รางวัลเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA

ผู้หญิงในห้องรับรองของ ANA

รางวัลเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA

สมาชิก ANA Mileage Club สามารถแลกรางวัลเที่ยวบินระหว่างประเทศได้โดยเริ่มต้นเพียงแค่ 12,000 ไมล์

โปรดดำเนินการให้เสร็จสิ้นผ่านทางเว็บไซต์ ANA

ประชาสัมพันธ์

เที่ยวบินที่มีสิทธิ์

เที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA

 • รางวัลของเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA ไม่สามารถใช้ได้กับเที่ยวบินร่วมที่มีหมายเลขเที่ยวบินของ ANA ซึ่งให้บริการโดยสายการบินอื่น (ยกเว้นเที่ยวบินภายในประเทศ) เที่ยวบินร่วมที่ให้บริการโดยสายการบินพันธมิตรที่มีหมายเลขเที่ยวบินของ ANA จะไม่สามารถใช้ได้ โปรดสมัครใช้บริการเป็นรางวัลเที่ยวบินของสายการบินพันธมิตรด้วยหมายเลขเที่ยวบินของสายการบินพันธมิตร
 • รางวัลจะสามารถใช้ได้กับการต่อเครื่องในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น หากเที่ยวบินต่อเครื่องดังกล่าวดำเนินการโดย ANA ไม่สามารถใช้กับเที่ยวบินที่มีหมายเลขเที่ยวบินของ Ibex Airlines ได้

ชั้นที่มีสิทธิ์รับบริการ

 • ชั้นประหยัด
 • ชั้นประหยัดพรีเมียม
 • ชั้นธุรกิจ
 • ชั้นเฟิร์สคลาส
  • รางวัลยังสามารถใช้ร่วมกับชั้นโดยสารที่แตกต่างกันได้อีกด้วย
  • สำหรับเส้นทางภายในประเทศญี่ปุ่น รางวัลจะสามารถใช้จองชั้นประหยัดเท่านั้น

ไมล์สะสมที่กำหนด

ใช้ได้โดยเริ่มต้นเพียง 12,000 ไมล์เท่านั้น (ไปกลับ)

 • รางวัลไม่สามารถแลกใช้สำหรับเที่ยวบินเที่ยวเดียวได้
 • จำนวนไมล์ที่กำหนดจะขึ้นอยู่กับโซนของสนามบินต้นทางและปลายทาง ช่วงเวลาของบัตรโดยสาร และชั้นโดยสารที่จะใช้ โปรดดูที่ ตารางฤดูกาลและไมล์สะสมที่กำหนด สำหรับรายละเอียด
 • เด็กทารกและเด็กที่มีที่นั่งของตนเองจะต้องใช้จำนวนไมล์สะสมเท่ากับผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่เพื่อแลกรับรางวัลเที่ยวบิน ผู้โดยสารที่เป็นทารกซึ่งไม่ต้องมีที่นั่งเป็นของตนเองจะสามารถใช้รางวัลเที่ยวบินได้ โดยใช้ไมล์สะสมจำนวน 10% ของไมล์สะสมรางวัลเที่ยวบินที่กำหนดสำหรับชั้นโดยสารเดียวกันกับผู้ใหญ่ที่ร่วมเดินทาง สำหรับรายละเอียดอื่นๆ โปรดดูที่หน้า นโยบายการใช้ไมล์สะสมสำหรับเด็กทารกและเด็ก
 • สมาชิกในครอบครัวผู้ที่ลงทะเบียน ANA Card Family Miles หรือบริการ ANA Mileage Club Family Account (AFA) สามารถรวมไมล์สะสมของตนเพื่อแลกรางวัลได้
 • บัตรโดยสารรางวัลสามารถแลกได้เมื่อจำนวนไมล์สะสมที่กำหนดสำหรับการแลกรับรางวัลอยู่ในบัญชีไมล์สะสมของท่านในเวลาที่ออกบัตรโดยสารเท่านั้น
 • หากจำนวนไมล์สะสมไม่เพียงพอที่จะแลกรับรางวัลเที่ยวบิน ท่านไม่สามารถครอบคลุมส่วนต่างด้วยเงินสดหรือ ANA SKY COINS ได้

หลายชั้นโดยสาร

หากการเดินทางขาออกและขากลับอยู่ในชั้นโดยสารที่แตกต่างกัน ไมล์สะสมที่กำหนดสำหรับแต่ละชั้นจะถูกหารด้วย 2 แล้วนำไปใช้สำหรับการเดินทางทั้งขาออกและขากลับ
หากแผนการเดินทางมีเที่ยวบินชั้นโดยสารหลายชั้นรวมถึงมีการต่อเครื่อง จะต้องใช้ไมล์สะสมที่กำหนดสำหรับชั้นโดยสารที่สูงกว่า ทั้งในการเดินทางขาออกและขากลับ
ตัวอย่างไมล์สะสมที่กำหนดสำหรับแผนการเดินทางที่รวมชั้นโดยสารที่แตกต่างกัน

สำหรับแผนการเดินทางที่มีการเดินทางขาออก (จากกรุงเทพไปยังโตเกียว*1 ไปยังลอสแองเจลิส) ในชั้นธุรกิจ และเดินทางกลับ (จากลอสแองเจลิสไปยังโตเกียว*1 ไปยังกรุงเทพ) ในชั้นประหยัด ไมล์สะสมที่กำหนดสำหรับแต่ละชั้นจะถูกหารด้วย 2 แล้วรวมยอด

 • *1.
  ต่อเครื่องภายในเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง
เหตุผล:

เนื่องจากการเดินทางขาออกมีหลายชั้นโดยสาร จึงต้องใช้ไมล์สะสมที่กำหนดสำหรับชั้นโดยสารที่สูงกว่า (ชั้นธุรกิจ) สำหรับการเดินทางขากลับ เราจะใช้ไมล์สะสมที่กำหนดสำหรับชั้นประหยัด

กลุ่มบัญชีไมล์สะสมที่มีสิทธิ์

ไมล์สะสมจากกลุ่มบัญชีไมล์สะสมต่อไปนี้สามารถใช้เพื่อแลกรับรางวัลเที่ยวบินได้

 • กลุ่ม 1: ไมล์สะสม
 • กลุ่ม 2: ไมล์สะสม (เวลาจำกัด)
 • กลุ่ม 3: ไมล์สะสม (เวลาและการใช้จำกัด)
 • กลุ่ม 4: ไมล์สะสมเกี่ยวกับบริการด้านการบิน (เวลาจำกัด)

จำนวนไมล์สะสมที่ต้องใช้ในการแลกรับรางวัลเที่ยวบินจะหักออกจากบัญชีไมล์สะสมของสมาชิกโดยอัตโนมัติตามลำดับวันหมดอายุที่ใกล้จะถึงที่สุดก่อน หากมีไมล์สะสมที่มีวันหมดอายุเป็นวันเดียวกันในกลุ่มบัญชีไมล์สะสมที่แตกต่างกัน ไมล์สะสมเหล่านั้นจะรวมกันโดยอัตโนมัติและหักออกตามลำดับความสำคัญดังต่อไปนี้

ลำดับความสำคัญในการรวมไมล์สะสม: กลุ่ม 4→3→2→1

ระยะเวลาที่ใช้ได้

 • แผนการเดินทางต้องเริ่มต้นภายใน 1 ปีหลังจากออกบัตรโดยสาร
 • ส่วนเส้นทางนอกเหนือจากส่วนเส้นทางแรกของแผนการเดินทางจะต้องใช้งานภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่เริ่มแผนการเดินทาง

ตัวอย่างเช่น สำหรับการเดินทางที่เริ่มในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2023

วันที่ออกเดินทางของส่วนเส้นทางหลังจากส่วนเส้นทางแรกจะมีอายุไม่เกินวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2024

แผนการเดินทาง

1 ตำแหน่งที่ต้องการไมล์สะสมมากที่สุดเพื่อแลกรับรางวัลจากจุดออกเดินทางที่เลือกจะถือว่าเป็นจุดหมายปลายทาง

ตัวอย่างของปลายทาง

สำหรับแผนการเดินทางจากโซลไปยังโตเกียว ไปยังลอสแองเจลิส จากนั้นกลับไปยังโซลผ่านโตเกียว ระบบจะพิจารณาให้จุดหมายปลายทางเป็นลอสแองเจลิส

เหตุผล:

ลอสแองเจลิสถูกเลือกว่าเป็นจุดหมายปลายทางเพราะไมล์สะสมที่กำหนดเมื่อเดินทางระหว่างโซลและลอสแองเจลิสคือไมล์สะสมสูงสุดที่ต้องใช้ในการแลกรับรางวัล

2 ไม่สามารถต่อเครื่องที่จุดออกเดินทางและจุดหมายปลายทางบนเส้นทางขาออกและเส้นทางขากลับ

ตัวอย่างเช่น แผนการเดินทางที่ใช้ร่วมกับรางวัลบัตรโดยสารได้

โตเกียวไปยังโซลไปยังโตเกียว*1 ไปยังฟุกุโอกะ

 • *1.
  ต่อเครื่องภายในเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง
เหตุผล:

การเดินทางกลับจะผ่านโตเกียว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแผนการเดินทางนี้ไม่ได้ผ่านเมืองแรก (โซล) หรือเมืองสุดท้าย (ฟุกุโอกะ) แผนการเดินทางนี้จึงสามารถใช้ร่วมกับรางวัลบัตรโดยสารได้

ตัวอย่างเช่น แผนการเดินทางที่ไม่สามารถใช้รางวัลบัตรโดยสารได้

โตเกียวไปยังซับโปโร*1 ไปยังโตเกียว*1 ไปยังแฟรงก์เฟิร์ตไปยังโตเกียว

 • *1.
  ต่อเครื่องภายในเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง
เหตุผล:

แผนการเดินทางนี้ไม่สามารถใช้รางวัลบัตรโดยสารได้ เนื่องจากการเดินทางขาออกนั้นผ่านเมืองแรกของเส้นทางขาออก (โตเกียว) อีกครั้งก่อนจะถึงปลายทาง

3 หากจุดออกเดินทางและจุดเดินทางกลับสุดท้ายไม่ตรงกัน ทั้งสองแห่งจะต้องอยู่ภายในประเทศเดียวกัน

 • ฮ่องกง มาเก๊า และจีนได้ถือว่าเป็นประเทศที่แยกออกจากกัน เพื่อจุดประสงค์ในการออกรางวัลบัตรโดยสารในแผนการเดินทาง
 • ยกเว้นเที่ยวบินที่อยู่ภายในสแกนดิเนเวีย ประเทศเดนมาร์ก นอร์เวย์ และสวีเดนถือว่าเป็นประเทศเดียวกัน เพื่อจุดประสงค์ในการออกรางวัลบัตรโดยสารในแผนการเดินทาง
 • สหรัฐอเมริกาและแคนาดาถือว่าเป็นประเทศเดียวกัน เพื่อจุดประสงค์ในการออกรางวัลบัตรโดยสารในแผนการเดินทาง
 • ยกเว้นแผนการเดินทางที่อยู่ในยุโรปเท่านั้น ยุโรปทั้งหมดถือว่าเป็นประเทศเดียวกัน เพื่อจุดประสงค์ในการออกรางวัลบัตรโดยสาร อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวจะไม่รวมบางพื้นที่ในรัสเซียทางตะวันออกของเทือกเขาอูราล
ตัวอย่างเช่น แผนการเดินทางที่ใช้ร่วมกับรางวัลบัตรโดยสารได้

โอซาก้าไปยังปักกิ่งไปยังโตเกียว

เหตุผล:

แผนการเดินทางนี้สามารถใช้ได้ เนื่องจากจุดออกเดินทาง (โอซาก้า) และจุดเดินทางกลับสุดท้าย (โตเกียว) อยู่ในประเทศเดียวกัน

4 หากจุดออกเดินทางและจุดเดินทางกลับสุดท้ายไม่เหมือนกัน หรือหากเมืองสุดท้ายของการเดินทางขาออกแตกต่างจากเมืองแรกของการเดินทางกลับ ทั้งสองแห่งจะต้องอยู่ภายในพื้นที่เดียวกัน

กลุ่มพื้นที่

พื้นที่ 1: อเมริกาเหนือ ฮาวาย ฯลฯ
พื้นที่ 2: ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา รัสเซีย (ทางตะวันตกของเทือกเขาอูราล) ฯลฯ
พื้นที่ 3: ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ แปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ รัสเซีย (ทางตะวันออกของภูเขาอูราล) ฯลฯ

ตัวอย่างเช่น แผนการเดินทางที่ใช้ร่วมกับรางวัลบัตรโดยสารได้

โตเกียวไปยังแฟรงก์เฟิร์ตไปยังปารีสไปยังโตเกียว

เหตุผล:

แผนการเดินทางนี้สามารถใช้ได้ เนื่องจากจุดหมายปลายทางของการเดินทางขาออก (แฟรงก์เฟิร์ต) และเมืองแรกของการเดินทางกลับ (ปารีส) ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน

ตัวอย่างเช่น แผนการเดินทางที่ไม่สามารถใช้รางวัลบัตรโดยสารได้

วลาดิวอสตอคไปยังโตเกียวไปยังมอสโก

เหตุผล:

แผนการเดินทางประเภทนี้ไม่สามารถใช้ได้ เนื่องจากเมืองแรกของการเดินทางขาออก (วลาดิวอสตอค) และเมืองสุดท้ายของการเดินทางกลับ (มอสโก) ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่แตกต่างกัน

5 หากเมืองสุดท้ายของการเดินทางขาออกและเมืองแรกของการเดินทางกลับอยู่ในโซนที่แตกต่างกัน ไมล์สะสมที่กำหนดสำหรับแต่ละโซนจะนำมาหารด้วย 2 แล้วรวมยอด

โปรดดูข้อมูล โซน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับโซนของจุดออกเดินทางและปลายทาง

ตัวอย่างเช่น การยืนยันไมล์สะสมที่กำหนดสำหรับโซนต่างๆ

โตเกียว (โซน 1) ไปยังโฮโนลูลู (โซน 5) ไปยังลอสแองเจลิส (โซน 6) ไปยังโตเกียว (โซน 1)

จุดหมายปลายทางของการเดินทางขาออกโฮโนลูลู (โซน 5) และจุดออกเดินทางของการเดินทางกลับลอสแองเจลิส (โซน 6) อยู่ในโซนที่แตกต่างกัน ดังนั้นไมล์สะสมที่กำหนดระหว่างญี่ปุ่น (โซน 1) และฮาวาย (โซน 5) รวมทั้งไมล์สะสมที่กำหนดระหว่างญี่ปุ่น (โซน 1) และอเมริกาเหนือ (โซน 6) จะนำมาหารด้วย 2 แล้วรวมยอด

การแวะพักและการต่อเครื่อง

การแวะพัก (มากกว่า 24 ชั่วโมง)

 • ไม่สามารถลงเครื่องในระหว่างการเดินทางได้สำหรับแผนการเดินทางที่ออกเดินทางจากญี่ปุ่น
 • แผนการเดินทางที่ออกเดินทางจากประเทศอื่นๆ สามารถมีการแวะพัก 1 ครั้งระหว่างการเดินทางไปยังปลายทางได้

การถ่ายโอนข้อมูล

 • แผนการเดินทางภายในญี่ปุ่นสามารถต่อเครื่องได้สูงสุด 2 ครั้งทั้งในการเดินทางขาออกหรือขากลับ
  • ไม่รวมการต่อเครื่องที่จุดหมายปลายทาง
  • หากมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนส่งภาคพื้นดินจะนับเป็นการต่อเครื่อง 1 ครั้งสำหรับทั้งสองเมืองที่เป็นจุดปลายทาง
  • รวมการแวะพักในจำนวนการเชื่อมต่อ
ตัวอย่างเช่น แผนการเดินทางที่ใช้ร่วมกับรางวัลบัตรโดยสารได้

เซี่ยงไฮ้ไปยังโอซาก้าไปยังซัปโปโรไปยังโตเกียว*1 ไปยังเซี่ยงไฮ้

 • *1.
  แสดงว่ามีการต่อเครื่อง (มากกว่า 24 ชั่วโมง)
เหตุผล:

แผนการเดินทางที่ออกเดินทางจากนอกประเทศญี่ปุ่นสามารถมีการแวะพัก 1 ครั้งระหว่างการเดินทางไปยังปลายทางได้ ดังนั้น หากซัปโปโรถูกเลือกให้เป็นจุดหมายปลายทาง แผนการเดินทางของท่านจะสามารถมีการแวะพัก (มากกว่า 24 ชั่วโมง) ในโตเกียวได้

ตัวอย่างเช่น แผนการเดินทางที่ไม่สามารถใช้รางวัลบัตรโดยสารได้

ซับโปโรไปยังโตเกียว*1 ไปยังกรุงเทพไปยังโตเกียวไปยังซับโปโร

 • *1.
  ต่อเครื่องภายในเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง

ไม่สามารถแวะพัก (มากกว่า 24 ชั่วโมง) ได้สำหรับแผนการเดินทางที่ออกเดินทางจากญี่ปุ่น

นโยบายการใช้ไมล์สะสมสำหรับเด็กทารกและเด็ก

เด็กทารก (อายุน้อยกว่า 2 ปี)

 • ผู้โดยสารที่เป็นทารกซึ่งมีที่นั่งเป็นของตนเองสามารถใช้รางวัลเที่ยวบินของชั้นโดยสารเดียวกันกับผู้ใหญ่ที่ร่วมเดินทางได้ ไมล์สะสมที่กำหนดจะเป็นอัตราเดียวกันกับผู้โดยสารผู้ใหญ่
 • ผู้โดยสารที่เป็นทารกซึ่งไม่ต้องมีที่นั่งเป็นของตนเองจะสามารถใช้รางวัลเที่ยวบินได้ โดยใช้ไมล์สะสมจำนวน 10% ของไมล์สะสมรางวัลเที่ยวบินที่กำหนดสำหรับชั้นโดยสารเดียวกันกับผู้ใหญ่ที่ร่วมเดินทาง ในกรณีนี้ ทารกจะต้องได้รับการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ที่ได้รับรางวัล
  หรือท่านสามารถซื้อบัตรโดยสารอัตราสำหรับเด็กทารกแยกต่างหากสำหรับชั้นโดยสารเดียวกันกับผู้ใหญ่
ข้อควรทราบ

การซื้อบัตรโดยสารสำหรับผู้โดยสารที่เป็นทารกจะต้องดำเนินการทางโทรศัพท์ ในกรณีนี้ โปรดจองรางวัลเที่ยวบินสำหรับผู้ใหญ่ก่อน แล้วจึงทำการจองสำหรับทารกผ่านทางโทรศัพท์

 • อายุในวันที่ออกเดินทางในเส้นทางแรก

เด็ก (อายุ 2-11 ปี)

เด็กจะต้องใช้จำนวนไมล์สะสมเท่ากับผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่เพื่อแลกรับรางวัลเที่ยวบิน
 • อายุในวันที่ออกเดินทางในเส้นทางแรก

ลักษณะอื่นๆ

ไม่สามารถดำเนินการสำรองที่นั่งสำหรับเด็กอายุ 2 ถึง 11 ปีที่เดินทางคนเดียวและทารกอายุต่ำกว่า 2 ปีทางออนไลน์ได้ ในกรณีนี้ ท่านต้องทำการจองผ่านทางโทรศัพท์

วันที่งดให้บริการราคาพิเศษ (Blackout Dates)

ไม่มีวันที่งดให้บริการราคาพิเศษรางวัลเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA

 • เราอาจไม่ยอมรับการจองที่รอดำเนินการได้ แม้ว่าการจองจะไม่ใช่วันที่งดให้บริการราคาพิเศษก็ตาม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่นั่งว่างสำหรับเที่ยวบิน
 • เที่ยวบินภายในประเทศที่รวมอยู่ในแผนการเดินทางระหว่างประเทศ จะไม่มีช่วงระงับการเดินทาง
 • วันที่งดให้บริการราคาพิเศษอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบ โปรดตรวจสอบข้อมูลเมื่อทำการจอง

ข้อควรทราบ

 • หากผู้อื่นที่ไม่ใช่สมาชิก AMC จะใช้รางวัล สมาชิก AMC จะต้องทำการลงทะเบียนบุคคลนั้นเป็นผู้ใช้ที่ได้รับรางวัล (สามารถลงทะเบียนผู้ใช้ที่ได้รับรางวัลได้สูงสุด 10 ท่าน) ท่านสามารถลงทะเบียนผู้ใช้ที่ได้รับรางวัลผ่านบริการสำหรับสมาชิกเท่านั้นบนเว็บไซต์ ANA ลูกค้ายังสามารถติดต่อศูนย์บริการ ANA Mileage Club เพื่อขอรับแบบฟอร์มการลงทะเบียนผู้ใช้ที่แลกรับรางวัล เราอาจของให้ผู้ใช้ที่ได้รับรางวัลแสดงเอกสารเพื่อยืนยันความสัมพันธ์ที่มีกับสมาชิก AMC
 • ผู้ถือบัตร ANA ที่ต้องการรวมไมล์สะสมของสมาชิกในครอบครัวเพื่อแลกรับรางวัลจะต้องลงทะเบียนใช้บริการ ANA Card Family Miles หรือบริการ ANA Mileage Club Family Account (AFA)
 • สมาชิกพรีเมี่ยมที่ใช้ไมล์สะสมเพื่อแลกรับรางวัลสำหรับใช้เองจะมีสิทธิ์ได้รับการจองสิทธิพิเศษ
  ผู้ใช้ที่ได้รับรางวัลที่ลงทะเบียนซึ่งใช้รางวัลในขณะที่ไม่ได้เดินทางพร้อมสมาชิก AMC จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการจองและรายชื่อการรอก่อน
 • จำนวนที่นั่งที่สามารถใช้กับรางวัลบัตรโดยสารได้จะมีจำนวนจำกัด (การจองที่นั่งสำหรับรางวัลบัตรโดยสารอาจไม่พร้อมใช้บริการในบางเที่ยวบิน) อาจมีบางกรณีที่ไม่สามารถใช้รางวัลบัตรโดยสารได้แม้จะมีที่นั่งอัตราค่าโดยสารปกติบนเที่ยวบินก็ตาม อาจมีการปฏิเสธการจองที่รอดำเนินการได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่นั่งว่างสำหรับเที่ยวบิน
 • เมื่อใช้รางวัลเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA ท่านจะต้องชำระเงินขั้นต่ำ USD 70 (เดือนกุมภาพันธ์ 2015) เป็นภาษี ค่าธรรมเนียมการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสาร ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และค่าธรรมเนียมอื่นๆ นอกเหนือจากไมล์สะสมที่ใช้แลกรางวัล ภาษีและค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้และจะถูกคำนวณจากแผนการเดินทาง ชั้นโดยสาร อัตราแลกเปลี่ยน ฯลฯ นอกจากนี้ ท่านต้องชำระภาษีและค่าธรรมเนียมเหล่านี้ล่วงหน้าผ่านบัตรเครดิตโดยสมาชิก AMC หรือด้วยผู้โดยสารเองในขณะที่ออกบัตรโดยสาร
 • โปรดทราบว่าเวลาออกเดินทาง/ถึงปลายทาง และประเภทเครื่องบิน อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เราดำเนินการเที่ยวบินเฉพาะตามฤดูกาลเท่านั้น ซึ่งบริการอาจถูกระงับชั่วคราวได้ ฯลฯ (แม้ว่าจะมีการระบุเที่ยวบินไว้ในตาราง แต่ก็ไม่สามารถใช้งานได้จริง)
 • โปรดใช้บัตรโดยสารตามลำดับเส้นทางที่แสดงในแผนการเดินทาง หากไม่ได้เดินทางผ่านเส้นทางหนึ่ง บัตรโดยสารจะไม่สามารถใช้ได้ และจะไม่สามารถเดินทางในเส้นทางที่เหลือได้
 • เมื่อใช้รางวัลบัตรโดยสาร ท่านจะไม่สามารถสะสมไมล์ได้
 • รางวัลบัตรโดยสารไม่สามารถใช้ร่วมกับรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสาร
 • หากใช้รางวัลบัตรโดยสารสำหรับเที่ยวบิน และเที่ยวบินเกิดความล่าช้าหรือการยกเลิก เราจะไม่มีบริการรถรับส่งและที่พักให้
 • ไมล์สะสมที่ใช้แลกรับรางวัลจะไม่สามารถคืนไปยังบัญชีของไมล์สะสมหรือแลกรับเป็นรางวัลอื่นได้ แม้ว่ารางวัลที่แลกรับในตอนแรกจะไม่ถูกนำมาใช้ก็ตาม ยกเว้นไมล์สะสมที่สามารถดำเนินการคืนเงินสำหรับรางวัลที่ไม่ได้ใช้

ไมล์สะสมที่กำหนด

จำนวนไมล์สะสมที่ต้องใช้ในการแลกรับรางวัลจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโซนที่ออกเดินทางและโซนปลายทาง ฤดูกาลของวันที่ออกเดินทาง รวมถึงชั้นโดยสารของบริการ

วิธียืนยันไมล์สะสมที่กำหนด

โซน

ญี่ปุ่น (โซน 1), เกาหลี・รัสเซีย 1(โซน 2), เอเชีย 1 (โซน 3), เอเชีย 2 (โซน 4), ฮาวาย (โซน 5), อเมริกาเหนือ (โซน 6), ยุโรป・รัสเซีย (โซน 7), โอเชียเนีย (โซน 10),
ชื่อโซน โซน # ตำแหน่งภายในโซน
ญี่ปุ่น โซน 1 ญี่ปุ่น
เกาหลีใต้, รัสเซีย 1 โซน 2 โซล, วลาดิวอสตอค
เอเชีย 1 โซน 3 ปักกิ่ง, ต้าเหลียน, เสิ่นหยาง, ชิงเต่า, เซี่ยงไฮ้, หางโจว, กวางเจา, เซี่ยเหมิน, เฉิงตู, อู่ฮั่น, เซินเจิ้น, ฮ่องกง, ไทเป, มะนิลา
เอเชีย 2 โซน 4 สิงคโปร์,กรุงเทพ, โฮจิมินห์, ย่างกุ้ง, จาการ์ตา, มุมไบ, เดลี, ฮานอย, กัวลาลัมเปอร์, พนมเปญ, เจนไน
ฮาวาย โซน 5 โฮโนลูลู
อเมริกาเหนือ โซน 6 ลอสแองเจลิส, ซานฟรานซิสโก, ซีแอตเทิล, ซานโฮเซ่, วอชิงตันดีซี (IAD), นิวยอร์ก, ชิคาโก (ORD), ฮุสตัน, แวนคูเวอร์, เม็กซิโกซิตี้
ยุโรป, รัสเซีย 2 โซน 7 ลอนดอน, ปารีส, แฟรงก์เฟิร์ต, มิวนิค, ดัสเซลดอร์ฟ, บรัสเซลส์, เวียนนา, มิลาน, สตอกโฮล์ม, มอสโก, อิสตันบูล
โอเชียเนีย โซน 10 ซิดนีย์, เพิร์ท

ตารางฤดูกาล

L = นอกฤดูท่องเที่ยว
R = ฤดูกาลปกติ
H = ฤดูท่องเที่ยว

 • ช่วงเวลาที่ระบุในตารางฤดูกาลอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากเหตุผล เช่น การส่งเสริมการขาย

จุดออกเดินทางและปลายทาง: ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, รัสเซีย 1 (โซน 2), เอเชีย 1 (โซน 3) หรือเอเชีย 2 (โซน 4)

ฤดูกาล ปี ระยะเวลา
L 2024 4 มกราคม-8 กุมภาพันธ์, 1-24 เมษายน, 13 พฤษภาคม-30 มิถุนายน, 1-15 ธันวาคม
L 2025 4-27 มกราคม, 1-23 เมษายน, 12 พฤษภาคม-30 มิถุนายน, 1-14 ธันวาคม
L 2026 5 มกราคม-13 กุมภาพันธ์
R 2024 9 กุมภาพันธ์-31 มีนาคม, 1-18 กรกฎาคม, 26 สิงหาคม-30 พฤศจิกายน
R 2025 28 มกราคม-31 มีนาคม, 1-17 กรกฎาคม, 25 สิงหาคม-30 พฤศจิกายน
R 2026 14 กุมภาพันธ์-31 มีนาคม
H 2024 1-3 มกราคม, 25 เมษายน-12 พฤษภาคม, 19 กรกฎาคม-25 สิงหาคม, 16-31 ธันวาคม
H 2025 1-3 มกราคม, 24 เมษายน-11 พฤษภาคม, 18 กรกฎาคม-24 สิงหาคม, 15-31 ธันวาคม
H 2026 1-4 มกราคม

จุดออกเดินทางและปลายทาง: ญี่ปุ่น, อเมริกาเหนือ (โซน 6), หรือยุโรป, รัสเซีย 2 (โซน 7)

ฤดูกาล ปี ระยะเวลา
L 2024 4 มกราคม-29 กุมภาพันธ์, 1-24 เมษายน
L 2025 4 มกราคม-28 กุมภาพันธ์, 1-23 เมษายน
L 2026 6 มกราคม-28 กุมภาพันธ์
R 2024 1-31 มีนาคม, 13 พฤษภาคม-18 กรกฎาคม, 26 สิงหาคม-15 ธันวาคม
R 2025 1-31 มีนาคม, 24 เมษายน, 12 พฤษภาคม-17 กรกฎาคม, 25 สิงหาคม-14 ธันวาคม
R 2026 4-5 มกราคม, 1-31 มีนาคม
H 2024 1-3 มกราคม, 25 เมษายน-12 พฤษภาคม, 19 กรกฎาคม-25 สิงหาคม, 16-31 ธันวาคม
H 2025 1-3 มกราคม, 25 เมษายน-11 พฤษภาคม, 18 กรกฎาคม-24 สิงหาคม, 15-31 ธันวาคม
H 2026 1-3 มกราคม

จุดออกเดินทางและปลายทาง: ญี่ปุ่น, ฮาวาย (โซน 5) หรือโอเชียเนีย (โซน 10)

ฤดูกาล ปี ระยะเวลา
L 2024 4 มกราคม-29 กุมภาพันธ์, 1-24 เมษายน, 13-31 พฤษภาคม
L 2025 4 มกราคม-28 กุมภาพันธ์, 1-23 เมษายน, 12-31 พฤษภาคม
L 2026 7 มกราคม-28 กุมภาพันธ์
R 2024 1-31 มีนาคม, 1 มิถุนายน-18 กรกฎาคม, 26 สิงหาคม-15 ธันวาคม
R 2025 1-31 มีนาคม, 24 เมษายน, 1 มิถุนายน-17 กรกฎาคม, 25 สิงหาคม-14 ธันวาคม
R 2026 4-6 มกราคม, 1-31 มีนาคม
H 2024 1-3 มกราคม, 25 เมษายน-12 พฤษภาคม, 19 กรกฎาคม-25 สิงหาคม, 16-31 ธันวาคม
H 2025 1-3 มกราคม, 25 เมษายน-11 พฤษภาคม, 18 กรกฎาคม-24 สิงหาคม, 15-31 ธันวาคม
H 2026 1-3 มกราคม

ตารางไมล์สะสมที่กำหนด

ไมล์สะสมที่กำหนดที่แสดงในตารางเป็นจำนวนไมล์สำหรับการเดินทางขาออกและขากลับ

ฤดูกาล: L = นอกฤดูท่องเที่ยว, R = ฤดูกาลปกติ, H = ฤดูท่องเที่ยว
ชั้นโดยสาร: Y= ชั้นประหยัด, PY =ชั้นประหยัดพรีเมียม, C = ชั้นธุรกิจ, F= ชั้นเฟิร์สคลาส

 • * สำหรับเที่ยวบินรางวัลที่จอง/ออกบัตรตั้งแต่เวลา 00:00 น. (เวลามาตรฐานญี่ปุ่น) ไมล์สะสมที่กำหนด จะแสดงข้อมูลพร้อมกับ “ก่อนหน้า” และ “แก้ไข” โดยมีการแก้ไขจำนวนไมล์สะสมที่กำหนด หากไม่มีการแสดงข้อมูล หมายความว่าไม่มีการแก้ไขไมล์สะสมที่กำหนด

เส้นทางระหว่างญี่ปุ่น (โซน 1) และเกาหลีใต้, รัสเซีย1(โซน 2), เอเชีย 1 (โซน 3), เอเชีย 2 (โซน 4), ฮาวาย (โซน 5), อเมริกาเหนือ (โซน 6), ยุโรป, รัสเซีย 2(โซน 7), โอเชียเนีย (โซน 10)

เส้นทางระหว่างญี่ปุ่น (โซน 1) และเกาหลีใต้, รัสเซีย 1 (โซน 2)
ชั้นที่มีสิทธิ์รับบริการ L R H
Y 12,000 15,000 18,000
C 25,000 30,000 33,000
เส้นทางระหว่างญี่ปุ่น (โซน 1) และเอเชีย 1 (โซน 3)
ชั้นที่มีสิทธิ์รับบริการ L R H
Y 17,000 20,000 23,000
PY 30,000 33,000 36,000
C 35,000 40,000 43,000
เส้นทางระหว่างญี่ปุ่น (โซน 1) และเอเชีย 2 (โซน 4)
ชั้นที่มีสิทธิ์รับบริการ L R H
Y 30,000 35,000 38,000
PY 46,000 51,000 54,000
C 55,000 60,000 63,000
F 105,000 105,000 114,000
เส้นทางระหว่างญี่ปุ่น (โซน 1) และฮาวาย (โซน 5)
ชั้นที่มีสิทธิ์รับบริการ L R H
Y 35,000 40,000 43,000
PY 53,000 58,000 61,000
C ก่อนการปรับปรุง: 60,000
หลังจากปรับปรุง*: 80,000
ก่อนการปรับปรุง: 65,000
หลังจากปรับปรุง*: 85,000
ก่อนการปรับปรุง: 68,000
หลังจากปรับปรุง*: 90,000
F 120,000 ก่อนการปรับปรุง: 120,000
หลังจากปรับปรุง*: 140,000
ก่อนการปรับปรุง: 129,000
หลังจากปรับปรุง*: 160,000
 • * ไมล์สะสมที่แก้ไขใหม่จะมีผลบังคับใช้ สำหรับเที่ยวบินที่จอง/ออกบัตรในวันที่ หรือหลังจากวันที่ 8 เมษายน 2024
เส้นทางระหว่างญี่ปุ่น (โซน 1) และอเมริกาเหนือ (โซน 6)
ชั้นที่มีสิทธิ์รับบริการ L R H
Y 40,000 50,000 55,000
PY 62,000 72,000 77,000
C ก่อนการปรับปรุง: 75,000
หลังจากปรับปรุง*: 100,000
ก่อนการปรับปรุง: 85,000
หลังจากปรับปรุง*: 105,000
ก่อนการปรับปรุง: 90,000
หลังจากปรับปรุง*: 110,000
F 150,000 ก่อนการปรับปรุง: 150,000
หลังจากปรับปรุง*: 170,000
ก่อนการปรับปรุง: 165,000
หลังจากปรับปรุง*: 200,000
 • * ไมล์สะสมที่แก้ไขใหม่จะมีผลบังคับใช้ สำหรับเที่ยวบินที่จอง/ออกบัตรในวันที่ หรือหลังจากวันที่ 8 เมษายน 2024
เส้นทางระหว่างญี่ปุ่น (โซน 1) และยุโรป, รัสเซีย 2 (โซน 7)
ชั้นที่มีสิทธิ์รับบริการ L R H
Y 45,000 55,000 60,000
PY 67,000 77,000 82,000
C ก่อนการปรับปรุง: 80,000
หลังจากปรับปรุง*: 110,000
ก่อนการปรับปรุง: 90,000
หลังจากปรับปรุง*: 115,000
ก่อนการปรับปรุง: 95,000
หลังจากปรับปรุง*: 120,000
F 165,000 ก่อนการปรับปรุง: 165,000
หลังจากปรับปรุง*: 190,000
ก่อนการปรับปรุง: 180,000
หลังจากปรับปรุง*: 220,000
 • * ไมล์สะสมที่แก้ไขใหม่จะมีผลบังคับใช้ สำหรับเที่ยวบินที่จอง/ออกบัตรในวันที่ หรือหลังจากวันที่ 8 เมษายน 2024
เส้นทางระหว่างญี่ปุ่น (โซน 1) และโอเชียเนีย (โซน 10)
ชั้นที่มีสิทธิ์รับบริการ L R H
Y 37,000 45,000 50,000
PY 54,000 62,000 67,000
C 65,000 75,000 80,000

เส้นทางระหว่างเกาหลีใต้, รัสเซีย 1 (โซน 2) และเอเชีย 1 (โซน 3), เอเชีย 2 (โซน 4), ฮาวาย (โซน 5), อเมริกาเหนือ (โซน 6), ยุโรป, รัสเซีย2 (โซน 7), โอเชียเนีย (โซน 10)

เส้นทางระหว่างเกาหลีใต้ / รัสเซีย 1 (โซน 2) และเอเชีย 1 (โซน 3)
ชั้นที่มีสิทธิ์รับบริการ L R H
Y 27,000 30,000 33,000
PY 39,000 42,000 45,000
C 45,000 50,000 53,000
เส้นทางระหว่างเกาหลีใต้ / รัสเซีย 1 (โซน 2) และเอเชีย 2 (โซน 4)
ชั้นที่มีสิทธิ์รับบริการ L R H
Y 40,000 45,000 48,000
PY 55,000 60,000 63,000
C 65,000 70,000 73,000
F 135,000 135,000 144,000
เส้นทางระหว่างเกาหลีใต้ / รัสเซีย 1 (โซน 2) และฮาวาย (โซน 5)
ชั้นที่มีสิทธิ์รับบริการ L R H
Y 40,000 50,000 55,000
PY 60,000 70,000 75,000
C ก่อนการปรับปรุง: 70,000
หลังจากปรับปรุง*: 90,000
ก่อนการปรับปรุง: 80,000
หลังจากปรับปรุง*: 101,000
ก่อนการปรับปรุง: 85,000
หลังจากปรับปรุง*: 107,000
F 150,000 ก่อนการปรับปรุง: 150,000
หลังจากปรับปรุง*: 189,000
ก่อนการปรับปรุง: 165,000
หลังจากปรับปรุง*: 196,000
 • * ไมล์สะสมที่แก้ไขใหม่จะมีผลบังคับใช้ สำหรับเที่ยวบินที่จอง/ออกบัตรในวันที่ หรือหลังจากวันที่ 8 เมษายน 2024
เส้นทางระหว่างเกาหลีใต้ / รัสเซีย 1 (โซน 2) และอเมริกาเหนือ (โซน 6)
ชั้นที่มีสิทธิ์รับบริการ L R H
Y 45,000 55,000 60,000
PY 66,000 76,000 81,000
C ก่อนการปรับปรุง: 80,000
หลังจากปรับปรุง*: 105,000
ก่อนการปรับปรุง: 90,000
หลังจากปรับปรุง*: 112,000
ก่อนการปรับปรุง: 95,000
หลังจากปรับปรุง*: 115,000
F 165,000 ก่อนการปรับปรุง: 165,000
หลังจากปรับปรุง*: 185,000
ก่อนการปรับปรุง: 180,000
หลังจากปรับปรุง*: 215,000
 • * ไมล์สะสมที่แก้ไขใหม่จะมีผลบังคับใช้ สำหรับเที่ยวบินที่จอง/ออกบัตรในวันที่ หรือหลังจากวันที่ 8 เมษายน 2024
เส้นทางระหว่างเกาหลีใต้ / รัสเซีย 1 (โซน 2) และยุโรป, รัสเซีย 2 (โซน 7)
ชั้นที่มีสิทธิ์รับบริการ L R H
Y 50,000 60,000 65,000
PY 71,000 81,000 86,000
C ก่อนการปรับปรุง: 85,000
หลังจากปรับปรุง*: 116,000
ก่อนการปรับปรุง: 95,000
หลังจากปรับปรุง*: 121,000
ก่อนการปรับปรุง: 100,000
หลังจากปรับปรุง*: 125,000
F 180,000 ก่อนการปรับปรุง: 180,000
หลังจากปรับปรุง*: 205,000
ก่อนการปรับปรุง: 195,000
หลังจากปรับปรุง*: 235,000
 • * ไมล์สะสมที่แก้ไขใหม่จะมีผลบังคับใช้ สำหรับเที่ยวบินที่จอง/ออกบัตรในวันที่ หรือหลังจากวันที่ 8 เมษายน 2024
เส้นทางระหว่างเกาหลีใต้ / รัสเซีย 1 (โซน 2) และโอเชียเนีย (โซน 10)
ชั้นที่มีสิทธิ์รับบริการ L R H
Y 40,000 50,000 55,000
PY 62,000 72,000 77,000
C 75,000 83,000 88,000
 • ท่านสามารถรวมรางวัลเที่ยวบินหลายรางวัลเข้าด้วยกันเพื่อสร้างแผนการเดินทางผ่านประเทศญี่ปุ่นโดยมีจุดออกเดินทางและจุดหมายปลายทางในโซนเดียวกันได้

เส้นทางระหว่างเอเชีย 1 (โซน 3) และเอเชีย 2 (โซน 4), ฮาวาย (โซน 5), อเมริกาเหนือ (โซน 6), ยุโรป, รัสเซีย2 (โซน 7), โอเชียเนีย (โซน 10)

เส้นทางระหว่างเอเชีย 1 (โซน 3) และเอเชีย 2 (โซน 4)
ชั้นที่มีสิทธิ์รับบริการ L R H
Y 40,000 45,000 48,000
PY 55,000 60,000 63,000
C 65,000 70,000 73,000
F 135,000 135,000 144,000
เส้นทางระหว่างเอเชีย 1 (โซน 3) และฮาวาย (โซน 5)
ชั้นที่มีสิทธิ์รับบริการ L R H
Y 40,000 50,000 55,000
PY 60,000 70,000 75,000
C ก่อนการปรับปรุง: 70,000
หลังจากปรับปรุง*: 90,000
ก่อนการปรับปรุง: 80,000
หลังจากปรับปรุง*: 101,000
ก่อนการปรับปรุง: 85,000
หลังจากปรับปรุง*: 107,000
F 150,000 ก่อนการปรับปรุง: 150,000
หลังจากปรับปรุง*: 189,000
ก่อนการปรับปรุง: 165,000
หลังจากปรับปรุง*: 196,000
 • * ไมล์สะสมที่แก้ไขใหม่จะมีผลบังคับใช้ สำหรับเที่ยวบินที่จอง/ออกบัตรในวันที่ หรือหลังจากวันที่ 8 เมษายน 2024
เส้นทางระหว่างเอเชีย 1 (โซน 3) และอเมริกาเหนือ (โซน 6)
ชั้นที่มีสิทธิ์รับบริการ L R H
Y 45,000 55,000 60,000
PY 66,000 76,000 81,000
C ก่อนการปรับปรุง: 80,000
หลังจากปรับปรุง*: 105,000
ก่อนการปรับปรุง: 90,000
หลังจากปรับปรุง*: 112,000
ก่อนการปรับปรุง: 95,000
หลังจากปรับปรุง*: 115,000
F 165,000 ก่อนการปรับปรุง: 165,000
หลังจากปรับปรุง*: 185,000
ก่อนการปรับปรุง: 180,000
หลังจากปรับปรุง*: 215,000
 • * ไมล์สะสมที่แก้ไขใหม่จะมีผลบังคับใช้ สำหรับเที่ยวบินที่จอง/ออกบัตรในวันที่ หรือหลังจากวันที่ 8 เมษายน 2024
เส้นทางระหว่างเอเชีย 1 (โซน 3) และยุโรป / รัสเซีย 2 (โซน 7)
ชั้นที่มีสิทธิ์รับบริการ L R H
Y 50,000 60,000 65,000
PY 71,000 81,000 86,000
C ก่อนการปรับปรุง: 85,000
หลังจากปรับปรุง*: 116,000
ก่อนการปรับปรุง: 95,000
หลังจากปรับปรุง*: 121,000
ก่อนการปรับปรุง: 100,000
หลังจากปรับปรุง*: 125,000
F 180,000 ก่อนการปรับปรุง: 180,000
หลังจากปรับปรุง*: 205,000
ก่อนการปรับปรุง: 195,000
หลังจากปรับปรุง*: 235,000
 • * ไมล์สะสมที่แก้ไขใหม่จะมีผลบังคับใช้ สำหรับเที่ยวบินที่จอง/ออกบัตรในวันที่ หรือหลังจากวันที่ 8 เมษายน 2024
เส้นทางระหว่างเอเชีย 1 (โซน 3) และโอเชียเนีย (โซน 10)
ชั้นที่มีสิทธิ์รับบริการ L R H
Y 40,000 50,000 55,000
PY 62,000 72,000 77,000
C 75,000 83,000 88,000
 • ท่านสามารถรวมรางวัลเที่ยวบินหลายรางวัลเข้าด้วยกันเพื่อสร้างแผนการเดินทางผ่านประเทศญี่ปุ่นโดยมีจุดออกเดินทางและจุดหมายปลายทางในโซนเดียวกันได้

เส้นทางระหว่างเอเชีย2 (โซน 4) และฮาวาย (โซน 5), อเมริกาเหนือ (โซน 6), ยุโรป, รัสเซีย 2 (โซน 7), โอเชียเนีย (โซน 10)

เส้นทางระหว่างเอเชีย 2 (โซน 4) และฮาวาย (โซน 5)
ชั้นที่มีสิทธิ์รับบริการ L R H
Y 50,000 60,000 65,000
PY 75,000 85,000 90,000
C ก่อนการปรับปรุง: 90,000
หลังจากปรับปรุง*: 110,000
ก่อนการปรับปรุง: 100,000
หลังจากปรับปรุง*: 121,000
ก่อนการปรับปรุง: 105,000
หลังจากปรับปรุง*: 127,000
F 180,000 ก่อนการปรับปรุง: 180,000
หลังจากปรับปรุง*: 219,000
ก่อนการปรับปรุง: 195,000
หลังจากปรับปรุง*: 226,000
 • * ไมล์สะสมที่แก้ไขใหม่จะมีผลบังคับใช้ สำหรับเที่ยวบินที่จอง/ออกบัตรในวันที่ หรือหลังจากวันที่ 8 เมษายน 2024
เส้นทางระหว่างเอเชีย 2 (โซน 4) และอเมริกาเหนือ (โซน 6)
ชั้นที่มีสิทธิ์รับบริการ L R H
Y 55,000 65,000 70,000
PY 84,000 94,000 99,000
C ก่อนการปรับปรุง: 100,000
หลังจากปรับปรุง*: 125,000
ก่อนการปรับปรุง: 110,000
หลังจากปรับปรุง*: 132,000
ก่อนการปรับปรุง: 115,000
หลังจากปรับปรุง*: 135,000
F 195,000 ก่อนการปรับปรุง: 195,000
หลังจากปรับปรุง*: 215,000
ก่อนการปรับปรุง: 210,000
หลังจากปรับปรุง*: 245,000
 • * ไมล์สะสมที่แก้ไขใหม่จะมีผลบังคับใช้ สำหรับเที่ยวบินที่จอง/ออกบัตรในวันที่ หรือหลังจากวันที่ 8 เมษายน 2024
เส้นทางระหว่างเอเชีย 2 (โซน 4) และยุโรป / รัสเซีย 2 (โซน 7)
ชั้นที่มีสิทธิ์รับบริการ L R H
Y 60,000 70,000 75,000
PY 88,000 98,000 103,000
C ก่อนการปรับปรุง: 105,000
หลังจากปรับปรุง*: 136,000
ก่อนการปรับปรุง: 115,000
หลังจากปรับปรุง*: 141,000
ก่อนการปรับปรุง: 120,000
หลังจากปรับปรุง*: 145,000
F 210,000 ก่อนการปรับปรุง: 210,000
หลังจากปรับปรุง*: 235,000
ก่อนการปรับปรุง: 225,000
หลังจากปรับปรุง*: 265,000
 • * ไมล์สะสมที่แก้ไขใหม่จะมีผลบังคับใช้ สำหรับเที่ยวบินที่จอง/ออกบัตรในวันที่ หรือหลังจากวันที่ 8 เมษายน 2024
เส้นทางระหว่างเอเชีย 2 (โซน 4) และโอเชียเนีย (โซน 10)
ชั้นที่มีสิทธิ์รับบริการ L R H
Y 50,000 60,000 65,000
PY 78,000 88,000 93,000
C 95,000 105,000 110,000
F 180,000 180,000 195,000
 • ท่านสามารถรวมรางวัลเที่ยวบินหลายรางวัลเข้าด้วยกันเพื่อสร้างแผนการเดินทางผ่านประเทศญี่ปุ่นโดยมีจุดออกเดินทางและจุดหมายปลายทางในโซนเดียวกันได้

เส้นทางระหว่างฮาวาย (โซน 5) และอเมริกาเหนือ (โซน 6), ยุโรป, รัสเซีย 2 (โซน 7), โอเชียเนีย (โซน 10)

เส้นทางระหว่างฮาวาย (โซน 5) และโอเชียเนีย (โซน 10)
ชั้นที่มีสิทธิ์รับบริการ L R H
Y 50,000 60,000 65,000
PY 84,000 94,000 99,000
C ก่อนการปรับปรุง: 100,000
หลังจากปรับปรุง*: 120,000
ก่อนการปรับปรุง: 110,000
หลังจากปรับปรุง*: 131,000
ก่อนการปรับปรุง: 115,000
หลังจากปรับปรุง*: 137,000
F 180,000 ก่อนการปรับปรุง: 180,000
หลังจากปรับปรุง*: 219,000
ก่อนการปรับปรุง: 195,000
หลังจากปรับปรุง*: 226,000
 • * ไมล์สะสมที่แก้ไขใหม่จะมีผลบังคับใช้ สำหรับเที่ยวบินที่จอง/ออกบัตรในวันที่ หรือหลังจากวันที่ 8 เมษายน 2024

เส้นทางระหว่างอเมริกาเหนือ (โซน 6) และยุโรป, รัสเซีย 2 (โซน 7), โอเชียเนีย (โซน 10)

เส้นทางระหว่างอเมริกาเหนือ (โซน 6) และโอเชียเนีย (โซน 10)
ชั้นที่มีสิทธิ์รับบริการ L R H
Y 60,000 70,000 75,000
PY 88,000 98,000 103,000
C ก่อนการปรับปรุง: 105,000
หลังจากปรับปรุง*: 130,000
ก่อนการปรับปรุง: 115,000
หลังจากปรับปรุง*: 137,000
ก่อนการปรับปรุง: 120,000
หลังจากปรับปรุง*: 140,000
F 210,000 ก่อนการปรับปรุง: 210,000
หลังจากปรับปรุง*: 230,000
ก่อนการปรับปรุง: 225,000
หลังจากปรับปรุง*: 260,000
 • * ไมล์สะสมที่แก้ไขใหม่จะมีผลบังคับใช้ สำหรับเที่ยวบินที่จอง/ออกบัตรในวันที่ หรือหลังจากวันที่ 8 เมษายน 2024

เส้นทางระหว่างยุโรป, รัสเซีย 2 (โซน 7) และโอเชียเนีย (โซน 10)

เส้นทางระหว่างยุโรป / รัสเซีย 2 (โซน 7) และโอเชียเนีย (โซน 10)
ชั้นที่มีสิทธิ์รับบริการ L R H
Y 65,000 75,000 80,000
PY 95,000 105,000 110,000
C ก่อนการปรับปรุง: 120,000
หลังจากปรับปรุง*: 151,000
ก่อนการปรับปรุง: 130,000
หลังจากปรับปรุง*: 156,000
ก่อนการปรับปรุง: 136,000
หลังจากปรับปรุง*: 161,000
F 225,000 ก่อนการปรับปรุง: 225,000
หลังจากปรับปรุง*: 250,000
ก่อนการปรับปรุง: 240,000
หลังจากปรับปรุง*: 280,000
 • * ไมล์สะสมที่แก้ไขใหม่จะมีผลบังคับใช้ สำหรับเที่ยวบินที่จอง/ออกบัตรในวันที่ หรือหลังจากวันที่ 8 เมษายน 2024
 • ท่านสามารถรวมรางวัลเที่ยวบินหลายรางวัลเข้าด้วยกันเพื่อสร้างแผนการเดินทางผ่านประเทศญี่ปุ่นโดยมีจุดออกเดินทางและจุดหมายปลายทางในโซนเดียวกันได้

ตัวอย่างการยืนยันไมล์สะสมที่กำหนด

แผนการเดินทางที่ไม่มีการต่อเครื่อง

 • สัญลักษณ์ “-” แสดงถึงปลายทาง
ตัวอย่างเช่น โตเกียว - ลอสแอนเจลิส - โตเกียว ขาออก: นอกฤดูท่องเที่ยว; ขากลับ: ฤดูกาลปกติ; เดินทางในชั้นประหยัด
 • ขั้นตอนที่ 1 ยืนยันโซนสำหรับจุดออกเดินทางและปลายทาง
  ยืนยันโซนที่ออกเดินทางและปลายทางโดยใช้ ผังโซนสำหรับรางวัลเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA
  โตเกียวอยู่ในญี่ปุ่น (โซน 1) 
  ลอสแองเจลิสอยู่ในอเมริกาเหนือ (โซน 6)
 • ขั้นตอนที่ 2 ยืนยันฤดูกาลของวันที่ออกเดินทาง
  ยืนยันฤดูกาล (นอกฤดูท่องเที่ยว ฤดูกาลปกติ ฤดูท่องเที่ยว) สำหรับวันที่ออกเดินทางของทั้งขาออกและขากลับโดยใช้ ตารางฤดูกาลสำหรับรางวัลเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA
  การเดินทางขาออก (โตเกียวไปยังลอสแองเจลิส) คือ L (นอกฤดูท่องเที่ยว)
  การเดินทางกลับ (ลอสแองเจลิสไปยังโตเกียว) คือ R (ฤดูกาลปกติ)
 • ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันไมล์สะสมที่กำหนด
  ยืนยันไมล์สะสมที่กำหนดสำหรับโซนที่ออกเดินทางและปลายทาง ฤดูกาล และชั้นโดยสารโดยใช้ ตารางไมล์สะสมที่กำหนดสำหรับรางวัลเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA
  การเดินทางขาออก (โตเกียวไปยังลอสแองเจลิส) คือ 40,000 ไมล์
  การเดินทางขากลับ (ลอสแองเจลิสไปยังโตเกียว) คือ 50,000 ไมล์
  สำหรับแผนการเดินทางนี้ ไมล์สะสมที่กำหนดสำหรับทั้งการเดินทางขาออกและขากลับจะถูกหารด้วย 2 แล้วรวมยอด
 • ไมล์สะสมที่กำหนด (สำหรับชั้นประหยัด)
  (40,000 ไมล์ / 2 = 20,000 ไมล์) + (50,000 ไมล์ / 2 = 25,000 ไมล์) = 45,000 ไมล์

แผนการเดินทางที่มีการต่อเครื่อง

 • สัญลักษณ์ “-” แสดงถึงปลายทาง
ตัวอย่างเช่น โอซาก้า - โตเกียว*1 - ลอสแองเจลิส - โตเกียว*1 - โอซาก้า ขาออก: นอกฤดูท่องเที่ยว; ขากลับ: ฤดูกาลปกติ; เดินทางในชั้นประหยัด
 • *1.
  ต่อเครื่องภายในเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง
 • ขั้นตอนที่ 1 ยืนยันโซนสำหรับจุดออกเดินทางและปลายทาง
  ยืนยันโซนที่ออกเดินทางและปลายทางโดยใช้ ผังโซนสำหรับรางวัลเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA
  โตเกียวและโอซาก้าอยู่ในญี่ปุ่น (โซน 1)
  ลอสแองเจลิสอยู่ในอเมริกาเหนือ (โซน 6)
 • ขั้นตอนที่ 2 ยืนยันฤดูกาลของวันที่ออกเดินทาง
  ยืนยันฤดูกาล (นอกฤดูท่องเที่ยว ฤดูกาลปกติ ฤดูท่องเที่ยว) สำหรับวันที่ออกเดินทางของทั้งขาออกและขากลับโดยใช้ ตารางฤดูกาลสำหรับรางวัลเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA (ใช้ตารางฤดูกาลสำหรับเที่ยวบินระหว่างญี่ปุ่นและยุโรป/อเมริกาเหนือเพื่อดูฤดูกาลสำหรับเส้นทางขาออกแห่งแรก (โอซาก้าไปโตเกียว) และเส้นทางขากลับแห่งแรก (ลอสแองเจลิสไปยังโตเกียว))
  เส้นทางขาออกแห่งแรก (โอซาก้าไปยังโตเกียว ) คือ L (นอกฤดูท่องเที่ยว)
  เส้นทางขากลับแห่งแรก (ลอสแองเจลิสไปยังโตเกียว) คือ R (ฤดูกาลปกติ)
 • ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันไมล์สะสมที่กำหนด
  ยืนยันไมล์สะสมที่กำหนดสำหรับโซนที่ออกเดินทางและปลายทาง ฤดูกาล และชั้นโดยสารโดยใช้ ตารางไมล์สะสมที่กำหนดสำหรับรางวัลเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA
  โอซาก้า (โซน 1) ไปยังลอสแองเจลิส (โซน 6) คือ 40,000 ไมล์
  ลอสแองเจลิส (โซน 6) ไปยังโตเกียว (โซน 1) คือ 50,000 ไมล์
  สำหรับแผนการเดินทางนี้ ไมล์สะสมที่กำหนดสำหรับทั้งการเดินทางขาออกและขากลับจะถูกหารด้วย 2 แล้วรวมยอด
 • ไมล์สะสมที่กำหนด (สำหรับชั้นประหยัด)
  (40,000 ไมล์ / 2 = 20,000 ไมล์) + (50,000 ไมล์ / 2 = 25,000 ไมล์) = 45,000 ไมล์

โปรดดู ข้อกำหนดและเงื่อนไข สำหรับแผนการเดินทางที่มีโซนและชั้นโดยสารแตกต่างกันและกรณีอื่นๆ

การจองรางวัลบัตรโดยสาร

ไม่สามารถดำเนินการสมัครที่สนามบินได้

โปรดดำเนินการให้เสร็จสิ้นผ่านทางเว็บไซต์ ANA

โปรดคลิกการจอง/(ซื้อ) สมัครรับรางวัลเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA แล้วล็อกอินเข้าสู่บัญชีของท่านเพื่อทำการสมัคร

 • รางวัลเที่ยวบินไม่สามารถใช้ได้กับแผนการเดินทางใดๆ ที่แสดงพร้อมข้อความ “บริการนี้ไม่พร้อมใช้งานสำหรับแผนการเดินทางที่ระบุ” บนหน้าจอการจองรางวัล
  (ระบบจะกำหนดว่าแผนการเดินทางของท่านมีสิทธิ์ขอรับรางวัลหรือไม่)
ข้อควรทราบ
 • ไม่สามารถใช้บัตรโดยสารแบบไม่ระบุปลายทางที่ไม่ได้ดำเนินการจองสำหรับรางวัลเที่ยวบินภายในประเทศได้
 • จำนวนที่นั่งที่สามารถใช้รางวัลเที่ยวบินได้นั้นมีจำนวนจำกัด และการจองที่นั่งสำหรับรางวัลบัตรโดยสารอาจไม่พร้อมใช้บริการในวันที่เริ่มให้จองบัตรโดยสาร
 • ในขณะนี้ บางเที่ยวบินอาจถูกระงับชั่วคราวหรืออาจดำเนินการในบางฤดูกาลเท่านั้น แม้ว่าจะมีการระบุเที่ยวบินไว้ในตาราง แต่ก็ไม่สามารถดำเนินการได้จริง
 • เมื่อใช้รางวัลบัตรโดยสาร ท่านจะไม่สามารถสะสมไมล์ได้
 • ไมล์สะสมที่ใช้แลกรับรางวัลจะไม่สามารถคืนไปยังบัญชีของไมล์สะสมหรือแลกรับเป็นรางวัลอื่นได้ แม้ว่ารางวัลที่แลกรับในตอนแรกจะไม่ถูกนำมาใช้ก็ตาม ยกเว้นไมล์สะสมที่สามารถดำเนินการคืนเงินสำหรับรางวัลที่ไม่ได้ใช้
 • โปรดดูที่ การเปลี่ยนแปลง / การคืนเงิน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจองและการยกเลิก

ช่วงเวลาการจอง

ตั้งแต่ 09:00 น. (เวลาญี่ปุ่น) 355 วันก่อนวันที่ออกเดินทาง (โดยไม่รวมวันออกเดินทาง) สำหรับเที่ยวบินขากลับในแผนการเดินทางของท่าน จนถึง 96 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเส้นทางแรก

 • ท่านต้องจองและออกบัตรโดยสารเที่ยวบินแบบไปกลับ

ช่วงเวลาในการจองของแต่ละประเทศอ้างอิงจากเวลาท้องถิ่น

 • ตัวอย่างที่ 1 สหรัฐอเมริกา (เวลาแปซิฟิค): ตั้งแต่ 16:00 น. (เวลาแปซิฟิค) 355 วันก่อนวันที่ออกเดินทาง (โดยไม่รวมวันออกเดินทาง) สำหรับเที่ยวบินขากลับในแผนการเดินทางของท่าน จนถึง 96 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเส้นทางแรก
 • ตัวอย่างที่ 2 เยอรมนี (เวลายุโรปกลาง): ตั้งแต่ 01:00 น. (เวลายุโรปกลาง) 355 วันก่อนวันที่ออกเดินทาง (โดยไม่รวมวันออกเดินทาง) สำหรับเที่ยวบินขากลับในแผนการเดินทางของท่าน จนถึง 96 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเส้นทางแรก
 • ตัวอย่างที่ 3 สิงคโปร์ (เวลาสิงคโปร์): ตั้งแต่ 08:00 น. (เวลาสิงคโปร์) 355 วันก่อนวันที่ออกเดินทาง (โดยไม่รวมวันออกเดินทาง) สำหรับเที่ยวบินขากลับในแผนการเดินทางของท่าน จนถึง 96 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเส้นทางแรก

ระยะเวลาการออกบัตรโดยสาร

ระบบจะออกบัตรโดยสารเมื่อมีการจองสำหรับรางวัลบัตรโดยสารทุกเส้นทางในแผนการเดินทาง

 • ไมล์สะสมที่กำหนดจะถูกหักออกจากบัญชีเมื่อออกบัตรโดยสาร
 • บัตรโดยสารรางวัลสามารถแลกได้เมื่อจำนวนไมล์สะสมที่กำหนดสำหรับการแลกรับรางวัลอยู่ในบัญชีไมล์สะสมของท่านในเวลาที่ออกบัตรโดยสารเท่านั้น
 • หากท่านมีเส้นทางที่เข้าชื่อรอซึ่งรวมอยู่ในแผนการเดินทางของท่านแล้ว โปรดไปที่ การเข้าชื่อรอ เพื่อยืนยันวันที่หมดเขตของท่าน
 • หากไม่มีการออกบัตรโดยสารภายในวันดังกล่าว การจองของท่านจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

การจองซ้ำกัน

เมื่อระบบพิจารณาว่ามีการจองซ้ำกัน ANA หรือตัวแทนท่องเที่ยวจะขอให้แก้ไขแผนการเดินทางและยกเลิกเส้นทางที่ไม่จำเป็น
เราหวังว่าจะได้มอบบริการให้กับผู้คนในเที่ยวบินของเราได้มากที่สุด และขอขอบคุณที่ท่านเข้าใจและให้ความร่วมมือกับเรา

การจองซ้ำกัน

ค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสาร

จะมีค่าธรรมเนียมเมื่อ ANA ออกรางวัลบัตรโดยสารใหม่สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA ตามกฎทั่วไป จะนำค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสารด้านล่างมาใช้ต่อผู้โดยสารสำหรับบัตรโดยสารเที่ยวบินหนึ่งชุด

ค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสารตามจุดจำหน่าย

จุดจำหน่ายบัตรโดยสาร ค่าธรรมเนียมออกตั๋ว
เว็บไซต์ของ ANA ไม่มี
ญี่ปุ่น 2,200 เยน
เกาหลีใต้ 30,000 วอนเกาหลีใต้
จีนแผ่นดินใหญ่ 150 หยวน
ฮ่องกง 200 ดอลลาร์ฮ่องกง
ไต้หวัน 780 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่
สิงคโปร์ 35 ดอลลาร์สิงคโปร์
ไทย 800 บาท
พม่า 25 ดอลลาร์สหรัฐ
เวียดนาม 600,000 เวียดนามดอง
ฟิลิปปินส์ 25 ดอลลาร์สหรัฐ
อินโดนีเซีย 400,000 รูเปียอินโดนีเซีย
มาเลเซีย 80 ริงกิตมาเลเซีย
กัมพูชา 20 ดอลลาร์สหรัฐ
สหรัฐอเมริกา 25 ดอลลาร์สหรัฐ
สหราชอาณาจักร 10 ปอนด์
สวิตเซอร์แลนด์ 20 ฟรังก์สวิส
รัสเซีย 15 ยูโร
สวีเดน 160 โครนาสวีเดน
ตุรกี 15 ดอลลาร์สหรัฐ
ประเทศอื่นๆ ในยุโรป 15 ยูโร
ออสเตรเลีย 25 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
 • ค่าธรรมเนียมการออกบัตรโดยสารจะได้รับการยกเว้นสำหรับรางวัลบัตรโดยสารซึ่งออกให้สำหรับทารกอายุต่ำกว่า 12 ปี

การเข้าชื่อรอ

ระบบจะยอมรับการเข้าชื่อรอสำหรับเที่ยวบิน 1 เที่ยวใน 1 เส้นทางเที่ยวบินแบบเที่ยวเดียว
อย่างไรก็ตาม ท่านจะไม่สามารถส่งคำขอเข้าชื่อรอสำหรับเที่ยวบินที่ท่านได้จองที่นั่งไว้แล้ว หรือเที่ยวบินที่ท่านได้ส่งคำขอเข้าชื่อรอแล้ว

ตัวอย่างที่ 1: หากจองที่นั่งบนเที่ยวบินระหว่างนาริตะ-สิงคโปร์ที่ออกเดินทางในวันที่ 1 สิงหาคม ระบบจะไม่ยอมรับการเข้าชื่อรอสำหรับเที่ยวบินเดียวกันที่ออกเดินทางในวันที่ 2 สิงหาคม
เหตุผล: มีการจองที่นั่งบนเที่ยวบินอื่นในเส้นทางเดียวกัน

ตัวอย่างที่ 2: หากมีการจองที่นั่งบนเที่ยวบินระหว่าง สิงคโปร์-นาริตะ ที่ออกเดินทางในวันที่5 สิงหาคมระบบจะไม่ยอมรับการเข้าชื่อรอสำหรับเที่ยวบินระหว่าง สิงคโปร์-ฮาเนดะ ที่ออกเดินทางในวันเดียวกัน
เหตุผล: มีการจองที่นั่งบนเที่ยวบินอื่นในเส้นทางเดียวกัน (สิงคโปร์-โตเกียว)

(การจำกัดสำหรับการเข้าชื่อรอ) จนถึง 14 วันก่อนการออกเดินทางของเส้นทางแรก

 • ระบบจะส่งการแจ้งเตือนไปยังที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้ก็ต่อเมื่อมีการจองที่นั่งผ่านการเข้าชื่อรอเรียบร้อยแล้ว
 • เมื่อมีการจองที่นั่งสำหรับแผนการเดินทางทั้งหมดแล้ว โปรดดำเนินการตามขั้นตอนการออกบัตรโดยสารให้เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาออกบัตรโดยสารที่ระบุไว้ในการแจ้งเตือนที่แยกต่างหาก
 • การจองจะถูกยกเลิกเมื่อไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการออกบัตรโดยสารให้เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาออกบัตรโดยสารที่ระบุไว้
 • หากท่านมีจำนวนไมล์สะสมที่เพียงพอสำหรับการแลกรางวัล และกำลังเข้ารายชื่อรอ การจองของท่านอาจจะไม่ได้รับการยอมรับหากจำนวนคะแนนของท่านหมดอายุ ในขณะที่ท่านเข้ารายชื่อรอ
 • ท่านจะต้องส่งคำขอเข้าชื่อรอหลังจากที่ออกบัตรโดยสารไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันที่ออกเดินทางของเที่ยวบินที่ท่านต้องการ
 • ไม่ยอมรับการจองซ้ำเพื่อซื้อบัตรโดยสารสำหรับชั้นโดยสารเดียวกัน
 • อาจมีการปฏิเสธการจองที่รอดำเนินการได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่นั่งว่างสำหรับเที่ยวบิน
การจำกัดสำหรับการเข้าชื่อรอคือ 14 วันก่อนการออกเดินทางของส่วนเส้นทางแรก

เราจะติดต่อท่านทางอีเมลหากจองที่นั่งที่เข้าชื่อรอได้เรียบร้อยแล้ว

 • * ท่านจะไม่ได้รับการติดต่อหากไม่สามารถจองที่นั่งได้

การรับรางวัล

ระบบจะส่งใบเสร็จข้อมูลการเดินทางแบบ e-Ticket ไปยังที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับบัญชีสมาชิก AMC
เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการส่งใบเสร็จ ระบบจะส่งใบเสร็จข้อมูลการเดินทางแบบ e-Ticket ไปยังที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนในบัญชีของสมาชิก AMC เท่านั้น

 • ท่านไม่สามารถรับรางวัลบัตรโดยสารที่สนามบินได้

คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ e-Ticket

บัตรโดยสารที่จองและออกให้โดยใช้แคมเปญไมล์สะสมจะมีเงื่อนไขบางประการซึ่งแตกต่างจากรางวัลเที่ยวบินโดยทั่วไป
โปรดดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของแคมเปญ

การเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง

กด “การยืนยันการจองและการเปลี่ยนแปลงสำหรับรางวัลเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA” แล้วล็อกอินเข้าสู่บัญชีของท่านเพื่อส่งคำขอการเปลี่ยนแปลง

 • ท่านไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่สนามบินได้
 • เงื่อนไขสำหรับการเปลี่ยนแปลงจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าท่านได้ดำเนินการก่อนหรือหลัง หรือออกบัตรโดยสารแล้ว โปรดยืนยันรายละเอียดที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็น นอกจากนี้ ท่านอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการจองของท่านบนเว็บไซต์ ANA ได้ ในกรณีดังกล่าว โปรดโทรติดต่อเราแทน

ก่อนการออกบัตรโดยสาร

ท่านสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้จนถึงภายในวันหมดอายุของรางวัลบัตรโดยสาร

อาจมีบางกรณีนอกเหนือจากที่ระบุไว้ที่การจองของท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จากเว็บไซต์ ANA โปรดติดต่อเราทางโทรศัพท์
 • เมื่อแผนการเดินทางมีจุดแวะพักในหลายเมือง
 • ต้องทำการจอง (หรือการเปลี่ยนแปลง) ทางโทรศัพท์กับ ANA
 • การจองที่มีเพียงเด็กอายุ 2-11 ปีหรือทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี

หลังการจองรางวัลบัตรโดยสาร

แผนการเดินทางต้องเริ่มต้นภายใน 1 ปีหลังจากออกบัตรโดยสาร

ส่วนเส้นทางนอกเหนือจากส่วนเส้นทางแรกของแผนการเดินทางจะต้องใช้งานภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่เริ่มแผนการเดินทาง

ลูกค้าต้องเปลี่ยนรางวัลเที่ยวบินก่อนออกเดินทางของเที่ยวบินที่จองไว้เดิมและสูงสุด 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางของเที่ยวบินที่ต้องการ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกการจองในเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินที่จองไว้เริ่มแรกการเปลี่ยนแปลงจะไม่สามารถทำได้จากบนนั้น

การปรับเปลี่ยนเพื่อให้ครบตามจำนวนไมล์สะสมที่กำหนด

หากการเปลี่ยนแปลงวันที่ออกเดินทางทำให้ฤดูกาลของรางวัลเที่ยวบินเปลี่ยนไป จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ครบตามจำนวนไมล์สะสมที่กำหนด

หากจำนวนไมล์สะสมที่กำหนดเพิ่มขึ้น
 • ท่านจะต้องใช้ไมล์สะสมเพิ่มเพื่อชดเชยส่วนต่าง
 • ไมล์สะสมจะหักออกจากบัญชีไมล์สะสมของสมาชิกโดยอัตโนมัติตามลำดับวันหมดอายุที่ใกล้จะถึงที่สุดก่อน หากมีไมล์สะสมที่มีวันหมดอายุเป็นวันเดียวกันในกลุ่มบัญชีไมล์สะสมที่แตกต่างกัน ไมล์สะสมเหล่านั้นจะรวมกันโดยอัตโนมัติและหักออกตามลำดับความสำคัญดังต่อไปนี้
  ลำดับความสำคัญในการรวมไมล์สะสม: กลุ่ม 4→3→2→1
 • หากท่านไม่มีไมล์สะสมเพิ่มเติมในบัญชีไมล์สะสมของท่าน ระบบจะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงการจองเที่ยวบิน
หากจำนวนไมล์สะสมที่กำหนดลดลง
 • ส่วนต่างไมล์สะสมจะได้รับคืน
 • ส่วนต่างของไมล์สะสมที่มีวันหมดอายุที่ไกลที่สุดที่ถูกใช้ในการแลกรางวัล จะถูกส่งคืนไปยังกลุ่มบัญชีไมล์สะสมเดิมพร้อมกับวันหมดอายุตามเดิม
  หากท่านมีไมล์สะสมในกลุ่มบัญชีไมล์สะสมที่แตกต่างกันโดยมีวันหมดอายุเป็นวันเดียวกัน ไมล์สะสมจะส่งคืนให้ตามลำดับความสำคัญดังต่อไปนี้
  ลำดับความสำคัญในการคืน: กลุ่ม 1→2→3→4
 • ไมล์สะสมที่หมดอายุในระหว่างขั้นตอนการคืนจะไม่ได้รับการคืน
 • สำหรับข้อมูลเพื่อดูว่ากลุ่มบัญชีไมล์สะสมแต่ละกลุ่มแตกต่างกันอย่างไร โปรดดูที่ กลุ่มบัญชีไมล์สะสมคืออะไร
 • เราจะพิจารณาจำนวนไมล์ส่วนต่างของไมล์สะสมที่กำหนดเท่านั้น ท่านไม่สามารถทำการชำระเงินด้วยวิธีอื่นได้
ข้อควรทราบ
 • บัตรโดยสารที่จองและออกให้โดยใช้แคมเปญไมล์สะสมจะมีเงื่อนไขบางประการซึ่งแตกต่างจากรางวัลเที่ยวบินโดยทั่วไป
  โปรดดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของแคมเปญ
 • ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารและสมาชิก AMC ที่ให้ไมล์สะสมได้
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสายการบิน ผู้โดยสาร ส่วน เส้นทาง และชั้นโดยสาร* ได้
  • หาก ANA และ Air Japan ให้บริการหลายเที่ยวบินในภาคเดียวกัน เราจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงสายการบิน
  • แม้ว่าแผนการเดินทางที่ท่านต้องการเปลี่ยนจะอยู่ในโซนเดียวกับแผนการเดินทางเดิมของท่าน แต่จะไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงที่อธิบายไว้ข้างต้น
 • ไม่สามารถดำเนินการจองล่วงหน้ามากกว่า 355 วันก่อนออกเดินทาง
 • การจองสำหรับรางวัลบัตรโดยสารของสายการบินพันธมิตรไม่สามารถแปลงเป็นการจองรางวัลเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA ได้
 • เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารที่ไม่ได้ใช้ อาจเกิดความแตกต่างขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงค่าเชื้อเพลิง ภาษี ฯลฯ โดยจะมีการแจ้งส่วนต่างดังกล่าวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการจอง
อาจมีบางกรณีนอกเหนือจากที่ระบุไว้ที่การจองของท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จากเว็บไซต์ ANA โปรดติดต่อเราทางโทรศัพท์
 • เมื่อแผนการเดินทางมีจุดแวะพักในหลายเมือง
 • เมื่อร้องขอการเปลี่ยนแปลงชั้นโดยสารที่ต่ำกว่าชั้นโดยสารที่จองไว้ตั้งแต่แรกเนื่องจากที่นั่งว่างในชั้นโดยสารที่ต่ำกว่า (อย่างไรก็ตาม ท่านจะไม่ได้รับคืนส่วนต่างของไมล์สะสมที่กำหนดระหว่าง 2 ชั้น)
 • เมื่อมีการออกบัตรโดยสารในเส้นทางดังกล่าวตามไมล์สะสมที่กำหนดสำหรับชั้นโดยสารที่สูงกว่าที่จองไว้แต่แรก และมีการร้องขอการเปลี่ยนแปลงชั้นโดยสารที่สูงกว่านั้นเนื่องจากที่นั่งว่าง
 • เมื่อยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงการต่อเครื่องที่จุดหมายปลายทางหรือจุดเปลี่ยนเครื่องจากการแวะพัก (มากกว่า 24 ชั่วโมง) เป็นการหยุดพัก (น้อยกว่า 24 ชั่วโมง) และในทางกลับกัน
 • เมื่อส่งคำขอเข้าชื่อรอเนื่องจากเที่ยวบินที่ต้องการถูกจองเต็มแล้ว (ท่านต้องดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน 14 วัน ก่อนวันออกเดินทางของเที่ยวบินใหม่)
 • เมื่อแผนการเดินทางมีเที่ยวบินที่ออกเดินทางภายใน 24 ชั่วโมง
  ตัวอย่างเช่น หากทำการจองเที่ยวบินขาออกในวันที่ 1 เมษายน และเที่ยวบินขากลับในวันที่ 10 เมษายน ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการจองเที่ยวบินขากลับในวันที่ 31 มีนาคมได้ (ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางของเที่ยวบินขาออก)
 • แผนการเดินทางและสายการบินที่ไม่สามารถดำเนินการสมัครผ่านทางเว็บไซต์ ANA ได้
 • การจองที่มีเพียงเด็กอายุ 2-11 ปีหรือทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี

การคืนเงินสำหรับรางวัลที่ไม่ได้ใช้

ลูกค้าที่ต้องการขอคืนไมล์สะสมสำหรับรางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศจะขอคืนได้หากทุกเส้นทางไม่มีการใช้งาน หลังจากหักไมล์สะสมเป็นค่าธรรมเนียมการคืนเงินแล้ว ท่านจะได้รับการคืนไมล์ไปยังบัญชีไมล์สะสม
คำขอคืนเงินควรดำเนินการผ่านแบบฟอร์มคำขอคืนเงิน (ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษเท่านั้น)หรือทางโทรศัพท์

 • *1.
  จำนวนไมล์สะสมที่สามารถนำไปชำระค่าธรรมเนียมการคืนเงินได้จะหักออกจากบัญชีไมล์สะสมของสมาชิกโดยอัตโนมัติตามลำดับวันหมดอายุที่ใกล้จะถึงที่สุด หากมีไมล์สะสมที่มีวันหมดอายุเป็นวันเดียวกันในกลุ่มบัญชีไมล์สะสมที่แตกต่างกัน ไมล์สะสมเหล่านั้นจะรวมกันโดยอัตโนมัติและหักออกตามลำดับความสำคัญดังต่อไปนี้
  ลำดับความสำคัญในการรวมไมล์สะสม: กลุ่ม 4→3→2→1
 • รวมถึงจะได้รับคืนภาษีและค่าธรรมเนียมสำหรับรางวัลที่ไม่ได้ใช้

ไมล์สำหรับค่าธรรมเนียมการคืน

3,000 ไมล์ต่อลูกค้าหนึ่งราย

 • การคืนเงินสำหรับทารกที่ไม่ต้องการที่นั่งจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการคืน

ช่วงเวลารับการสมัคร

โปรดกรอก แบบฟอร์มคำขอคืนเงิน (ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษเท่านั้น) หรือโทรหาเราภายในเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินที่จองไว้สำหรับเที่ยวบินแรกของท่าน

วันที่หมดอายุสำหรับไมล์สะสมที่คืน

เฉพาะไมล์สะสมที่ยังไม่หมดอายุ ณ เวลาที่ขอคืนเท่านั้นที่จะได้รับคืนไปยังกลุ่มบัญชีไมล์สะสมเดิมและมีวันหมดอายุตามเดิม

ตัวอย่างการคืนรางวัลที่ไม่ได้ใช้

เมื่อไม่มีไมล์ที่จะหมดอายุในขั้นตอนการคืน

 • ไมล์สะสมจะส่งคืนไปยังกลุ่มบัญชีไมล์สะสมเดิมและมีวันหมดอายุตามเดิม
 • ไมล์สะสม 3,000 ไมล์ที่สามารถนำไปชำระค่าธรรมเนียมการคืนเงินได้จะหักออกตามลำดับวันหมดอายุที่ใกล้จะถึงที่สุด หากมีไมล์สะสมที่มีวันหมดอายุเป็นวันเดียวกันในกลุ่มบัญชีไมล์สะสมที่แตกต่างกัน ไมล์สะสมเหล่านั้นจะรวมกันโดยอัตโนมัติและหักออกตามลำดับความสำคัญดังต่อไปนี้
  ลำดับความสำคัญในการรวมไมล์สะสม: กลุ่ม 4→3→2→1

เมื่อมีไมล์บางส่วนที่จะหมดอายุในขั้นตอนการคืน

 • เฉพาะไมล์สะสมที่ยังไม่หมดอายุ ณ เวลาที่ขอคืนเท่านั้นที่จะได้รับคืนไปยังกลุ่มบัญชีไมล์สะสมเดิมและมีวันหมดอายุตามเดิม
 • ไมล์สะสมที่หมดอายุในระหว่างขั้นตอนการคืนจะไม่ได้รับการคืน
 • ไมล์สะสม 3,000 ไมล์ที่สามารถนำไปชำระค่าธรรมเนียมการคืนเงินได้จะหักออกตามลำดับวันหมดอายุที่ใกล้จะถึงที่สุด หากมีไมล์สะสมที่มีวันหมดอายุเป็นวันเดียวกันในกลุ่มบัญชีไมล์สะสมที่แตกต่างกัน ไมล์สะสมเหล่านั้นจะรวมกันโดยอัตโนมัติและหักออกตามลำดับความสำคัญดังต่อไปนี้
  ลำดับความสำคัญในการรวมไมล์สะสม: กลุ่ม 4→3→2→1

ข้อควรทราบ

 • ต้องไม่มีการใช้รางวัลทั้งหมดเพื่อขอรับการคืนเงิน
 • จะต้องดำเนินการขอคืนเงินในเวลาทำการ ต้องได้รับคำขอภายใน 30 วันหลังจากวันหมดอายุของรางวัลบัตรโดยสาร
 • หากเที่ยวบินที่จองไว้ไม่ถูกยกเลิกก่อนเวลาออกเดินทาง รางวัลที่ไม่ได้ใช้จะไม่มีสิทธิ์รับเงินคืน
 • เราจะไม่สามารถคืนไมล์สะสมที่หมดอายุในระหว่างขั้นตอนการคืน
 • เราจะไม่สามารถคืนไมล์สะสมได้ หากจำนวนไมล์สะสมที่มีสิทธิ์ได้รับการคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าค่าธรรมเนียมการคืนเงิน
 • หลังจากร้องขอการคืนเงินแล้ว ระบบจะใช้เวลาอย่างน้อย 10 วันจนกว่าไมล์สะสมจะถูกโอนกลับไปยังบัญชีไมล์สะสม
 • หากมีลูกค้าหลายรายภายใต้รางวัลที่จะได้รับการคืน จะมีการคิดค่าธรรมเนียมการคืนกับลูกค้าแต่ละราย

การเปลี่ยนเครื่องและคืนเงินอันเนื่องมาจากสภาพอากาศเลวร้าย การซ่อมบำรุงเครื่องบิน ฯลฯ

ความล่าช้าหรือการยกเลิกเที่ยวบินที่เป็นผลสืบเนื่องจากไต้ฝุ่น หิมะตก หรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆ ที่เหนือวิสัยการควบคุมของ ANA หรือเป็นผลสืบเนื่องจากอุปกรณ์ทำงานผิดพลาด หรือเหตุผลอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ANA ลูกค้าจะสามารถเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินอื่นของ ANA หรือขอคืนไมล์ได้

เพื่อเปลี่ยนแปลง

โปรดล็อกอินเข้าเป็นสมาชิก ก่อนเข้าใช้บริการในหัวข้อ การยืนยันการจองและการเปลี่ยนแปลงสำหรับรางวัลบัตรโดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA ในเว็บไซต์ ANA
นอกจากนี้ ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการจองของท่านจากเว็บไซต์ ANA ได้ โปรดติดต่อเราทางโทรศัพท์เพื่อเปลี่ยนแปลงการจองของท่าน

บัตรโดยสารที่มีสิทธิ์

บัตรโดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ออกโดย ANA ซึ่งมีการจองเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย ANA Group ที่เกิดความล่าช้า/ถูกยกเลิก (หมายเลขบัตรโดยสารที่เริ่มต้นด้วย “205”)

 • การเปลี่ยนแปลงรางวัลบัตรโดยสารเที่ยวบินที่ออกโดยใช้ไมล์สะสมจากโปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบินอื่นต้องเป็นไปตามขั้นตอนของโปรแกรมนั้นๆ สิทธิ์สำหรับการเปลี่ยนแปลงและการคืนเงินขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
การเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงวันที่และเส้นทางไปยังเที่ยวบินต่อไปนี้จะขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่าง

เที่ยวบินระหว่างประเทศ: เที่ยวบินที่ให้บริการโดย ANA (NH) หรือ Air Japan (NQ)
เที่ยวบินภายในประเทศ: เที่ยวบินที่ดำเนินการโดย ANA และ ANA WINGS (EH) รวมถึงเที่ยวบินร่วมที่ดำเนินการโดย AIRDO (HD), IBEX Airlines (FW), Solaseed Air (6J), Oriental Air Bridge (OC) และ StarFlyer (7G)

 • สำหรับทั้งเที่ยวบินระหว่างประเทศและเที่ยวบินภายในประเทศ ท่านต้องดำเนินการจองภายใต้หมายเลขเที่ยวบินของ ANA
ความแตกต่างของไมล์สะสมเมื่อฤดูกาลเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงวันที่ออกเดินทาง
 • หากไมล์สะสมที่กำหนดเพิ่มขึ้นหลังจากเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินอื่น เราจะไม่เรียกเก็บไมล์สะสมเพิ่มเติมจากลูกค้า
 • หากไมล์สะสมที่กำหนดลดจำนวนลงหลังการเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินอื่น เราจะทำการคืนส่วนต่างให้ท่าน
  • ไมล์สะสมที่จะได้รับคืนเพื่อชำระส่วนต่างนั้น จะใช้ได้จนถึงวันสุดท้ายของเดือนที่ 36 หลังจากที่คืนให้แล้ว นอกจากนี้ ไมล์สะสมจะส่งคืนไปยังกลุ่มบัญชีไมล์สะสมเดิมตามลำดับความสำคัญดังต่อไปนี้
   ลำดับความสำคัญในการคืนไมล์สะสม: กลุ่ม 1→2→3→4
  • หากไมล์สะสมบางส่วนหมดอายุในระหว่างการดำเนินการคืนเงิน ท่านจะได้รับคืนไมล์สะสมที่หมดอายุแล้วด้วย
  • เมื่อเที่ยวบินล่าช้า ฤดูกาลของวันที่ออกเดินทางเดิมยังคงมีผลบังคับใช้ ดังนั้น เราจะไม่คืนส่วนต่างของไมล์สะสมให้กับบัญชีของท่าน

สำหรับคืนเงิน

คำขอคืนเงินควรดำเนินการผ่านแบบฟอร์มคำขอคืนเงิน(ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษเท่านั้น)หรือทางโทรศัพท์ โปรดติดต่อเราภายในระยะเวลาขอคืนเงิน

ลูกค้าที่มีบัตรโดยสารจะต้องคืนบัตรโดยสารดังกล่าว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินสำหรับภาษี ค่าธรรมเนียม ฯลฯ ลูกค้าที่มี e-Tickets อาจต้องคืนบัตรโดยสารด้วยเช่นกัน ดังนั้น โปรดสอบถามกับศูนย์บริการ ANA Mileage Club

บัตรโดยสารที่มีสิทธิ์

บัตรโดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ออกโดย ANA ซึ่งมีการจองเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย ANA Group ที่เกิดความล่าช้า/ถูกยกเลิก (หมายเลขบัตรโดยสารที่เริ่มต้นด้วย “205”)

 • การคืนเงินสำหรับรางวัลเที่ยวบินที่ออกโดยใช้ไมล์สะสมจากโปรแกรมไมล์สะสมของสายการบินอื่นจะขึ้นอยู่กับกฎของโปรแกรมของพันธมิตร
  ขั้นตอนการคืนไมล์สะสมสำหรับรางวัลบัตรโดยสารดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นผ่าน ANA ได้
วันหมดเขตคืนเงิน

โปรดให้ข้อมูลสำหรับการดำเนินการคืนเงินแก่ ANA Mileage Club ภายใน 30 วันหลังจากวันที่บัตรโดยสารหมดอายุ

ไมล์สะสมจะส่งคืนไปยังกลุ่มบัญชีไมล์สะสมเดิม ไมล์สะสมที่จะได้รับคืนจะใช้ได้จนถึงวันสุดท้ายของเดือนที่ 36 หลังจากที่คืนให้แล้ว
ลูกค้าจะได้รับข้อความแจ้งเกี่ยวกับไมล์สะสมที่จะได้รับคืนเมื่อโทรติดต่อเรา (ระบบจะคำนวณยอดเงินนี้อีกครั้ง)