• วัฒนธรรม
  • อะกิตะ

โกดังเก็บของยุชิกุระแห่งมาสุดะ

มาสุดะเป็นเมืองในส่วนตะวันออกเฉียงใต้ของโยโคเตะในจังหวัดอะกิตะ เป็นชุมทางคมนาคมขนาดใหญ่และเป็นที่ที่แม่น้ำนารุเสะและมินะเสะไหลมาบรรจบกัน มีผู้สัญจรไปมาและขนส่งสินค้าจำนวนมากตั้งแต่ยุคเอโดะ
ที่ถนนนากา-นาโนะคามาชิ ยังสามารถพบเห็นทิวทัศน์แบบดั้งเดิมที่สะท้อนให้เห็นความมั่งคั่งในอดีตและในเดือนธันวาคม 2013 และรัฐบาลได้ขึ้นบัญชีให้เป็นเขตอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมที่สำคัญ

โกดังเก็บของยุชิกุระอันงดงาม

ที่เมืองมาสุดะ หรือที่รู้จักกันว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีหิมะตกมากที่สุดในอะกิตะ ด้านหน้านั้นมีลักษณะที่เรียบง่ายเมื่อเปรียบเทียบกับอาคารอำนวยความสะดวกที่ด้านหลังของบ้านเรือนซึ่งมีชื่อว่า "ยุชิกุระ" (สวนหลังบ้าน) มีมากกว่า 40 ยุชิกุระเรียงรายตามถนนเป็นระยะทางประมาณ 400 เมตร ที่ได้รับการประดับประดาอย่างหรูหรา อาคารแบบดั้งเดิมเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของวัฒนธรรมในอดีต

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวมาสุดะ "โฮทารุ"

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวมาสุดะ “โฮทารุ” ตั้งอยู่ทางใต้ของถนนนากา-นาโนะคามาชินั้นเป็นสถานที่ที่สามารถใช้เป็นจุดชมวิวของนักท่องเที่ยวที่ขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมอันจับต้องไม่ได้ประจำชาติที่ยังมีอยู่ในมาสุดะ

สถานที่

ชื่อ โกดังเก็บของยุชิกุระแห่งมาสุดะ
URL http://masudakanko.com/en-us/ (ภาษาอังกฤษ)
ที่อยู่ 53 Masuda-Kamimachi, Masuda-machi, Yokote-shi, Akita (ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวมาสุดะ "โฮทารุ")
การเดินทาง เดินทางด้วยรถโดยสารประมาณ 50 นาที จากสนามบินอะกิตะไปยังสถานีอะกิตะ ประมาณ 85 นาที ทางรถไฟสาย JR Ouhon จากสถานีอะกิตะถึงสถานีจูมอนจิ และประมาณ 10 นาที ด้วยรถโดยสารยูโกะ-โคะสุจากป้ายรถเมย์สถานีจูมอนจิถึงป้ายรถเมย์ยตซูยะ
เวลาทำการ 9:00 น. ถึง 17:00 น.
ติดต่อสอบถาม 0182-23-6331

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

การท่องเที่ยวที่แนะนำ