ลูกค้าที่เดินทางร่วมกับสุนัขช่วยเหลือ

ลูกค้าที่เดินทางร่วมกับสุนัขช่วยเหลือ

สุนัขช่วยเหลือ ได้แก่ สุนัขนำทาง ( Seeing Eye dogs) สุนัขช่วยฟัง และ สุนัขช่วยเหลือในการเคลื่อนที่ โดยสามารถนำขึ้นเครื่องได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น
เที่ยวบินระหว่างประเทศ

ไอคอนที่มีชื่อว่า ภายในประเทศญี่ปุ่น หรือ ระหว่างประเทศ ชี้ให้เห็นความแตกต่างในการให้บริการสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นและเที่ยวบินระหว่างประเทศ เนื้อหาที่ไม่ได้ระบุด้วยไอคอนจะมีให้สำหรับเที่ยวบินทั้งภายในประเทศญี่ปุ่นและระหว่างประเทศ

ข้อควรทราบ

 • ท่านจำเป็นต้องผูกเชือกล่ามสุนัขบริการด้วยเชือกจูง, สายลากจูง หรือ สายจูงชนิดใกล้เคียงกันตลอดเวลา
 • สุนัขบริการต้องผ่านการฝึกฝนเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะอย่างและให้ความช่วยเหลือต่อผู้ที่มีความทุพพลภาพ พนักงานของเราที่สนามบินขาออกอาจสอบถามท่านหลายคำถาม หากเราดำเนินการตัดสินว่า สุนัขบริการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด สุนัขของท่านจะได้รับการเช็คอินและนำไปไว้ในส่วนเก็บสัมภาระใต้ท้องเครื่อง
 • สุนัขนำทาง, สุนัขช่วยฟัง และสุนัขช่วยเหลือในการเคลื่อนที่ อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องทุกเที่ยวบินได้
 • สุนัขขนาดกลางหรือขนาดใหญ่จำเป็นต้องนอนเหยียดตัวบนพื้นของห้องโดยสาร สำหรับสุนัขขนาดใหญ่นั้น สุนัขขนาดใหญ่อาจรุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ของที่นั่งหรือทางเดินที่อยู่ติดกันได้ ในกรณีนี้ ท่านอาจจำเป็นต้องซื้อที่นั่งที่อยู่ติดกันเพื่อใช้เป็นที่ว่างสำหรับสุนัขบริการของท่าน หากท่านต้องการนำกรงสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่อง
  โปรดตรวจสอบที่ ขนาดและกฎระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระถือขึ้นเครื่อง (เที่ยวบินระหว่างประเทศ)
 • สำหรับเที่ยวบินร่วมบนเส้นทางสหรัฐอเมริกา สุนัขบริการดังกล่าวข้างต้นจะได้รับการยอมรับในเที่ยวบินร่วมกับ United Airlines เท่านั้น
 • การจัดการของ ANA เป็นไปตามกฎระเบียบและประกาศของกระทรวงคมนาคมของสหรัฐอเมริกา (US DOT) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่เว็บไซต์ของ กระทรวงคมนาคมของสหรัฐอเมริกา (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
 • หากท่านละเมิดรายการที่กำหนดไว้ในเอกสารใบสมัคร หรือหากสุนัขบริการสร้างความเสียหายภายในสนามบินหรือเครื่องบินทาง ANA จะเรียกร้องค่าชดเชยจากผู้โดยสารที่มีสุนัขบริการสำหรับความเสียหายนั้น
 • เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบการจัดการของสนามบินในประเทศญี่ปุ่น สุนัขช่วยเหลือ (ยกเว้นสุนัขนำทาง สุนัขช่วยฟัง และสุนัขช่วยเหลือในการเคลื่อนที่) ถูกห้ามไม่ให้เดินทางร่วมกับผู้โดยสายภายในอาคารของสนามบินและจะต้องขนส่งภายในกรงสัตว์เลี้ยง

การสำรองที่นั่ง

สุนัขนำทาง สุนัขช่วยฟัง สุนัขช่วยเหลือในการเคลื่อนที่

ภาพชายพร้อมสุนัขช่วยเหลือ

ระหว่างดำเนินการสำรองที่นั่งของท่าน โปรดแจ้งให้เราทราบหากท่านต้องการการช่วยเหลือใดๆ เมื่อท่านต้องเดินทางพร้อมกับสุนัขช่วยเหลือ

เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น

พนักงานที่สนามบินจะตรวจสอบใบรับรองสุนัขช่วยเหลือ (ใบรับรองสุนัขนำทางสำหรับสุนัขนำทาง) และป้ายกำกับสุนัขช่วยเหลือที่ตัวสุนัข

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

ท่านอาจต้องแสดงเอกสาร สายลากจูง ป้ายชื่อ ฯลฯ ที่แสดงว่าสุนัขนั้นเป็นสุนัขนำทาง สุนัขช่วยฟัง หรือสุนัขช่วยเหลือในการเคลื่อนที่ นอกจากนี้ เราอาจขอให้ท่านยืนยันหรือในทำนองเดียวกัน

สุนัขเตือนภัย สุนัขบริการทางจิตเวช สุนัขช่วยเหลือด้านอารมณ์

สุนัขเตือนภัย สุนัขบริการทางจิตเวช และสุนัขช่วยเหลือด้านอารมณ์ จะได้รับอนุญาตให้อยู่ภายในห้องโดยสารในเส้นทางที่มีสิทธิ์เท่านั้น
โปรดดูที่ตารางสำหรับสุนัขบริการที่ยอมรับได้โดยอ้างอิงจากเส้นทางบิน

ประเภทของสุนัขบริการ เส้นทางที่มีสิทธิ์
 • สุนัขบริการด้านจิตเวช
 • สุนัขเตือนภัย
สหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก
 • สุนัขช่วยเหลือด้านอารมณ์
เม็กซิโกเท่านั้น

สำหรับสุนัขที่ไม่ได้รับสิทธิ์ และ/หรือแผนการเดินทางที่มีเที่ยวบินต่อเครื่องโดยมีจุดหมายปลายทางที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และแคนาดา สุนัขจะนำไปเช็คอินเป็นสัตว์เลี้ยงและนำไปไว้ในส่วนเก็บสินค้าใต้ท้องเครื่อง
จะต้องใช้กรงแบบแข็งกันรั่วซึมพร้อมล็อคนิรภัยเพื่อให้สุนัขอยู่ในส่วนเก็บสินค้า

(ตัวอย่าง) สุนัขบริการด้านจิตเวช
NH11 15 มีนาคม ชิคาโกไปยังฮาเนดะ: อนุญาตบนเครื่องบิน (ห้องโดยสาร)
NH801 16 มีนาคม ฮาเนดะไปยังสิงคโปร์: สัตว์เลี้ยงในส่วนเก็บสัมภาระใต้ท้องเครื่อง

(ตัวอย่าง) สุนัขเตือนภัย
NH105 10 เมษายน ลอสแองเจลิสไปยังฮาเนดะ: อนุญาตบนเครื่องบิน (ห้องโดยสาร)
NH993 11 เมษายน ฮาเนดะไปยังโอกินาว่า: สัตว์เลี้ยงในส่วนเก็บสัมภาระใต้ท้องเครื่อง

ค่าธรรมเนียมในการขนส่งอาจได้รับการยกเว้นในบางเส้นทางสำหรับสุนัขบริการที่มีสิทธิ์โดยต้องมีเอกสารที่เหมาะสม
โปรดติดต่อจุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพของ ANA สำหรับรายละเอียด

การเดินทางบนเส้นทางไปยัง/มาจากสหรัฐอเมริกา

โปรดจัดเตรียมแบบฟอร์มต่อไปนี้ และแจ้งให้จุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพของ ANA ทราบอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทาง

U.S. Department of Transportation Service Animal Air Transportation Form

ข้อจำกัดในการเดินทางพร้อมสุนัขไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ได้ออกประกาศให้การนำสุนัขเข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาจากประเทศ/ภูมิภาคที่ CDC พิจารณาว่ามีความเสี่ยงสูงต่อโรคพิษสุนัขบ้า หรือเป็นสุนัขที่เคยอยู่ในประเทศ/ภูมิภาคที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคพิษสุนัขบ้าในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาถูกระงับเป็นการชั่วคราว
นอกจากนี้ CDC ยังได้ออกประกาศข้อกำหนดในการนำสุนัขเข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับในเที่ยวบินโดยสารและเที่ยวบินขนส่งสินค้าที่มาถึงสหรัฐอเมริกาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2024 จะได้รับการพิจารณาแก้ไข
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมสุนัขไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา

การเดินทางบนเส้นทาง ไป/มาจาก แคนาดา

โปรดจัดเตรียมเอกสารสองรายการต่อไปนี้ แล้วแจ้งให้จุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพของ ANA ทราบอย่างน้อย 96 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทาง

 1. Service Dog Behavior and Training Attestation Form
 2. บัตรประจำตัวหรือเอกสารอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานหรือผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านการฝึกสุนัข

การเดินทางบนเส้นทาง ไป/มาจาก เม็กซิโก

โปรดจัดเตรียมแบบฟอร์มต่อไปนี้ และแจ้งให้จุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพของ ANA ทราบอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทาง

Psychiatric Service Dog/Emotional Support Dog Application for Mexico

ข้อมูลการติดต่อสำหรับการส่งใบสมัคร / คำถาม

ลูกค้าที่เดินทางพร้อมด้วยสุนัขนำทาง สุนัขช่วยฟัง และสุนัขช่วยเหลือในการเคลื่อนที่ที่ผ่านการรับรองภายนอกญี่ปุ่น

สำหรับการพักผ่อนและดำเนินกิจกรรมที่สะดวกสบายของท่านในญี่ปุ่น ท่านสามารถขอ “ใบสมัครขอใบรับรองชั่วคราวสำหรับผู้ใช้สุนัขช่วยเหลือจากต่างประเทศ” ได้ โปรดดูรายละเอียดที่ หนังสือแจ้งผู้ใช้สุนัขช่วยเหลือจากต่างประเทศในเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการสังคม

กักกันสัตว์

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

หากท่านเดินทางด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศ สุนัขช่วยเหลือของท่านอาจต้องอยู่ภายใต้การกักกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเทศนั้นๆ ในญี่ปุ่นจะต้องดำเนินการต่างๆ ให้แล้วเสร็จเมื่อนำสุนัขช่วยเหลือหรือสุนัขบริการออกจากประเทศญี่ปุ่นและเมื่อนำกลับเข้ามายังประเทศญี่ปุ่น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ หน้าบริการกักกันสัตว์ (AQS) บนเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง

เที่ยวบินร่วม

เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น

สุนัขนำทาง สุนัขช่วยฟัง และสุนัขช่วยเหลือในการเคลื่อนที่ อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

สำหรับรายละเอียดโปรดติดต่อจุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพของ ANA เนื่องจากสายการบินพันธมิตรเที่ยวบินร่วมบางสายการบินอาจอนุญาตให้นำสุนัขนำทาง สุนัขช่วยฟัง สุนัขช่วยเหลือในการเคลื่อนที่และสุนัขบริการอื่นๆ ขึ้นเครื่องได้

การเลือกที่นั่งที่ต้องการ

เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมด้วยสุนัขช่วยเหลือหรือสุนัขบริการจะไม่สามารถเลือกที่นั่งในแถวทางออกฉุกเฉินได้

 • * ที่นั่งที่ท่านเลือกอาจต้องเปลี่ยนโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากการเปลี่ยนเครื่องบินและเหตุผลอื่นๆ ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
 • * บางค่าโดยสายภายในประเทศญี่ปุ่นจะไม่ได้รับสิทธิ์สำหรับการสำรองที่นั่งออนไลน์ล่วงหน้า

การขึ้นเครื่อง

โปรดมาถึงสนามบินล่วงหน้าเพื่อเป็นการสำรองเวลาสำหรับดำเนินตามขั้นตอนที่สำคัญ

international flights

เอกสารที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับสุนัขในการเดินทางเข้าประเทศในระหว่างการเดินทาง

เวลาโดยประมาณที่ควรมาถึงสนามบิน

โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์เช็คอินว่าท่านเดินทางพร้อมสุนัขช่วยเหลือหรือสุนัขบริการหากท่านต้องการการช่วยเหลือใดๆ
โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำประตูทางออกขึ้นเครื่องล่วงหน้า ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่อง เมื่อท่านเดินทางพร้อมด้วยสุนัขช่วยเหลือหรือสุนัขบริการของท่านเพื่อที่จะได้นำท่านขึ้นเครื่องก่อน

เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น

60 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

120 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง

บริการขึ้นเครื่องล่วงหน้า

บริการขึ้นเครื่องล่วงหน้าพร้อมให้บริการสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือ

หากท่านต้องการใช้บริการขึ้นเครื่องล่วงหน้า โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำประตูทางออกขึ้นเครื่อง เมื่อการเตรียมการเครื่องบินเสร็จสิ้นแล้ว ท่านจะได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องเป็นอันดับแรก โปรดทราบว่าบริการนี้อาจไม่พร้อมใช้งานขึ้นอยู่กับสถานะเที่ยวบิน

ปลายทาง

หากท่านได้ขอการช่วยเหลือสำหรับการลงจากเครื่องบิน โปรดยังคงนั่งประจำที่จนกว่าเจ้าหน้าที่ของเราจะเข้าช่วยเหลือท่านออกจากเครื่อง เจ้าหน้าที่ของเราจะช่วยเหลือท่านไปยังห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าหรือไปพบผู้ที่มารับท่าน โปรดอย่าลังเลที่จะแจ้งให้เราทราบ โปรดยื่นคำขอรับบริการนี้ในระหว่างทำการจองของท่านหรือติดต่อ จุดบริการผู้ทุพพลภาพของ ANA เพื่อยื่นคำขอแทน

คำถามที่พบบ่อยและติดต่อ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับลูกค้าที่เดินทางร่วมกับสุนัขช่วยเหลือ

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อจุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA