Sơ đồ ghế trên máy bay Boeing 787-8

Sơ đồ ghế trên máy bay Boeing 787-8 (788)

Trên trang này, quý khách sẽ tìm thấy thông tin sơ đồ ghế trên máy bay Boeing 787-8 (788)

máy bay. Để biết thêm chi tiết về ghế ngồi, vui lòng đi đến trang dịch vụ trên máy bayvà chọn hạng ghế và loại máy bay.

240 ghế

Sơ đồ ghế
Sơ đồ ghế trên máy bay Boeing 787-8 (240 ghế)

Thông tin Sơ đồ Ghế

Có 42 ghế Hạng Thương gia và 198 ghế Hạng Phổ thông.

Các hàng ghế được đánh số từ 1 đến 34.

Các cửa thoát hiểm khẩn cấp nằm ở cả hai bên ở phía trước khoang hành khách, cả hai bên ở phía sau hàng 4, cả hai bên ở phía trước hàng 23 và cả hai bên ở phía sau khoang hành khách.

Ghế Hạng Thương gia từ hàng 1 đến 7.

Ghế được bố trí từ trái sang phải theo thứ tự A, C, lối đi, D, G, lối đi, H, K.

Tất cả các ghế đều có bàn. Tay vịn của tất cả các ghế này đều không thể dịch chuyển được.

Màn hình được lắp đặt ở phía trước hàng 1 và 5.

Ghế Hạng Phổ thông từ hàng 12 đến 34.

Ghế được bố trí từ trái sang phải của hàng 12 theo thứ tự A, B, C, lối đi, H, J, K.

Ghế được bố trí từ trái sang phải của hàng 13 đến 32 theo thứ tự A, B, C, lối đi, D, F, G, lối đi, H, J, K.

Ghế được bố trí từ trái sang phải của hàng 33 theo thứ tự A, C, lối đi, D, F, G, lối đi, H, K.

Ghế được bố trí từ trái sang phải cho hàng 34 theo thứ tự A, C, lối đi, D, F, G. Ghế 23A, B, C, H, J và K là hàng ghế thoát hiểm khẩn cấp.

Tay vịn của tất cả các ghế ở hàng 12 và 23 và ghế 13D, F, và G đều không thể dịch chuyển được. Ghế 23A và 23K không có cửa sổ.

Màn hình được lắp đặt ở phía trước hàng 12 và 23.

Có nhà vệ sinh cho người khuyết tật trang bị chậu rửa vệ sinh đa năng và bàn thay tã nằm phía sau ghế 22A, B, và C. Có các nhà vệ sinh trang bị chậu rửa vệ sinh đa năng và bàn thay tã nằm phía sau ghế 4H và 4K và phía sau ghế 34D, F và G. Có các nhà vệ sinh trang bị chậu rửa vệ sinh đa năng nằm phía trước ghế 1A và 1C, phía sau ghế 4A và 4C và phía sau ghế 22H, J và K. Có nhà vệ sinh nằm phía sau ghế 34A và 34C.

Có các bếp nằm phía trước khoang hành khách, phía sau hàng 22 và ở phía sau khoang hành khách.

Có quầy bar nằm phía sau hàng 4.

Thông số kỹ thuật
Thông tin Chi tiết
Ghế ngồi 240 ghế
Chiều dài tổng thể 56,7 m
Sải cánh 60,1 m
Chiều cao đuôi 16,9 m
Tốc độ bay thông thường 910 km/giờ
Tầm bay 12.020 km
Độ cao hoạt động tối đa 13.100 m
Trọng lượng cất cánh tối đa 212,0 tấn
Động cơ Trent 1000
Lực đẩy của động cơ 28.940 kg x 2
Dung tích nhiên liệu tối đa 126 kl
Lưu ý:
  • Xin lưu ý rằng sơ đồ ghế này chỉ thể hiện cách sắp xếp mang tính đại diện.
  • Máy bay dự kiến có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

184 ghế

Sơ đồ ghế
Sơ đồ ghế trên máy bay Boeing 787-8 (184 ghế)

Thông tin Sơ đồ Ghế

Có 32 ghế Hạng Thương gia, 14 ghế Hạng Phổ thông cao cấp và 138 ghế Hạng Phổ thông. Các hàng ghế được đánh số từ 1 đến 35.

Các cửa thoát hiểm khẩn cấp nằm ở cả hai bên ở phía trước khoang hành khách, cả hai bên ở phía sau hàng 5, cả hai bên ở phía trước hàng 25 và cả hai bên ở phía sau khoang hành khách.

Ghế Hạng Thương gia từ hàng 1 đến 9.

Ghế được bố trí từ trái sang phải của hàng 1, 3, 5, 7 và 9 theo thứ tự A, lối đi, D, G, lối đi, K. Ghế được bố trí từ trái sang phải của hàng 2, 4, 6 và 8 theo thứ tự C, lối đi, F, lối đi, H. Tay vịn của tất cả các ghế này đều không thể dịch chuyển được.

Ghế Hạng Phổ thông cao cấp từ hàng 15 và 16.

Thứ tự bố trí ghế từ trái sang phải là A, C, lối đi, D, E, F, G, lối đi, H, K. Tay vịn của tất cả các ghế này đều không thể dịch chuyển được. Màn hình được lắp đặt ở phía trước hàng 15.

Ghế Hạng Phổ thông từ hàng 20 đến 35.

Ghế được bố trí từ trái sang phải cho các hàng 20 đến 33 theo thứ tự A, B, C, lối đi, D, F, G, lối đi, H, J, K. Ghế được bố trí từ trái sang phải cho hàng 34 theo thứ tự A, C, lối đi, D, F, G, lối đi, H, K. Ghế được bố trí từ trái sang phải cho hàng 35 theo thứ tự A, C, lối đi, D, F, G. Ghế 25A, B, C, H, J và K là hàng ghế thoát hiểm khẩn cấp. Tay vịn của tất cả các ghế ở hàng 20 và 25 đều không thể dịch chuyển được. Ghế 25A, 25K, 32A và 32K không có cửa sổ. Màn hình được lắp đặt ở phía trước hàng 20 và 25.

Có nhà vệ sinh cho người khuyết tật trang bị chậu rửa vệ sinh đa năng nằm phía sau ghế 24D, F và G. Có các nhà vệ sinh trang bị chậu rửa vệ sinh đa năng và bàn thay tã nằm phía sau ghế 5A và phía sau ghế 24D, F và G. Có các nhà vệ sinh trang bị chậu rửa vệ sinh đa năng nằm phía trước ghế 1A, phía sau ghế 5K, phía sau ghế 24A, B và C và phía sau ghế 24H, J và K.

Có các bếp nằm phía trước khoang hành khách, phía sau hàng 5 và ở phía sau khoang hành khách.

Có quầy bar nằm phía sau hàng 5.

Thông số kỹ thuật
Thông tin Chi tiết
Ghế ngồi 184 ghế
Chiều dài tổng thể 56,7 m
Sải cánh 60,1 m
Chiều cao đuôi 16,9 m
Tốc độ bay thông thường 910 km/giờ
Tầm bay 14.740 km
Độ cao hoạt động tối đa 13.100 m
Trọng lượng cất cánh tối đa 227,9 tấn
Động cơ Trent 1000
Lực đẩy của động cơ 31.660 kg x 2
Dung tích nhiên liệu tối đa 126 kl
Lưu ý:
  • Xin lưu ý rằng sơ đồ ghế này chỉ thể hiện cách sắp xếp mang tính đại diện.
  • Máy bay dự kiến có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

169 ghế

Sơ đồ ghế
Sơ đồ ghế trên máy bay Boeing 787-8 (169 ghế)

Thông tin sơ đồ ghế

Có 46 ghế Hạng Thương gia, 21 ghế Hạng Phổ thông cao cấp và 102 ghế Hạng Phổ thông. Các hàng ghế được đánh số từ 1 đến 31.

Các cửa thoát hiểm khẩn cấp nằm ở cả hai bên ở phía trước khoang hành khách, cả hai bên ở phía sau hàng 5, cả hai bên ở phía trước hàng 20 và cả hai bên ở phía sau khoang hành khách.

Ghế Hạng Thương gia từ hàng 1 đến 13.

Ghế được bố trí từ trái sang phải của hàng 1, 3, 5, 7, 9, 11 và 13 theo thứ tự A, lối đi, D, G, lối đi, K.

Ghế được bố trí từ trái sang phải của hàng 2, 4, 6, 8, 10 và 12 theo thứ tự C, lối đi, F, lối đi, H.

Tất cả các ghế đều có bàn.

Tay vịn của tất cả các ghế này đều không thể dịch chuyển được.

Ghế Hạng Phổ thông cao cấp từ hàng 15 đến 17.

Ghế được bố trí từ trái sang phải theo thứ tự A, C, lối đi, D, F, G, lối đi, H, K.

Tay vịn của tất cả các ghế này đều không thể dịch chuyển được.

Màn hình được lắp đặt ở phía trước hàng 15.

Ghế Hạng Phổ thông từ hàng 20 đến 31.

Ghế được bố trí từ trái sang phải của hàng 20 đến 29 theo thứ tự A, B, C, lối đi, D, F, G, lối đi, H, J, K.

Ghế được bố trí từ trái sang phải của hàng 30 theo thứ tự A, C, lối đi, D, F, G, lối đi, H, K.

Ghế được bố trí từ trái sang phải cho hàng 31 theo thứ tự A, C, lối đi, D, F, G. Ghế 20A, B, C, H, J và K là hàng ghế thoát hiểm khẩn cấp.

Tay vịn của tất cả các ghế ở hàng 20 đều không thể dịch chuyển được. Ghế 20A, 20K, 28A và 28K không có cửa sổ.

Màn hình được lắp đặt ở phía trước hàng 20.

Có nhà vệ sinh cho người khuyết tật trang bị chậu rửa vệ sinh đa năng và bàn thay tã nằm phía trước ghế 20D, F và G.

Có nhà vệ sinh trang bị chậu rửa vệ sinh đa năng và bàn thay tã nằm phía sau ghế 5A.

Có các nhà vệ sinh trang bị chậu rửa vệ sinh đa năng nằm phía trước ghế 1A, phía sau ghế 5K, phía trước ghế 20A, B và C và phía trước ghế 20H, J và K.

Có các bếp nằm phía trước khoang hành khách, phía sau hàng 5 và ở phía sau khoang hành khách.

Có quầy bar nằm phía sau hàng 5.

Thông số kỹ thuật
Thông tin Chi tiết
Ghế ngồi 169 ghế
Chiều dài tổng thể 56,7 m
Sải cánh 60,1 m
Chiều cao đuôi 16,9 m
Tốc độ bay thông thường 910 km/giờ
Tầm bay 14.800 km
Độ cao hoạt động tối đa 13.100 m
Trọng lượng cất cánh tối đa 227,9 tấn
Động cơ Trent 1000
Lực đẩy của động cơ 31.660 kg x 2
Dung tích nhiên liệu tối đa 126 kl
Lưu ý:
  • Xin lưu ý rằng sơ đồ ghế này chỉ thể hiện cách sắp xếp mang tính đại diện.
  • Máy bay dự kiến có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.