ลูกค้าที่มีอาการแพ้

ลูกค้าที่มีอาการแพ้

หน้านี้มีข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่ให้บริการบนเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ปราศจากสารก่อภูมิแพ้ รวมทั้งเครื่องฉีดอัตโนมัติ และอื่นๆ

เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น
เที่ยวบินระหว่างประเทศ

ไอคอนที่มีชื่อว่า ภายในประเทศญี่ปุ่น หรือ ระหว่างประเทศ ชี้ให้เห็นความแตกต่างในการให้บริการสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นและเที่ยวบินระหว่างประเทศ เนื้อหาที่ไม่ได้ระบุด้วยไอคอนจะมีให้บริการทั้งเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นและระหว่างประเทศ

ลูกค้าที่มีอาการแพ้

อาหารที่ปราศจากสารก่อภูมิแพ้

เที่ยวบินระหว่างประเทศ
  • * ภาพรายการอาหารตัวอย่างจะแตกต่างกันไปตามฤดูกาล

ANA ให้บริการมื้ออาหารบนเครื่องบินที่ปราศจากสารก่อภูมิแพ้สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ คือ “อาหารที่ปราศจากสารก่อภูมิแพ้ 7 ชนิด” ซึ่งเป็นอาหารที่ไม่มีส่วนผสมของสารก่อภูมิแพ้หลัก 7 ชนิด (ได้แก่ ข้าวสาลี ข้าวบัควีท ผลิตภัณฑ์จากนม ไข่ ถั่วลิสง กุ้ง และปู) และมี “อาหารที่ปราศจากสารก่อภูมิแพ้ 28 ชนิด” ซึ่งเป็นอาหารที่ปราศจากสารก่อภูมิแพ้หลักข้างต้น 7 ชนิด และส่วนผสมอื่นๆ อีก 21 ชนิด (ได้แก่ หอยเป๋าฮื้อ ปลาหมึก ไข่ปลาแซลมอน ส้ม ผลกีวี เนื้อวัว วอลนัต ปลาแซลมอน ปลาแมคเคอเรล ถั่วเหลือง สัตว์ปีก กล้วย เนื้อหมู เห็ดมัตสึตาเกะ ลูกพีช แยม แอปเปิล เจลาติน งา เม็ดมะม่วงหิมพานต์ และอัลมอนด์)

แม้ว่าเราจะมุ่งมั่นที่สุดเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะไม่มีสารก่อภูมิแพ้ใดๆ ปะปนในอาหารในระหว่างการเตรียมแล้วก็ตาม เราก็ไม่สามารถป้องกันความเป็นไปได้ของอนุภาคในอากาศหรือร่องรอยขนาดเล็กของสารก่อภูมิแพ้ที่เข้าไปปะปนในอาหารที่บางจุดได้อย่างสมบูรณ์ โปรดทราบว่าเราสามารถให้บริการเพียงอาหารที่ปราศจากสารก่อภูมิแพ้ 2 ชนิดนี้เท่านั้น

เราขอแนะนำให้ลูกค้าที่ความไวต่อสารก่อภูมิแพ้ต่างๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น หรือลูกค้าที่มีความกังวลเกี่ยวกับอาหารดังที่กำกับไว้ข้างต้นนั้น สามารถเตรียมอาหารและนำอาหารมาเองได้

หากท่านต้องการอาหารพิเศษ โปรดทำการจองทางโทรศัพท์หลังการจองเที่ยวบินของท่าน

โปรดดู “อาหารพิเศษ” สำหรับรายละเอียด เช่น ตัวอย่างรายการอาหาร และกำหนดเวลาของการข้อรับบริการ

การพกพาเครื่องฉีดอิพิเนฟรินอัตโนมัติ (EpiPen) ขึ้นเครื่อง

ขึ้นเครื่อง ลูกค้าสามารถนำยาหรือเข็มฉีดยาที่ได้รับการสั่งจ่ายจากแพทย์ (เครื่องฉีดอิพิเนฟรินอัตโนมัติ, EpiPen ฯลฯ) ติดตัวขึ้นเครื่องได้เพื่อเตรียมรักษาตนเองในกรณีที่เกิดปฏิกิริยาแพ้ขึ้น

ลูกค้าที่มีอาการแพ้ถั่วลิสง

ANA มุ่งมั่นเต็มที่เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ถั่วลิสงเป็นส่วนผสมสำหรับอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องในสายการบินทั้งในประเทศญี่ปุ่นและระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดย ANA Group อย่างไรก็ตาม มีความเป็นได้ที่อาหารและเครื่องดื่มอาจจะมีการใส่ถั่วลิสงหรือผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง (เช่น น้ำมันถั่วลิสง) ในระหว่างการเตรียมหรือการผลิต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมอ่านได้ที่ นโยบายของ ANA เกี่ยวกับลูกค้าที่มีอาการแพ้ถั่วลิสง

การจัดการสำหรับอาการแพ้บนเที่ยวบินไปยัง/มาจากแคนาดา

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

หากท่านมีความทุพพลภาพอันเกิดจากอาการแพ้ถั่วลิสง ถั่วชนิดอื่นๆ เมล็ดงา สัตว์ ฯลฯ อย่างรุนแรง ท่านสามารถส่งคำขอให้ทำเขตป้องกันอาการแพ้ขึ้นรอบๆ ตัวท่านเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ เขตป้องกันอาการแพ้

เที่ยวบินร่วม

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

สำหรับเที่ยวบินร่วมที่ดำเนินการโดยสายการบินพันธมิตรของเรา จะมีการบังคับใช้ข้อกำหนดของสายการบินพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง การช่วยเหลือพิเศษในเที่ยวบินนั้นอาจแตกต่างจากที่เสนอโดย ANA สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อสายการบินพันธมิตรโดยตรง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับลูกค้าที่มีอาการแพ้

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อจุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA