การจองและการซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศบนเว็บไซต์ ANA ประเทศไทย

การจองและการซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศบนเว็บไซต์ ANA ประเทศไทย

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นแนวทางการซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศและบริการอื่นๆ บนเว็บไซต์ ANA ประเทศไทย (เว็บไซต์ของ ANA)

 • หมายเหตุ: สำหรับการซื้อตั๋วและรายการอื่นๆ บนเว็บไซต์ของ ANA โปรดอ้างอิงจากเว็บไซต์ดังกล่าวเกี่ยวกับเงื่อนไขและกฎที่บังคับใช้

ช่วงเวลาการจอง

โดยทั่วไปแล้ว ช่วงเวลาการจองตั๋วโดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศและในประเทศญี่ปุ่นของ ANA เปิดให้บริการ 355 วันล่วงหน้า (เริ่มตั้งแต่เวลา 07:00 น. ตามเวลาในประเทศไทย) จนถึง 6 ชั่วโมงก่อนเวลาเครื่องออก

 • หมายเหตุ: ช่วงเวลาการจองอาจต่างออกไป ขึ้นอยู่กับประเภทค่าโดยสาร ช่วงเวลาการจองอาจต่างออกไปสำหรับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่น

เที่ยวบินที่สามารถจองได้

ท่านสามารถสำรองที่นั่งจากผู้ให้บริการทั้งหมดใน ANA Group (รวมไปถึงเส้นทางภายในประเทศญี่ปุ่นที่ใช้ในการเชื่อมต่อหรือมาจากสายการบินระหว่างประเทศ) เที่ยวบินร่วมและเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่นได้บนเว็บไซต์ ANA
อย่างไรก็ตาม เที่ยวบินร่วมและเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่นจะต้องสำรองที่นั่งพร้อมกับผู้ให้บริการเที่ยวบินใน ANA Group หรือเที่ยวบินร่วมที่ออกเดินทางไปหรือจากญี่ปุ่น

การจองใหม่ และอื่นๆ บนเว็บไซต์ ANA

โดยทั่วไปแล้ว จะมีการอนุญาตให้ทำการจองใหม่ ซื้อ เปลี่ยนแปลง และยกเลิกการจองสำหรับเที่ยวบินใดก็ตามที่กล่าวถึงในย่อหน้าที่ผ่านมา แต่อาจมีเงื่อนไข ข้อจำกัด และค่าธรรมเนียม ขึ้นอยู่กับประเภทของค่าโดยสาร

เขตเวลา

เว็บไซต์ของ ANA ได้รับตั้งค่าการทำงานตามเวลาประเทศไทย สำหรับการจองที่เดินทางออกจากประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศไทย จะใช้เขตเวลาและข้อจำกัดตามเวลาท้องถิ่นในประเทศที่ต้องเดินทางออกมา

การเดินทางพร้อมทารกที่นั่งตัก

การจองตั๋วเครื่องบินสามารถมีทารก 1 คนต่อท่าน หากทารกไม่ต้องการที่นั่งแยก สำหรับรายละเอียด โปรดดู จำนวนที่สามารถจองได้ต่อคน การจองสำหรับเด็ก

ลูกค้าที่ต้องการการจัดเตรียมพิเศษ

ลูกค้าดังต่อไปนี้ต้องติดต่อศูนย์บริการทางโทรศัพท์ของ ANA

 • ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์ หากวันคาดการณ์กำหนดคลอดอยู่ภายใน 28 วันนับจากช่วงเวลาขึ้นเครื่อง
 • ลูกค้าที่ต้องการอาหารพิเศษบนเครื่องเนื่องจากมีอาการแพ้อาหาร

ที่ ANA เรามุ่งหวังที่จะมอบเที่ยวบินที่รื่นรมย์และสะดวกสบายแก่ลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือ เช่น ลูกค้าที่มีความบกพร่องทางร่างกายและลูกค้าผู้สูงอายุ
เราจัดตั้งจุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพของANA สำหรับลูกค้าที่มีความกังวลสำหรับเที่ยวบินเนื่องจากปัญหาทางร่างกายที่เกิดจากโรคภัย การบาดเจ็บ หรือความบกพร่องทางร่างกายเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้อากาศยานและคำร้องขออื่นๆ
หากท่านต้องการบริการหรือความช่วยเหลือพิเศษ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อ จุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA

การจัดการพิเศษผ่านทางเว็บไซต์ของ ANA

สามารถส่งคำขอของลูกค้าผ่านเว็บไซต์ ANA สำหรับ

 • อาหารพิเศษบนเครื่องที่ตรงตามความต้องการด้านสุขภาพและหรือศาสนา เช่น อาหารสำหรับเด็กและมังสวิรัติ
 • การบริการรถเข็น ไปยัง/จาก จุดเช็คอินและประตู สำหรับลูกค้าที่มีปัญหาในการเดินเป็นระยะทางไกล

สำหรับการจองผ่านทางศูนย์บริการทางโทรศัพท์ของ ANA

การซื้อและการออกตั๋ว

ANA จะเรียกเก็บ ค่าบริการ ในการออกตั๋ว

 • หมายเหตุ: ท่านสามารถซื้อตั๋วสำหรับเที่ยวบินที่จองไว้ บนเว็บไซต์ ANA เท่านั้น (และหลีกเลี่ยงค่าบริการที่เรียกเก็บ) หากท่านจองเที่ยวบินบนเว็บไซต์ ANA

การเปลี่ยนแปลงการจอง

โปรดติดต่อศูนย์บริการทางโทรศัพท์ของ ANA เพื่อเปลี่ยนแปลงการจองใดๆ

 • หมายเหตุ: เว็บไซต์ ANA จะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง การจองใดๆ ที่มีอยู่แล้วที่จองผ่านศูนย์บริการทางโทรศัพท์ อย่างไรก็ตามเมื่อออกตั๋วของท่านแล้ว ยังสามารถทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างได้ บนเว็บไซต์ของ ANA โปรดตรวจสอบกับศูนย์บริการทางโทรศัพท์ของ ANA เพื่อยืนยันรายละเอียดเหล่านี้เมื่อทำการจอง

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

ปรดทราบว่า เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของท่าน ทุกหน้าบนเว็บไซต์ของ ANA ที่ต้องป้อนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการปกป้องโดยระบบ SSL ที่มีความปลอดภัยขั้นสูง

จำเป็นต้องใช้อีเมลและบัตรเครดิต/เดบิตที่ถูกต้อง

ในการซื้อตั๋ว ท่านต้องระบุที่อยู่อีเมล์สำหรับการติดต่อที่ถูกต้องและข้อมูลบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ PayPal ที่ถูกต้อง
หลังจากยืนยันรายละเอียดการจองและยอดชำระเงินของท่านแล้ว โปรดป้อนหมายเลขบัตรเครดิต วันหมดอายุ รหัสความปลอดภัย และข้อมูลผู้ถือบัตรของท่านเพื่อทำการชำระเงิน
เว็บไซต์ ANA เสนอบริการตรวจสอบความถูกต้องของผู้ชำระเงินตามโปรโตคอลรักษาความปลอดภัยการชำระเงินออนไลน์ 3-D Secure

เรารับบัตรเครดิต/เดบิตต่อไปนี้ โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องประเทศผู้ออกบัตร

บัตรเครดิตและเดบิตที่รับ

VISA, VISA debit, VISA electron, MasterCard, MasterCard debit, American Express, JCB, Diners, UATP

 • ANA ได้นำมาตรการรักษาความปลอดภัยมาใช้เพื่อป้องกันการหลอกลวงบัตรเครดิต/เดบิต โปรดไปที่ ความพยายามของ ANA ในการป้องกันการหลอกลวงในการทำธุรกรรมด้วยบัตรเครดิต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 • ตารางเวลา ประเภทเครื่องบิน และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับเที่ยวบินสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบ โปรดดูที่ การจองของฉัน บนเว็บไซต์ของ ANA ก่อนออกเดินทาง

 • หากข้อมูลการเดินทางของท่านประกอบด้วยเที่ยวบินจากสายการบินอื่น (นอกจากเที่ยวบินที่ให้บริการโดย ANA Group) ให้ยึดถือตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการจอง/ตั๋วโดยสารของสายการบินดังกล่าว 

 • หมายเหตุ: โปรดทราบว่าสายการบินอื่นอาจยกเลิกการจองของท่าน โดยอ้างอิงจากกำหนดเวลาการซื้อ หรือเนื่องจากการจองที่ซ้ำกัน
 • หมายเหตุ: หากข้อมูลการเดินทางของท่านมีเที่ยวบินจากสายการบินอื่น ให้ยึดตามเงื่อนไขการบริการขนส่งของสายการบินดังกล่าว
 • ท่านต้องใช้ตั๋วของท่านตามลำดับวันที่ที่แสดงในข้อมูลการเดินทาง โดยเริ่มต้นจากวันแรกที่ออกเดินทาง และหลังจากนั้นตามลำดับ หากท่านไม่ได้ใช้ตั๋วตามลำดับที่ระบุในข้อมูลการเดินทางของท่าน หรือหากมีเส้นทางที่ไม่ได้ใช้ในข้อมูลการเดินทางของท่าน ตั๋วที่เหลืออยู่ซึ่งไม่ได้ใช้ในข้อมูลการเดินทางจะถือเป็นโมฆะ และท่านจะไม่สามารถใช้เส้นทางเที่ยวบินที่เหลืออยู่ได้ สำหรับเส้นทางใดๆ ที่เป็นโมฆะ ANA จะคืนเงินค่าตั๋วตามกฎเกี่ยวกับค่าโดยสารที่บังคับใช้ และหากไม่สามารถคืนเงิน หรือเปลี่ยนตั๋วได้ จะไม่ทำการคืนเงินให้

 • ท่านอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมธุรกรรมในต่างประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตรเครดิต/เดบิตที่ท่านใช้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ออกบัตรของท่าน ค่าบริการนี้ไม่รวมอยู่ในการขอคืนค่าตั๋วจากการคืนเงินที่ออกให้โดย ANA

 • สำหรับกฎและเงื่อนไขซึ่งบังคับใช้กับการเปลี่ยนแปลงการจองใดๆ ของท่าน โปรดดู ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการจองตั๋ว

 • โปรดดำเนินการยกเลิก/คืนเงินให้เสร็จสิ้นก่อนการออกเดินทางตามเที่ยวบินที่ท่านจอง ค่าธรรมเนียมการยกเลิกที่ระบุในกฎเกี่ยวกับค่าโดยสารสำหรับตั๋วของท่านจะถูกนำมาใช้ (จะคำนวณค่าธรรมเนียมการยกเลิกโดยอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ เวลาที่คืนเงิน) หากมีการคืนเงิน ANA จะคืนเงินให้กับบัตรเครดิต/เดบิตที่ท่านใช้ในการซื้อตั๋วตามสกุลเงิน

  สำหรับคำขอการคืนเงินหลังจากวันเริ่มต้นของข้อมูลการเดินทาง ท่านต้องติดต่อ ANA ไม่ช้ากว่า

  [สำหรับคูปองเที่ยวบินที่ไม่ได้ใช้]
  One year and 30 days from the date the tickets were issued (the date is based on the country of commencement of carriage).

  [สำหรับคูปองตั๋วที่ใช้ไปบางส่วน]
  1 ปี 30 วันหลังวันออกเดินทาง (วันที่ของประเทศ ที่ออกเดินทาง)

สิทธิประโยชน์ของการจองออนไลน์

รหัสโปรโมชั่น

หากท่านมีรหัสโปรโมชั่นเพื่อจอง/ซื้อบัตรโดยสารที่มีส่วนลดพิเศษ ท่านสามารถใช้รหัสนี้เมื่อจองผ่านเว็บไซต์ของเรา รหัสโปรโมชั่นจำกัดการใช้กับการสำรองที่นั่ง/การซื้อใหม่บนเว็บไซต์ของเรา และไม่สามารถนำไปใช้แบบมีผลย้อนหลังกับบัตรโดยสารที่ซื้อไปก่อนหน้านี้ได้

หากท่านมีรหัสโปรโมชั่น โปรดกรอกลงในช่องรหัสโปรโมชั่นโดยใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด หากท่านไม่มีรหัส ให้ปล่อยช่องว่างไว้และดำเนินการค้นหาต่อ จำนวนส่วนลดจะแสดงในหน้า “ตรวจสอบเที่ยวบินและค่าโดยสารที่เลือก” หลังจากที่ท่านได้เลือกเที่ยวบินแล้ว

Keep My Fare

ต้องการเวลามากขึ้นในการตัดสินใจซื้อบัตรโดยสารของท่านหรือไม่ Keep My Fare ช่วยให้ท่านสามารถเก็บการจองและรายละเอียดค่าโดยสารของท่านได้นานถึง 72 ชั่วโมงก่อนออกบัตรโดยสาร บริการนี้มีประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างมากเมื่อวันที่เดินทางยังไม่แน่ชัด หรือเมื่อลูกค้ากำลังเดินทางกับใครอีกคนและต้องการปรึกษากันเกี่ยวกับแผนการท่องเที่ยวก่อนซื้อบัตรโดยสาร หากท่านกำลังจองเที่ยวบินระหว่างประเทศบนเว็บไซต์ ANA ท่านสามารถขอใช้บริการได้จากหน้าจอการชำระเงินหลังจากเลือกเที่ยวบินและค่าโดยสารที่ต้องการแล้ว

คุณสมบัติ

แผนการเดินทางที่มีเฉพาะเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย ANA พร้อมด้วยหมายเลขเที่ยวบินของ ANA และเที่ยวบินร่วมภายในประเทศญี่ปุ่นที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่นจะมีสิทธิ์ใช้บริการ โปรดทราบว่ามีกรณีที่ต้องออกบัตรโดยสารภายใน 72 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำหนดเวลาของการซื้อหรือการจองสำหรับค่าโดยสารหนึ่ง ในกรณีนั้น จะไม่มีการแสดงช่องสมัครรับบริการบนหน้าการชำระเงิน และแผนการเดินทางนี้จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการใช้บริการนี้

วิธีการชำระเงิน

ชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิตเท่านั้น ค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเว็บไซต์ที่ท่านทำการจอง

ค่าธรรมเนียม:
 • เว็บไซต์สหรัฐอเมริกา: 10.00 ดอลลาร์สหรัฐ
 • เว็บไซต์แคนาดา: 10.00 ดอลลาร์แคนาดา
 • เว็บไซต์ในยุโรป: 7.50 ยูโร
 • เว็บไซต์ญี่ปุ่น: 1,000 เยน

การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกหลังจากจองบริการ

เมื่อท่านจองบริการแล้ว แผนการเดินทางที่ดำเนินการก่อนการซื้อจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และจะไม่สามารถคืนเงินได้

ค่าโดยสารที่เรียกเก็บ

เมื่อใช้ Keep My Fare ค่าโดยสารที่เรียกเก็บจะมีผลในเวลาที่ทำการจองและเป็นผลในวันเริ่มต้นในแผนการเดินทางของบัตรโดยสาร เราจะไม่คืนหรือเรียกเก็บส่วนต่างค่าโดยสารใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการปรับเปลี่ยนค่าโดยสารและอื่นๆ หลังการซื้อบริการ อย่างไรก็ตาม หากท่านซื้อบัตรโดยสารที่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงการจอง จะมีการคืนหรือเรียกเก็บส่วนต่างค่าโดยสารใดๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

หมายเหตุสำคัญ

 • บริการนี้มีให้บริการเฉพาะผ่านเว็บไซต์ ANA เท่านั้น
 • การจองของท่านจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติหากไม่ได้รับการชำระเงินภายในวันที่กำหนด
 • ไม่สามารถใช้บริการนี้ร่วมกับการจองรางวัลบัตรโดยสาร
 • หากเลือกค่าโดยสารที่มีกำหนดเวลาสำหรับการซื้อน้อยกว่า 72 ชั่วโมงหลังจากเสร็จสิ้นการจอง หน้าจอการสมัครรับบริการจะไม่แสดงขึ้นและแผนการเดินทางนั้นจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการใช้บริการนี้

สมาชิก ANA Mileage Club สามารถใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น

สมาชิก ANA Mileage Club สามารถลงทะเบียนความต้องการในการจองของตนได้ ซึ่งจะช่วยให้สามารถจองออนไลน์ครั้งต่อไปได้เร็วขึ้นกว่าเดิม ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ที่เดินทางเพื่อทำธุรกิจบ่อยครั้ง หรือผู้เดินทางเพื่อไปพักผ่อนเป็นครั้งคราว บริการเสริมนี้ทำให้การบินกับ ANA เป็นเรื่องง่าย

การลงทะเบียนความต้องการของท่าน

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์นี้ได้สองวิธี:
 • เมื่อท่านเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้ว ให้คลิก “ข้อมูลสมาชิก” จากหน้าแรกสุดของบัญชี AMC ของท่าน
 • หลังจากที่ทำการจองเสร็จสิ้นแล้ว ให้ดูใน “บริการเสริม” จากนั้นเลือก “ลงทะเบียนข้อมูลการจองพื้นฐาน”

ประหยัดเวลาด้วยการลงทะเบียน

 • ข้อมูลบัตรเครดิต: ท่านสามารถลงทะเบียนบัตรเครดิตได้สูงสุดสองใบ สำหรับการจองครั้งต่อไป เพียงเลือกบัตรที่ท่านต้องการใช้ หมดกังวลได้ว่าจะใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง
 • การเลือกที่นั่งที่ต้องการ: ลงทะเบียนส่วนและชั้นห้องโดยสารที่ท่านต้องการ
 • ช่องทางการติดต่อที่ต้องการ: แจ้งให้เราทราบหากท่านต้องการรับข้อมูลการจองผ่านโทรศัพท์มือถือหรืออีเมล และลงทะเบียนรับจดหมายข่าวทางอีเมลของเรา

ลงทะเบียนใน ANA Mileage Club

บริการนี้เฉพาะสมาชิก ANA Mileage Club เท่านั้น หากสนใจเป็นสมาชิก (พร้อมรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ) โปรดดู ข้อมูลการลงทะเบียน ANA Mileage Club

ข้อจำกัดในการจอง

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

เมื่อทำการจองเที่ยวบินระหว่างประเทศสำหรับครอบครัวหรือกลุ่มของท่าน ท่านสามารถจองที่นั่งได้สูงสุดครั้งละ 9 ที่นั่ง โดยจะรวมถึงผู้ใหญ่และเด็ก และทำได้เฉพาะเมื่อมีที่นั่งว่างเท่านั้น หากสายการบินที่ดำเนินการไม่ใช่ ANA จำนวนที่นั่งที่ท่านสามารถจองได้ในครั้งเดียวอาจแตกต่างไปจากนี้

จำนวนคนสูงสุด (รวมผู้ใหญ่และเด็ก) ที่สามารถจองได้ในแต่ละครั้งเมื่อที่นั่งพร้อมให้บริการมีดังต่อไปนี้

 • ชั้นเฟิร์สคลาส: 9
 • ชั้นธุรกิจ: 9
 • ชั้นประหยัดพรีเมียม: 9
 • ชั้นประหยัด: 9

จำนวนสูงสุดอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสายการบินที่ให้บริการ

เมื่อทำการจอง ให้เลือกผู้ใหญ่ เด็กหรือทารกตามอายุของบุคคลนั้นในวันที่ขึ้นเครื่อง โดยเลือกดังนี้:
 • ผู้ใหญ่: อายุ 16 ปีขึ้นไป
 • ผู้ใหญ่: อายุ 12 ถึง 15 ปี
 • เด็ก: อายุ 2 ถึง 11 ปี
 • ทารก: อายุ 8 วันถึง 23 เดือน
การสำรองที่นั่งออนไลน์ให้กับทารก

ในเที่ยวบินระหว่างประเทศ สามารถจองให้ผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่หนึ่งท่านเดินทางร่วมกับทารกที่ไม่ใช้ที่นั่งของตนเองได้สูงสุดหนึ่งคน (ยกเว้นการจองรางวัลบัตรโดยสาร) โปรดทราบว่าท่านต้องซื้อบัตรโดยสารให้กับทารก แม้ทารกจะไม่ใช้ที่นั่งของตนเอง การสำรองที่นั่งให้กับทารกที่ใช้ที่นั่งของตนเองไม่สามารถทำได้บนเว็บไซต์ ANA

โปรดดูข้อมูลใน สตรีมีครรภ์และเด็ก ด้วยเช่นกัน

ผู้โดยสารผู้เยาว์ที่เดินทางคนเดียว

ในกรณีที่ผู้โดยสารทุกคนในกลุ่มมีอายุต่ำกว่า 20 ปี อาจไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องตามกฎของสายการบินที่ดำเนินการ สำหรับการสำรองที่นั่งที่มีเที่ยวบินที่ไม่ได้ดำเนินการโดย ANA โปรดตรวจสอบยืนยันในเรื่องกฎที่บังคับใช้ล่วงหน้าโดยตรงกับสายการบินที่ดำเนินการ กฎของสายการบินอื่นอาจแตกต่างจากการให้บริการของ ANA

เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น

เมื่อแผนการเดินทางของท่านมีเฉพาะเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น (ยกเว้นการจองรางวัลบัตรโดยสาร) ท่านสามารถจองได้สูงสุดครั้งละ 9 ที่นั่ง โดยจะรวมถึงผู้ใหญ่และเด็ก

เมื่อทำการจอง ให้เลือกผู้ใหญ่ เด็กหรือทารกตามอายุในวันที่ขึ้นเครื่อง (โปรดทราบว่าข้อมูลเหล่านี้จะแตกต่างจากการแบ่งกลุ่มอายุสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ) ดังนี้
 • ผู้ใหญ่: อายุ 12 ปีขึ้นไป
 • เด็ก: อายุ 3 ถึง 11 ปี

ทารก 1 คน (อายุ 8 วันถึง 2 ปี) อาจนั่งบนตักของผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ได้ เมื่อทำการจองจากเว็บไซต์ที่แสดงหน้าจอนี้ ไม่จำเป็นต้องซื้อบัตรโดยสารสำหรับทารก นอกจากนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องแจ้งให้สายการบินทราบล่วงหน้าว่าจะเดินทางพร้อมกับทารก โปรดแจ้งพนักงานโดยตรงที่เคาน์เตอร์เช็คอิน

การสำรองที่นั่งที่ไม่สามารถดำเนินการออนไลน์ได้

โปรดทำการสำรองที่นั่งดังต่อไปนี้ทางโทรศัพท์
 • การสำรองที่นั่งที่มีทารกที่ใช้ที่นั่งของตนเอง
 • ผู้ใหญ่หนึ่งท่านที่เดินทางร่วมกับทารกสองคนขึ้นไป
 • ผู้โดยสารอายุระหว่าง 12 ถึง 15 ปีที่เดินทางร่วมกับเด็ก
 • ผู้โดยสารเด็กหรือทารกที่เดินทางเพียงลำพัง
 • สตรีมีครรภ์หนึ่งท่านที่มีวันครบกำหนดคลอดภายใน 28 วัน ซึ่งเดินทางพร้อมทารก

* หากท่านทำการจองสำหรับเด็ก/เด็กทารกผ่านมือถือหลังจากได้ทำการจองสำหรับผู้ใหญ่ทางออนไลน์แล้วจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสาร

ช่วงเวลาการซื้อ

โปรดจดจำข้อมูลต่อไปนี้ไว้สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ

เวลาที่จำกัดสำหรับการซื้อ

โปรดดำเนินขั้นตอนการซื้อให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่กำกับในส่วน “ซื้อก่อนวันที่” แผนการเดินทางทั้งหมดของท่านจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติหากดำเนินขั้นตอนไม่เสร็จสิ้นภายในช่วงเวลานี้ หากท่านซื้อบัตรโดยสารทางโทรศัพท์หรือผ่านเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารประจำสนามบิน จะมีการคิดค่าบริการออกบัตรโดยสารแยกต่างหาก

กำหนดเวลาสำหรับการชำระเงิน

โปรดทำการชำระเงินก่อนวัน “ครบกำหนดชำระเงิน” แผนการเดินทางทั้งหมดของท่านจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติหากดำเนินขั้นตอนไม่เสร็จสิ้นภายในช่วงเวลานี้ โปรดทราบว่าหลังจากที่ท่านทำการชำระเงินแล้ว อาจต้องใช้เวลาสักครู่ในการอัพเดตข้อมูลบนหน้าจอการยืนยันการจอง

โปรดอ่านส่วนนี้อย่างรอบคอบ