Hoàn tiền và Đặt lại vé

Cách ANA xử lý việc Hoàn tiền và Đặt lại vé

Xem tại đây để biết các chính sách của ANA về việc hoàn tiền và đặt lại vé.

Lưu ý: Theo quy định chung, ANA sẽ hoàn tiền cho người có tên trên vé.

Hoàn tiền không tự nguyện do sự kiện bất thường vượt ngoài sự kiểm soát của ANA

Khi chuyến bay bị hủy do thời tiết, chúng tôi cố gắng lên lịch lại cho hành khách và giúp sắp xếp nơi ở. Nhưng đôi khi, chúng tôi cần hoàn tiền. Nếu chuyến bay của quý khách bị hủy do thời tiết và quý khách muốn xin hoàn vé, vui lòng làm theo các thủ tục sau.

Xác nhận vé đủ điều kiện

Vé đủ điều kiện và Chứng từ điện tử đa mục đích (EMD) bao gồm:

 • Vé quốc tế ANA (vé có ba chữ số đầu tiên là 205) được xác nhận đặt chỗ trên chuyến bay bị hoãn hoặc hủy.
 • Vé quốc tế của hãng hàng không khác được xác nhận đặt chỗ trên chuyến bay bị hoãn hoặc hủy.
 • EMD cấp cho các dịch vụ phụ trợ cho chuyến bay ANA bị hoãn hoặc hủy (số EMD bắt đầu bằng 205).

Lưu ý: Việc hoàn tiền vé từ các hãng hàng không khác sẽ phải tuân theo chính sách hoàn tiền của hãng hàng không đó.

Lưu ý giới hạn thời gian hoàn tiền

Yêu cầu hoàn tiền được tiếp nhận trong vòng một năm và 30 ngày kể từ ngày khởi hành chặng bay đầu tiên (hoặc ngày xuất vé nếu vé chưa sử dụng) khi nộp vé giấy hoặc tờ hành trình/biên nhận vé điện tử, cùng với mọi thông tin cần thiết khác.

Chứng từ điện tử đa mục đích (EMD)

Yêu cầu hoàn tiền được chấp nhận trong vòng một năm và 30 ngày kể từ ngày xuất EMD, khi gửi các thông tin cần thiết.

Hoàn tiền cho vé thanh toán qua ANA

Quý khách có thể yêu cầu hoàn tiền cho vé thanh toán qua ANA bằng cách liên hệ với ANA qua điện thoại hoặc đến quầy vé ANA trong thành phố hoặc quầy vé ANA tại sân bay.

 • Quý khách không thể xin hoàn tiền trên trang web ANA.
 • Vui lòng liên hệ với ANA tại quốc gia nơi quý khách thanh toán vé.

Lưu ý: Quy trình hoàn tiền sẽ khác nhau tùy thuộc vào quốc gia nơi thanh toán vé.

Vé đã thanh toán qua đại lý du lịch hoặc hãng hàng không khác

Vui lòng liên hệ đại lý du lịch hoặc hãng hàng không nơi quý khách đã thanh toán vé. Không thể hoàn tiền bên ngoài quốc gia nơi quý khách thanh toán vé do các hạn chế về tiền tệ.

 • Khi muốn được hoàn tiền ở các quốc gia khác ngoài Nhật Bản, quý khách có thể được hoàn lại tiền bằng séc.
 • Hoàn tiền sẽ được thực hiện bằng tiền tệ của quốc gia nơi thực hiện việc hoàn tiền.

Số tiền có thể hoàn lại

Phí hoàn tiền hoặc tiền phạt hủy sẽ không áp dụng cho hủy và hoàn tiền không tự nguyện.

 • Trước chặng bay đầu tiên: Hoàn tiền được thực hiện, bao gồm giá vé và bất kỳ khoản thuế/phí nào đã thanh toán (Phí Dịch vụ Hành khách, v.v.).
 • Sau chặng bay đầu tiên: Hoàn lại giá vé và mọi khoản thuế/phí (Phí Dịch vụ Hành khách, v.v.) cho bất kỳ chặng bay nào chưa sử dụng.
EMD

Nếu quý khách đã mua dịch vụ (ví dụ như sử dụng phòng chờ thanh toán trước), mọi khoản phí dịch vụ cho chặng bay chưa sử dụng sẽ được hoàn lại.

Lưu ý:

Quý khách sẽ nhận lại tiền hoàn bằng cách nào

VÉ THANH TOÁN BẰNG THẺ TÍN DỤNG

Hoàn tiền sẽ được thực hiện qua công ty thẻ tín dụng mà quý khách đã dùng để thanh toán.

Có thể mất từ hai đến ba tháng để hoàn tiền, tùy thuộc vào các yếu tố như ngày yêu cầu hoàn tiền được chấp nhận, hạn chót và/hoặc tình hình xử lý hoàn tiền tại công ty thẻ tín dụng.

VÉ THANH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT

Khoản hoàn tiền sẽ được thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua séc hoặc chuyển khoản (tùy thuộc vào quốc gia xuất vé).

 • ANA có thể yêu cầu mã số ANA Mileage Club, chứng từ chính thức và/hoặc giấy ủy quyền để xác minh. (Chứng từ chính thức: Hộ chiếu/Bằng lái xe/Thẻ bảo hiểm/Thẻ cư trú/Bằng chứng cư trú/Sổ lương hưu, v.v..).
VÉ THANH TOÁN BẰNG PHIẾU GIẢM GIÁ ANA VALUE

Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo thông tin về Phiếu giảm giá ANA Value.

VÉ MUA BẰNG ANA SKY COIN

ANA sẽ hoàn lại số tiền ANA SKY COIN vào tài khoản mới nhất (sự kiện hoãn chuyến và hủy chuyến trong tháng).

VÉ THANH TOÁN BẰNG PAYPAL

Tiêu chuẩn hoàn tiền của PayPal sẽ được áp dụng trong trường hợp này.

Nếu quý khách có thắc mắc, vui lòng liên hệ với ANA.

Hoàn tiền cho hoãn chuyến và hủy chuyến khi ANA chịu trách nhiệm

Nếu việc hoãn chuyến hoặc hủy chuyến xảy ra do trục trặc thiết bị hoặc lý do khác thuộc về ANA, hành khách có thể đổi sang chuyến bay ANA khác hoặc nhận lại tiền vé.

 • Vui lòng lưu ý rằng có những trường hợp không thể thực hiện yêu cầu của hành khách do điều khoản liên quan đến loại vé và quá trình chuyển chuyến bay.

Nếu chuyến bay của quý khách bị hủy hoặc hoãn vì lý do mà ANA phải chịu trách nhiệm và quý khách muốn yêu cầu hoàn tiền, vui lòng thực hiện theo các quy trình sau.

Xác nhận vé đủ điều kiện

Vé đủ điều kiện và Chứng từ điện tử đa mục đích (EMD) bao gồm:

 • Vé quốc tế ANA (vé có ba chữ số đầu tiên là 205) được xác nhận đặt chỗ trên chuyến bay bị hoãn hoặc hủy.
 • Vé quốc tế của hãng hàng không khác được xác nhận đặt chỗ trên chuyến bay bị hoãn hoặc hủy.
 • EMD cấp cho các dịch vụ phụ trợ cho chuyến bay ANA bị hoãn hoặc hủy (số EMD bắt đầu bằng 205).

Lưu ý: Đối với vé chặng bay nội địa Nhật bản được xuất vé quốc tế, vui lòng liên hệ với ANA qua điện thoại.

Lưu ý giới hạn thời gian hoàn tiền

Yêu cầu hoàn tiền được tiếp nhận trong vòng một năm và 30 ngày kể từ ngày khởi hành chặng bay đầu tiên (hoặc ngày xuất vé nếu vé chưa sử dụng) khi nộp vé giấy hoặc tờ hành trình/biên nhận vé điện tử, cùng với mọi thông tin cần thiết khác.

Chứng từ điện tử đa mục đích (EMD)

Yêu cầu hoàn tiền được chấp nhận trong vòng một năm và 30 ngày kể từ ngày xuất EMD, khi gửi các thông tin cần thiết.

Hoàn tiền cho vé thanh toán qua ANA

Quý khách có thể yêu cầu hoàn tiền cho vé đã thanh toán qua ANA bằng cách liên hệ với ANA qua điện thoại hoặc đến quầy vé ANA trong thành phố hoặc quầy vé ANA tại sân bay.

 • Quý khách không thể xin hoàn tiền trên trang web ANA.
 • Vui lòng liên hệ với ANA tại quốc gia nơi quý khách thanh toán vé.

Lưu ý: Quy trình hoàn tiền sẽ khác nhau tùy thuộc vào quốc gia nơi đã thanh toán vé.

Vé mua qua đại lý du lịch hoặc hãng hàng không khác

Vui lòng liên hệ đại lý du lịch hoặc hãng hàng không nơi quý khách mua vé. Không thể hoàn tiền bên ngoài quốc gia nơi quý khách mua vé do các hạn chế về tiền tệ.

 • Khi muốn được hoàn tiền ở các quốc gia khác ngoài Nhật Bản, quý khách có thể được hoàn lại tiền bằng séc.
 • Hoàn tiền sẽ được thực hiện bằng tiền tệ của quốc gia nơi thực hiện việc hoàn tiền.

Số tiền có thể hoàn lại

Phí hoàn tiền hoặc tiền phạt hủy sẽ không áp dụng cho hủy và hoàn tiền không tự nguyện.

 • Trước chặng bay đầu tiên: Hoàn tiền được thực hiện, bao gồm giá vé và bất kỳ khoản thuế/phí nào đã thanh toán (Phí Dịch vụ Hành khách, v.v.).
 • Sau chặng bay đầu tiên: Hoàn lại giá vé và mọi khoản thuế/phí (Phí Dịch vụ Hành khách, v.v.) cho bất kỳ chặng bay nào chưa sử dụng.
Chứng từ điện tử đa mục đích (EMD)

Nếu quý khách đã mua dịch vụ (ví dụ như sử dụng phòng chờ thanh toán trước), mọi khoản phí dịch vụ cho chặng bay chưa sử dụng sẽ được hoàn lại.

Lưu ý:

Quý khách sẽ nhận lại tiền hoàn bằng cách nào

VÉ THANH TOÁN BẰNG THẺ TÍN DỤNG

Hoàn tiền sẽ được thực hiện qua công ty thẻ tín dụng mà quý khách đã dùng để thanh toán.

Có thể mất từ hai đến ba tháng để hoàn tiền, tùy thuộc vào các yếu tố như ngày yêu cầu hoàn tiền được chấp nhận, hạn chót và/hoặc tình hình xử lý hoàn tiền tại công ty thẻ tín dụng.

VÉ THANH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT

Khoản hoàn tiền sẽ được thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua séc hoặc chuyển khoản (tùy thuộc vào quốc gia xuất vé).

 • ANA có thể yêu cầu mã số ANA Mileage Club, chứng từ chính thức và/hoặc giấy ủy quyền để xác minh. (Chứng từ chính thức: Hộ chiếu/Bằng lái xe/Thẻ bảo hiểm/Thẻ cư trú/Bằng chứng cư trú/Sổ lương hưu, v.v..).
VÉ THANH TOÁN BẰNG PHIẾU GIẢM GIÁ ANA VALUE

ANA sẽ hoàn tiền Phiếu giảm giá ANA Value.

VÉ THANH TOÁN BẰNG ANA SKY COIN

ANA sẽ hoàn lại số tiền ANA SKY COIN vào tài khoản mới nhất (sự kiện hoãn chuyến và hủy chuyến trong tháng).

VÉ THANH TOÁN BẰNG PAYPAL

Tiêu chuẩn hoàn tiền của PayPal sẽ được áp dụng trong trường hợp này.

Nếu quý khách có thắc mắc, vui lòng liên hệ với ANA.

Đặt lại vé do thời tiết

Khi chuyến bay bị hoãn hoặc hủy do thời tiết, chúng tôi sẽ cố gắng đặt lại vé cho hành khách trên chuyến bay khác. Nếu chuyến bay của quý khách bị hủy do thời tiết và quý khách muốn đặt lại vé trên chuyến bay khác, vui lòng làm theo quy trình nêu tại đây.

Xác nhận vé đủ điều kiện

Vé đủ điều kiện và Chứng từ điện tử đa mục đích (EMD) bao gồm:

 • Vé quốc tế ANA (vé có ba chữ số đầu tiên là 205) cho chuyến bay bị hoãn hoặc hủy. Bao gồm các chặng bay nội địa Nhật Bản được xuất vé trong hành trình quốc tế.
 • Chặng bay ANA của vé quốc tế cho chuyến bay bị hoãn hoặc hủy do hãng hàng không khác xuất vé.
 • EMD cấp cho các dịch vụ phụ trợ cho chuyến bay ANA bị hoãn hoặc hủy (số EMD bắt đầu bằng 205).

Cách thức đặt lại vé

Chúng tôi sẽ đặt lại vé cho quý khách trên một chuyến bay áp dụng của Tập đoàn ANA với thời gian khởi hành sớm nhất và hiện vẫn còn chỗ.

 • Trong trường hợp việc chuyển chuyến làm tăng tiền thuế hoặc phí, v.v., quý khách sẽ không phải trả khoản chênh lệch.
 • Nếu quý khách đã yêu cầu dịch vụ phụ trợ cho chuyến bay ANA bị hoãn/hủy, chúng tôi sẽ cố gắng chuyển quý khách sang chuyến bay tương đương có cung cấp dịch vụ đã nêu.
 • Xin lưu ý rằng có thể có những trường hợp quý khách sẽ được chuyển sang chuyến bay không có sẵn dịch vụ mà quý khách yêu cầu.

Chuyến bay đủ điều kiện được đặt lại vé

 • Chuyến bay quốc tế do ANA và Air Japan khai thác.
 • Các chuyến bay do ANA và ANA WINGS khai thác, cũng như các chuyến bay liên danh do AIR DO, IBEX Airlines, Solassed Air, Star Flyer và Oriental Air Bridge khai thác.

Cách yêu cầu đặt lại vé

Yêu cầu đặt lại vé phải được thực hiện bằng cách liên hệ với ANA qua điện thoại.

 • * Quy trình có thể có trên trang web của ANA.
 • Khách hàng mua vé qua đại lý du lịch phải liên hệ với đại lý du lịch liên quan.
Đặt lại vé vì lý do quy cho ANA

Nếu việc hoãn chuyến hoặc hủy chuyến xảy ra do trục trặc thiết bị hoặc lý do khác thuộc về phía ANA, hành khách có thể đổi sang chuyến bay ANA khác bằng cách làm theo các bước sau.

Đặt lại vé của quý khách

Chúng tôi sẽ chuyển quý khách sang một chuyến bay của Tập đoàn ANA với thời gian khởi hành sớm nhất và hiện vẫn còn chỗ.

 • Trong trường hợp sau khi chuyển từ chuyến bay đã đặt sang chuyến bay mới mà giá vé, thuế hoặc phí/lệ phí v.v. cao hơn thời điểm mua vé thì chúng tôi sẽ không yêu cầu quý khách thanh toán khoản chênh lệch.
 • Nếu quý khách đã yêu cầu dịch vụ phụ trợ cho chuyến bay ANA bị hoãn/hủy, chúng tôi sẽ cố gắng chuyển quý khách sang chuyến bay tương đương có cung cấp dịch vụ đã nêu.
  • Quý khách có thể cần phải chuyển sang chuyến bay không có sẵn dịch vụ mà quý khách yêu cầu.

Chuyến bay áp dụng

 • Chuyến bay Quốc tế: ANA, các chuyến bay do Air Japan khai thác
 • Chuyến bay Nội địa Nhật Bản: Các chuyến bay do ANA và ANA WINGS khai thác, cũng như các chuyến bay liên danh do AIR DO, IBEX Airlines, Solassed Air, Star Flyer và Oriental Air Bridge khai thác

Chuyển chuyến bay do sự cố thiết bị, v.v.

Nếu chuyến bay của quý khách bị hoãn hoặc hủy do sự cố máy móc hoặc vấn đề tương tự, chúng tôi sẽ đặt chỗ lại cho quý khách trên một trong những chuyến bay khác của chúng tôi. Nếu chuyến bay đã đặt của quý khách bị hủy do sự cố máy móc hoặc vấn đề tương tự và quý khách muốn đặt lại vé trên chuyến bay khác, vui lòng làm theo quy trình được trình bày ở đây.

Xác nhận vé đủ điều kiện

Vé đủ điều kiện và Chứng từ điện tử đa mục đích (EMD) bao gồm:

 • Vé quốc tế ANA (vé có ba chữ số đầu tiên là 205) cho chuyến bay bị hoãn hoặc hủy. Bao gồm các chặng bay nội địa Nhật Bản được xuất vé trong hành trình quốc tế.
 • Chặng bay ANA của vé quốc tế cho chuyến bay bị hoãn hoặc hủy do hãng hàng không khác xuất vé.
 • EMD cấp cho các dịch vụ phụ trợ cho chuyến bay ANA bị hoãn hoặc hủy (số EMD bắt đầu bằng 205).

Cách thức đặt lại vé

Chúng tôi sẽ đặt lại vé cho quý khách trên một chuyến bay áp dụng của Tập đoàn ANA với thời gian khởi hành sớm nhất và hiện vẫn còn chỗ.

 • Trong trường hợp việc chuyển chuyến làm tăng tiền thuế hoặc phí, v.v., quý khách sẽ không phải trả khoản chênh lệch.
 • Nếu quý khách đã yêu cầu dịch vụ phụ trợ cho chuyến bay ANA bị hoãn/hủy, chúng tôi sẽ cố gắng chuyển quý khách sang chuyến bay tương đương có cung cấp dịch vụ đã nêu.
 • Xin lưu ý rằng có thể có những trường hợp quý khách sẽ được chuyển sang chuyến bay không có sẵn dịch vụ mà quý khách yêu cầu.

Chuyến bay đủ điều kiện được đặt lại vé

 • Chuyến bay quốc tế do ANA và Air Japan khai thác.
 • Các chuyến bay do ANA và ANA WINGS khai thác, cũng như các chuyến bay liên danh do AIR DO, IBEX Airlines, Solassed Air, Star Flyer và Oriental Air Bridge khai thác.

Cách yêu cầu đặt lại vé

Yêu cầu đặt lại vé phải được thực hiện bằng cách liên hệ với ANA qua điện thoại.

 • * Quy trình có thể có trên trang web của ANA.
 • Khách hàng mua vé qua đại lý du lịch phải liên hệ với đại lý du lịch liên quan.
Đặt lại vé vì lý do quy cho ANA

Nếu việc hoãn chuyến hoặc hủy chuyến xảy ra do trục trặc thiết bị hoặc lý do khác thuộc về phía ANA, hành khách có thể đổi sang chuyến bay ANA khác bằng cách làm theo các bước sau.

Đặt lại vé của quý khách

Chúng tôi sẽ chuyển quý khách sang một chuyến bay của Tập đoàn ANA với thời gian khởi hành sớm nhất và hiện vẫn còn chỗ.

 • Trong trường hợp sau khi chuyển từ chuyến bay đã đặt sang chuyến bay mới mà giá vé, thuế hoặc phí/lệ phí v.v. cao hơn thời điểm mua vé thì chúng tôi sẽ không yêu cầu quý khách thanh toán khoản chênh lệch.
 • Nếu quý khách đã yêu cầu dịch vụ phụ trợ cho chuyến bay ANA bị hoãn/hủy, chúng tôi sẽ cố gắng chuyển quý khách sang chuyến bay tương đương có cung cấp dịch vụ đã nêu.
  • Quý khách có thể cần phải chuyển sang chuyến bay không có sẵn dịch vụ mà quý khách yêu cầu.

Chuyến bay áp dụng

 • Chuyến bay Quốc tế: ANA, các chuyến bay do Air Japan khai thác
 • Chuyến bay Nội địa Nhật Bản: Các chuyến bay do ANA và ANA WINGS khai thác, cũng như các chuyến bay liên danh do AIR DO, IBEX Airlines, Solassed Air, Star Flyer và Oriental Air Bridge khai thác

Thay đổi và hoàn vé tự nguyện

Tại ANA, các thay đổi đặt chỗ và hoàn tiền sẽ được xử lý theo các quy định sau.

Vui lòng liên hệ với ANA qua điện thoại hoặc đến quầy vé ANA để biết thêm thông tin về thay đổi đặt chỗ và thủ tục hoàn vé.

Vé mua qua trang web ANA có thể thay đổi/hoàn lại qua trang web ANA.

Thay đổi Đặt chỗ

Thay đổi chỉ có thể được thực hiện đối với vé cho phép thay đổi. Có một số quy định về giá vé không cho phép thay đổi hoặc yêu cầu nộp thêm phí xử lý.

Nếu quý khách có thắc mắc, vui lòng gọi cho nhân viên dịch vụ khách hàng của ANA hoặc phòng vé ANA trong thành phố hoặc quầy vé ANA tại sân bay quốc tế.

Thay đổi sẽ được xử lý sau khi xác nhận các chi tiết về mục đặt chỗ và vé của quý khách. Quý khách sẽ được thông báo khi phát sinh chênh lệch giá vé, thuế, phí hoặc nếu có phí xử lý áp dụng khi thay đổi mục đặt chỗ.

Chứng từ điện tử đa mục đích (EMD)

Vui lòng xem trang thông tin dịch vụ liên quan khi tìm cách thay đổi dịch vụ mà quý khách đã có EMD, ví dụ: vào phòng chờ phải trả tiền. Chỉ có thể gia hạn hiệu lực cho việc đổi/xuất lại vé ở một số EMD được chọn.

Phí dịch vụ đổi/xuất lại vé

Miễn phí dịch vụ đổi/xuất lại vé đối với thay đổi được thực hiện qua trang web ANA.

Những thay đổi được thực hiện qua điện thoại với nhân viên dịch vụ khách hàng của ANA hoặc ở quầy vé ANA (sân bay quốc tế) tại Nhật Bản sẽ áp dụng phí dịch vụ được ấn định cho mỗi hành khách đối với mỗi vé (có thể bao gồm nhiều chặng bay).

 • Xem số tiền Phí dịch vụ đổi/xuất lại vé trên trang Cách quản lý đặt chỗ .
 • Phí xử lý sẽ không áp dụng nếu không phát sinh chênh lệch giá vé, thuế hoặc phí khác và nếu không có thay đổi về đường bay.
 • Nếu giá vé áp dụng quy định phí xử lý cao hơn đối với thay đổi đặt chỗ, thì chỉ áp dụng số tiền này.

Áp dụng phí dịch vụ đổi/xuất lại vé cho EMD khi gia hạn thời hạn hiệu lực của EMD để tiến hành đổi/xuất lại vé.

Hoàn tiền

Vé/EMD đủ điều kiện nhận hoàn tiền

Vé quốc tế (số vé bắt đầu bằng 205) và EMD (số bắt đầu bằng 205) do ANA cấp sẽ đủ điều kiện được hoàn tiền.

 • Đối với vé quốc tế/EMD không phải do ANA cấp (bao gồm vé/EMD từ hãng vận chuyển khác được ANA cấp lại), vui lòng liên hệ với hãng vận chuyển liên quan.
Địa điểm yêu cầu hoàn vé

Tiền hoàn vé sẽ được thực hiện bằng loại tiền tệ địa phương. Tùy theo loại tiền tệ được sử dụng để thanh toán, có thể không thực hiện hoàn vé bên ngoài quốc gia nơi mua vé do hạn chế về tiền tệ.

 • Việc hoàn vé thực hiện bên ngoài Nhật Bản có thể được thực hiện bằng séc
Địa điểm mua vé Nơi áp dụng
Trang web ANA Trang web ANA hoặc ANA qua điện thoại tại mỗi quốc gia
ANA qua điện thoại ANA qua điện thoại tại quốc gia thanh toán vé
Quầy vé ANA tại sân bay quốc tế trong Nhật Bản ANA qua điện thoại tại Nhật Bản hoặc quầy vé ANA tại sân bay quốc tế tại Nhật Bản*
Phòng vé ANA trong thành phố bên ngoài Nhật Bản hoặc quầy vé ANA tại sân bay bên ngoài Nhật Bản Về nguyên tắc, phòng vé ANA trong thành phố tại quốc gia mua vé
Đại lý du lich Đại lý du lịch nơi vé được thanh toán
 • * Đối với giao dịch thanh toán vé với số tiền lớn (bao gồm cả thanh toán bằng phiếu giảm giá du lịch ANA), yêu cầu hoàn vé không được chấp nhận tại các quầy ở sân bay. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ qua điện thoại với ANA tại Nhật Bản.
Giới hạn thời gian hoàn tiền

Vé: Yêu cầu hoàn tiền được tiếp nhận trong vòng một năm và 30 ngày kể từ ngày khởi hành chặng bay đầu tiên ghi trên vé (hoặc ngày xuất vé gốc nếu vé chưa sử dụng) sau khi xác nhận Tờ hành trình/biên nhận vé điện tử và gửi các thông tin cần thiết khác.

EMD: Yêu cầu hoàn tiền được tiếp nhận trong vòng một năm và 30 ngày kể từ ngày xuất EMD liên quan, khi gửi các thông tin cần thiết.

Số tiền có thể hoàn lại

Trước chặng bay đầu tiên: Tiền hoàn lại được tính bằng cách trừ đi phí xuất vé liên quan từ tổng số tiền đã thanh toán (bao gồm thuế và các loại phí).

Sau chặng bay đầu tiên: Tiền hoàn lại được tính bằng tổng số tiền thanh toán trừ đi phí xuất vé, giá vé cho các chặng bay đã sử dụng và thuế/phí cho các chặng bay đã sử dụng.

Lưu ý:

 • Hoàn tiền có thể không khả dụng đối với một số giá vé.
 • Trong trường hợp yêu cầu hoàn tiền sau khi thay đổi đặt chỗ, quy định giá vé nghiêm ngặt nhất trong số các giá vé đã thay đổi sẽ được áp dụng.
Chứng từ điện tử đa mục đích (EMD)

Nếu phí hủy vé đã được quy định, số tiền hoàn lại bằng tổng số tiền thanh toán trừ phí hủy vé.

 • Hoàn tiền có thể không được áp dụng đối với một số EMD do các hạn chế về sử dụng.
Phí hoàn tiền/phí hủy vé

Một số vé và EMD có hạn chế về giá vé giới hạn giá trị có thể hoàn lại và yêu cầu khấu trừ phí hủy.

Khi vé hoặc EMD được xuất tại Ấn Độ hoặc thông qua trang web Ấn Độ của ANA, INR300 sẽ được thu cho mỗi vé hoặc EMD.

Phương thức hoàn tiền và thời gian xử lý
KHI THANH TOÁN BẰNG THẺ TÍN DỤNG

Hoàn tiền sẽ được thực hiện qua công ty thẻ tín dụng mà quý khách đã dùng để thanh toán. Quy trình này có thể mất tối đa hai tháng tùy vào thời điểm nhận yêu cầu hoàn và ngày kết thúc cũng như các điều kiện quy trình xử lý hoàn tiền của công ty thẻ tín dụng.

Trong một số trường hợp, việc mua vé và yêu cầu hoàn tiền được xử lý trước tiên và phí dịch vụ được tính sau, trong khi một số trường hợp khác, việc mua vé được xử lý trước và tiền vé, trừ phí xử lý sẽ được hoàn sau. Để biết chi tiết, vui lòng liên hệ với công ty thẻ tín dụng của quý khách.

Có thể cần thêm thời gian nếu chúng tôi cần hợp tác với các công ty hàng không khác.

KHI THANH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT

Tiền mặt sẽ được gửi vào tài khoản ngân hàng của quý khách (hành khách chịu phí chuyển ngân hàng) hoặc séc (có thể áp dụng cho một số khu vực nhất định bên ngoài Nhật Bản khi xuất vé).

Theo quy định chung, hành khách có tên trên vé sẽ nhận khoản tiền hoàn lại. Vì mục đích xác định danh tính, quý khách có thể được yêu cầu xuất trình số thành viên ANA Mileage Club, thư ủy quyền hoặc chứng từ nhận dạng chính thức, bao gồm hộ chiếu, bằng lái xe, thẻ bảo hiểm, thẻ cư trú (dành cho công dân không phải người Nhật cư trú ở Nhật Bản), chứng từ phòng chờ/thành phố/thị trấn/làng xã, sổ đăng ký lương hưu, v.v.

Khoản tiền hoàn sẽ được chuyển vào tài khoản khoảng 10 ngày sau khi hoàn tiền được xử lý.

 • Quy trình hoàn tiền có thể mất hơn 10 ngày trong một số trường hợp, đặc biệt là vào thời điểm cuối năm/kỳ nghỉ Năm mới.
 • Thời gian xử lý có thể lâu hơn nữa trong một số trường hợp nhất định, như lỗi của hệ thống tổ chức tài chính hoặc khi có nhiều chuyến bay bị hủy do thời tiết khắc nghiệt.
 • Có thể cần thêm thời gian nếu chúng tôi cần hợp tác với các công ty hàng không khác.