Vé thưởng chuyến bay quốc tế ANA

một người phụ nữ ở phòng chờ ANA

Vé thưởng chuyến bay quốc tế ANA

Hội viên ANA Mileage Clubs có thể đổi vé thưởng chuyến bay quốc tế từ 12.000 dặm.

Hoàn tất quy trình qua trang web của ANA

Thông tin

Chuyến bay đủ điều kiện

Chuyến bay Quốc tế của ANA

 • Không thể sử dụng vé thưởng cho chuyến bay liên danh mang số hiệu ANA do hãng hàng không khác khai thác (trừ các chuyến bay nội địa). Không thể sử dụng các chuyến bay liên danh do các hãng hàng không đối tác khai thác với số hiệu chuyến bay ANA. Vui lòng đăng ký dưới dạng vé thưởng chuyến bay hãng hàng không tối tác với số hiệu chuyến bay của hãng hàng không đối tác.
 • Chỉ có thể sử dụng vé thưởng cho chuyến bay nối chuyến nội địa Nhật Bản nếu ANA khai thác chuyến bay nối chuyến đó. Không thể sử dụng chuyến bay mang số hiệu chuyến bay Ibex Airlines.

Hạng ghế đủ điều kiện

 • Hạng Phổ thông
 • Hạng Phổ thông cao cấp
 • Hạng Thương gia
 • Hạng Nhất
  • Cũng có thể sử dụng vé thưởng với sự kết hợp các hạng dịch vụ khác nhau.
  • Đối với các chặng bay nội địa Nhật Bản, chỉ có thể đặt vé thưởng cho Hạng Phổ thông.

Số dặm cần thiết

Có sẵn chỉ từ 12.000 dặm (chuyến bay khứ hồi)

 • Không thể đổi vé thưởng cho các chuyến bay một chiều.
 • Số dặm cần thiết được tính theo vùng của sân bay khởi hành và sân bay đến, mùa bay của vé và hạng sử dụng. Vui lòng xem Bảng lịch bay mùa và dặm bay cần thiết để biết thông tin chi tiết.
 • Trẻ sơ sinh và trẻ em sử dụng trên ghế riêng yêu cầu số dặm bay tương đương với người lớn khi đổi vé thưởng chuyến bay. Với những hành khách là trẻ sơ sinh không yêu cầu ghế riêng, có thể sử dụng vé thưởng chuyến bay bằng cách thanh toán 10% số dặm vé thưởng chuyến bay yêu cầu để cùng hạng ghế với người lớn đi cùng. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo trang Chính sách sử dụng dịch vụ cho trẻ sơ sinh và trẻ em .
 • Thành viên trong gia đình đăng ký Dịch vụ Số dặm gia đình trên thẻ ANA hoặc Tài khoản gia đình của ANA Mileage Club (AFA) có thể kết hợp số dặm để đổi thưởng.
 • Chỉ có thể đối vé thưởng nếu số dặm bay yêu cầu để đổi thưởng nằm trong tài khoản dặm bay của quý khách vào thời điểm xuất vé.
 • Nếu số dặm bay không đủ để đổi vé thưởng chuyến bay, không thể bù khoản chênh lệch bằng tiền mặt hoặc ANA SKY COIN.

Các hạng ghế kết hợp

Nếu hành trình đi và về khác hạng dịch vụ, số dặm cần thiết cho mỗi hạng được chia đôi rồi áp dụng cho cả chặng đi và về.
Nếu hành trình gồm các chuyến bay có nhiều hạng ghế và có cả nối chuyến, sẽ áp dụng số dặm cần thiết cho hạng dịch vụ cao hơn trên cả chặng đi và chặng về.
Ví dụ về số dặm cần thiết áp dụng cho các hành trình kết hợp các hạng dịch vụ khác nhau.

Đối với hành trình có chiều đi (Bangkok đến Tokyo*1 đến Los Angeles) ở Hạng Thương gia và chiều về (Los Angeles đến Tokyo*1 đến Bangkok) ở Hạng Phổ thông, số dặm cần thiết cho mỗi hạng được chia đôi, rồi sau đó tính tổng.

 • *1.
  Cho thấy nối chuyến trong vòng 24 giờ.
Lý do:

Vì hành trình đi gồm nhiều hạng dịch vụ, số dặm cần thiết cho hạng cao hơn (Hạng Thương gia) sẽ áp dụng. Đối với hành trình về, số dặm cần thiết cho Hạng Phổ thông sẽ áp dụng.

Các nhóm tài khoản dặm bay đủ điều kiện

Có thể sử dụng dặm bay từ các nhóm tài khoản dặm bay sau để đổi vé thưởng.

 • Nhóm 1: Dặm
 • Nhóm 2: Dặm (Giới hạn thời gian)
 • Nhóm 3: Dặm (Giới hạn thời gian và sử dụng)
 • Nhóm 4: Dặm liên quan đến dịch vụ hàng không (Giới hạn thời gian)

Số dặm cần thiết để đổi vé thưởng sẽ tự động được khấu trừ từ tài khoản dặm bay của hội viên theo thứ tự ngày hết hạn sớm nhất. Nếu dặm bay có cùng ngày hết hạn ở các nhóm tài khoản dặm bay khác nhau, dặm bay sẽ tự động được cộng lại và khấu trừ theo thứ tự ưu tiên sau đây.

Thứ tự ưu tiên kết hợp dặm bay: Nhóm 4→3→2→1

Tính hợp lệ

 • Hành trình phải được bắt đầu trong vòng 1 năm kể từ ngày xuất vé.
 • Các chặng ngoài chặng đầu tiên của hành trình phải được sử dụng trong vòng 1 năm từ ngày bắt đầu hành trình.

Ví dụ: Đối với ngày bắt đầu đi vào 01/02/2023

Ngày khởi hành của các chặng sau chặng đầu tiên có hiệu lực không muộn hơn ngày 1 tháng 2 năm 2024.

Hành trình

1 Điểm đến được coi là địa điểm yêu cầu số dặm lớn nhất để đổi vé thưởng từ điểm khởi hành đã chọn.

Ví dụ về điểm đến

Đối với hành trình từ Seoul đến Tokyo đến Los Angeles rồi quay về lại Seoul qua Tokyo, đích đến được xem là Los Angeles.

Lý do:

Los Angeles được xem là đích đến vì dặm cần thiết giữa Seoul và Los Angeles là số dặm cần thiết cao nhất để đổi vé thưởng.

2 Không thể thực hiện chuyến bay nối chuyến ở các điểm khởi hành và điểm đến tương ứng trong chặng đi và chặng về.

Ví dụ: Hành trình có thể sử dụng vé thưởng

Tokyo đến Seoul đến Tokyo*1 đến Fukuoka

 • *1.
  Cho thấy nối chuyến trong vòng 24 giờ.
Lý do:

Chiều về đi qua Tokyo. Tuy nhiên, vì chuyến bay không đi qua thành phố đầu tiên (Seoul) hoặc thành phố cuối cùng (Fukuoka), quý khách có thể sử dụng vé thưởng cho hành trình này.

Ví dụ: Không thể sử dụng vé thưởng cho hành trình này

Tokyo đến Sapporo*1 đến Tokyo*1 đến Frankfurt đến Tokyo

 • *1.
  Cho thấy nối chuyến trong vòng 24 giờ.
Lý do:

Không thể sử dụng hành trình này vì chặng đi đi qua thành phố đầu tiên của chiều đi (Tokyo) hai lần trước khi hành trình kết thúc.

3 Nếu điểm khởi hành và điểm về cuối không phải là một, chúng vẫn phải ở trong cùng một quốc gia.

 • Hồng Kông, Ma cao và Trung Quốc được coi là các quốc gia riêng biệt khi sử dụng hành trình vé thưởng.
 • Ngoại trừ những hành trình nằm trong bán đảo Scandinavia thì Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển được coi là cùng một quốc gia khi sử dụng vé thưởng.
 • Hoa Kỳ và Canada được coi là cùng một quốc gia khi sử dụng vé thưởng.
 • Ngoại trừ các hành trình nằm trong phạm vi châu Âu, toàn bộ châu Âu được coi là cùng một quốc gia khi sử dụng vé thưởng. Tuy nhiên, một số vùng ở phía Đông nước Nga của Dãy núi Ural là ngoại lệ.
Ví dụ: Hành trình có thể sử dụng vé thưởng

Osaka đến Bắc Kinh đến Tokyo

Lý do:

Hành trình này có thể được sử dụng làm điểm khởi hành (Osaka) và điểm về cuối (Tokyo) ở cùng một quốc gia.

4 Nếu điểm khởi hành và điểm về cuối cùng không giống nhau, hoặc nếu thành phố cuối cùng của chiều đi khác với thành phố đầu tiên của chiều về, chúng vẫn phải ở trong cùng một khu vực.

Phân loại khu vực

Khu vực 1: Bắc Mỹ, Hawaii, v.v..
Khu vực 2: Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi, Nga (phía tây Dãy núi Ural), v.v..
Khu vực 3: Nhật bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đông Nam Á, Nam Á, Tây Nam Thái bình Dương, Nga (phía đông Dãy núi Ural), v.v..

Ví dụ: Hành trình có thể sử dụng vé thưởng

Tokyo đến Frankfurt đi Paris đến Tokyo

Lý do:

Có thể sử dụng hành trình này vì điểm đến của chiều đi (Frankfurt) và thành phố đầu tiên của chiều về (Paris) ở cùng một khu vực.

Ví dụ: Không thể sử dụng vé thưởng cho hành trình này

Vladivostok đến Tokyo đến Moscow

Lý do:

Không thể sử dụng hành trình này vì thành phố đầu tiên của chiều đi (Vladivostok) và thành phố cuối cùng của chiều về (Moscow) ở khác khu vực.

5 Nếu thành phố cuối cùng của chiều đi và thành phố đầu tiên của chiều về ở khác vùng, số dặm yêu cầu cho mỗi vùng được chia cho 2, sau đó tính tổng.

Vui lòng tham khảo Vùng để biết thông tin về các vùng của điểm khởi hành và điểm đến.

Ví dụ: Xác nhận số dặm cần thiết cho các vùng khác nhau

Tokyo (Vùng 1) đến Honolulu (Vùng 5) đến Los Angeles (Vùng 6) đến Tokyo (Vùng 1)

Điểm đến của chặng đi, Honolulu (Vùng 5) và điểm khởi hành của chặng về, Los Angeles (Vùng 6) đang ở khác vùng. Vì vậy, số dặm cần thiết giữa Nhật Bản (Vùng 1) và Hawaii (Vùng 5) cũng như số dặm cần thiết giữa Nhật Bản (Vùng 1) và Bắc Mỹ (Vùng 6) được chia đôi, sau đó tính tổng.

Điểm dừng và điểm nối chuyến

Điểm dừng (Hơn 24 giờ)

 • Không thể dừng trên đường bay đối với các hành trình khởi hành từ Nhật Bản.
 • Hành trình khởi hành từ các quốc gia khác có thể có 1 điểm dừng trên đường bay tới điểm đến.

Nối chuyến

 • Các hành trình nội địa Nhật Bản có thể có tối đa 2 lần nối chuyến cho cả chặng đi và về.
  • Không tính nối chuyến tại điểm đến.
  • Nếu có sử dụng phương tiện đường bộ, sẽ được tính là 1 lần nối chuyến cho cả hai thành phố điểm cuối.
  • Điểm dừng được bao gồm trong các điểm nối chuyến.
Ví dụ: Hành trình có thể sử dụng vé thưởng

Thượng Hải đến Osaka đến Sapporo Tokyo*1 đến Thượng Hải

 • *1.
  Cho thấy một điểm dừng (hơn 24 giờ).
Lý do:

Hành trình khởi hành từ các quốc gia khác Nhật Bản có thể có 1 điểm dừng trên đường bay tới điểm đến. Do đó, nếu chọn Sapporo làm điểm đến, quý khách có thể có điểm dừng (hơn 24 giờ) ở Tokyo.

Ví dụ: Không thể sử dụng vé thưởng cho hành trình này

Sapporo đến Tokyo*1 đến Bangkok đến Tokyo đến Sapporo

 • *1.
  Cho thấy nối chuyến trong vòng 24 giờ.

Không thể có điểm dừng (hơn 24 giờ) đối với hành trình khởi hành từ Nhật bản.

Chính sách sử dụng dành cho trẻ sơ sinh và trẻ em

Trẻ sơ sinh (dưới 2 tuổi)

 • Hành khách sơ sinh ngồi ghế riêng có thể sử dụng vé thưởng chuyến bay cùng hạng ghế với người lớn đi cùng. Số dặm cần thiết tương đương với hành khách người lớn đi cùng.
 • Với những hành khách là trẻ sơ sinh không yêu cầu ghế riêng, có thể sử dụng vé thưởng chuyến bay bằng cách thanh toán 10% số dặm vé thưởng chuyến bay yêu cầu để cùng hạng ghế với người lớn đi cùng. Trong trường hợp này, trẻ sơ sinh phải được đăng ký là người sử dụng vé thưởng.
  Ngoài ra, có thể mua riêng vé dành cho trẻ sơ sinh để cùng hạng ghế với người lớn đi cùng.
Lưu ý

Phải mua vé cho hành khách là trẻ sơ sinh qua điện thoại. Trong trường hợp này, vui lòng đặt vé thưởng cho người lớn trước, rồi đặt vé cho trẻ sơ sinh qua điện thoại.

 • Tính tuổi vào ngày khởi hành cho chặng bay đầu tiên.

Trẻ em (2-11 tuổi)

Trẻ em cần số dặm bay tương đương với người lớn khi đổi vé thưởng chuyến bay.
 • Tính tuổi vào ngày khởi hành cho chặng bay đầu tiên.

Các tính năng khác

Không thể đặt chỗ trực tuyến cho trẻ em từ 2 đến 11 tuổi đi một mình và bao gồm trẻ sơ sinh dưới 2 tuổi. Trong trường hợp này, phải đặt vé qua điện thoại.

Thời gian không áp dụng

Không có thời gian không áp dụng cho chuyến bay quốc tế của ANA.

 • Dựa trên tình trạng ghế trống của chuyến bay, đặt chỗ dự phòng có thể không được chấp nhận thậm chí ngoài thời gian không áp dụng.
 • Chuyến bay nội địa bao gồm trong các hành trình chuyến bay quốc tế không chịu qui định của ngày không áp dụng.
 • Ngày không áp dụng có thể thay đổi mà không thông báo trước. Vui lòng xác nhận tại thời điểm đặt vé.

Lưu ý

 • Nếu một người không phải hội viên AMC sử dụng vé thưởng, hội viên AMC phải đăng ký người đó với tư cách là người sử dụng vé thưởng.(Có thể đăng ký tối đa 10 người sử dụng vé thưởng.) Có thể đăng ký người sử dụng vé thưởng thông qua các Tính năng chỉ dành cho hội viên trên trang web ANA. Khách hàng cũng có thể liên hệ với Trung tâm dịch vụ của ANA Mileage Club để yêu cầu mẫu đăng ký người sử dụng vé thưởng. Người dùng vé thưởng có thể được yêu cầu xuất trình giấy tờ để xác minh mối quan hệ với hội viên AMC.
 • Khi chủ thẻ ANA muốn các thành viên trong gia đình mình kết hợp số dặm để đổi thưởng, phải đăng ký dịch vụ Số dặm gia đình trên thẻ ANA hay Tài khoản gia đình ANA Mileage Club (AFA).
 • Hội viên Cao cấp sử dụng số dặm để đổi thưởng cho mục đích sử dụng cho mình sẽ đủ điều kiện để đặt chỗ ưu tiên.
  Người sử dụng vé thưởng được đăng ký nếu sử dụng vé thưởng khi không đi cùng hội viên AMC sẽ không đủ điều kiện đặt chỗ ưu tiên và đưa vào danh sách chờ.
 • Số ghế có thể sử dụng vé thưởng có hạn. (Dịch vụ đặt chỗ vé thưởng này có thể không có sẵn với một số chuyến bay.) Có khả năng không thể sử dụng vé thưởng ngay cả khi có ghế vé thường trên chuyến bay. Dựa trên tình trạng ghế trống của chuyến bay, một số đặt chỗ trong danh sách chờ có thể không được chấp nhận.
 • Khi sử dụng vé thưởng chuyến bay quốc tế ANA, phải thanh toán tối thiểu 70 USD (kể từ tháng 2 năm 2015) phí thuế, phí tiện nghi cho hành khách, phụ phí nhiên liệu và các phí khác ngoài số dặm được sử dụng để đổi thưởng. Thuế và phí này có thể thay đổi và được tính dựa trên hành trình, hạng dịch vụ, tỷ giá hối đoái, v.v. Ngoài ra, phải thanh toán trước những khoản thuế và lệ phí này qua thẻ tín dụng bởi hội viên AMC hoặc hành khách thực tế tại thời điểm xuất vé.
 • Xin lưu ý rằng giờ khởi hành/giờ đến và loại máy bay có thể thay đổi mà không thông báo trước.
 • Các chuyến bay có thể chỉ được khai thác theo mùa, dịch vụ có thể tạm dừng, v.v. (Ngay cả khi chuyến bay được nêu trong bảng, vẫn có khả năng không được khai thác.)
 • Vui lòng sử dụng vé theo thứ tự của các chặng bay hiển thị trong hành trình. Nếu bất kỳ chặng nào không được sử dụng, vé và các chặng bay còn lại sẽ mất hiệu lực.
 • Có thể không tích lũy được số dặm khi sử dụng vé thưởng.
 • Không thể sử dụng vé thưởng đồng thời với thưởng nâng hạng.
 • Nếu vé thưởng được sử dụng cho chuyến bay và chuyến bay này bị hoãn hoặc hủy, sẽ không cung cấp dịch vụ vận chuyển và chỗ ở thay thế.
 • Chỉ có một vài trường hợp ngoại lệ khi số dặm đủ điều kiện để được hoàn thưởng chưa sử dụng. Còn lại, với số dặm đã đổi thưởng, không thể hoàn lại vào tài khoản dặm bay hoặc không thể đổi phần thưởng khác, ngay cả khi chưa sử dụng phần thưởng đã đổi ban đầu.

Số dặm cần thiết

Số dặm cần thiết để đổi thưởng sẽ thay đổi tùy theo vùng khởi hành, vùng điểm đến, mùa bay của ngày khởi hành và hạng dịch vụ.

Cách xác nhận số dặm cần thiết

 • BƯỚC 1 Xác nhận vùng cho điểm khởi hành và điểm đến.
  Xác nhận các vùng cho điểm khởi hành và đích đến.
 • BƯỚC 2 Xác nhận mùa bay của ngày khởi hành.
  Xem bảng lịch bay mùa để kiểm tra mùa áp dụng cho ngày khởi hành của quý khách.
 • BƯỚC 3 Xác nhận số dặm cần thiết.
  Xem bảng số dặm cần thiết để kiểm tra số dặm cần thiết cho hạng dịch vụ của quý khách.
  Ví dụ về xác nhận số dặm cần thiết

Vùng

Nhật bản (Vùng 1), Hàn Quốc / Nga 1 (Vùng 2), Châu Á 1 (Vùng 3), Châu Á 2 (Vùng 4), Hawaii (Vùng 5), Bắc Mỹ (Vùng 6), Châu Âu・Nga (Vùng 7), Châu Đại Dương (Vùng 10),
Tên vùng Số vùng Địa điểm trong vùng
Nhật Bản Vùng 1 Nhật Bản
Hàn Quốc, Nga 1 Vùng 2 Seoul, Vladivostok
Châu Á 1 Vùng 3 Bắc Kinh, Đại Liên, Thẩm Dương, Thanh Đảo, Thượng Hải, Hàng Châu, Quảng Châu, Hạ Môn, Thành Đô, Vũ Hán, Thâm Quyến, Hồng Kông, Đài Bắc, Manila
Châu Á 2 Vùng 4 Singapore, Bangkok, Thành phố Hồ Chí Minh, Yangon, Jakarta, Mumbai, Delhi, Hà Nội, Kuala Lumpur, Phnom Penh, Chennai
Hawaii Vùng 5 Honolulu
Bắc Mỹ Vùng 6 Los Angeles, San Francisco, Seattle, San Jose, Washington, D.C. (IAD), New York, Chicago (ORD), Houston, Vancouver, Mexico City
Châu Âu, Nga 2 Vùng 7 London, Paris, Frankfurt, Munich, Düsseldorf, Brussels, Vienna, Milan, Stockholm, Moscow, Istanbul
Châu Đại Dương Vùng 10 Sydney, Perth

Bảng lịch bay mùa

L = Mùa thấp điểm
R = Mùa bình thường
H = Mùa cao điểm

 • Các khoảng thời gian được chỉ định trong bảng lịch bay mùa có thể thay đổi vì những lý do như chương trình khuyến mãi.

Điểm khởi hành và điểm đến: Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga 1 (Vùng 2), Châu Á 1 (Vùng 3) hoặc Châu Á 2 (Vùng 4)

Mùa Năm Thời gian
L 2024 04/01-08/02, 01-24/04, 13/05-30/06, 01-15/12
L 2025 04-27/01, 01-23/04, 12/05-30/06, 01-14/12
L 2026 05/01-13/02
R 2024 09/02-31/03, 01-18/07, 26/08-30/11
R 2025 28/01-31/03, 01-17/07, 25/08-30/11
R 2026 14/02-31/03
H 2024 01-03/01, 25/04-12/05, 19/07-25/08, 16-31/12
H 2025 01-03/01, 24/04-11/05, 18/07-24/08, 15-31/12
H 2026 01-04/01

Điểm khởi hành và điểm đến: Nhật Bản, Bắc Mỹ (Vùng 6) hoặc Châu Âu, Nga 2 (Vùng 7)

Mùa Năm Thời gian
L 2024 4/01-29/02, 01-24/04
L 2025 4/01-28/02, 01-23/04
L 2026 06/01-28/02
R 2024 01-31/03, 13/05-18/07, 26/08-15/12
R 2025 01-31/03, 24/04, 12/05-17/07, 25/08-14/12
R 2026 04-05/01, 01-31/03
H 2024 01-03/01, 25/04-12/05, 19/07-25/08, 16-31/12
H 2025 01-03/01, 25/04-11/05, 18/07-24/08, 15-31/12
H 2026 01-03/01

Điểm khởi hành và điểm đến: Nhật Bản, Hawaii (Vùng 5) hoặc Châu Đại Dương (Vùng 10)

Mùa Năm Thời gian
L 2024 04/01-29/02, 01-24/04, 13-31/05
L 2025 04/01-28/02, 01-23/04, 12-31/05
L 2026 07/01-28/02
R 2024 01-31/03, 01/06-18/07, 26/08-15/12
R 2025 01-31/03, 24/04, 01/06-17/07, 25/08-14/12
R 2026 04-06/01, 01-31/03
H 2024 01-03/01, 25/04-12/05, 19/07-25/08, 16-31/12
H 2025 01-03/01, 25/04-11/05, 18/07-24/08, 15-31/12
H 2026 01-03/01

Bảng số dặm cần thiết

Số dặm bay cần thiết trong bảng là dành cho chuyến đi và về.

Mùa: L= Mùa thấp điểm, R= Mùa bình thường, H=Mùa cao điểm
Hạng dịch vụ: Y= Hạng Phổ thông, PY =Hạng Phổ thông cao cấp, C = Hạng Thương gia, F= Hạng Nhất

 • * Đối với vé thưởng đã đặt/xuất vé từ 00:00 (JST) vào 18/04/2024, số dặm bay yêu cầu sẽ được chỉ định bằng từ “Previous” và “Revised” khi có sửa đổi về số dặm yêu cầu. Nếu không có chỉ định, không có sửa đổi nào với số dặm bay yêu cầu.

Đường bay giữa Nhật Bản (Vùng 1) và Hàn Quốc, Nga 1 (Vùng 2), Châu Á 1 (Vùng 3), Châu Á 2 (Vùng 4), Hawaii (Vùng 5), Bắc Mỹ (Vùng 6), Châu Âu, Nga 2 (Vùng 7), Châu Đại Dương (Vùng 10)

Đường bay giữa Nhật Bản (Vùng 1) và Hàn Quốc / Nga 1 (Vùng 2)
Hạng ghế đủ điều kiện L R H
Y 12.000 15.000 18.000
C 25.000 30.000 33.000
Chuyến bay giữa Nhật Bản (Vùng 1) và Châu Á 1 (Vùng 3)
Hạng ghế đủ điều kiện L R H
Y 17.000 20.000 23.000
PY 30.000 33.000 36.000
C 35.000 40.000 43.000
Chuyến bay giữa Nhật Bản (Vùng 1) và Châu Á 2 (Vùng 4)
Hạng ghế đủ điều kiện L R H
Y 30.000 35.000 38.000
PY 46.000 51.000 54.000
C 55.000 60.000 63.000
F 105.000 105.000 114.000
Đường bay giữa Nhật Bản (Vùng 1) và Hawaii (Vùng 5)
Hạng ghế đủ điều kiện L R H
Y 35.000 40.000 43.000
PY 53.000 58.000 61.000
C trước khi sửa đổi: 60.000
sau khi sửa đổi*: 80.000
trước khi sửa đổi: 65.000
sau khi sửa đổi*: 85.000
trước khi sửa đổi: 68.000
sau khi sửa đổi*: 90.000
F 120.000 trước khi sửa đổi: 120.000
sau khi sửa đổi*: 140.000
trước khi sửa đổi: 129.000
sau khi sửa đổi*: 160.000
 • * Đối với chuyến bay đã đặt/xuất vé vào hoặc sau 18/04/2024, số dặm bay sửa đổi sẽ áp dụng.
Các đường bay giữa Nhật Bản (Vùng 1) và Bắc Mỹ (Vùng 6)
Hạng ghế đủ điều kiện L R H
Y 40.000 50.000 55.000
PY 62.000 72.000 77.000
C trước khi sửa đổi: 75.000
sau khi sửa đổi*: 100.000
trước khi sửa đổi: 85.000
sau khi sửa đổi*: 105.000
trước khi sửa đổi: 90.000
sau khi sửa đổi*: 110.000
F 150.000 trước khi sửa đổi: 150.000
sau khi sửa đổi*: 170.000
trước khi sửa đổi: 165.000
sau khi sửa đổi*: 200.000
 • * Đối với chuyến bay đã đặt/xuất vé vào hoặc sau 18/04/2024, số dặm bay sửa đổi sẽ áp dụng.
Đường bay giữa Nhật Bản (Vùng 1) và Châu Âu / Nga 2 (Vùng 7)
Hạng ghế đủ điều kiện L R H
Y 45.000 55.000 60.000
PY 67.000 77.000 82.000
C trước khi sửa đổi: 80.000
sau khi sửa đổi*: 110.000
trước khi sửa đổi: 90.000
sau khi sửa đổi*: 115.000
trước khi sửa đổi: 95.000
sau khi sửa đổi*: 120.000
F 165.000 trước khi sửa đổi: 165.000
sau khi sửa đổi*: 190.000
trước khi sửa đổi: 180.000
sau khi sửa đổi*: 220.000
 • * Đối với chuyến bay đã đặt/xuất vé vào hoặc sau 18/04/2024, số dặm bay sửa đổi sẽ áp dụng.
Đường bay giữa Nhật Bản (Vùng 1) và Châu Đại Dương (Vùng 10)
Hạng ghế đủ điều kiện L R H
Y 37.000 45.000 50.000
PY 54.000 62.000 67.000
C 65.000 75.000 80.000

Đường bay giữa Hàn Quốc, Nga 1 (Vùng 2), Châu Á 1 (Vùng 3), Châu Á 2 (Vùng 4), Hawaii (Vùng 5), Bắc Mỹ (Vùng 6), Châu Âu, Nga 2 (Vùng 7), Châu Đại Dương (Vùng 10)

Đường bay giữa Hàn Quốc / Nga 1 (Vùng 2) và Châu Á 1 (Vùng 3)
Hạng ghế đủ điều kiện L R H
Y 27.000 30.000 33.000
PY 39.000 42.000 45.000
C 45.000 50.000 53.000
Đường bay giữa Hàn Quốc / Nga 1 (Vùng 2) và Châu Á 2 (Vùng 4)
Hạng ghế đủ điều kiện L R H
Y 40.000 45.000 48.000
PY 55.000 60.000 63.000
C 65.000 70.000 73.000
F 135.000 135.000 144.000
Đường bay giữa Hàn Quốc / Nga 1 (Vùng 2) và Hawaii (Vùng 5)
Hạng ghế đủ điều kiện L R H
Y 40.000 50.000 55.000
PY 60.000 70.000 75.000
C trước khi sửa đổi: 70.000
sau khi sửa đổi*: 90.000
trước khi sửa đổi: 80.000
sau khi sửa đổi*: 101.000
trước khi sửa đổi: 85.000
sau khi sửa đổi*: 107.000
F 150.000 trước khi sửa đổi: 150.000
sau khi sửa đổi*: 189.000
trước khi sửa đổi: 165.000
sau khi sửa đổi*: 196.000
 • * Đối với chuyến bay đã đặt/xuất vé vào hoặc sau 18/04/2024, số dặm bay sửa đổi sẽ áp dụng.
Các đường bay giữa Hàn Quốc / Nga 1 (Vùng 2) và Bắc Mỹ (Vùng 6)
Hạng ghế đủ điều kiện L R H
Y 45.000 55.000 60.000
PY 66.000 76.000 81.000
C trước khi sửa đổi: 80.000
sau khi sửa đổi*: 105.000
trước khi sửa đổi: 90.000
sau khi sửa đổi*: 112.000
trước khi sửa đổi: 95.000
sau khi sửa đổi*: 115.000
F 165.000 trước khi sửa đổi: 165.000
sau khi sửa đổi*: 185.000
trước khi sửa đổi: 180.000
sau khi sửa đổi*: 215.000
 • * Đối với chuyến bay đã đặt/xuất vé vào hoặc sau 18/04/2024, số dặm bay sửa đổi sẽ áp dụng.
Đường bay giữa Hàn Quốc / Nga 1 (Vùng 2) và Châu Âu, Nga 2 (Vùng 7)
Hạng ghế đủ điều kiện L R H
Y 50.000 60.000 65.000
PY 71.000 81.000 86.000
C trước khi sửa đổi: 85.000
sau khi sửa đổi*: 116.000
trước khi sửa đổi: 95.000
sau khi sửa đổi*: 121.000
trước khi sửa đổi: 100.000
sau khi sửa đổi*: 125.000
F 180.000 trước khi sửa đổi: 180.000
sau khi sửa đổi*: 205.000
trước khi sửa đổi: 195.000
sau khi sửa đổi*: 235.000
 • * Đối với chuyến bay đã đặt/xuất vé vào hoặc sau 18/04/2024, số dặm bay sửa đổi sẽ áp dụng.
Đường bay giữa Hàn Quốc / Nga 1 (Vùng 2) và Châu Đại Dương (Vùng 10)
Hạng ghế đủ điều kiện L R H
Y 40.000 50.000 55.000
PY 62.000 72.000 77.000
C 75.000 83.000 88.000
 • Cho phép kết hợp nhiều vé thưởng chuyến bay để tạo hành trình qua Nhật Bản với điểm khởi hành và điểm đến trong cùng một vùng.

Đường bay giữa châu Á 1 (Vùng 3), Châu Á 2 (Vùng 4), Hawaii (Vùng 5), Bắc Mỹ (Vùng 6), Châu Âu, Nga 2 (Vùng 7), Châu Đại Dương (Vùng 10)

Đường bay giữa Châu Á 1 (Vùng 3) và Châu Á 2 (Vùng 4)
Hạng ghế đủ điều kiện L R H
Y 40.000 45.000 48.000
PY 55.000 60.000 63.000
C 65.000 70.000 73.000
F 135.000 135.000 144.000
Đường bay giữa Châu Á 1 (Vùng 3) và Hawaii (Vùng 5)
Hạng ghế đủ điều kiện L R H
Y 40.000 50.000 55.000
PY 60.000 70.000 75.000
C trước khi sửa đổi: 70.000
sau khi sửa đổi*: 90.000
trước khi sửa đổi: 80.000
sau khi sửa đổi*: 101.000
trước khi sửa đổi: 85.000
sau khi sửa đổi*: 107.000
F 150.000 trước khi sửa đổi: 150.000
sau khi sửa đổi*: 189.000
trước khi sửa đổi: 165.000
sau khi sửa đổi*: 196.000
 • * Đối với chuyến bay đã đặt/xuất vé vào hoặc sau 18/04/2024, số dặm bay sửa đổi sẽ áp dụng.
Đường bay giữa Châu Á 1 (Vùng 3) và Bắc Mỹ (Vùng 6)
Hạng ghế đủ điều kiện L R H
Y 45.000 55.000 60.000
PY 66.000 76.000 81.000
C trước khi sửa đổi: 80.000
sau khi sửa đổi*: 105.000
trước khi sửa đổi: 90.000
sau khi sửa đổi*: 112.000
trước khi sửa đổi: 95.000
sau khi sửa đổi*: 115.000
F 165.000 trước khi sửa đổi: 165.000
sau khi sửa đổi*: 185.000
trước khi sửa đổi: 180.000
sau khi sửa đổi*: 215.000
 • * Đối với chuyến bay đã đặt/xuất vé vào hoặc sau 18/04/2024, số dặm bay sửa đổi sẽ áp dụng.
Đường bay giữa Châu Á 1 (Vùng 3) và Châu Âu / Nga 2 (Vùng 7)
Hạng ghế đủ điều kiện L R H
Y 50.000 60.000 65.000
PY 71.000 81.000 86.000
C trước khi sửa đổi: 85.000
sau khi sửa đổi*: 116.000
trước khi sửa đổi: 95.000
sau khi sửa đổi*: 121.000
trước khi sửa đổi: 100.000
sau khi sửa đổi*: 125.000
F 180.000 trước khi sửa đổi: 180.000
sau khi sửa đổi*: 205.000
trước khi sửa đổi: 195.000
sau khi sửa đổi*: 235.000
 • * Đối với chuyến bay đã đặt/xuất vé vào hoặc sau 18/04/2024, số dặm bay sửa đổi sẽ áp dụng.
Đường bay giữa Châu Á 1 (Vùng 3) và Châu Đại Dương (Vùng 10)
Hạng ghế đủ điều kiện L R H
Y 40.000 50.000 55.000
PY 62.000 72.000 77.000
C 75.000 83.000 88.000
 • Cho phép kết hợp nhiều vé thưởng chuyến bay để tạo hành trình qua Nhật Bản với điểm khởi hành và điểm đến trong cùng một vùng.

Đường bay giữa Châu Á 2 (Vùng 4), Hawaii (Vùng 5), Bắc Mỹ (Vùng 6), Châu Âu, Nga 2 (Vùng 7), Châu Đại Dương (Vùng 10)

Đường bay giữa Châu Á 2 (Vùng 4) và Hawaii (Vùng 5)
Hạng ghế đủ điều kiện L R H
Y 50.000 60.000 65.000
PY 75.000 85.000 90.000
C trước khi sửa đổi: 90.000
sau khi sửa đổi*: 110.000
trước khi sửa đổi: 100.000
sau khi sửa đổi*: 121.000
trước khi sửa đổi: 105.000
sau khi sửa đổi*: 127.000
F 180.000 trước khi sửa đổi: 180.000
sau khi sửa đổi*: 219.000
trước khi sửa đổi: 195.000
sau khi sửa đổi*: 226.000
 • * Đối với chuyến bay đã đặt/xuất vé vào hoặc sau 18/04/2024, số dặm bay sửa đổi sẽ áp dụng.
Đường bay giữa Châu Á 2 (Vùng 4) và Bắc Mỹ (Vùng 6)
Hạng ghế đủ điều kiện L R H
Y 55.000 65.000 70.000
PY 84.000 94.000 99.000
C trước khi sửa đổi: 100.000
sau khi sửa đổi*: 125.000
trước khi sửa đổi: 110.000
sau khi sửa đổi*: 132.000
trước khi sửa đổi: 115.000
sau khi sửa đổi*: 135.000
F 195.000 trước khi sửa đổi: 195.000
sau khi sửa đổi*: 215.000
trước khi sửa đổi: 210.000
sau khi sửa đổi*: 245.000
 • * Đối với chuyến bay đã đặt/xuất vé vào hoặc sau 18/04/2024, số dặm bay sửa đổi sẽ áp dụng.
Đường bay giữa Châu Á 2 (Vùng 4) và Châu Âu / Nga 2 (Vùng 7)
Hạng ghế đủ điều kiện L R H
Y 60.000 70.000 75.000
PY 88.000 98.000 103.000
C trước khi sửa đổi: 105.000
sau khi sửa đổi*: 136.000
trước khi sửa đổi: 115.000
sau khi sửa đổi*: 141.000
trước khi sửa đổi: 120.000
sau khi sửa đổi*: 145.000
F 210.000 trước khi sửa đổi: 210.000
sau khi sửa đổi*: 235.000
trước khi sửa đổi: 225.000
sau khi sửa đổi*: 265.000
 • * Đối với chuyến bay đã đặt/xuất vé vào hoặc sau 18/04/2024, số dặm bay sửa đổi sẽ áp dụng.
Đường bay giữa Châu Á 2 (Vùng 4) và Châu Đại Dương (Vùng 10)
Hạng ghế đủ điều kiện L R H
Y 50.000 60.000 65.000
PY 78.000 88.000 93.000
C 95.000 105.000 110.000
F 180.000 180.000 195.000
 • Cho phép kết hợp nhiều vé thưởng chuyến bay để tạo hành trình qua Nhật Bản với điểm khởi hành và điểm đến trong cùng một vùng.

Đường bay giữa Hawaii (Vùng 5) và Bắc Mỹ (Vùng 6), Châu Âu, Nga 2 (Vùng 7), Châu Đại Dương (Vùng 10)

Đường bay giữa Hawaii (Vùng 5) và Châu Đại Dương (Vùng 10)
Hạng ghế đủ điều kiện L R H
Y 50.000 60.000 65.000
PY 84.000 94.000 99.000
C trước khi sửa đổi: 100.000
sau khi sửa đổi*: 120.000
trước khi sửa đổi: 110.000
sau khi sửa đổi*: 131.000
trước khi sửa đổi: 115.000
sau khi sửa đổi*: 137.000
F 180.000 trước khi sửa đổi: 180.000
sau khi sửa đổi*: 219.000
trước khi sửa đổi: 195.000
sau khi sửa đổi*: 226.000
 • * Đối với chuyến bay đã đặt/xuất vé vào hoặc sau 18/04/2024, số dặm bay sửa đổi sẽ áp dụng.

Đường bay giữa Bắc Mỹ (Vùng 6), Châu Âu, Nga 2 (Vùng 7), Châu Đại Dương (Vùng 10)

Đường bay giữa Bắc Mỹ (Vùng 6) và Châu Đại Dương (Vùng 10)
Hạng ghế đủ điều kiện L R H
Y 60.000 70.000 75.000
PY 88.000 98.000 103.000
C trước khi sửa đổi: 105.000
sau khi sửa đổi*: 130.000
trước khi sửa đổi: 115.000
sau khi sửa đổi*: 137.000
trước khi sửa đổi: 120.000
sau khi sửa đổi*: 140.000
F 210.000 trước khi sửa đổi: 210.000
sau khi sửa đổi*: 230.000
trước khi sửa đổi: 225.000
sau khi sửa đổi*: 260.000
 • * Đối với chuyến bay đã đặt/xuất vé vào hoặc sau 18/04/2024, số dặm bay sửa đổi sẽ áp dụng.

Đường bay giữa Châu Âu, Nga 2 (Vùng 7) và Châu Đại Dương (Vùng 10)

Đường bay giữa Châu Âu / Nga 2 (Vùng 7) và Châu Đại Dương (Vùng 10)
Hạng ghế đủ điều kiện L R H
Y 65.000 75.000 80.000
PY 95.000 105.000 110.000
C trước khi sửa đổi: 120.000
sau khi sửa đổi*: 151.000
trước khi sửa đổi: 130.000
sau khi sửa đổi*: 156.000
trước khi sửa đổi: 136.000
sau khi sửa đổi*: 161.000
F 225.000 trước khi sửa đổi: 225.000
sau khi sửa đổi*: 250.000
trước khi sửa đổi: 240.000
sau khi sửa đổi*: 280.000
 • * Đối với chuyến bay đã đặt/xuất vé vào hoặc sau 18/04/2024, số dặm bay sửa đổi sẽ áp dụng.
 • Cho phép kết hợp nhiều vé thưởng chuyến bay để tạo hành trình qua Nhật Bản với điểm khởi hành và điểm đến trong cùng một vùng.

Ví dụ về xác nhận số dặm cần thiết

Lộ trình không có bất kỳ chuyến nối chuyến nào

 • Biểu tượng "-" biểu thị điểm đến.
Ví dụ: Tokyo - Los Angeles - Tokyo. Chiều đi: Mùa L; Chiều về: Mùa R; Bay ở Hạng Phổ thông.
 • BƯỚC 1 Xác nhận vùng cho điểm khởi hành và điểm đến.
  Xác nhận vùng khởi hành và vùng điểm đến bằng cách sử dụng bảng vùng cho vé thưởng chuyến bay quốc tế ANA.
  Tokyo ở Nhật Bản (Vùng 1).
  Los Angeles ở Bắc Mỹ (Vùng 6).
 • BƯỚC 2 Xác nhận mùa bay của ngày khởi hành.
  Xác nhận mùa bay (thấp điểm, thông thường hoặc cao điểm) trong ngày khởi hành của cả chặng đi và chặng về bằng cách sử dụng Bảng mùa bay của vé thưởng chuyến bay quốc tế ANA.
  Chặng đi (Tokyo đến Los Angeles) là L (mùa thấp điểm).
  Chặng về (Los Angeles đến Tokyo) là R (mùa bình thường).
 • BƯỚC 3 Xác nhận số dặm cần thiết.
  Xác nhận số dặm cần thiết cho vùng của điểm khởi hành và điểm đến và hạng dịch vụ bằng cách sử dụng bảng số dặm cần thiết cho vé thưởng chuyến bay quốc tế ANA.
  Chặng đi (Tokyo đến Los Angeles) là 40.000 dặm.
  Chặng về (Los Angeles đến Tokyo) là 50.000 dặm.
  Với hành trình này, số dặm cần thiết cho cả chiều đi và chiều về được chia cho 2, sao đó cộng tổng.
 • Số dặm cần thiết (cho Hạng Phổ thông)
  (40.000 dặm / 2 = 20.000 dặm) + (50.000 dặm / 2 = 25.000 dặm) = 45.000 dặm

Hành trình có nối chuyến

 • Biểu tượng "-" biểu thị điểm đến.
Ví dụ: Osaka - Tokyo*1 - Los Angeles - Tokyo*1 - Osaka. Chiều đi: Mùa L; Chiều về: Mùa R; Bay ở Hạng Phổ thông.
 • *1.
  Cho thấy nối chuyến trong vòng 24 giờ.
 • BƯỚC 1 Xác nhận vùng cho điểm khởi hành và điểm đến.
  Xác nhận vùng khởi hành và vùng điểm đến bằng cách sử dụng bảng vùng cho vé thưởng chuyến bay quốc tế ANA.
  Tokyo và Osaka ở Nhật Bản (Vùng 1).
  Los Angeles ở Bắc Mỹ (Vùng 6).
 • BƯỚC 2 Xác nhận mùa bay của ngày khởi hành.
  Xác nhận mùa bay (thấp điểm, thông thường hoặc cao điểm) trong ngày khởi hành của cả chặng đi và chặng về bằng cách sử dụng Bảng mùa bay của vé thưởng chuyến bay quốc tế ANA. (Sử dụng bảng mùa bay cho các chuyến bay giữa Nhật Bản và Châu Âu/Bắc Mỹ để xác định mùa bay cho chặng bay đi đầu tiên (Osaka đến Tokyo) và chặng bay về đầu tiên (Los Angeles đến Tokyo).)
  Chặng bay đi đầu tiên (Osaka đến Tokyo) là L (mùa thấp điểm).
  Chặng bay về đầu tiên (Los Angeles đến Tokyo) là R (mùa bình thường).
 • BƯỚC 3 Xác nhận số dặm cần thiết.
  Xác nhận số dặm cần thiết cho vùng của điểm khởi hành và điểm đến và hạng dịch vụ bằng cách sử dụng bảng số dặm cần thiết cho vé thưởng chuyến bay quốc tế ANA.
  Tokyo (Vùng 1) đến Los Angeles (Vùng 6) là 40.000 dặm
  Los Angeles (Vùng 6) đến Tokyo (Vùng 1) là 50.000 dặm.
  Với hành trình này, số dặm cần thiết cho cả chiều đi và chiều về được chia đôi, sao đó cộng tổng.
 • Số dặm cần thiết (cho Hạng Phổ thông)
  (40.000 dặm / 2 = 20.000 dặm) + (50.000 dặm / 2 = 25.000 dặm) = 45.000 dặm

Vui lòng xem Điều khoản và điều kiện cho hành trình có nhiều vùng và hạng ghế khác nhau và các trường hợp khác.

Đặt vé thưởng

Không thể hoàn thiện thủ tục đăng ký tại sân bay.

Hoàn tất quy trình qua trang web của ANA

Vui lòng nhấp vào đặt chỗ/(mua) để yêu cầu vé thưởng chuyến bay quốc tế ANA. Sau đó đăng nhập vào tài khoản của quý khách để yêu cầu.

 • Vé thưởng chuyến bay không áp dụng cho bất kỳ hành trình nào có hiển thị thông báo “Dịch vụ này không khả dụng cho hành trình được chỉ định” trên màn hình đặt chỗ vé thưởng.
  (Hệ thống sẽ quyết định có áp dụng hành trình hay không.)
Lưu ý
 • Vé mở mà không đặt trước sẽ không áp dụng cho vé thưởng chuyến bay quốc tế.
 • Số chỗ có thể sử dụng vé thưởng có hạn. Đối với một số chuyến bay, có thể không đặt được vé thưởng vào ngày bắt đầu đặt chỗ.
 • Một số chuyến bay hiện có thể bị hoãn hoặc chỉ có thể được khai thác vào một số mùa nhất định. Ngay cả khi chuyến bay đã được nêu trong bảng, vẫn có khả năng chuyến bay không được khai thác.
 • Có thể không tích lũy được số dặm khi sử dụng vé thưởng.
 • Chỉ có một vài trường hợp ngoại lệ khi số dặm đủ điều kiện để được hoàn vé thưởng chưa sử dụng, còn lại, số dặm đã đổi thưởng không thể hoàn lại vào tài khoản dặm bay hoặc không thể đổi phần thưởng khác, ngay cả khi chưa sử dụng phần thưởng đã đổi ban đầu.
 • Vui lòng xem Thay đổi / Hoàn tiền để biết thêm chi tiết về thay đổi và hủy đặt chỗ.

Thời hạn đặt chỗ

Từ 09:00 (giờ JST) 355 ngày trước ngày khởi hành (không bao gồm ngày khởi hành) cho chuyến bay về trong hành trình của quý khách cho đến 96 giờ trước khi khởi hành cho chặng bay đầu tiên.

 • Quý khách cần đặt và xuất vé cho chuyến bay khứ hồi.

Thời gian đặt vé của từng quốc gia dựa trên giờ địa phương.

 • Ví dụ 1 Hoa Kỳ (PST): Từ 16:00 (PST) 355 ngày trước ngày khởi hành (không bao gồm ngày khởi hành) cho chuyến bay về trong hành trình của quý khách cho đến 96 giờ trước khi khởi hành cho chặng bay đầu tiên.
 • Ví dụ 2 Đức (CET): Từ 1:00 (CET) 355 ngày trước ngày khởi hành (không bao gồm ngày khởi hành) cho chuyến bay về trong hành trình của quý khách cho đến 96 giờ trước khi khởi hành cho chặng bay đầu tiên.
 • Ví dụ 3 Singapore (SGT): Từ 8:00 (SGT) 355 ngày trước ngày khởi hành (không bao gồm ngày khởi hành) cho chuyến bay về trong hành trình của quý khách cho đến 96 giờ trước khi khởi hành cho chặng bay đầu tiên.

Thời gian xuất vé

Vé sẽ được xuất khi hoàn tất thực hiện đặt chỗ cho tất cả các chặng bay của vé thưởng trong hành trình.

 • Toàn bộ số dặm cần thiết sẽ được khấu trừ vào tài khoản dặm bay tại thời điểm xuất vé.
 • Chỉ có thể đối vé thưởng nếu số dặm bay yêu cầu để đổi thưởng nằm trong tài khoản dặm bay của quý khách vào thời điểm xuất vé.
 • Nếu hành trình của quý khách có chặng bay trong danh sách chờ, vui lòng truy cập Danh sách chờ để xác nhận thời hạn.
 • Nếu không hoàn tất việc xuất vé trước thời hạn, việc đặt chỗ của quý khách sẽ tự động bị huỷ.

Đặt chỗ bị trùng

Khi việc đặt chỗ được coi là bị trùng, ANA hoặc đại lý du lịch sẽ yêu cầu sửa đổi hành trình và hủy các chỗ thừa.
Chúng tôi muốn nhiều người có thể tận hưởng chuyến bay này. Cảm ơn quý khách đã thông cảm và hợp tác với chúng tôi.

Đặt chỗ bị trùng

Phí dịch vụ xuất vé

Phí dịch vụ này áp dụng khi ANA xuất vé thưởng mới cho một chuyến bay quốc tế ANA . Theo thông lệ, lệ phí liên quan trong bảng phí dịch vụ xuất vé dưới đây áp dụng cho mỗi hành khách trên mỗi bộ vé máy bay.

Phí dịch vụ xuất vé tại nơi mua vé

Nơi mua vé Phí dịch vụ xuất vé
Trang web của ANA Không có
Nhật Bản JPY 2.200
Hàn Quốc KRW 30.000
Trung Quốc CNY 150
Hồng Kông HKD 200
Đài Loan TWD 780
Singapore SGD 35
Thái Lan THB 800
Myanmar USD 25
Việt Nam VND 600.000
Philippines USD 25
Indonesia IDR 400.000
Malaysia MYR 80
Campuchia USD 20
Hoa Kỳ USD 25
Vương Quốc Anh GBP 10
Thụy Sĩ CHF 20
Nga EUR 15
Thụy Điển SEK 160
Thổ Nhĩ Kỳ USD 15
Các quốc gia Châu Âu khác EUR 15
Úc AUD 25
 • Miễn phí xuất vé khi xuất vé thưởng cho trẻ em dưới 12 tuổi.

Danh sách chờ

Danh sách chờ được chấp nhận cho 1 chuyến bay trong 1 chặng bay một chiều.
Tuy nhiên, quý khách không thể yêu cầu đưa vào danh sách chờ các chuyến bay mà quý khách đã có ghế hoặc chuyến bay mà quý khách đã yêu cầu đưa vào danh sách chờ.

Ví dụ 1: Nếu quý khách đã đặt chỗ trên chuyến bay Narita-Singapore khởi hành vào ngày 01/08, yêu cầu đưa vào danh sách chờ sẽ không được chấp nhận cho cùng một chuyến bay khởi hành vào ngày 02/08.
Lý do: Giữ ghế cho chuyến bay khác cùng chặng bay.

Ví dụ 2: Nếu quý khách đã đặt chỗ trên chuyến bay Singapore-Narita khởi hành vào ngày 05/08, chúng tôi sẽ không chấp nhận yêu cầu đưa vào danh sách chờ cho chuyến bay Singapore-Haneda khởi hành cùng ngày.
Lý do: Giữ ghế cho chuyến bay khác cùng chặng bay (Singapore-Tokyo).

(Giới hạn giữ danh sách chờ) 14 ngày trước ngày khởi hành của chặng bay đầu tiên.

 • Thông báo sẽ được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký chỉ khi ghế được xác nhận từ danh sách chờ.
 • Khi đã giữ chỗ cho toàn bộ hành trình, vui lòng hoàn tất các quy trình xuất vé trong thời hạn xuất vé được chỉ định theo thông báo riêng.
 • Đặt chỗ sẽ bị hủy nếu không hoàn tất quy trình xuất vé trong thời hạn đã chỉ định.
 • Kể cả khi quý khách có số dặm bay yêu cầu để đổi thưởng vào thời điểm thực hiện đặt chỗ danh sách chờ, đặt chỗ của quý khách sẽ không được chấp nhận nếu quý khách không có đủ số dặm bay lúc xuất vé do dặm bay đã hết hạn trong khi quý khách trong danh sách chờ.
 • Phải yêu cầu đưa vào danh sách chờ sau khi xuất vé ít nhất 14 ngày trước chuyến bay quý khách muốn.
 • Đặt chỗ trùng để mua vé cùng hạng ghế sẽ không được chấp nhận.
 • Dựa trên tình trạng ghế trống của chuyến bay, một số đặt chỗ trong danh sách chờ có thể không được chấp nhận.
Thời hạn giữ danh sách chờ là 14 ngày trước ngày khởi hành chặng đầu tiên.

Chúng tôi sẽ chỉ liên hệ với quý khách bằng email nếu chỗ được xác nhận từ danh sách chờ.

 • * Chúng tôi sẽ không liên hệ với quý khách nếu không có chỗ nào được giữ.

Nhận vé thưởng

Biên lai vé điện tử của hành trình sẽ được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký tài khoản của hội viên AMC.
Để tránh lỗi giao hàng, biên lai vé điện tử của hành trình sẽ chỉ được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký tài khoản của hội viên AMC.

 • Không thể nhận tại sân bay.

Hướng dẫn sử dụng vé điện tử

Vé đặt và xuất qua chiến dịch dặm bay sẽ có một số điều kiện khác với vé thưởng thông thường.
Vui lòng tham khảo chi tiết trên trang web chiến dịch.

Thay đổi

Quy trình thực hiện thay đổi

Nhấn “Xác nhận đặt chỗ và thay đổi vé thưởng chuyến bay quốc tế ANA” và đăng nhập vào tài khoản của quý khách để yêu cầu thay đổi.

 • Không thể hoàn tất quy trình thay đổi tại sân bay.
 • Điều kiện thay đổi sẽ khác nhau tùy vào việc quý khách thực hiện thay đổi trước hay sau khi vé của quý khách được xuất. Vui lòng xác nhận thông tin chi tiết liên quan trước khi tiếp tục các thủ tục cần thiết. Ngoài ra, quý khách có thể không thay đổi đặt chỗ được trên trang web của ANA. Trong trường hợp đó, vui lòng gọi cho chúng tôi.

Trước khi xuất vé

Quý khách có thể thực hiện thay đổi cho đến ngày vé thưởng hết hạn.

Có thể có những trường hợp quý khách không thể thay đổi đặt chỗ trên trang web của ANA ngoài những trường hợp được liệt kê sau đây. Vui lòng liên hệ chúng tôi qua điện thoại.
 • Khi hành trình có các điểm dừng ở nhiều thành phố
 • Đặt chỗ (hoặc thay đổi) phải được thực hiện qua điện thoại với ANA.
 • Mục đặt chỗ chỉ bao gồm trẻ em từ 2 đến 11 tuổi hoặc trẻ sơ sinh dưới 2 tuổi

Sau khi xuất vé

Hành trình phải được bắt đầu trong vòng 1 năm kể từ ngày xuất vé.

Các chặng ngoài chặng đầu tiên của hành trình phải được sử dụng trong vòng 1 năm từ ngày bắt đầu hành trình.

Hành khách phải thay đổi vé thưởng chuyến bay trước khi khởi hành chuyến bay đã đặt ban đầu và tối đa 24 giờ trước khi khởi hành chuyến bay hành khách muốn. Nếu không thực hiện thay đổi hoặc hủy đặt chỗ trước thời gian khởi hành của chuyến bay đã đặt ban đầu, sẽ không được phép thực hiện những thay đổi đó.

Những điều chỉnh để đáp ứng số dặm yêu cầu

Nếu thay đổi ngày khởi hành dẫn đến việc thay đổi về mùa của vé thưởng thì dặm bay phải được tính lại theo yêu cầu.

Nếu số dặm được yêu cầu tăng lên
 • Quý khách phải sử dụng số dặm bổ sung để thanh toán cho khoản chênh lệch.
 • Số dặm sẽ tự động được khấu trừ từ tài khoản dặm bay của hội viên theo thứ tự ngày hết hạn sớm nhất. Nếu dặm bay có cùng ngày hết hạn ở các nhóm tài khoản dặm bay khác nhau, dặm bay sẽ tự động được cộng lại và khấu trừ theo thứ tự ưu tiên sau đây.
  Thứ tự ưu tiên kết hợp dặm bay: Nhóm 4→3→2→1
 • Nếu quý khách không có số dặm cần thiết để bổ sung trong tài khoản dặm bay của mình, thay đổi đặt chỗ sẽ không được chấp nhận.
Nếu số dặm được yêu cầu giảm
 • Khoản chênh lệch trong dặm bay sẽ được hoàn lại.
 • Dặm với ngày hết hạn xa nhất được sử dụng khi đổi thành vé thưởng sẽ được hoàn lại vào nhóm tài khoản dặm ban đầu với ngày hết hạn ban đầu.
  Nếu quý khách có dặm bay ở các nhóm tài khoản dặm bay khác nhau có cùng ngày hết hạn, dặm sẽ được hoàn lại theo thứ tự ưu tiên sau.
  Thứ tự hoàn lại: Nhóm 1→2→3→4
 • Số dặm đã hết hạn tại thời điểm xử lý bồi hoàn sẽ không được hoàn trả.
 • Để biết thông tin từng nhóm tài khoản dặm bay khác nhau như thế nào, vui lòng xem Nhóm tài khoản dặm bay là gì?
 • Chỉ có thể sử dụng đơn vị dặm để tính sự chênh lệch về số dặm cần thiết. Không thể sử dụng các phương thức thanh toán khác như tiền mặt.
Lưu ý
 • Vé đặt và xuất qua chiến dịch dặm bay sẽ có một số điều kiện khác với vé thưởng thông thường.
  Vui lòng tham khảo chi tiết trên trang web chiến dịch.
 • Không thể thay đổi tên hành khách và hội viên AMC cung cấp dặm bay.
 • Không thể thay đổi hãng hàng không, hành khách, chặng bay, đường bay và hạng dịch vụ*.
  • Nếu ANA và Air Japan khai thác nhiều chuyến bay trên cùng một chặng bay, quý khách có thể thay đổi hãng hàng không.
  • Ngay cả khi hành trình quý khách muốn thay đổi ở cùng vùng với hành trình ban đầu của quý khách, vẫn không được cho phép thay đổi những điều trên.
 • Không thể đặt vé trước khi khởi hành hơn 355 ngày.
 • Không thể chuyển đổi đặt chỗ cho vé thưởng của hãng hàng không đối tác sang đặt chỗ vé thưởng chuyến bay quốc tế của ANA.
 • Khi thực hiện thay đổi đối với vé chưa qua sử dụng, có thể phát sinh chênh lệch do điều chỉnh phụ phí nhiên liệu, thuế v.v. Những chênh lệch này sẽ được thông báo tại thời điểm thay đổi đặt chỗ.
Có thể có những trường hợp quý khách không thể thay đổi đặt chỗ trên trang web của ANA ngoài những trường hợp được liệt kê sau đây. Vui lòng liên hệ chúng tôi qua điện thoại.
 • Khi hành trình có các điểm dừng ở nhiều thành phố
 • Khi yêu cầu thay đổi sang hạng dịch vụ thấp thay vì hạng dịch vụ ban đầu do tình trạng ghế trống ở hạng dịch vụ thấp hơn đó. (Tuy nhiên, khoản chênh lệch số dặm cần thiết giữa 2 hạng này sẽ không được hoàn lại.)
 • Khi xuất vé chặng bay dựa trên số dặm cần thiết cho hạng dịch vụ cao hơn hạng đặt ban đầu và yêu cầu thay đổi sang hạng dịch vụ cao hơn do tình trạng ghế trống.
 • Khi yêu cầu thay đổi nối chuyến tại điểm đến hoặc điểm quá cảnh từ điểm dừng (hơn 24 giờ) đến điểm tạm dừng (dưới 24 giờ), và ngược lại.
 • Khi yêu cầu đưa vào danh sách chờ do chuyến bay ưu tiên đã được đặt kín chỗ. (Phải hoàn tất quy trình 14 ngày trước ngày khởi hành của chuyến bay mới.)
 • Khi hành trình bao gồm các chuyến bay khởi hành trong vòng 24 giờ.
  Ví dụ: Nếu đã đặt chỗ cho chặng đi vào ngày 01/04 và chặng về vào ngày 10/04, quý khách không thể thay đổi đặt chỗ cho chuyến bay về vào ngày 31/03 (trong vòng 24 giờ trước khi khởi hành chặng đi).
 • Hành trình và hãng hàng không mà không thể xử lý đăng ký thông qua trang web ANA
 • Mục đặt chỗ chỉ bao gồm trẻ em từ 2 đến 11 tuổi hoặc trẻ sơ sinh dưới 2 tuổi

Bồi hoàn đối với vé thưởng chưa sử dụng

Hành khách có thể yêu cầu hoàn dặm cho vé thưởng quốc tế chỉ khi tất cả các chặng bay đều chưa được sử dụng. Sau khi khấu trừ số dặm nhất định làm phí hoàn, số dặm sẽ được hoàn trả vào tài khoản dặm bay.
Yêu cầu hoàn tiền nên được thực hiện qua mẫu yêu cầu hoàn tiền (chỉ có tiếng Nhật và tiếng Anh) hoặc qua điện thoại.

 • *1.
  Số dặm bay phải trả cho phí hoàn trả sẽ được tự động được khấu trừ vào tài khoản của hội viên theo thứ tự ngày hết hạn sớm nhất. Nếu số dặm bay có cùng ngày hết hạn trong các nhóm tài khoản số dặm bay khác nhau, dặm bay sẽ được tự động cộng lại và khấu trừ theo thứ tự ưu tiên sau.
  Thứ tự ưu tiên kết hợp dặm bay: Nhóm 4→3→2→1
 • Thuế và phí của vé thưởng chưa được sử dụng sẽ được hoàn lại.

Số dặm bay làm phí hoàn

3.000 dặm cho mỗi hành khách

 • Trẻ sơ sinh không sử dụng ghế riêng sẽ được hoàn mà không phải chịu phí hoàn.

Thời hạn chấp nhận yêu cầu

Vui lòng hoàn tất mẫu yêu cầu hoàn tiền (chỉ có tiếng Nhật và tiếng Anh) hoặc gọi cho chúng tôi trước giờ khởi hành của chuyến bay đã đặt cho chặng đầu tiên của quý khách.

Ngày hết hạn của dặm bay được hoàn

Chỉ số dặm chưa hết hạn vào thời điểm hoàn tiền mới được hoàn vào các nhóm tài khoản dặm bay ban đầu và với ngày hết hạn ban đầu.

Ví dụ về việc hoàn vé thưởng chưa sử dụng

Khi không có dặm hết hạn tại thời điểm bồi hoàn.

 • Số dặm sẽ được hoàn lại vào các nhóm tài khoản dặm bay ban đầu và có ngày hết hạn ban đầu.
 • 3.000 dặm bay phải trả cho phí hoàn trả sẽ được khấu trừ vào ngày hết hạn sớm nhất. Nếu dặm bay có cùng ngày hết hạn ở các nhóm tài khoản dặm bay khác nhau, dặm bay sẽ tự động được cộng lại và khấu trừ theo thứ tự ưu tiên sau đây.
  Thứ tự ưu tiên kết hợp dặm bay: Nhóm 4→3→2→1

Khi một số dặm hết hạn tại thời điểm hoàn trả.

 • Chỉ số dặm chưa hết hạn vào thời điểm hoàn tiền mới được hoàn vào các nhóm tài khoản dặm bay ban đầu và với ngày hết hạn ban đầu.
 • Số dặm đã hết hạn tại thời điểm xử lý bồi hoàn sẽ không được hoàn trả.
 • 3.000 dặm bay phải trả cho phí hoàn trả sẽ được khấu trừ vào ngày hết hạn sớm nhất. Nếu dặm bay có cùng ngày hết hạn ở các nhóm tài khoản dặm bay khác nhau, dặm bay sẽ tự động được cộng lại và khấu trừ theo thứ tự ưu tiên sau đây.
  Thứ tự ưu tiên kết hợp dặm bay: Nhóm 4→3→2→1

Lưu ý

 • Tất cả thưởng phải chưa qua sử dụng mới đủ điều kiện được hoàn lại.
 • Yêu cầu bồi hoàn phải được thực hiện trong giờ hành chính. Chúng tôi phải nhận được yêu cầu trước 30 ngày sau ngày hết hạn vé thưởng.
 • Nếu quý khách không hủy chuyến bay đã đặt trước giờ khởi hành, vé thưởng chưa qua sử dụng sẽ không đủ điều kiện để được hoàn.
 • Số dặm đã hết hạn tại thời điểm xử lý bồi hoàn sẽ không được hoàn trả.
 • Nếu số dặm đủ điều kiện để bồi hoàn ít hơn số dặm cần thiết để làm phí hoàn, quý khách sẽ không được bồi hoàn.
 • Sau khi yêu cầu bồi hoàn, cần tối đa 10 ngày để số dặm được hoàn vào tài khoản dặm bay.
 • Nếu nhiều hành khách chung một vé sẽ được hoàn, phí hoàn sẽ áp dụng cho mỗi hành khách.

Chuyển tiếp và hoàn tiền do thời tiết xấu, bảo trì máy bay, v.v.

Nếu hoãn hoặc hủy chuyến bay xảy ra do bão, tuyết, hoặc các hiện tượng thiên nhiên khác ngoài khả năng kiểm soát của ANA, hoặc do hư hỏng thiết bị hoặc những lý do khác có thể quy cho ANA, khách hàng có thể thay đổi sang các chuyến bay ANA khác hoặc được hoàn lại số dặm.

Để thay đổi

Vui lòng nộp đơn từ phần Xác nhận đặt chỗ và Thay đổi vé thưởng chuyến bay quốc tế ANA của trang web ANA sau khi đăng nhập với tư cách hội viên.
Ngoài ra, trong trường hợp quý khách thay đổi đặt chỗ trên trang web ANA, vui lòng liên hệ chúng tôi qua điện thoại để thay đổi đặt chỗ.

Vé đủ điều kiện

Vé thưởng chuyến bay quốc tế do ANA xuất, bao gồm đặt chỗ chuyến bay do Tập đoàn ANA khai thác bị hoãn/hủy (số vé bắt đầu bằng “205”)

 • Các thay đổi với vé thưởng chuyến bay mà đã được xuất sử dụng số dặm từ chương trình khách bay thường xuyên của một hãng hàng không khác phải tuân thủ quy trình dành cho chương trình đó. Tính đủ điều kiện để thay đổi và hoàn trả phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của từng chương trình tương ứng.
Thực hiện thay đổi

Thay đổi ngày và đường bay đối với các chuyến bay sau đây sẽ được thực hiện dựa trên tình trạng ghế trống.

Chuyến bay quốc tế: Chuyến bay do ANA (NH) hoặc Air Japan (NQ)
kkai thác Các chuyến bay nội địa: Các chuyến bay do ANA và ANA WINGS khai thác cũng như các chuyến bay liên danh do AIRDO (HD), IBEX Airlines (FW), Solassed Air (6J), Oriental Air Bridge (OC) và StarFlyer (7G) khai thác

 • Đối với cả chuyến bay quốc tế và chuyến bay nội địa, phải thực hiện đặt chỗ theo số hiệu chuyến bay ANA.
Chênh lệch số dặm khi mùa bay thay đổi khiến ngày khởi hành thay đổi
 • Nếu số dặm cần thiết tăng sau khi đổi sang chuyến bay khác, khách hàng sẽ không bị yêu cầu bù số dặm bổ sung này.
 • Nếu số dặm cần thiết giảm sau khi đổi sang chuyến bay khác, khách hàng sẽ được hoàn trả khoản chênh lệch.
  • Số dặm bay được hoàn để thanh toán chênh lệch sẽ có giá trị đến cuối tháng, sau 36 tháng kể từ thời điểm hoàn trả. Ngoài ra, số dặm sẽ được hoàn vào các nhóm tài khoản số dặm ban đầu theo thứ tự ưu tiên sau đây.
   Thứ tự ưu tiên hoàn lại: Nhóm 1→2→3→4
  • Nếu một số dặm hết hạn tại thời điểm xử lý bồi hoàn, số dặm đã hết hạn này cũng sẽ được hoàn lại.
  • Khi chuyến bay bị hoãn, mùa bay của ngày khởi hành ban đầu vẫn được áp dụng, vì vậy chúng tôi sẽ không hoàn lại khoản chênh lệch số dặm vào tài khoản của quý khách.

Đối với hoàn tiền

Nên thực hiện yêu cầu hoàn tiền qua mẫu yêu cầu hoàn tiền (chỉ có tiếng Nhật và tiếng Anh) hoặc qua điện thoại. Vui lòng liên hệ với chúng tôi trong thời hạn yêu cầu hoàn tiền.

Hành khách có vé phải trả lại vé. Tùy thuộc vào phương thức thanh toán thuế, phí, v.v., hành khách có vé điện tử cũng có thể cần trả lại vé, quý khách vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ ANA Mileage Club nếu cần thiết.

Vé đủ điều kiện

Vé thưởng chuyến bay quốc tế do ANA xuất, bao gồm đặt chỗ chuyến bay do Tập đoàn ANA khai thác bị hoãn/hủy (số vé bắt đầu bằng “205”)

 • Việc hoàn tiền cho phần thưởng chuyến bay được cấp bằng số dặm từ chương trình dặm bay của các hãng hàng không khác phụ thuộc vào quy định trong chương trình đối tác liên quan.
  Không thể hoàn tất quy trình hoàn dặm cho vé thưởng này qua ANA.
Thời hạn bồi hoàn

Vui lòng cung cấp thông tin cần thiết để xử lý bồi hoàn cho Trung tâm dịch vụ ANA Mileage Club trong vòng 30 ngày sau khi hết hạn vé.

Dặm sẽ được hoàn lại vào các nhóm tài khoản số dặm ban đầu. Số dặm bay được hoàn sẽ có giá trị đến cuối tháng, sau 36 tháng kể từ thời điểm hoàn trả.
Hành khách sẽ được thông báo về số dặm sẽ được hoàn khi gọi điện. (Số dặm sẽ được tính lại tại thời điểm này.)