Sân bay Brussels

Đi đến và từ Sân bay Brussels

Trên trang này, quý khách sẽ tìm thấy thông tin cần thiết để di chuyển dễ dàng trong Sân bay Brussels tới điểm đến của quý khách.

Hướng dẫn đến Sân bay Brussels

Bản đồ nhà ga đến và khởi hành và các thông tin khác để di chuyển tại Sân bay Brussels của Bỉ.

Nhà ga đến

Bản đồ nhà ga đến Sân bay Brussels
Thông tin Sơ đồ Sân bay

Các chuyến bay do Tập đoàn ANA khai thác sẽ đến Sảnh B.

Nhập cảnh

Xem Hướng dẫn đặc biệt trên trang này để biết thông tin chi tiết khi đến và/hoặc di chuyển giữa các quốc gia thuộc khối Schengen.

Nhà ga khởi hành

Bản đồ nhà ga khởi hành Sân bay Brussels
Thông tin Sơ đồ Sân bay

Các chuyến bay do Tập đoàn ANA khai thác sẽ đến Sảnh B. Xem thông tin chi tiết về phòng chờ sân bay.

Làm thủ tục
Lối ưu tiên vào khu vực Kiểm tra An ninh

Hành khách Hạng Thương gia và Hội viên Star Alliance Gold có thể xuất trình thẻ lên máy bay tại khu vực kiểm tra an ninh để sử dụng lối ưu tiên.

Quá cảnh

Bản đồ nhà ga quá cảnh tại Sân bay Brussels

Nếu nối chuyến, vui lòng đi theo biển báo “Connections” và đi qua khu vực kiểm tra an ninh.

Nối sang các chuyến bay cho các quốc gia thuộc khối Schengen:

Sau khi đi qua khu vực kiểm tra an ninh, hãy đi theo biển báo Gates A và đi qua khu vực Nhập cảnh. Sau đó, tiếp tục đi đến cửa khởi hành cho chuyến bay nối tiếp của quý khách.

Nối chuyến từ ANA đến các chuyến bay cho các quốc gia không thuộc khối Schengen:

Sau khi đi qua khu vực kiểm tra an ninh, hãy đi theo biển báo Gates B hoặc Gates T, sau đó tiếp tục đi đến cửa khởi hành cho chuyến bay nối tiếp của quý khách.

Nối chuyến từ hãng hàng không khác sang ANA

Nối chuyến từ các quốc gia thuộc khối Schengen sang chuyến bay của ANA:

Vui lòng đi theo biển báo Gates B. Đi qua khu vực Nhập cảnh và tiếp tục đi đến cửa khởi hành cho chuyến bay ANA của quý khách.

Nối chuyến từ các quốc gia không thuộc khối Schengen sang chuyến bay của ANA:

 • Các hành khách đến từ một quốc gia nằm trong thỏa thuận an ninh một điểm dừng (ví dụ Vương quốc Anh) có thể tiếp tục đi đến cổng lên máy bay mà không cần phải đi qua khu vực kiểm tra an ninh và Nhập cảnh.
 • Sau khi đến, hãy đi đến tầng Khởi hành rồi đến cửa khởi hành dành cho chuyến bay ANA của quý khách.
  • Dịch vụ này có thể không khả dụng tùy vào cửa đến của quý khách. Trong trường hợp này, hãy đi qua khu vực kiểm tra an ninh, đi theo biển báo Gates B, sau đó tiếp tục đi đến cửa khởi hành cho chuyến bay ANA của quý khách.
 • Tất cả những hành khách khác nên đi theo biển báo Gates B, đi qua khu vực kiểm tra an ninh rồi đi đến cổng lên máy bay cho chuyến bay ANA của quý khách.

Hướng dẫn cho Sân bay Brussels

Di chuyển giữa các quốc gia thuộc khối Schengen

Việc thành lập Liên minh châu Âu và Hiệp ước Schengen đã đơn giản hóa các thủ tục nhập cảnh và xuất cảnh trong phạm vi châu Âu. Khi công dân Nhật Bản đến một trong các quốc gia thuộc khối Schengen thì việc di chuyển trong phạm vi quốc gia đó được coi là di chuyển “nội bộ”. Các thủ tục nhập cảnh và xuất cảnh sau đây áp dụng cho hành khách di chuyển từ một quốc gia thuộc khối Schengen đến một quốc gia khác thuộc khối Schengen.

 • Nhập cảnh:
  • Chỉ được thực hiện tại quốc gia đến đầu tiên.
  • Thực hiện kiểm tra hải quan đối với hành lý xách tay tại quốc gia đến đầu tiên và kiểm tra hải quan đối với hành lý ký gửi tại điểm đến cuối cùng.
 • Xuất cảnh:
  • Chỉ được thực hiện ở quốc gia khởi hành cuối cùng thuộc khối Schengen.
  • Thực hiện kiểm tra hải quan tại quốc gia đến.