Hành khách có yêu cầu y tế

Thông tin dành cho hành khách có yêu cầu y tế

Vui lòng lưu ý rằng môi trường trong khoang máy bay khác với môi trường trên mặt đất. Vì môi trường trong khoang máy bay có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của quý khách, vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi khởi hành.

Thông tin

  • Vì số lượng các chuyến bay giảm do sự lây lan của dịch COVID-19 nên có thể mất một khoảng thời gian để thu xếp các dịch vụ cho thuê khác nhau. Vui lòng báo cho chúng tôi biết sớm nhất có thể nếu quý khách có kế hoạch bay.

Vui lòng thông báo cho chúng tôi nếu quý khách cần bất kỳ trợ giúp nào

Vui lòng lưu ý rằng môi trường trong khoang máy bay khác với môi trường trên mặt đất. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Môi trường trong khoang máy bay. Vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi khởi hành.

Tờ khai y tế (MEDIF)

Hành khách có kế hoạch sử dụng bình oxy y tế hoặc thiết bị y tế đặc biệt trên máy bay cần phải nộp Tờ khai y tế (MEDIF).

  • Hành khách sử dụng bình oxy y tế
  • Hành khách sử dụng máy tạo oxy di động (POC) hoặc máy thở nhân tạo
  • Hành khách yêu cầu cáng hoặc lồng ấp

Tờ khai y tế (MEDIF)

Câu hỏi thường gặp về hành khách có yêu cầu y tế

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với Bộ phận trợ giúp hành khách khuyết tật của ANA.