บริการช่วยเหลือของ ANA ที่สนามบิน (เที่ยวบินระหว่างประเทศ)

บริการช่วยเหลือของ ANA ที่สนามบิน (เที่ยวบินระหว่างประเทศ)

เราพร้อมให้ความช่วยเหลือท่านที่สนามบินเพื่อให้มั่นใจได้ว่าท่านจะเดินทางอย่างสบายใจ

ข้อมูล

เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) บริการที่แนะนำอาจไม่พร้อมให้บริการอันเนื่องจากกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องหรือเงื่อนไขในการเดินทางของประเทศที่เกี่ยวข้อง

 • หากจำเป็นต้องตรวจ PCR หรือตรวจหาเชื้อไวรัสที่สนามบินเมื่อเดินทางมาถึง อาจใช้เวลารอนานกว่าปกติสำหรับนักเดินทางและบริการผู้ติดตามอาจถูกจำกัดเนื่องจากข้อจำกัด
 • หากมีมาตรการกักตัว (หรือการกักกันรูปแบบอื่น) อันเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการกักกันโรค ณ เวลาที่เดินทางเข้าจุดหมายปลายทาง โปรดทราบว่าอาจเป็นไปได้ว่านักเดินทางอาจถูกจำกัดจากการพบเจอกับผู้อื่นระหว่างเดินทางมาถึงหากมีคำขอให้เคลื่อนย้ายนักเดินทางไปยังสถานที่พักพิงหรืออาคารกักตัวที่รัฐบาลกำหนด

ANA จะพยายามต่อไปเพื่อรักษาไว้ซึ่งบริการในสนามบินเช่นเดียวกับความปลอดภัยสูงสุดให้กับลูกค้าของเรา และใช้มาตรการเชิงป้องกันในระหว่างการให้บริการความช่วยเหลือให้กับลูกค้าของเรา

ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของท่าน อย่างไรก็ตาม สายการบินจะไม่รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงหรือมาตรการใดๆ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่เกิดขึ้น

วิธีการจอง/ขั้นตอนการจอง

การจองความช่วยเหลือที่สนามบินจะต้องทำการจองทางโทรศัพท์ล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ชั่วโมง ก่อนการออกเดินทางของเที่ยวบินที่ท่านต้องการใช้บริการ
ไม่สามารถทำการจองทางออนไลน์ได้

ลูกค้าที่มีสิทธิ์ใช้บริการ

ลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ 4 ข้อต่อไปนี้จะมีสิทธิ์ใช้บริการที่สนามบินทุกแห่ง*1 ที่ ANA Group มีเที่ยวบินระหว่างประเทศเป็นประจำ นอกจากนี้ ลูกค้าที่เดินทางไปด้วยกันยังมีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือหากลูกค้าแต่ละท่านมีคุณสมบัติตรงกับคำอธิบายต่อไปนี้: ผู้โดยสารผู้ใหญ่ 1 ท่านที่มาพร้อมกับเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 3 ปีตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป ผู้โดยสารสูงอายุ (อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป) ที่ขึ้นเครื่องเพียงลำพัง ผู้โดยสารตั้งครรภ์ที่ขึ้นเครื่องเพียงลำพัง

 • ผู้โดยสารผู้ใหญ่ 1 ท่านที่เดินทางพร้อมเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 3 ปีตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป
  ผู้โดยสารผู้ใหญ่ 1 ท่านที่เดินทางพร้อมเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 3 ปีตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป และเด็กเล็กอายุระหว่าง 4 ถึง 11 ปีตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป
 • ผู้โดยสารสูงอายุ (อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป) ที่ขึ้นเครื่องเพียงลำพัง
  ผู้โดยสารสูงอายุ 1 ท่าน (อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป) ที่เดินทางพร้อมเด็กอายุ 11 ปีหรือน้อยกว่า
 • ผู้โดยสารตั้งครรภ์ที่ขึ้นเครื่องเพียงลำพัง
  ผู้โดยสารตั้งครรภ์ 1 ท่านที่เดินทางพร้อมเด็กอายุ 11 ปีหรือน้อยกว่า
 • ผู้โดยสารอายุ 12 ถึง 16 ปีที่ขึ้นเครื่องเพียงลำพัง (หรือ 14 ถึง 17 ปีสำหรับเที่ยวบินไปยังเม็กซิโก) *2
 • *1.
  ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเที่ยวบินที่ให้บริการโดย ANA ภายใต้ชื่อ ANA มีสิทธิ์ได้รับบริการ สำหรับเที่ยวบินร่วมที่ให้บริการโดยสายการบินพันธมิตร โปรดตรวจสอบกับสายการบินที่ให้บริการ
  บริการการคุ้มครองเมื่อเดินทางมาถึงสนามบินซานฟรานซิสโกและซานโฮเซอาจมีการยกเว้นบางส่วน โปรดตรวจสอบรายละเอียดเมื่อท่านสมัครใช้บริการ
 • *2.
  มีข้อยกเว้นบางประการสำหรับบริการนี้ สำหรับผู้โดยสารอายุ 5 ถึง 11 ปี (หรือ 5 ถึง 13 ปีสำหรับเที่ยวบินจากเม็กซิโกซิตี้) ที่ขึ้นเครื่องเพียงลำพัง โปรดใช้ นักบินรุ่นจิ๋ว (Junior Pilot) ของ ANA

หมายเหตุ

 • ในบางประเทศ ผู้โดยสารอายุต่ำกว่า 18 ปีที่เดินทางเพียงลำพังจำเป็นต้องเตรียมหนังสือแสดงความยินยอมที่ลงนามโดยบิดามารดา / ผู้ปกครอง หรือเอกสารทางราชการ โปรดดูที่ คำแนะนำพิเศษสำหรับแต่ละประเทศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 • เราอาจไม่สามารถจัดตามคำขอของท่านสำหรับบริการนี้ได้เนื่องจากข้อจำกัดที่กำหนดไว้เกี่ยวกับจำนวนลูกค้าที่สามารถใช้บริการได้ รวมถึงเหตุผลอื่นๆ นอกจากนี้ รายละเอียดการให้บริการจะขึ้นอยู่กับแผนการเดินทางของคุณและสถานการณ์ที่สนามบิน โปรดตรวจสอบรายละเอียดเหล่านี้เมื่อคุณส่งคำขอ

บริการ

ขั้นตอนที่ 1 | ที่สนามบินต้นทาง

เจ้าหน้าที่ประจำสนามบินจะพาผู้โดยสารจากเคาน์เตอร์เช็คอินไปยังประตูทางออกขึ้นเครื่อง (ผู้โดยสารที่มีสิทธิ์ในการใช้บริการห้องรับรองของ ANA หรือห้องรับรองของพันธมิตร ANA เจ้าหน้าที่จะพาผู้โดยสารจากเคาน์เตอร์เช็คอินไปยังห้องรับรอง)

ขั้นตอนที่ 2 | ที่สนามบินที่ต่อเครื่อง

เจ้าหน้าที่ประจำสนามบินจะพาผู้โดยสารจากประตูทางออกของเครื่องไปที่เคาน์เตอร์บริการต่อเครื่องหรือประตูทางออกขึ้นเครื่องเพื่อต่อเครื่องเที่ยวบินของท่าน หากเที่ยวบินที่ท่านทำการต่อเครื่องออกเดินทางจากอาคารที่แตกต่างกัน เจ้าหน้าที่ประจำสนามบินจะพาท่านไปยังบริเวณจุดรับส่งของรถบัส
บริการนี้จะจำกัดตามจำนวนผู้โดยสารที่สามารถใช้บริการได้เมื่อทำการต่อเครื่องไปยังเที่ยวบินอื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดสอบถามทางโทรศัพท์

 •  ผู้โดยสารที่อายุ 12-16 ปี (หรือ 14-17 ปี ในเที่ยวบินที่เดินทางมาถึงและออกจากเม็กซิโกซิตี้) และขึ้นเครื่องเพียงลำพังจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการใช้บริการนี้

ขั้นตอนที่ 3 | ที่สนามบินปลายทาง

เจ้าหน้าที่ประจำสนามบินจะพาผู้โดยสารจากประตูทางออกของเครื่องมายังล็อบบี้ขาเข้าหรือบริเวณรอรับผู้โดยสาร

หมายเหตุ

 • สายการบินไม่รับประกันการบริการเฉพาะบุคคล
 • ณ สนามบินภายนอกประเทศญี่ปุ่น ทางสายการบินไม่รับประกันว่าพนักงานผู้ให้ความช่วยเหลือจะสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้
 • บริการนี้ไม่ได้จัดให้บริการสำหรับการขนส่งสัมภาระหรือการดูแลเด็ก

ช่องทางการติดต่อ

การสอบถามจากภายในประเทศญี่ปุ่น

เวลาทำการ
9:00 ถึง 18:00 น. (เปิดทำการตลอดทั้งปี)

0570-029-701
(อัตราให้บริการคงที่ทั่วทั้งญี่ปุ่น)

03-6741-8702
(มีค่าบริการ)

ติดต่อไปที่เลขหมายด้านบน แล้วเลือก “2” เมื่อระบบเสียงอัตโนมัติแจ้ง

หากท่านต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลนอกเวลาทำการตั้งแต่ 9:00 ถึง 18:00 น. โปรดติดต่อศูนย์ข้อมูลลูกค้าและ การจองเที่ยวบินระหว่างประเทศ (ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น) 

การสอบถามจากภายนอกประเทศญี่ปุ่น

โปรดสอบถามจากข้อมูลการติดต่อ

สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

ANA ยินดีให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ท่านเดินทางอย่างรื่นรมย์

ANA Group ให้บริการความช่วยเหลือสำหรับผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสำหรับผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ เพื่อให้มั่นใจในการเดินทางที่มีความปลอดภัย อบอุ่นใจ และสะดวกสบายตลอดเส้นทาง

เราให้บริการความช่วยเหลือสำหรับลูกค้าที่เดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยงแสนรักของท่าน