สถานที่อันเต็มไปด้วยศาลเจ้าเรียงรายและท่านจะได้สัมผัสวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ล้ำลึกแห่งญี่ปุ่น

พื้นที่ชูโงกุมีเอกลักษณ์ในด้านความเจริญรุ่งเรืองแห่งเมืองพาณิชย์หลายแห่งที่เคยใช้เป็นการขนส่งทางทะเลเป็นเวลายาวนาน ส่วนใหญ่ขนส่งตามแนวชายฝั่งทะเลเซโตะอินแลนด์และเมืองท่าต่างๆ ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น เช่นเดียวกันกับศาลเจ้าอิตสึคุชิมะที่โด่งดังไปทั่วโลกซึ่งเป็นร่องรอยของเทวตำนานญี่ปุ่น พร้อมกับอาหารทะเลแห่งทะเลญี่ปุ่นและทะเลเซโตะอินแลนด์

ค้นหาข้อมูลตามพื้นที่

เลือกสิ่งที่ท่านสนใจ

เลือกพื้นที่ที่ท่านต้องการ

โยนาโกะ ทตโตริ โอคายาม่า ฮิโรชิมา อิวาคูนิ ยามากูชิเบะ ฮางิอิวะมิ