ผังที่นั่งของ Airbus A380-800

ผังที่นั่งของ Airbus A380-800 (388)

ในหน้านี้ ท่านจะพบข้อมูลแผนผังที่นั่งบนเครื่องบิน Airbus A380-800 (388) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่นั่ง

ที่นั่งชั้นบน

คำอธิบายของผังที่นั่ง
ผังที่นั่งชั้นบนของ Airbus A380-800

ข้อมูลแผนผังที่นั่ง

รายละเอียดที่นั่ง

สำหรับรายละเอียดที่นั่งตามชั้นโดยสาร โปรดดูที่ลิงก์ดังต่อไปนี้

รายละเอียดผังที่นั่ง

นี่คือแผนผังที่นั่งของเครื่องบิน 520 ที่นั่ง Airbus A380-800

เครื่องนี้มีสองชั้น ชั้นเฟิร์สคลาส ชั้นธุรกิจ และชั้นประหยัดพรีเมียมอยู่ชั้นบน

ชั้นประหยัดอยู่ชั้นล่าง

ที่ชั้นบน มีที่นั่งชั้นเฟิร์สคลาส 8 ที่นั่ง ที่นั่งชั้นธุรกิจ 56 ที่นั่ง และที่นั่งชั้นประหยัดพรีเมียม 73 ที่นั่ง

แถวที่นั่งกำหนดเป็นหมายเลขตั้งแต่ 1 ถึง 30

ทางออกฉุกเฉินอยู่ทั้งสองฝั่งด้านหน้าของแถว 5, ทั้งสองฝั่งที่ด้านหน้าแถวที่ 20 และทั้งสองฝั่งด้านหน้าแถว 28

บันไดจะอยู่ด้านหน้าและด้านหลังของห้องโดยสาร

แผนผังของชั้นบนเป็นดังนี้

ที่นั่งชั้นเฟิร์สคลาสอยู่ในแถวที่ 1 และ 2

แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาคือ A, ทางเดิน, D, G, ทางเดิน, K

ที่นั่งเหล่านี้มีโต๊ะทั้งหมด

มีฉากกั้นแบบพับเก็บได้อยู่ระหว่างที่นั่ง 1D และ 1G และที่นั่ง 2D และ 2G ที่พักแขนไม่สามารถพับเก็บได้ในทุกที่นั่งเหล่านี้

ที่นั่งชั้นธุรกิจอยู่ในแถวที่ 5 ถึง 18

แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาสำหรับแถวที่ 5, 7, 9, 11, 13, 15 และ 17 คือ A, ทางเดิน, E, F, ทางเดิน, K

แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาสำหรับแถวที่ 6, 8, 10, 12, 14, 16 และ 18 คือ C, ทางเดิน, D, G, ทางเดิน, H

ที่นั่งเหล่านี้ทั้งหมดมีโต๊ะ

มีฉากกั้นแบบพับเก็บได้อยู่ระหว่างที่นั่ง E และ F ในแถว 5, 7, 9, 11, 13, 15, และ 17

ที่พักแขนไม่สามารถพับเก็บได้ในทุกที่นั่งเหล่านี้

ที่นั่งชั้นประหยัดพรีเมียมอยู่ในแถวที่ 20 ถึง 30

แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาสำหรับแถวที่ 20 คือ ทางเดิน, D, F, G, ทางเดิน

แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาสำหรับแถวที่ 21 ถึง 30 คือ A, C, ทางเดิน, D, F, G, ทางเดิน, H, K ที่นั่ง A, C, H และ K ในแถวที่ 21 และ 28 เป็นที่นั่งติดทางออกฉุกเฉิน

ที่พักแขนไม่สามารถพับเก็บได้ในทุกที่นั่งเหล่านี้

ที่นั่ง 28A และ 28K ไม่มีหน้าต่าง

จอภาพติดตั้งอยู่ด้านหน้าของแถวที่ 20

ห้องน้ำสำหรับรถเข็นซึ่งติดตั้งโถชำระล้างอเนกประสงค์และโต๊ะเปลี่ยนผ้าอ้อมอยู่ที่ด้านหน้าของที่นั่ง 1A และ 1D

ห้องน้ำสำหรับรถเข็นซึ่งติดตั้งโถชำระล้างอเนกประสงค์อยู่ที่ด้านหน้าของที่นั่ง 1G และ 1K และด้านหลังที่นั่ง 18D

ห้องน้ำที่มีโถชำระล้างอเนกประสงค์และโต๊ะเปลี่ยนผ้าอ้อมอยู่ด้านหลังที่นั่ง 18C, ด้านหลังที่นั่ง 18H และด้านหลังที่นั่ง 30H และ 30K

ห้องน้ำที่มีโถชำระล้างอเนกประสงค์อยู่ด้านหลังของที่นั่ง 18G

ห้องครัวบนเครื่องบินอยู่ที่ด้านหลังแถวที่ 2 และด้านหลังของห้องโดยสาร

บาร์อยู่ด้านหน้าของแถวที่ 1 และ 5

ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูล รายละเอียด
ที่นั่ง 520 ที่นั่ง
ความยาวรวม 72.7 ม.
ระยะระหว่างปลายปีกสองข้าง 79.8 ม.
ความสูงหาง 24.1 ม.
ความเร็วเดินทางปกติ 910 กม./ชม.
พิสัยเดินทาง 13,330 กม.
เพดานบินปฏิบัติงานสูงสุด 13,100 ม.
น้ำหนักบินขึ้นสูงสุด 560.0 ตัน
เครื่องยนต์ Trent 970
แรงขับเครื่องยนต์ 34,088 กก. x 4
ความจุน้ำมันสูงสุด 320 กล.
หมายเหตุ:
  • โปรดทราบว่าจะแสดงตัวอย่างการจัดวางเท่านั้นบนผังที่นั่งนี้
  • เครื่องบินตามกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ที่นั่งชั้นล่าง

คำอธิบายของผังที่นั่ง
ผังที่นั่งชั้นหลักของ Airbus A380-800

ข้อมูลแผนผังที่นั่ง

รายละเอียดที่นั่ง

สำหรับรายละเอียดที่นั่งตามชั้นโดยสาร โปรดดูที่ลิงก์ดังต่อไปนี้

รายละเอียดผังที่นั่ง

เครื่องนี้มีสองชั้น ชั้นเฟิร์สคลาส ชั้นธุรกิจ และชั้นประหยัดพรีเมียมอยู่ชั้นบน

ชั้นประหยัดอยู่ชั้นล่าง

ที่ชั้นล่างมีที่นั่งชั้นประหยัด 383 ที่นั่ง

แถวที่นั่งกำหนดเป็นหมายเลขตั้งแต่ 35 ถึง 76

ทางออกฉุกเฉินอยู่ทั้งสองฝั่งด้านหน้าของห้องโดยสาร, ทั้งสองฝั่งหลังแถวที่ 43, ทั้งสองฝั่งหน้าแถวที่ 58, ทั้งสองฝั่งด้านหน้าแถวที่ 70 และทั้งสองฝั่งด้านหลังห้องโดยสาร

บันไดจะอยู่ด้านหน้าและด้านหลังของห้องโดยสาร

แผนผังของชั้นล่างเป็นดังนี้

ที่นั่งชั้นประหยัดอยู่ในแถวที่ 35 ถึง 76 ที่นั่ง ANA COUCHii อยู่ในแถวที่ 71 ถึง 76

แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาสำหรับแถวที่ 35, 36, 37, 44, 57 และ 58 คือ A, B, C, ทางเดิน, H, J, K แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาสำหรับแถวที่ 38 ถึง 42, 45 ถึง 56, 59 ถึง 68 และ 70 ถึง 76 คือ A, B, C, ทางเดิน, D, E, F, G, ทางเดิน, H, J, K

แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาสำหรับแถวที่ 43 คือทางเดิน, D, E, F, G, ทางเดิน

แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาสำหรับแถวที่ 69 คือ A, B, C, ทางเดิน ที่นั่ง A, B, C, H, J และ K ในแถว 35, 58, และ 70 เป็นที่นั่งทางออกฉุกเฉิน

ที่พักแขนไม่สามารถพับเก็บได้มีในที่นั่งต่อไปนี้: A, B, C, H, J, และ K ในแถว 35, 44, และ 58; ที่นั่ง D, E, F, และ G ในแถว 38, 45, และ 59 ทุกที่นั่งในแถว 70; และที่นั่ง C, D, G, และ H ในแถว 71 ถึง 76 ที่นั่ง 58A, 58K, 70A และ 70K ไม่มีหน้าต่าง จอภาพติดตั้งอยู่ด้านหน้าของแถวที่ 35, 38, 44, 45, 58, 59 และ 70

ห้องน้ำสำหรับรถเข็นอยู่ด้านหลังของที่นั่ง 56F และ 56G

ห้องน้ำที่มีโต๊ะเปลี่ยนผ้าอ้อมอยู่ด้านหลังของที่นั่ง 42H, J และ K, ด้านหลังที่นั่ง 56D และ 56E, ด้านหน้าที่นั่ง 59F และ 59G, ด้านหลังที่นั่ง 76A, B และ C, และด้านหลังที่นั่ง 76F และ 76G

ห้องน้ำอยู่ด้านหน้าของที่นั่ง 35A, B, และ C, ด้านหน้าของที่นั่ง 59D และ 59E, และด้านหลังที่นั่ง 76D และ 76E

ห้องครัวบนเครื่องบินอยู่ที่ด้านหลังแถวที่ 42, ด้านหลังแถวที่ 68 และด้านหลังของห้องโดยสาร

บาร์อยู่ด้านหลังที่นั่ง 42A, B, และ C, และด้านหลังแถวที่ 68

ห้องอเนกประสงค์อยู่ด้านหลังที่นั่ง 76H, J และ K

ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูล รายละเอียด
ที่นั่ง 520 ที่นั่ง
ความยาวรวม 72.7 ม.
ระยะระหว่างปลายปีกสองข้าง 79.8 ม.
ความสูงหาง 24.1 ม.
ความเร็วเดินทางปกติ 910 กม./ชม.
พิสัยเดินทาง 13,330 กม.
เพดานบินปฏิบัติงานสูงสุด 13,100 ม.
น้ำหนักบินขึ้นสูงสุด 560.0 ตัน
เครื่องยนต์ Trent 970
แรงขับเครื่องยนต์ 34,088 กก. x 4
ความจุน้ำมันสูงสุด 320 กล.
หมายเหตุ:
  • โปรดทราบว่าจะแสดงตัวอย่างการจัดวางเท่านั้นบนผังที่นั่งนี้
  • เครื่องบินตามกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า