นักท่องเที่ยวมากมายหลั่งไหลมาเพื่อชมเทศกาลต่างๆ ที่หยั่งรากลึกในภูมิภาคแห่งนี้

ด้วยเทือกเขาโออุที่ยาวที่สุดของญี่ปุ่นเป็นเส้นแบ่งเขตแดน ภูมิภาคโทโฮคุจึงแบ่งเป็นบริเวณชายฝั่งแปซิฟิก บริเวณชายฝั่งทะเลญี่ปุ่น และบริเวณซันริคุ ด้วยประโยชน์จากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงและภูมิศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์ เกษตรกรรมจึงเป็นอุตสาหกรรมที่เจริญเติบโตได้ดีที่สุด ในฤดูร้อน นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเยี่ยมชมภูมิภาคนี้เพื่อสัมผัสกับความตื่นเต้นแห่งเทศกาลสามอันดับต้นของโทโฮคุ: เทศกาลเนบูตะในอาโอโมริ เทศกาลคันโตในอาคิตะ และเทศกาลทานาบาตะในมิยางิ โอบล้อมด้วยความหลากหลายและความงดงามของธรรมชาติ โทโฮคุนั้นเต็มไปด้วยสถานที่ชมวิวเพื่อค้นพบและเพลิดเพลินได้ในทุกฤดูกาล พร้อมกับอาหารประจำภูมิภาคที่น่าลิ้มลองและกิจกรรมต่างๆ

ค้นหาข้อมูลตามพื้นที่

เลือกสิ่งที่ท่านสนใจ

เลือกพื้นที่ที่ท่านต้องการ

อาโอโมริ โอดาเตะ โนชิโระ อาคิตะ โชไน เซนได ฟุกุชิมะ