Xin cấp eTA (Thị thực điện tử) để nhập cảnh vào Canada

Thông báo quan trọng
  • Chính phủ Canada bắt buộc công dân nước ngoài được miễn thị thực khi đến Canada phải xin cấp Thị thực điện tử (eTA) từ ngày 15/03/2016.

Do yêu cầu này, khi làm thủ tục tại Nhật Bản, chúng tôi sẽ kiểm tra xem khách hàng đến Canada hoặc sử dụng sân bay tại Canada để quá cảnh sang quốc gia khác có eTA hay không.
Theo chỉ đạo của chính quyền Canada, chúng tôi không được cho phép khách hàng mang quốc tịch liên quan không có eTA lên chuyến bay của chúng tôi.
Vui lòng kiểm tra trước xem quý khách có cần xin cấp eTA hay không. Nếu quý khách cần có eTA, vui lòng hoàn tất thủ tục xin cấp eTA trước khi đi đến sân bay.

Khách hàng cần có Thị thực điện tử (eTA)
Công dân Hoa Kỳ/khác Canada mang quốc tịch không yêu cầu thị thực khi nhập cảnh vào Canada, phải hoàn tất thủ tục xin cấp eTA trước khi đến Canada bằng đường hàng không.
Quý khách không cần eTA nếu nhập cảnh vào Canada bằng đường bộ hoặc đường biển.


[Thông báo quan trọng]
Thường trú nhân Canada:
Mặc dù quý khách không cần eTA khi nhập cảnh vào Canada bằng đường hàng không, quý khách phải mang theo thẻ thường trú Canada (PR) hoặc giấy thông hành dành cho thường trú nhân (PRTD).
Nếu không mang theo các giấy tờ này, quý khách có thể không được phép lên máy bay đến Canada.

Thường trú nhân Hoa Kỳ:
Quý khách phải có eTA để có thể nhập cảnh vào Canada bằng đường hàng không. Quý khách cũng phải mang theo Thẻ xanh Mỹ.
Quý khách không cần eTA nếu nhập cảnh vào Canada bằng đường bộ hoặc đường biển.

Sinh viên quốc tế/Người lao động tạm thời:
Khách hàng mang quốc tịch yêu cầu phải có eTA và nhận được giấy phép du học hoặc làm việc trước ngày 01/08/2015, cần có eTA nếu dự định bay từ Canada và trở về Canada bằng đường hàng không.


Thông tin từ trang web của Chính phủ Canada

[Thông tin về việc xin cấp eTA]

Để xin cấp eTA, phải hoàn tất thủ tục trên trang web (Canada.ca/eTA). Vài phút sau khi hoàn tất thủ tục xin cấp eTA, quý khách sẽ nhận được e-mail cho biết quý khách có được phê duyệt để nhận eTA hay không. Mặc dù có thể xin cấp eTA ngay trước khi bay đến Canada, Chính phủ Canada đề nghị nên hoàn tất thủ tục sớm khi quý khách bắt đầu lập kế hoạch cho hành trình.
Khi hoàn tất thủ tục xin cấp eTA, quý khách cần nhập các chi tiết như thông tin hộ chiếu, địa chỉ e-mail của quý khách và nộp phí ($7 CAD) bằng thẻ tín dụng.
eTA có hiệu lực trong 5 năm (tuy nhiên, nếu hộ chiếu của quý khách hết hạn trong vòng 5 năm, eTA sẽ duy trì hiệu lực đến ngày hết hạn trên hộ chiếu). Quý khách có thể nhập cảnh lại vào Canada nhiều lần nếu muốn trong thời hạn hiệu lực của eTA.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập các trang web sau đây hoặc trang web của Chính phủ Canada.

【Các trang web về eTA】
Trang xin cấp eTA (tiếng Anh và ngôn ngữ khác)
http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp

Hướng dẫn điền đơn (tiếng Nhật)
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/eta/japanese.pdf

Trang giải thích về eTA
http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-facts-en.asp