ภูมิภาคที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัยที่สุดและวัตนธรรมดั้งเดิมอยู่รวมกันอย่างลงตัว

ภูมิภาคคันโตคือพื้นที่ส่วนตะวันออกของเกาะใหญ่ฮอนชูและเป็นพื้นที่ตั้งของโตเกียว หนึ่งในเมืองใหญ่ชั้นนำของโลก พร้อมกับการขยายตัวของพื้นที่เมือง ก็ยังมีประเพณี ประวัติศาสตร์ และความงดงามของธรรมชาติอีกมากมายให้สัมผัส ไม่ว่าจะพักผ่อนหย่อนใจหรือรับประทานอาหาร ภูมิภาคคันโตก็มีสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์และน่าตื่นเต้นจะมอบให้เสมอ

ค้นหาข้อมูลตามพื้นที่

เลือกสิ่งที่ท่านสนใจ

เลือกพื้นที่ที่ท่านต้องการ

ฮาจิโจจิมะ โตเกียว(ฮาเนดะ) โตเกียว(นาริตะ)