Dịch vụ Đăng ký Thông tin Hỗ trợ

Dịch vụ Đăng ký Thông tin Hỗ trợ

Một dịch vụ đã được triển khai cho phép hội viên ANA Mileage Club đăng ký thông tin hỗ trợ cho chuyến bay do bệnh tật, tổn thương hoặc khuyết tật. Quý khách có thể thực hiện đặt chỗ với thông tin hỗ trợ một cách suôn sẻ khi báo cáo số thẻ hội viên viên ANA Mileage Club và nhân viên xác định thông tin hỗ trợ đã đăng ký.

Loại thông tin quý khách có thể đăng ký

 • Khả năng đi lại
 • Thông tin về xe lăn sẽ được ký gửi
  (lăn tay, chạy điện, có thể gập hoặc không gập được, kích thước, pin dự phòng)
 • Liệu quý khách có bị suy giảm thính lực/thị lực hay không
 • Thiết bị y tế sẽ được sử dụng trên máy bay
 • Thiết bị hỗ trợ sẽ được cho thuê cần sắp xếp đặc biệt
 • Cần hỗ trợ tại sân bay hoặc lên máy bay
  v.v.
 • * Chúng tôi sẽ đăng ký thông tin hỗ trợ của quý khách với cột thông tin hành khách của hội viên ANA Mileage Club. Một phần thông tin đăng ký có thể được biểu thị trên trang thông tin cơ bản của hành khách trên trang web ANA và dạng xem màn hình để xác nhận lại khi đặt chỗ quốc tế.
  Chúng tôi sẽ giữ tất cả thông tin hỗ trợ ngoài thông tin đã cho. Chúng tôi sẽ chuyển thông tin đến nhân viên sân bay và phi hành đoàn để có đủ điều kiện thông tin đã đăng ký bởi Bộ phận Trợ giúp người Khuyết tật của ANA.

Dịch vụ Đăng ký Thông tin Hành khách

Hội viên ANA Mileage Club

Chúng tôi sẽ đăng ký thông tin hỗ trợ bổ sung vì thế vui lòng nộp đơn bằng một trong những cách sau.

Vì đây là thông tin đăng ký bổ sung cho hội viên ANA Mileage Club, chúng tôi sẽ xác nhận danh tính của quý khách.

Hành khách không phải là hội viên ANA Mileage Club

Trước tiên, hãy tham gia ANA Mileage Club. Quý khách có thể làm vậy thông qua trang web ANA hoặc bằng thư.
Vui lòng đăng ký qua email, thư hoặc điện thoại sau khi gia nhập.

Tham gia thông qua trang web của ANA

Nhấn nút bên dưới để hoàn tất quy trình nộp đơn cần thiết. Số thẻ hội viên ANA Mileage Club 10 chữ số sẽ được hiển thị trên trang Hoàn tất Đăng ký.

Hãy đảm bảo giữ số thẻ hội viên ANA Mileage Club của quý khách ở nơi an toàn vì quý khách sẽ cần nó để đăng ký thông tin hành khách.

Tham gia bằng thư

Chúng tôi sẽ gửi mẫu đơn xin làm thành viên tới địa chỉ quý khách muốn, vì vậy vui lòng gọi cho "Bộ phận Trợ giúp người Khuyết tật của ANA". Vui lòng điền vào mẫu đơn quý khách nhận được và gửi về Trung tâm ANA Mileage Club.

Cách Đăng ký Thông tin Trợ giúp Đặc biệt

Sau khi tham gia ANA Mileage Club, quý khách có thể đăng ký thông tin của quý khách bằng một trong những cách sau.

Đăng ký bằng Email

Vui lòng tải xuống và điền vào Bảng đăng ký thông tin hỗ trợ hành khách và gửi email đơn xin dưới dạng tài liệu đính kèm PDF.

Bộ phận Trợ giúp người Khuyết tật của ANA sẽ kiểm tra biểu mẫu rồi đăng ký thông tin hỗ trợ của quý khách.

Đăng ký qua Bưu điện

Tải xuống và điền vào Bảng đăng ký thông tin hỗ trợ hành khách bên dưới và gửi nó qua đường bưu điện đến Bộ phận Dịch vụ Đăng ký Thông tin Hỗ trợ.

Nếu quý khách không thể tải xuống bảng, vui lòng liên hệ Bộ phận Trợ giúp người Khuyết tật của ANA để họ gửi bảng đăng ký đến cho quý khách.

Lưu ý

 • Vui lòng in Bảng Đăng ký Thông tin Hỗ trợ Hành khách trên giấy A4 màu trắng. (Vui lòng không mở rộng/thu nhỏ biểu mẫu hoặc in hai mặt.)
 • Vui lòng chỉ sử dụng nhãn địa chỉ khi gửi Biểu mẫu Đăng ký Thông tin.
 • Nếu chúng tôi cần xác minh nội dung quý khách đã gửi, nhân viên ANA có thể liên hệ với quý khách qua điện thoại.

Đăng ký bằng điện thoại

Gọi cho Bộ phận Trợ giúp người Khuyết tật của ANA với số thẻ hội viên ANA Mileage Club 10 chữ số sẵn sàng.

Nhân viên ANA sẽ yêu cầu thông tin trợ giúp và đăng ký thông tin đó là Thông tin hội viên.

Những điểm lưu ý khi đăng ký

 • Hành khách có thể đăng ký thông tin nếu họ đã đăng ký làm hội viên của ANA Mileage Club.
 • Chúng tôi không thể trả lại các tài liệu được gửi đến Bộ phận Dịch vụ Đăng ký Thông tin Hỗ trợ. Vì vậy, vui lòng đảm bảo rằng quý khách tạo bản sao của bất kỳ tài liệu nào mà quý khách cần.
 • Chúng tôi có thể trả lại tài liệu của quý khách và chính biểu mẫu cho mục đích xác nhận nếu có sự khác biệt giữa thông tin trên mẫu đăng ký và thông tin được đăng ký với ANA Mileage Club.
 • Sẽ mất 5 ngày làm việc (trừ các ngày cuối tuần và ngày nghỉ) để xử lý đăng ký. Nếu Dịch vụ đăng ký gọi để xác nhận bất kỳ mục nào trên biểu mẫu của quý khách, việc đăng ký sẽ mất 5 ngày làm việc (trừ các ngày cuối tuần và ngày nghỉ) để xử lý sau khi xác nhận các mục đã nêu.
 • Nếu có bất kỳ thay đổi nào về thông tin đăng ký hoặc để xác nhận chi tiết thông tin đăng ký, vui lòng liên hệ với "Bộ phận Trợ giúp người Khuyết tật của ANA" qua điện thoại hoặc email.
 • Hành khách thường trú ngoài Nhật bản không thể đăng ký qua bưu điện. Vui lòng đăng ký bằng email.
 • Khi gửi đơn qua bưu điện, chỉ chấp nhận thư bưu điện thường xuyên. Các đăng ký được gửi bằng các phương tiện khác như dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc nhân viên giao nhận sẽ không được chấp nhận.
 • Thay đổi về thông tin hội viên chẳng hạn như địa chỉ và tên sẽ không được chấp nhận tại dịch vụ này. Vui lòng liên hệ Trung tâm dịch vụ ANA Mileage Club.
 • Vui lòng tham khảo Chính sách về quyền riêng tư của ANA để biết thông tin chi tiết về việc sử dụng thông tin cá nhân.

Dịch vụ khả dụng sau khi hoàn tất Đăng ký Thông tin Hỗ trợ

Khi đặt trước vé máy bay qua điện thoại

Bất kỳ thông tin trợ giúp đặc biệt nào quý khách đăng ký với chúng tôi sẽ được xử lý cẩn thận. Vui lòng thông báo số thẻ hội viên ANA Mileage Club khi thực hiện đặt trước. Sau đó, nhân viên ANA sẽ xác nhận thông tin hỗ trợ và chuyển đến sân bay và khoang máy bay.

 • * Nếu quý khách đăng ký Thông tin hỗ trợ 2 và 3, quý khách cần gọi cho Bộ phận Trợ giúp Hành khách Khuyết tật của ANA khi đặt vé.
 • * Quý khách sẽ cần xác nhận các giấy tờ cần thiết như chứng nhận y tế và biểu mẫu xác nhận thông số kỹ thuật bình ôxy mỗi lần. Vui lòng lưu ý rằng có hạn chót để đặt các vật phẩm cho mượn.

Khi đặt trước vé máy bay trên trang web của ANA

Một số thông tin hỗ trợ đã đăng ký của quý khách sẽ hiển thị như thông tin hỗ trợ trên trang web, để quý khách không cần phải nhập lại và hoàn tất quy trình nhanh hơn.

Thông tin của cột “A”, “B”, “C” trong Bảng Đăng ký Thông tin Hỗ trợ Hành khách hiển thị như sau.
Thông tin trong cột “A” mà quý khách đã đăng ký sẽ hiển thị trên trang xác nhận đặt chỗ khi đặt vé trên trang web của ANA và trên trang thông tin hội viên ANA Mileage Club cơ bản.
Thông tin trong cột “B” mà quý khách đã đăng ký sẽ hiển thị trên trang thông tin hội viên ANA Mileage Club cơ bản trên internet (web).
Thông tin trong cột “C” mà quý khách đã đăng ký sẽ không hiển thị trên màn hình trang web của ANA, vui lòng liên hệ với “Bộ phận Trợ giúp Hành khách Khuyết tật của ANA” sau khi đặt chỗ chuyến bay. Sau khi xác nhận thông tin đặt chỗ, chúng tôi sẽ gửi thông tin cho sân bay hoặc máy bay.

 • * Nếu quý khách đăng ký Thông tin hỗ trợ 2 và 3, quý khách cần gọi cho Bộ phận Trợ giúp Hành khách Khuyết tật của ANA khi đặt vé.
 • * Quý khách sẽ cần xác nhận các giấy tờ cần thiết như chứng nhận y tế và biểu mẫu xác nhận thông số kỹ thuật bình ôxy mỗi lần. Vui lòng lưu ý rằng có hạn chót để đặt các vật phẩm cho mượn.

Hỏi đáp

Xin hãy liên hệ với chúng tôi nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về đăng ký thông tin, thay đổi trong chi tiết đăng ký, ngừng dịch vụ hoặc bất kỳ tham vấn hoặc yêu cầu nào liên quan đến việc sử dụng máy bay.

Câu hỏi qua điện thoại trong phạm vi Nhật Bản

 • * Hãy đảm bảo rằng quý khách quay đúng số.
Dịch vụ chuyển tiếp viễn thông cho ANA

Đối với hành khách khiếm thính và khiếm thanh, chúng tôi cung cấp dịch vụ chuyển tiếp qua email, fax và trò chuyện. Vui lòng kiểm tra liên kết bên trên để biết thêm thông tin.
Vui lòng tham khảo Bộ phận Trợ giúp người Khuyết tật của ANA.

0120-029-377 Giờ làm việc: 9:00-17:00 (quanh năm)

0570-029-377 Giờ làm việc: 9:00-17:00 (quanh năm)

Giá cố định trong Nhật Bản

 • * Số điện thoại miễn phí không khả dụng cho điện thoại di động.
 • * Nếu quý khách cần liên hệ với chúng tôi từ bên ngoài Nhật Bản, trước tiên quý khách vui lòng quay mã số quốc gia của Nhật Bản (81) và sau đó nhấn số điện thoại không có số 0.

Yêu cầu qua email

Câu hỏi qua fax trong phạm vi Nhật Bản

0120-029-366

03-6741-8710

 • * Số điện thoại miễn phí không khả dụng cho điện thoại di động.
 • * Nếu quý khách cần liên hệ với chúng tôi từ bên ngoài Nhật Bản, trước tiên quý khách vui lòng quay mã số quốc gia của Nhật Bản (81) và sau đó nhấn số điện thoại không có số 0.