Sơ đồ ghế

Sơ đồ ghế trên máy bay ANA

Đây là các máy bay và sơ đồ ghế điển hình được sử dụng cho các đường bay quốc tế.

Số lượng ghế: 294

Số lượng ghế: 246/215

Số lượng ghế: 240/184/169

Số lượng ghế: 250/212

Số lượng ghế: 202

Số lượng ghế: 520

Số lượng ghế: 146

Thông tin về máy bay và dịch vụ trong chuyến bay

Vui lòng xem thông tin bên dưới về loại máy bay vào ngày lên máy bay.