ภูมิภาคที่เต็มไปด้วยทั้งพื้นที่หิมะตกและเขตอบอุ่น

พื้นที่โชูบุนั้นตั้งอยู่ในจุดที่หมู่เกาะแห่งญี่ปุ่นแบ่งออกเป็นฝั่งตะวันออกและตะวันตก พื้นที่ดังกล่าวมีวัฒนธรรมทางทะเลจากกระแสน้ำสึชิมะบนชายฝั่งทะเลญี่ปุ่น และกระแสน้ำคุโรชิโอะบนชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก และยังมีวัฒนธรรมทางภูเขาที่เกิดขึ้นจากหุบเขาหลายแห่ง เช่น เทือกเขาญี่ปุ่น ท่านสามารถหาความเพลิดเพลินจากภูมิภาคนี้ได้หลากหลายรูปแบบ

ค้นหาข้อมูลตามพื้นที่

เลือกสิ่งที่ท่านสนใจ

เลือกพื้นที่ที่ท่านต้องการ

โคมัตสึ นาโกย่า(ชูบุ) ชิซูโอกา นีงาตะ โนโตะ โทยามะ