สำหรับลูกค้าที่เดินทางครั้งแรก

สำหรับลูกค้าที่เดินทางครั้งแรก

โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้เพื่อเที่ยวบินที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย

เที่ยวบินที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย

ANA ให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือแก่ลูกค้าที่มีความบกพร่องทางร่างกาย เจ็บป่วย หรือบาดเจ็บ เพื่อช่วยให้ลูกค้าเดินทางได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อจุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA

หากท่านต้องการความช่วยเหลือ

หากท่านกังวลเกี่ยวกับการเดินทางโดยเครื่องบิน ป่วย หรือความไม่สะดวกทางกายภาพและต้องการความช่วยเหลือ โปรดอย่างลังเลที่จะแจ้งพนักงานของสายการบิน ANA ได้ทุกเมื่อ เราจะพยายามให้ความช่วยเหลือท่านอย่างเต็มที่

หากท่านต้องต่อเครื่อง เราจะให้การช่วยเหลือในการเคลื่อนที่ภายในอาคารลูกค้าไปยังเที่ยวบินถัดไปของท่าน โปรดแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าหากท่านต้องต่อเครื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าขั้นตอนจะเป็นไปอย่างราบรื่น

หากท่านเดินทางในเที่ยวบินระหว่างประเทศ พนักงานท้องถิ่นประจำสนามบินนอกประเทศญี่ปุ่นจะเป็นผู้ช่วยเหลือท่าน ขอขอบคุณอย่างยิ่งในความเข้าใจของท่าน

วิธีปฏิบัติการของ ANA

ที่ ANA เรามุ่งหวังที่จะมอบเที่ยวบินที่รื่นรมย์และสะดวกสบายแก่ลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือ เช่น ลูกค้าที่มีความบกพร่องทางร่างกายและลูกค้าผู้สูงอายุ โปรดดูความคิดริเริ่มหลากหลายของ ANA ที่ด้านล่าง

วิธีใช้บริการ

ขั้นตอนสำคัญในการโดยสารเครื่องบินมีดังต่อไปนี้

 • * หากมีบริการใดที่ท่านต้องการใช้บริการ โปรดดูหน้าที่เกี่ยวข้องสำหรับบริการนั้นเพื่อดูว่าต้องดำเนินขั้นตอนใดให้เสร็จสิ้น ฯลฯ

การสำรองที่นั่ง

ในการจองเที่ยวบินของท่าน ท่านสามารถติดต่อศูนย์การจองหรือทำการจองทางออนไลน์ได้ (ภายในประเทศญี่ปุ่น / ระหว่างประเทศ) เนื่องจากวิธีทำการสำรองที่นั่งอาจแตกต่างกันไปตามประเภทความช่วยเหลือที่ท่านต้องการ โปรดเลือกบริการที่เกี่ยวข้องด้านล่าง

การเลือกบริการ

ที่สนามบิน

 • โปรดมาที่ เคาน์เตอร์ให้ข้อมูล (หรือเคาน์เตอร์เช็คอิน) ล่วงหน้า
 • โปรดแจ้งให้เราทราบถึงความช่วยเหลือที่ท่านต้องการล่วงหน้าและหากท่านมีที่นั่งที่ต้องการ
 • เราจะยืนยันข้อมูลที่ท่านแจ้งเมื่อทำการจองระหว่างการเช็คอินที่สนามบิน ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือของท่านเป็นอย่างยิ่ง
 • เราจะจัดเก็บรถเข็นของท่านในพื้นที่เก็บสัมภาระอย่างระมัดระวัง
 • เราจะตรวจสอบคุณสมบัติของแบตเตอรี่ที่สนามบิน โปรดทราบว่าหากเจ้าหน้าที่ ANA ไม่สามารถยืนยันคุณสมบัติของแบตเตอรี่ได้ มีความเป็นไปได้ว่าเราไม่สามารถรับรถเข็นของท่านได้ โปรดดูที่หน้า "สำหรับลูกค้าที่มีความทุพพลภาพทางการเดิน" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
การตรวจรักษาความปลอดภัย

ลูกค้าทุกท่านต้องปฏิบัติตามการตรวจรักษาความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัย หากท่านมีข้อกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากเครื่องตรวจโลหะและการเอ็กซ์เรย์ร่างกายหรือสัมภาระถือขึ้นเครื่องของท่าน โปรดแจ้งได้ที่เคาน์เตอร์ให้ข้อมูล (เคาน์เตอร์เช็คอิน)

การขึ้นเครื่อง

โปรดมายังประตูทางออกขึ้นเครื่องภายในเวลาที่เจ้าหน้าที่ระบุขณะเช็คอิน หากท่านต้องการใช้บริการขึ้นเครื่องล่วงหน้า โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำประตูทางออกขึ้นเครื่อง

การขึ้นเครื่องบิน

ลูกค้าทุกท่านจะต้องนั่งในที่นั่งของตนเอง โดยนั่งหลังตรงและคาดเข็มขัดในขณะเครื่องขึ้นและลงจอด

อุปกรณ์ช่วยพยุงร่างกายส่วนบน และ รถเข็นบนเครื่องบิน นั้นพร้อมให้บริการสำหรับลูกค้าที่มีความยากลำบากในการคงให้อยู่ในท่านั่ง และลูกค้าที่ต้องการใช้รถเข็นตามลำดับ

โปรดแจ้งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของเราหากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

เมื่อมาถึง

หากท่านได้ขอการช่วยเหลือสำหรับการลงจากเครื่องบิน โปรดยังคงนั่งประจำที่จนกว่าเจ้าหน้าที่ของเราจะเข้าช่วยเหลือท่านออกจากเครื่อง เจ้าหน้าที่ของเราจะช่วยเหลือท่านไปยังห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าหรือไปพบผู้ที่มารับท่าน โปรดแจ้งให้เราทราบเมื่อทำการจอง หรือติดต่อ จุดบริการผู้ทุพพลภาพของ ANA ล่วงหน้า

หมายเหตุสำคัญ

หมายเหตุสำคัญ โปรดดูที่หมายเหตุสำคัญก่อนที่ท่านจะใช้บริการ

 • * หมายเหตุสำคัญของแต่ละบริการสามารถดูได้ที่หน้าบริการที่เกี่ยวข้อง

ผู้ติดตาม

เราอาจขอให้มีผู้คุ้มครองที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และแนะนำในกรณีฉุกเฉินได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความทุพพลภาพของท่าน
โปรดดูรายละเอียดที่ “ข้อมูลสำหรับลูกค้าที่มีความทุพพลภาพ” ในเว็บไซต์นี้หรือติดต่อ “จุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA

เที่ยวบินร่วม

สำหรับเที่ยวบินร่วมที่ดำเนินการโดยสายการบินพันธมิตรของเรา จะมีการบังคับใช้ข้อกำหนดของสายการบินพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง การช่วยเหลือพิเศษในเที่ยวบินนั้นอาจแตกต่างจากที่เสนอโดย ANA สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อสายการบินพันธมิตรโดยตรง

สภาพแวดล้อมภายในห้องโดยสาร

สภาพแวดล้อมในเที่ยวบิน
ความดันบรรยากาศ

ระหว่างเที่ยวบิน ระบบปรับอากาศจะปรับความดันภายในห้องโดยสาร แต่จะอยู่ที่ระดับ 0.2 ถึง 0.3 hPa ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลประมาณเทียบเท่าการอยู่บนภูเขาที่มีความสูงประมาณ 2,000 ถึง 2,500 เมตร กล่าวกันว่าแรงดันผกผันที่เกิดขึ้นในช่วง 15 ถึง 30 นาทีหลังจากเครื่องขึ้นและลงอาจทำให้หูของท่านมีปัญหาสำหรับลูกค้าบางท่านที่สภาพร่างกายไม่แข็งแรง

อุณหภูมิและความชื้น

อุณหภูมิภายในห้องโดยสารนั้นอยู่ที่ระหว่าง 22 ถึง 26 องศาเซลเซียส ในเที่ยวบินระยะไกลนั้น ความชื้นในห้องโดยสารจะลดลงประมาณ 20% เนื่องจากความชื้นของอากาศภายนอกนั้นต่ำอย่างมาก เนื่องจากสภาวะอากาศแห้งภายในห้องโดยสาร ร่างกายของท่านอาจขาดน้ำได้และทำให้เกิดอาการแสบจมูกหรือคอ และอาจทำให้ผู้ใส่คอนแทคเลนส์ระคายเคืองได้

ภาวะออกซิเจนเจือจาง

ควบคู่ไปกับความดันบรรยากาศที่ลดลง ความหนาแน่นของออกซิเจนในห้องโดยสารจะลดลง 20 ถึง 30% (เมื่อเปรียบเทียบกับระดับน้ำทะเล) แม้อาจไม่เป็นปัญหาสำหรับผู้โดยสารส่วนใหญ่ แต่ลูกค้าที่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคโลหิตจางร้ายแรงอาจได้รับผลกระทบในสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นได้ยากนี้

การเคลื่อนที่

การโดยสารบนเครื่องบินทำให้เกิดการสั่นเล็กน้อย แต่ผู้โดยสารที่มีอาการคลื่นไส้ในยานพาหนะอาจได้รับผลกระทบหากเที่ยวบินประสบกับสภาพอากาศแปรปรวน เนื่องจากเราไม่สามารถคาดการณ์การปั่นป่วนของอากาศได้ทุกครั้ง เราจึงขอแนะนำให้ท่านคาดเข็มขัดนิรภัยไว้ตลอดเวลาเมื่อนั่งประจำที่

ที่นั่ง

เมื่อท่านนั่งประจำที่ในท่าเดิมเป็นระยะเวลานาน เส้นเลือดที่เท้าและขาของท่านอาจหดตัวได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดการก่อตัวของลิ่มเลือดอุดตันที่ขา หรือที่เรียกกันว่าภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่ขา (DVT) ภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่ขานั้นมักไม่มีสัญญาณที่ชัดเจน และจำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อยืนยันอาการ แต่อาจะเกิดอาการต่อไปนี้ได้: เจ็บปวด บวม และเป็นรอยช้ำที่ขา เลือดคั่งที่หลอดเลือดดำชั้นตื้นที่ขา หรือขารู้สึกอุ่นเมื่อสัมผัส

หากเกิดลิ่มเลือดขึ้น จะมีความเสี่ยงว่าลิ่มเลือดอาจหลุดและเคลื่อนที่ไปยังส่วนอื่นของร่างกาย เช่น ปอด ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการเจ็บหน้าอก หายใจไม่อิ่ม และอาจทำให้เสียชีวิตเฉียบพลันได้ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่หนึ่งชั่วโมงหรือหลายวันหลังมีการก่อตัวของลิ่มเลือดแล้ว

DVT นั้นไม่ได้เกี่ยวกับชั้นโดยสารทางอากาศ โรคนี้ถูกกล่าวขานอย่างผิดๆ ว่าเป็น ‘โรคชั้นประหยัด’ แม้แท้จริงแล้วสามารถเกิดขึ้นได้กับผู้โดยสารในทุกชั้นโดยสาร และไม่ได้เกิดในการเดินทางโดยเครื่องบินเท่านั้น ผู้ที่นั่งอยู่ในรถ รถไฟ หรือรถบัสเป็นเวลานานโดยไม่เคลื่อนไหวก็มีความเสี่ยงเช่นกัน

ลูกค้าบางรายอาจมีความเสี่ยงเกิดภาวะ DVT ได้มากกว่าผู้อื่น และหากท่านมีปัญหาสุขภาพ หรือตรงตามข้อใดต่อไปนี้ เราขอแนะนำให้ท่านปรึกษาแพทย์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง:
 • ตนเองหรือสมาชิกในครอบครัวมีประวัติภาวะ DVT และ/หรือโรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด
 • ได้รับการผ่าตัดใหญ่มาเมื่อ
 • ไม่นานมานี้ เนื้อร้าย ก่อนหน้าหรือปัจจุบัน
 • (ทราบอยู่แล้ว) ภาวะเกิดลิ่มเลือดง่ายกว่าปกติ
 • มีเส้นเลือดขอด
 • ภาวะหัวใจล้มเหลวหรือกล้ามเนื้อหัวใจตายเมื่อไม่นานนี้
 • บำบัดด้วยฮอร์โมน
 • โรคเลือดข้น
 • ภาวะเลือดข้น โรคเกล็ดเลือดสูง
 • กำลังตั้งครรภ์หรือตกเลือดหลังคลอด
 • มีการบาดเจ็บเมื่อไม่นานนี้ รวมถึงกระดูกหัก
 • มีอาการที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้หนึ่งวันหรือมากกว่าเมื่อไม่นานนี้

เพื่อลดความเสี่ยงของภาวะ DVT เราขอแนะนำให้ผู้โดยสารทุกท่านปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในแผ่นพับ โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษในส่วนการออกกำลังกายและดื่มน้ำให้เพียงพอ

ในห้องโดยสาร
การแต่งกาย

สวมเสื้อผ้าที่ไม่แน่นจนเกินไปและสวมใส่สบาย เพื่อรักษาอุณหภูมิของร่างกาย ท่านควรนำเสื้อคลุมหรือเสื้อผ้าเพิ่มความอบอุ่นมาด้วย

เครื่องดื่ม

ดื่มน้ำให้เพียงพอ โดยเฉพาะน้ำดื่ม หากท่านเลือกที่จะดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และ/หรือคาเฟอีน หรือเครื่องดื่มอัดลม โปรดดื่มในปริมาณที่พอเหมาะ

ความดันภายในห้องโดยสารจะอยู่ระหว่าง 0.7 ถึง 0.8 PSI ในระหว่างการบิน (เทียบเท่ากับการอยู่บนภูเขาที่มีระดับความสูง 2,000 ถึง 2,500 เมตร) ผลกระทบของแอลกอฮอล์จะเพิ่มขึ้นเมื่อความดันลดลง ทำให้ท่านมีแนวโน้มที่จะมึนเมามากขึ้นถึงสองเท่าเมื่อเทียบกับระดับพื้นดิน

นอกจากนี้ แอลกอฮอล์ยังเป็นสิ่งขับปัสสาวะและทำให้ท่านต้องการใช้ห้องน้ำถี่ขึ้น ลดปริมาณน้ำในเลือดของท่าน รวมถึงเพิ่มโอกาสในการเพิ่มปริมาณลิ่มเลือด

โปรดระมัดระวังเพื่อไม่ให้ดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป

การออกกำลังกาย

ในระหว่างเที่ยวบินที่มีเวลานาน ควรขยับเท้าและขาทุก 2-3 ชั่วโมง และหลีกเลี่ยงการนั่งไขว้ห้างเมื่อนั่งประจำที่ เรามีการนำเสนอวิดีโอการยืดกล้ามเนื้อที่สามารถกระทำได้ขณะนั่งอยู่ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่ามีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงในการพัฒนาภาวะ DVT

การแต่งกาย เครื่องดื่ม และการออกกำลังกายนั้นเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะ DVT
 • ยืดเท้าของท่านไปให้ไกลที่สุด และพับเท้ากลับหาตัว
 • หมุนข้อเท้าไปในทิศทางเดียวกัน เหมือนการวาดวงกลมด้วยนิ้วเท้า
 • ใช้กำปั้นค่อยๆ นวดที่น่องไล่จากล่างขึ้นบน
การสวมใส่แว่น

ควรถอดคอนแทคเลนส์เมื่อโดยสารเที่ยวบินที่ใช้เวลานาน และใช้ยาหยอดตาเมื่อจำเป็น

การรับประทานยา

นำยาที่ท่านใช้สม่ำเสมอขึ้นมายังห้องโดยสารด้วย นอกจากนี้ ท่านควรปฏิบัติตามคำแนะนำหรือข้อควรระวังต่างๆ จากแพทย์ของท่าน

หู

หากหูอื้อหรือปวด โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:

เทคนิคการรับมือ
 • กลืนน้ำลายหลายๆ ครั้ง หรือทานลูกอมแก้เจ็บคอหรือลูกกวาด
 • หาวหรืออ้าปากให้กว้าง

ท่านสามารถทำการทำวอลซอลวาหรือการเคลียร์หูได้หากวิธีข้างต้นไม่สามารถบรรเทาอาการได้

การเคลียร์หู (การทำวอลซอลวา)

หลังจากที่สั่งน้ำมูกแล้ว ให้บีบจมูกและหายใจออกอีกครั้งพร้อมปิดปาก (โปรดหายใจออกทางจมูกเบาๆ หยุดการเคลียร์หูหากไม่ช่วยให้ดีขึ้นหลังจากลองทำสองถึงสามครั้ง หรือหากมีอาการปวดที่หูข้างใดข้างหนึ่ง)

การใช้ขวดนมเด็กหรือจุกนมยางอาจได้ผลดีสำหรับเด็ก

จมูกและคอ

การสวมหน้ากากผ่าตัดอาจช่วยให้ลำคอและจมูกรู้สึกดีขึ้นได้

ก่อนการเดินทางของท่าน
ปรึกษาแพทย์ของท่าน

หากท่านกำลังอยู่ระหว่างรับการรักษา โปรดปรึกษาแพทย์ประจำตัวท่านเมื่อวางแผนที่จะเดินทางโดยเครื่องบิน หากท่านไม่มั่นใจในสุขภาพของตนเองเนื่องจากอาการเจ็บป่วยหรือโรคเรื้อรังที่เป็นก่อนหน้า เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสุขภาพก่อนที่จะเดินทาง และเราขอแนะนำให้ลูกค้าที่มีอายุครรภ์ใกล้ครบกำหนด หรือผู้ที่เดินทางพร้อมเด็กทารกปรึกษาแพทย์ของท่านก่อนเดินทางเช่นกัน นอกจากนี้ หากท่านเข้าข่ายผู้ที่อาจเกิดภาวะ DVT โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับทราบว่าท่านเหมาะสำหรับการเดินทางโดยเครื่องบินหรือไม่ และสามารถหลีกเลี่ยงภาวะ DVT ได้อย่างไร

พกสิ่งสำคัญไปกับท่านด้วย

โปรดตรวจสอบว่าสัมภาระขึ้นเครื่องของท่านมีรายการสิ่งของเพื่อสุขภาพที่ท่านอาจจำเป็นต้องใช้ เช่น ยาที่ใช้ประจำ ยาที่หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป สเปรย์พ่นจมูก แว่นตา ฯลฯ

แบบฟอร์มข้อมูลทางการแพทย์ (MEDIF)

ท่านอาจต้องส่งแบบฟอร์มข้อมูลทางการแพทย์ (MEDIF) โดยขึ้นอยู่กับการบริการที่ท่านเลือกใช้ โปรดดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างนี้

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อจุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA