ห้ามถือขึ้นเครื่องบิน โปรดดูที่ สัมภาระ (ระหว่างประเทศ)
  • เราขอแนะนำผู้ที่ถือแผ่นเจลเย็น (แบบเหลว) สำหรับยาขึ้นเครื่องในเที่ยวบินระหว่างประเทศ ให้เลือกแผ่นเจลเย็นที่ระบุวัตถุประสงค์ในการใช้อย่างชัดเจนว่าสำหรับใช้แช่เย็นยาไว้บนหีบห่อ หรือนำหนังสือรับรอง (ภาษาอังกฤษ) ที่สถาบันการแพทย์เป็นผู้ออก โดยระบุว่าตัวยาจำเป็นต้องได้รับการแช่เย็นในระหว่างการเดินทาง
  • โปรดนำกระบอกฉีดยาและเข็มของท่านติดตัวไปด้วยเมื่อลงจากเครื่องบิน และนำไปทิ้งตามวิธีการที่ถูกต้อง
  • หากท่านพกหรือใช้เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดบนเครื่องบิน โปรดดูข้อมูลที่ ลูกค้าที่พกอุปกรณ์ทางการแพทย์ขึ้นเครื่อง
  • อาจจะมีบางอุปกรณ์ที่กระจายคลื่นวิทยุในอินซูลินปั๊มและ CGMs บางเครื่อง โปรดอย่าลืมปิดเครื่องหรือเปลี่ยนเป็นโหมดเครื่องบิน (โหมดที่ไม่กระจายคลื่นวิทยุ) ในระหว่างการใช้งานในห้องโดยสารเครื่องบิน
  • * ผู้ดูแลในห้องโดยสารของเราได้ผ่านการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้ว แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการรักษาทางการแพทย์ เช่น การฉีดยา การให้ยา หรือการใช้งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ลูกค้าหรือผู้คุ้มครองจำต้องเป็นดำเนินการการรักษาที่จำเป็น

เที่ยวบินร่วม

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

สำหรับเที่ยวบินร่วมที่ดำเนินการโดยสายการบินพันธมิตรของเรา จะมีการบังคับใช้ข้อกำหนดของสายการบินพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อสายการบินพันธมิตรโดยตรง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับลูกค้าที่ใช้เครื่องฉีดอัตโนมัติ (เข็มฉีดยา) และอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบพกพาตามปกติบนเครื่องบิน เช่น อินซูลินปั๊ม

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อจุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA