Vé Thưởng Nâng Hạng Quốc tế ANA

Vé Thưởng Nâng Hạng Quốc tế ANA

Hội viên ANA Mileage Club và người được hội viên đăng ký có thể đổi số dặm để lấy hành trình bay quốc tế trên các chuyến bay mà ANA khai thác.

Thông tin

 • Vé thưởng nâng hạng Star Alliance trên chuyến bay của Singapore Airlines (SQ) đã tạm dừng trong thời gian này vì lý do kỹ thuật.

Chuyến bay đủ điều kiện

Chuyến bay của Tập đoàn ANA

 • ANA (NH)
 • Air Japan (NQ)
  • Không áp dụng cho các chuyến bay liên danh mang số hiệu chuyến bay của ANA do hãng hàng không khác khai thác hoặc chuyến bay liên danh mang số hiệu chuyến bay của hãng hàng không khác do ANA khai thác.

Hạng ghế đủ điều kiện

Vui lòng mua vé cho tất cả các chặng bay mà quý khách muốn sử dụng vé thưởng.
Để đăng ký nhận vé thưởng nâng hạng, quý khách phải mua vé cho các hạng đặt chỗ đủ điều kiện sau đây.

Hạng ghế đủ điều kiện theo điểm khởi hành của hành trình
Điểm khởi hành của hành trình Hạng Phổ thông lên Hạng Phổ thông cao cấp*1 Hạng Phổ thông cao cấp / Hạng Phổ thông lên Hạng Thương gia Hạng Thương gia lên Hạng Nhất
Trong phạm vi Nhật Bản Y, B, M, U, H, Q, V G, E, Y, B, M, U J, C, D, Z
Bên ngoài Nhật Bản Y, B, M, U, H, Q, V G, E, Y, B, M, U, H J, C, D, Z
 • *1.
  Áp dụng cho các chuyến bay từ ngày 01/04/2020.

Lưu ý

 • Không thể yêu cầu nâng hạng từ Phổ thông lên Thương gia và từ Phổ thông lên Phổ thông cao cấp cho cùng một chuyến bay, cùng lúc.
 • Hành khách đã yêu cầu nâng hạng từ Hạng Phổ thông lên Hạng Phổ thông cao cấp sau đó không thể nâng lên Hạng Thương gia.
  Để nâng lên Hạng Thương gia, hành khách phải yêu cầu hoàn tiền cho yêu cầu nâng hạng hiện tại, sau đó tạo yêu cầu mới để nâng từ Hạng Phổ thông lên Hạng Thương gia.
 • Không thể nâng hạng thẳng từ Hạng Phổ thông lên Hạng Nhất.
 • Tùy theo chuyến bay mà quý khách có thể không sử dụng được vé thưởng.
 • Không thể sử dụng vé thưởng cho các chặng bay nội địa Nhật Bản.
 • Điểm khởi hành của hành trình là điểm xuất phát của chặng bay đầu tiên trong hành trình bay quốc tế.

Số dặm cần thiết

Với từ 9.000 dặm, quý khách có thể đổi vé thưởng 1 chặng bay (một chiều).

Số dặm cần thiết để đổi thưởng sẽ thay đổi tùy theo số dặm chặng bay cơ bản và hạng dịch vụ.
Vui lòng xem bảng số dặm cần thiết để biết yêu cầu đổi thưởng ứng với số dặm cơ bản tương ứng trong chặng bay.

 • Số dặm cần thiết được xác định cho từng chặng (1 chiều) và khác với tổng số dặm đối với tất cả chặng thưởng.
 • Vui lòng mua vé (có hạng dịch vụ trước khi nâng hạng) cho tất cả các chặng bay mà quý khách muốn sử dụng thưởng.
 • Thành viên trong gia đình đăng ký Dịch vụ Số dặm gia đình trên thẻ ANA hoặc Tài khoản gia đình của ANA Mileage Club (AFA) có thể kết hợp số dặm để đổi thưởng.

Sử dụng điểm nâng hạng ANA

Hội viên của dịch vụ ANA Diamond, Platinum, Bronze và chủ thẻ ANA Super Flyers cũng có thể sử dụng điểm nâng hạng để quy đổi.
Vui lòng tham khảo trang Dịch vụ hội viên cao cấp của ANA để biết chi tiết.

Giới thiệu về điểm nâng hạng (Dịch vụ hội viên cao cấp ANA)

Tính hợp lệ

Thưởng nâng hạng chỉ có hiệu lực đối với các chuyến bay đã thực hiện đặt chỗ.

Chính sách sử dụng dành cho trẻ sơ sinh và trẻ em

Trẻ sơ sinh (dưới 2 tuổi*2)

Khi sử dụng vé thưởng cho trẻ sơ sinh

Trẻ sơ sinh có thể sử dụng vé thưởng nếu đã mua vé (giá vé trẻ em) cho chặng bay đủ điều kiện nâng hạng và sử dụng số dặm tương tự như số dặm của người lớn để đổi vé thưởng.

Khi không sử dụng vé thưởng cho trẻ sơ sinh

Phải mua riêng vé có giá vé trẻ sơ sinh (không ngồi riêng) hoặc giá vé trẻ em (ngồi riêng) cho cùng hạng dịch vụ sau nâng hạng*3 giống như người lớn đi cùng.

 • *2.
  Tuổi tại thời điểm lên máy bay của chặng bay đầu tiên sẽ được áp dụng.
 • *3.
  Giá vé hạng Phổ thông cao cấp cho nâng hạng Phổ thông cao cấp.

Trẻ em (2-12 tuổi*4)

Trẻ em yêu cầu số dặm để đổi vé thưởng tương đương như người lớn.

 • *4.
  Tuổi tại thời điểm lên máy bay của chặng bay đầu tiên sẽ được áp dụng.

Lưu ý

 • Không thể sử dụng vé thưởng chuyến bay quốc tế ANA cùng với thưởng nâng hạng.
 • Quý khách có thể sử dụng Vé thưởng nâng hạng quốc tế của ANA cùng với Vé thưởng nâng hạng Star Alliance cho nhiều chuyến bay trong cùng một hành trình, nhưng không được sử dụng cho cùng một chuyến bay.
 • Hội viên cao cấp lên chuyến bay do Tập đoàn ANA khai thác được áp dụng đặt chỗ ưu tiên và danh sách chờ đối với nâng hạng trên chuyến bay quốc tế của ANA khi sử dụng số dặm của chính hội viên. Người sử dụng vé thưởng được đăng ký nếu sử dụng vé thưởng khi không đi cùng hội viên AMC sẽ không đủ điều kiện đặt chỗ ưu tiên và đưa vào danh sách chờ.
 • Số ghế có thể sử dụng vé thưởng nâng hạng là có hạn (một số chuyến bay có thể không áp dụng).
  Có những trường hợp không thể sử dụng vé thưởng ngay cả khi vẫn còn ghế vé thường.
 • Khi sử dụng thưởng nâng hạng, số dặm bay và Điểm cao cấp tích lũy của ANA được tính dựa trên hạng dịch vụ của vé đã mua ban đầu.
 • Vui lòng lưu ý thông tin sau đây khi nối chuyến từ chuyến bay do hãng hàng không khác khai thác sang chuyến bay do ANA khai thác.
  1. Có những trường hợp không thể làm thủ tục liên chặng cho các chuyến bay nâng hạng do các vấn đề liên quan đến sân bay khởi hành, hãng hàng không khai thác hoặc hệ thống CNTT. Quý khách sẽ cần làm thủ tục lại tại sân bay nối chuyến.
  2. Hạn mức hành lý miễn cước cho hạng ghế nâng hạng không áp dụng với các chuyến bay do hãng hàng không khác khai thác.
   Hành khách phải ký gửi hành lý lại khi nối chuyến sang một chuyến bay ANA.
   Ở một số quốc gia, hành khách có thể phải hoàn tất thủ tục xuất nhập cảnh trước khi có thể ký gửi lại hành lý.
 • Chỉ có một vài trường hợp ngoại lệ khi số dặm đủ điều kiện để được hoàn vé thưởng chưa sử dụng, còn lại, số dặm đã đổi thưởng không thể hoàn lại vào tài khoản dặm bay hoặc không thể đổi phần thưởng khác, ngay cả khi chưa sử dụng phần thưởng đã đổi ban đầu.
 • Hội viên AMC hoặc hành khách có trách nhiệm thanh toán thuế, phí tiện nghi cho hành khách, phụ phí nhiên liệu và các phí khác liên quan đến việc sử dụng vé thưởng nâng hạng.
 • Thuế hành khách hàng không của Anh và Thuế đoàn kết cộng đồng hàng không của Pháp cũng được áp dụng cho việc nâng hạng bằng số dặm bay. Giá trị chính xác sẽ tùy thuộc vào hạng dịch vụ.
  Đối với vé đã được xuất, phải thanh toán tại sân bay mọi khoản chênh lệch về thuế cho nâng hạng dịch vụ.
  • Thuế hành khách hàng không của Anh: Áp dụng với tất cả hành khách khởi hành từ các sân bay tại Anh.
  • Thuế đoàn kết cộng đồng hàng không của Pháp: Áp dụng với tất cả hành khách khởi hành từ các sân bay của Pháp.

Bảng này cho biết số dặm đổi thưởng yêu cầu tương ứng với từng mức số dặm bay cơ bản của 1 chặng bay (một chiều).

Số dặm 1 chặng bay (một chiều)
(Số dặm chặng bay cơ bản)
Hạng Phổ thông lên Hạng Phổ thông cao cấp*1 Hạng Phổ thông cao cấp / Hạng Phổ thông lên Hạng Thương gia Hạng Thương gia lên Hạng Nhất
0-2.000 9.000 12.000 20.000
2.001-3.500 15.000 18.000 30.000
3.501-4.500
15.000 20.000 35.000
4.501-5.500 20.000 25.000 40.000
Từ 5.501 trở lên 20.000 28.000 45.000
 • *1.
  Áp dụng cho các chuyến bay từ ngày 01/04/2020.

Cách yêu cầu dịch vụ này

Quý khách có thể gửi đơn yêu cầu nâng hạng thông qua trang web của ANA nếu số vé bắt đầu bằng "205".

Nếu số vé của quý khách không bắt đầu bằng 205, vui lòng gọi cho chúng tôi.

 • Đặt chỗ cho hạng ghế mà quý khách muốn nâng hạng sẽ có sẵn sau khi yêu cầu nâng hạng được xác nhận. Tùy thuộc vào tình trạng ghế trống, quý khách có thể không đặt được ghế mong muốn.

Đăng ký qua trang web của ANA

 • Sau khi đăng nhập, tiếp tục đến màn hình Đặt chỗ nâng hạng từ menu Vé thưởng chuyến bay quốc tế ANA.
 • Để kết hợp số dặm của các thành viên gia đình khi đổi vé thưởng bằng cách sử dụng dịch vụ Số dặm gia đình trên thẻ ANA hoặc Dịch vụ tài khoản gia đình ANA Mileage Club (AFA), hội viên chính (người đại diện) phải đăng nhập và gửi đơn đăng ký.

Đặt vé qua điện thoại

Dành cho hành khách bên ngoài Nhật Bản

Những trường hợp không thể đăng ký dịch vụ này qua trang web của ANA

 • Nếu nhóm gồm một hành khách đi kèm trẻ sơ sinh không ngồi riêng
 • Nếu hành khách đã làm thủ tục và có chuyến bay nối chuyến, v.v.
 • Nếu thay đổi đặt chỗ có chuyến bay được yêu cầu nâng hạng
 • Nếu thay đổi loại nâng hạng (Nâng hạng bằng điểm/dặm bay)
 • Nếu vé cùng được đặt và mua cho hai hành khách trở lên và chỉ một số thành viên nhất định trong nhóm muốn nâng hạng. *1

Trong những trường hợp trên, vui lòng liên hệ qua điện thoại để đăng ký.

 • *1.
  Áp dụng cho vé mua qua ANA. Đối với vé mua ở nơi khác (ví dụ như qua đại lý du lịch), vui lòng liên hệ với địa điểm quý khách đã mua.

Thời hạn yêu cầu (Hạn chót)

Từ 355 ngày trước ngày khởi hành cho đến 24 giờ trước khi chuyến bay liên quan khởi hành.

 • Số dặm cần thiết sẽ được khấu trừ trên tài khoản dặm bay khi yêu cầu đặt chỗ cho hạng dịch vụ nâng hạng được xác nhận.

Danh sách chờ

Sổ chờ có hiệu lực tới khi khởi hành.

 • Nếu không thể đặt trước hạng ghế dịch vụ nâng cấp, vui lòng xác nhận với quầy làm thủ tục vào ngày khởi hành.
 • Phải mua vé cho tất cả các chặng bay để đủ điều kiện nâng hạng thưởng danh sách chờ.
 • Số dặm bay cần thiết để đổi vé thưởng sẽ được khấu trừ trên tài khoản dặm bay khi ghế ngồi nâng hạng được xác nhận.
  Đặt chỗ trùng lặp cho cùng một hạng ghế dịch vụ dưới dạng vé thưởng nâng hạng (cả vé thường và vé thưởng) có thể không được chấp nhận.
 • Dựa trên tình trạng ghế trống của chuyến bay, yêu cầu đưa vào danh sách chờ có thể không được chấp nhận.

Thay đổi sau khi gửi đơn đăng ký

Không thể thay đổi tên hành khách và hội viên AMC cung cấp dặm bay sau khi đã nộp đơn đăng ký.
Ngoài ra, vé thưởng nâng hạng chỉ có hiệu lực đối với các chuyến bay đã thực hiện đặt chỗ.
Sau khi đã gửi đơn đăng ký, quý khách cũng không thể thay đổi tên hành khách, số hiệu chuyến bay, ngày bay, chặng bay và hạng dịch vụ và không thể xuất vé như vé mở.

Bồi hoàn đối với vé thưởng chưa sử dụng

Hành khách muốn yêu cầu hủy (hoàn vé) chỉ có thể thực hiện nếu chưa sử dụng vé thưởng.
Vui lòng hoàn tất thủ tục trước 24 giờ trước giờ khởi hành của chuyến bay đặt chỗ ban đầu thông qua trang web của ANA hoặc bằng cách liên hệ với ANA trong giờ làm việc.

 • Số dặm đã hết hạn tại thời điểm xử lý bồi hoàn sẽ không được hoàn trả.
 • Nếu chúng tôi không nhận được yêu cầu hoàn vé trước giờ khởi hành của chuyến bay đã đặt ban đầu, quý khách sẽ không được hoàn vé.
 • Hủy (hoàn vé) không có hiệu lực tại sân bay vào ngày khởi hành.

Số dặm bay làm phí hoàn

Không có

Ngày hết hạn của dặm bay được hoàn

Ngày hết hạn của số dặm bay được hoàn sẽ tương ứng với ngày hết hạn tại thời điểm thực hiện đặt vé thưởng (khi đổi dặm).

Khi không có dặm hết hạn tại thời điểm bồi hoàn.

Ví dụ 1: Khi đổi 20.000 dặm lấy vé thưởng nâng hạng được hoàn vào ngày 01/10/2019.

Tháng và năm tích lũy 04/2019 05/2019 06/2019 Tổng cộng
Ngày hết hạn dặm bay 30/04/2022 31/05/2022 30/06/2022 KHÔNG ÁP DỤNG
Số dặm đã dùng để đổi vé thưởng -3.000 -15.000 -2.000 -20.000
Số dặm được hoàn +3.000 +15.000 +2.000 +20.000
Số dặm bay làm phí hoàn 0 0 0 0
Số dư dặm bay sau khi bồi hoàn 3.000 15.000 2.000 20.000
(số dặm hoàn lại)
 • 20.000 dặm được hoàn trả cho cùng các tháng tích lũy mà quý khách đã bị trừ khi đổi thưởng.
Khi một số dặm hết hạn tại thời điểm hoàn trả.

Khi đổi 20.000 dặm lấy vé thưởng nâng hạng được hoàn vào ngày 10/05/2019.

Tháng và năm tích lũy 04/2016 05/2016 06/2016 Tổng cộng
Ngày hết hạn dặm bay 30/04 2019 31/05/ 2019 30/06/ 2019 KHÔNG ÁP DỤNG
Số dặm đã dùng để đổi vé thưởng -5.000 -14.000 -1.000 -20.000
Số dặm được hoàn 0 +14.000 +1.000 +15.000
Số dặm bay làm phí hoàn 0 0 0 0
Số dư dặm bay sau khi bồi hoàn 0 14.000 1.000

15.000
(số dặm hoàn lại)

 • Trong số 20.000 dặm, 15.000 dặm đủ điều kiện được hoàn trả cho cùng các tháng tích lũy mà quý khách đã bị trừ khi đổi thưởng. 5.000 dặm hết hạn vào ngày 30/04/2019 sẽ không được hoàn.

Hoàn vé do thời tiết xấu, sự cố thiết bị, v.v.

Hoàn vé do thời tiết xấu, v.v.

Nếu việc hoãn chuyến hoặc hủy chuyến xảy ra do bão, tuyết hoặc các sự cố thiên nhiên khác nằm ngoài tầm kiểm soát của ANA, hành khách sẽ được hoàn dặm bay cần thiết đã dùng để đổi vé thưởng nâng hạng.

 • Số dặm đã hết hạn tại thời điểm xử lý bồi hoàn sẽ không được hoàn trả.

Hoàn vé do sự cố thiết bị, v.v.

Nếu việc hoãn chuyến hoặc hủy chuyến xảy ra do sự cố thiết bị hoặc các nguyên nhân khác thuộc lỗi của ANA, hành khách sẽ được hoàn lại toàn bộ số dặm bay đã dùng để đổi vé thưởng nâng hạng.

 • Số dặm đã hết hạn tại thời điểm xử lý bồi hoàn cũng sẽ được hoàn trả.

Thủ tục hoàn

Không thể hoàn tất thủ tục tại sân bay.

Hoàn tất quy trình qua trang web của ANA

Sau khi đăng nhập, tiếp tục đến màn hình Đặt chỗ nâng hạng từ menu Vé thưởng chuyến bay quốc tế ANA.

Quy trình qua điện thoại

Dành cho hành khách bên ngoài Nhật Bản