ลูกค้าที่มีอาการแพ้

ลูกค้าที่มีอาการแพ้

หน้านี้มีข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่ให้บริการบนเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ปราศจากสารก่อภูมิแพ้ รวมทั้งเครื่องฉีดอัตโนมัติ และอื่นๆ

เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น
เที่ยวบินระหว่างประเทศ

ไอคอนที่มีชื่อว่า ภายในประเทศญี่ปุ่น หรือ ระหว่างประเทศ ชี้ให้เห็นความแตกต่างในการให้บริการสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นและเที่ยวบินระหว่างประเทศ เนื้อหาที่ไม่ได้ระบุด้วยไอคอนจะมีให้บริการทั้งเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นและระหว่างประเทศ

ลูกค้าที่มีอาการแพ้

อาหารที่ปราศจากสารก่อภูมิแพ้

เที่ยวบินระหว่างประเทศ
 • * ภาพรายการอาหารตัวอย่างจะแตกต่างกันไปตามฤดูกาล

ANA ให้บริการมื้ออาหารบนเครื่องบินที่ปราศจากสารก่อภูมิแพ้สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ คือ “อาหารที่ปราศจากสารก่อภูมิแพ้ 7 ชนิด” ซึ่งเป็นอาหารที่ไม่มีส่วนผสมของสารก่อภูมิแพ้หลัก 7 ชนิด (ได้แก่ ข้าวสาลี ข้าวบัควีท ผลิตภัณฑ์จากนม ไข่ ถั่วลิสง กุ้ง และปู) และมี “อาหารที่ปราศจากสารก่อภูมิแพ้ 28 ชนิด” ซึ่งเป็นอาหารที่ปราศจากสารก่อภูมิแพ้หลักข้างต้น 7 ชนิด และส่วนผสมอื่นๆ อีก 21 ชนิด (ได้แก่ หอยเป๋าฮื้อ ปลาหมึก ไข่ปลาแซลมอน ส้ม ผลกีวี เนื้อวัว วอลนัต ปลาแซลมอน ปลาแมคเคอเรล ถั่วเหลือง สัตว์ปีก กล้วย เนื้อหมู เห็ดมัตสึตาเกะ ลูกพีช แยม แอปเปิล เจลาติน งา เม็ดมะม่วงหิมพานต์ และอัลมอนด์)

แม้ว่าเราจะมุ่งมั่นที่สุดเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะไม่มีสารก่อภูมิแพ้ใดๆ ปะปนในอาหารในระหว่างการเตรียมแล้วก็ตาม เราก็ไม่สามารถป้องกันความเป็นไปได้ของอนุภาคในอากาศหรือร่องรอยขนาดเล็กของสารก่อภูมิแพ้ที่เข้าไปปะปนในอาหารที่บางจุดได้อย่างสมบูรณ์ โปรดทราบว่าเราสามารถให้บริการเพียงอาหารที่ปราศจากสารก่อภูมิแพ้ 2 ชนิดนี้เท่านั้น

เราขอแนะนำให้ลูกค้าที่ความไวต่อสารก่อภูมิแพ้ต่างๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น หรือลูกค้าที่มีความกังวลเกี่ยวกับอาหารดังที่กำกับไว้ข้างต้นนั้น สามารถเตรียมอาหารและนำอาหารมาเองได้

หากท่านต้องการอาหารพิเศษ โปรดทำการจองทางโทรศัพท์หลังการจองเที่ยวบินของท่าน

โปรดดู “อาหารพิเศษ” สำหรับรายละเอียด เช่น ตัวอย่างรายการอาหาร และกำหนดเวลาของการข้อรับบริการ

เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น

เราไม่รับคำขออาหารพิเศษบนเครื่องบิน (เช่น อาหารที่ปราศจากสารก่อภูมิแพ้)
สำหรับข้อมูลสารก่อภูมิแพ้ 28 ชนิดในอาหารบนเครื่อง โปรดติดต่อเราล่วงหน้าหรือแจ้งข้อมูลให้ทราบบนเครื่องเพื่อยืนยันถึงวัตถุดิบที่ใช้

 • * เมนูและส่วนผสมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

การพกพาเครื่องฉีดอิพิเนฟรินอัตโนมัติ (EpiPen) ขึ้นเครื่อง

ขึ้นเครื่อง ลูกค้าสามารถนำยาหรือเข็มฉีดยาที่ได้รับการสั่งจ่ายจากแพทย์ (เครื่องฉีดอิพิเนฟรินอัตโนมัติ, EpiPen ฯลฯ) ติดตัวขึ้นเครื่องได้เพื่อเตรียมรักษาตนเองในกรณีที่เกิดปฏิกิริยาแพ้ขึ้น

ลูกค้าที่มีอาการแพ้ถั่วลิสง

ANA มุ่งมั่นเต็มที่เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ถั่วลิสงเป็นส่วนผสมสำหรับอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องในสายการบินทั้งในประเทศญี่ปุ่นและระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดย ANA Group อย่างไรก็ตาม มีความเป็นได้ที่อาหารและเครื่องดื่มอาจจะมีการใส่ถั่วลิสงหรือผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง (เช่น น้ำมันถั่วลิสง) ในระหว่างการเตรียมหรือการผลิต

นโยบายของ ANA สำหรับลูกค้าที่มีอาการแพ้ถั่วลิสง

ANA Group ยังตระหนักถึงความปลอดภัยในอาหารที่ให้บริการแก่ผู้โดยสารเป็นอย่างยิ่ง และกำลังพยายามนำถั่วออกจากเมนูอาหารที่ให้บริการบนเที่ยวบินต่างประเทศที่ดำเนินการโดย ANA Group และเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น (อย่างไรก็ตาม มีการใช้ถั่วประเภทอื่นที่ไม่ใช่ถั่วลิสงเป็นส่วนประกอบในบริการอาหารและเครื่องดื่มในเที่ยวบิน)

อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่มีถั่วลิสงปะปนในระหว่างขั้นตอนการทำอาหารหรือการผลิตและในห้องครัวบนเครื่องบิน และเราไม่สามารถห้ามผู้โดยสารทุกคนจากการนำขึ้นเครื่องและบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีถั่วลิสงได้ ด้วยเหตุนี้เราไม่สามารถรับประกันห้องโดยสารที่ปราศจากถั่วลิสงแบบ 100% ได้

นอกเหนือจากนี้ บนเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการบินโดย ANA ยังมีบริการอาหารสำหรับผู้แพ้อาหาร (อาหารพิเศษ) ที่ถูกจัดเตรียมโดยใช้มาตรการเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารก่อภูมิแพ้ซึ่งต้องยื่นคำขอล่วงหน้า โปรดทำการสั่งภายในระยะเวลาการขอรับบริการ

และบนเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดย ANA เราดำเนินการการทำความสะอาดที่นั่งแบบพิเศษเมื่อลูกค้าติดต่อเราล่วงหน้าเพื่อเป็นการรับมือป้องกันอาการแพ้ถั่วลิสง หากท่านต้องการยื่นคำขอ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ ANA ทางโทรศัพท์อย่างน้อย 96 ชั่วโมง ก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน

หมายเหตุสำคัญ:
 • มีถั่วชนิดอื่นที่ไม่ใช่ถั่วลิสงเป็นส่วนประกอบในบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเที่ยวบิน
 • ไม่รวมเที่ยวบินร่วม โปรดตรวจสอบกับสายการบินที่ให้บริการสำหรับเที่ยวบินร่วม เนื่องจากนโยบายของสายการบินอาจแตกต่างกัน
 • สายการบินจะทำความสะอาดอย่างละเอียดถี่ถ้วนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ (เช่น ขจัดฝุ่นรอบบริเวณที่นั่ง เปลี่ยนสิ่งของในกระเป๋าบริเวณที่นั่งทั้งหมด เป็นต้น) แต่สารก่อภูมิแพ้ที่กระจายอยู่ในอากาศหรือฝังแน่นในที่นั่งไม่สามารถกำจัดได้ โปรดทราบว่าอาจมีกรณีอื่นๆ ที่สายการบินไม่สามารถให้บริการทำความสะอาดได้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการจัดเรียงที่นั่งหรืออุปกรณ์เครื่องมือของเครื่องบิน

การจัดการสำหรับอาการแพ้บนเที่ยวบินไปยัง/มาจากแคนาดา

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

หากท่านมีความทุพพลภาพอันเกิดจากอาการแพ้ถั่วลิสง ถั่วชนิดอื่นๆ เมล็ดงา สัตว์ ฯลฯ อย่างรุนแรง ท่านสามารถส่งคำขอให้ทำเขตป้องกันอาการแพ้ขึ้นรอบๆ ตัวท่านเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

เขตป้องกันอาการแพ้
วิธียื่นคำขอรับบริการนี้

หากท่านมีความทุพพลภาพอันเกิดจากอาการแพ้ถั่วลิสง ถั่วชนิดอื่นๆ เมล็ดงา สัตว์ ฯลฯ อย่างรุนแรง ท่านสามารถส่งคำขอให้ทำเขตป้องกันอาการแพ้ขึ้นรอบๆ ตัวท่านเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในระหว่างที่เรารับคำขอของท่าน เราจะยืนยันรายละเอียดอาการแพ้ของท่าน รวมถึงคำขออื่นใดที่ท่านอาจมี แล้วจากนั้นจะดำเนินตามขั้นตอนด้างล่างนี้

 • เราจะใช้เทคนิคในการทำความสะอาดพิเศษ*2 ตามที่นั่งตามที่กำหนดของท่านและที่นั่งอื่นๆ ในแถวที่นั่ง*1 เดียวกันกับที่นั่งของท่าน
 • เราจะแจ้งผู้โดยสารท่านอื่นที่นั่งอยู่ในแถวที่นั่ง*1 เดียวกันกับท่านว่าผู้โดยสารที่มีอาการแพ้รุนแรงนั่งอยู่บริเวณใกล้เคียงและแจ้งให้ทราบถึงสารก่อภูมิแพ้
 • หากเป็นไปได้ เราจะทำการจัดเตรียมที่นั่งของท่านให้ห่างจากที่นั่งที่อาจมีสารก่อภูมิแพ้
 • หากท่านต้องการทำความสะอาดบริเวณรอบๆ ที่นั่งด้วยตัวท่านเองเพื่อกำจัดสารก่อภูมิแพ้ เราจะขอให้ท่านขึ้นเครื่องบินก่อนผู้โดยสารท่านอื่น
 • *1.
  แถวที่นั่งหมายถึงที่นั่งผู้โดยสารที่อยู่ติดกันเป็นทอดๆ และไม่รวมที่นั่งผู้โดยสารที่อยู่ตรงข้ามช่องทางเดิน
 • *2.
  แม้ว่าเราจะพยายามทำความสะอาดพื้นที่รอบๆ ที่นั่งของท่านอย่างดีที่สุดโดยการดูดฝุ่น เปลี่ยนสิ่งของในช่องเก็บของประจำที่นั่งเป็นอย่างอื่น ฯลฯ เราจะไม่สามารถกำจัดสารที่ลอยอยู่ในอากาศหรือสารก่อภูมิแพ้ที่ติดอยู่ในที่นั่งได้ นอกจากนี้ เราอาจไม่สามารถจัดทำเขตป้องกันอาการแพ้ให้ท่านได้หากท่านเปลี่ยนที่นั่งหลังจากขอเขตป้องกันอาการแพ้และหากมีการเปลี่ยนเครื่องบินด้วย ฯลฯ

แม้ว่าเราจะพยายามจัดการกับสารก่อภูมิแพ้เพื่อให้ผู้โดยสารที่มีอาการแพ้สามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยและด้วยความสบายใจ แต่ก็ไม่อาจขจัดสารก่อภูมิแพ้ในสภาพแวดล้อมภายในห้องโดยสารได้อย่างสมบูรณ์หรืออาจมีสารก่อภูมิแพ้ที่ติดขึ้นเครื่องมากับผู้โดยสารท่านอื่นได้

ขอให้ผู้โดยสารที่มีอาการแพ้อย่างรุนแรงโปรดพกพาสิ่งของป้องกันที่จำเป็น เช่น หน้ากากอนามัย ยาที่กำกับโดยแพทย์ หรือเข็มฉีดยา (EpiPen)

หากท่านต้องการใช้บริการเขตป้องกันอาการแพ้ โปรดติดต่อ ANA ทางโทรศัพท์หลังจากทำการจองเที่ยวบินของท่านและเป็นเวลาอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

เที่ยวบินร่วม

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

สำหรับเที่ยวบินร่วมที่ดำเนินการโดยสายการบินพันธมิตรของเรา จะมีการบังคับใช้ข้อกำหนดของสายการบินพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง การช่วยเหลือพิเศษในเที่ยวบินนั้นอาจแตกต่างจากที่เสนอโดย ANA สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อสายการบินพันธมิตรโดยตรง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับลูกค้าที่มีอาการแพ้

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อจุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA