• กิจกรรม
  • ชิมาเนะ

เกาะโอกิ UNESCO Global Geopark

รูปภาพของเกาะโอกิ UNESCO Global Geopark

เกาะโอกิตั้งอยู่ในทะเลญี่ปุ่น ประมาณ 50 กม. ทางทิศเหนือจากแหลมชิมาเน่ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ โดเซ็น และโดโก ธรรมชาติและวัฒนธรรมของเกาะเหล่านี้ รวมถึงคุณลักษณะทางธรณีวิทยาอันเป็นเอกลักษณ์ ทำให้ถูกเลือกเป็น Global Geopark ในปี 2013

  • รูปภาพของเกาะโอกิ UNESCO Global Geopark

รูปภาพของเกาะโอกิ UNESCO Global Geopark

คุณลักษณะที่น่าสนใจอย่างหนึ่งของเกาะเหล่านี้คือชายฝั่งที่ถูกกัดกร่อน ในฤดูหนาวจะมีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดมาจากแผ่นดินใหญ่ ทำให้เกิดคลื่นลมแรงที่กัดเซาะชายฝั่งของเกาะทั้ง 4 แห่งที่รวมกันเป็นเกาะโอกิ รับชมความสวยงามอันน่าตื่นตาตื่นใจของชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะ
ชายฝั่งคุนิกะเป็นชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะที่ยาวที่สุดของหมู่เกาะโอกิ และตั้งอยู่ในนิชิโนชิมะในพื้นที่โดเซ็น ชายฝั่งยาว 13 กม. เต็มไปด้วยหินผารูปทรงแปลกตา และหนึ่งในนั้นคือหน้าผามะเต็นไกที่สูงถึง 257 ม. และหินโค้งทซึเท็นเคียว มีบริการรถบัสและเรือสำหรับนักท่องเที่ยว ระหว่างเดือนเมษายนถึงตุลาคม หมายความว่าท่านสามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ได้ทั้งจากบนบก และจากทะเล

รูปภาพของเกาะโอกิ UNESCO Global Geopark

ชายฝั่งคุนิกะนั้นมีลักษณะที่ไม่สม่ำเสมอ ส่วนหน้าผาเซคิเฮคิที่ชิบารุ-จิมมานั้นมีทิวทัศน์สีสันแปลกตา จุดชมวิวที่อยู่ระหว่างเซคิเฮคิและหุบเขา และอยู่ในความสูงระดับเดียวกันกับจุดสูงสุดของหน้าผา หากท่านมองลงไปยังหุบเขา ท่านจะเห็นผิวน้ำทะเลเบื้องล่าง ระยะ 100 ม. สีแดงสดของหน้าผา และก้อนหินสีขาวแนวดิ่งที่อยู่กลางหน้าผาคือหลักฐานที่ชัดเจนของการปะทุของภูเขาไฟในอดีต การปะทุของภูเขาไฟประมาณ 6 ล้านปีก่อน เป็นการก่อกำเนิดของก้อนหินเซคิเฮคิและทุกส่วนของเกาะโดเซ็น

รูปภาพของเกาะโอกิ UNESCO Global Geopark

กล่าวกันว่าเทพธิดาจากเกาะนิชิโนชิมะซึ่งอยู่ข้างเคียงได้มาสมรสกับพระเจ้าจากนาคะโนชิมะ และมีบุตรที่รู้จักกันในชื่อชายฝั่งอะกิยะ มีหินรูปทรงประหลาดที่กล่าวกันว่าเป็นอ่างและฉากกั้นสำหรับการคลอดบุตร หินสีแดงแสดงว่าที่นี่เคยเป็นหลุมภูเขาไฟมาก่อน ไม่กี่ปีมานี้ มีการพูดกันว่าหลุมในก้อนหินรูปร่างประหลาดในพื้นที่เดินเล่นนั้นมีลักษณะคล้ายหัวใจเมื่อมองจากบางมุม

รูปภาพของเกาะโอกิ UNESCO Global Geopark

โดโก เกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะโอกิ มีทัศนียภาพที่สวยงามที่ท่านสามารถรับชมได้จากเรือที่ออกเดินทางเวลาพระอาทิตย์ตกดิน เกาะมีชื่อว่าแคนเดิล มีความสูงประมาณ 20 ม. เหนือน้ำทะเล เป็นเกาะที่รูปร่างเหมือนเทียนสมดังชื่อ และมีแม้แต่ “ไส้เทียน” กัปตันของเรือนำเที่ยวจะควบคุมเรืออย่างชำนาญเพื่อให้อยู่ในมุมที่มองเห็นพระอาทิตย์ตกดินที่เกาะ เพื่อให้ท่านได้บันทึกภาพอันสุดแสนประทับใจ

สถานที่

ชื่อ โอกิกุน
URL http://www.travel-oki-islands.net/card.aspx?1022
ติดต่อสอบถาม 08512-2-1577 (สมาคมการท่องเที่ยวหมู่เกาะโอกิ)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

การเดินทางที่แนะนำ