ลูกค้าที่เดินทางร่วมกับสุนัขช่วยเหลือ

ลูกค้าที่เดินทางร่วมกับสุนัขช่วยเหลือ

สุนัขช่วยเหลือ ได้แก่ สุนัขนำทาง สุนัขช่วยฟัง สุนัขช่วยเหลือในการเคลื่อนที่ โดยสามารถนำขึ้นเครื่องได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น
เที่ยวบินระหว่างประเทศ

ไอคอนที่มีชื่อว่า ภายในประเทศญี่ปุ่น หรือ ระหว่างประเทศ ชี้ให้เห็นความแตกต่างในการให้บริการสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นและเที่ยวบินระหว่างประเทศ เนื้อหาที่ไม่ได้ระบุด้วยไอคอนจะมีให้สำหรับเที่ยวบินทั้งภายในประเทศญี่ปุ่นและระหว่างประเทศ

การสำรองที่นั่ง

การเดินทางพร้อมสุนัขช่วยเหลือ

ภาพชายพร้อมสุนัขช่วยเหลือ

ระหว่างดำเนินการสำรองที่นั่งของท่าน โปรดแจ้งให้เราทราบหากท่านต้องการการช่วยเหลือใดๆ เมื่อท่านจะต้องเดินทางพร้อมกับสุนัขให้ความช่วยเหลือ

เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น

พนักงานที่สนามบินจะตรวจสอบใบรับรองสุนัขช่วยเหลือ (ใบรับรองสุนัขนำทางสำหรับสุนัขนำทาง) และป้ายกำกับสุนัขช่วยเหลือที่ตัวสุนัข

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

ท่านอาจต้องแสดงเอกสาร สายลากจูง ป้ายชื่อ ฯลฯ ที่แสดงว่าสุนัขนั้นเป็นสุนัขนำทาง สุนัขช่วยฟัง หรือสุนัขช่วยเหลือในการเคลื่อนที่ นอกจากนี้ เราอาจขอให้ท่านยืนยันหรือในทำนองเดียวกัน

การเดินทางพร้อมสุนัขบริการในเส้นทางสหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือเม็กซิโก

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

สุนัขบริการนอกเหนือจากสุนัขนำทาง สุนัขช่วยฟัง สุนัขช่วยเหลือในการเคลื่อนที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้หากเป็นไปตามเงื่อนไข
สุนัขบริการต้องผ่านการฝึกฝนเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะอย่างและให้ความช่วยเหลือต่อผู้ที่มีความทุพพลภาพ

 • สุนัขเตือนภัย: สุนัขที่ผ่านการฝึกฝนเพื่อเตือนภัยเจ้าของก่อนเกิดอาการโรคลมชัก การช็อคเนื่องจากภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ฯลฯ
 • สุนัขบริการทางจิตเวช: สุนัขที่ผ่านการฝึกฝนเพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านการแสดงออกและการเคลื่อนไหวของผู้ที่มีความเจ็บป่วยทางจิต
 • สุนัขช่วยเหลือด้านอารมณ์: สุนัขที่คอยให้การช่วยเหลือทางด้านอารมณ์กับลูกค้าที่มีความผิดปกติทางจิต
เส้นทางที่ใช้ได้ ประเภท การยื่นคำร้องล่วงหน้า รายการที่ต้องตรวจสอบ/เอกสารที่ต้องใช้
เที่ยวบินไปยัง/มาจากสหรัฐอเมริกา สุนัขเตือนภัย
สุนัขบริการทางจิตเวช
จะต้องสมัครไม่ช้ากว่า 48 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน
อย่างไรก็ตาม หากสามารถยืนยันเอกสารที่จำเป็นได้ที่สนามบินขาออกในวันออกเดินทางจะสามารถยอมรับใบสมัครได้
เที่ยวบินไปยัง/มาจากแคนาดา สุนัขเตือนภัย
สุนัขบริการทางจิตเวช
จะต้องสมัครไม่ช้ากว่า 96 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน
 • รายการที่ต้องตรวจสอบ
  การยืนยันด้วยเอกสาร สายลากจูงหรือป้ายชื่อ หรือการรับรองที่น่าเชื่อถือด้วยวาจาว่าสัตว์ดังกล่าวเป็นสุนัขเตือนภัยหรือสุนัขสนับสนุนทางจิตเวช
 • เอกสารที่ต้องใช้
  Service Dog Behavior and Training Attestation Form
เที่ยวบินไปยัง/มาจากเม็กซิโก สุนัขเตือนภัย ไม่จำเป็นต้องเดินทางพร้อมผู้ใหญ่
 • รายการที่ต้องตรวจสอบ
  การยืนยันด้วยเอกสาร สายลากจูงหรือป้ายชื่อ หรือการรับรองที่น่าเชื่อถือด้วยวาจาว่าสัตว์ดังกล่าวเป็นสุนัขเตือนภัย
 • เอกสารที่ต้องใช้
  ไม่มี
เที่ยวบินไปยัง/มาจากเม็กซิโก สุนัขบริการทางจิตเวช
สุนัขช่วยเหลือด้านอารมณ์
จะต้องสมัครไม่ช้ากว่า 48 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน
 • รายการที่ต้องตรวจสอบ
  การยืนยันด้วยเอกสาร สายลากจูงหรือป้ายชื่อ หรือการรับรองที่น่าเชื่อถือด้วยวาจาว่าสัตว์ดังกล่าวเป็นสุนัขสนับสนุนทางจิตเวชหรือสุนัขสนับสนุนทางอารมณ์
 • เอกสารที่ต้องใช้
  Psychiatric Service Dog/Emotional Support Dog Application for Mexico

ข้อควรทราบ

 • ท่านต้องผูกเชือกล่ามสุนัขบริการด้วยเชือกจูง สายลากจูง หรือในทำนองเดียวกันตลอดเวลา
 • สุนัขบริการต้องผ่านการฝึกฝนเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะอย่างและให้ความช่วยเหลือต่อผู้ที่มีความทุพพลภาพ พนักงานของเราที่สนามบินขาออกอาจสอบถามท่านหลายคำถาม หากเราตัดสินผลลัพธ์ว่าสุนัขบริการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด สัตว์เลี้ยงของท่านจะได้รับการเช็คอินและนำไปไว้ในส่วนเก็บสัมภาระใต้ท้องเครื่อง
 • สุนัขขนาดกลางหรือขนาดใหญ่จำเป็นต้องนอนเหยียดตัวบนพื้นของห้องโดยสาร สำหรับสุนัขขนาดใหญ่นั้น สุนัขขนาดใหญ่อาจรุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ของที่นั่งหรือทางเดินที่อยู่ติดกันได้ ในกรณีนี้ ท่านอาจจำเป็นต้องซื้อที่นั่งที่อยู่ติดกันเพื่อใช้เป็นที่ว่างสำหรับสุนัขบริการของท่าน หากท่านต้องการนำกรงสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่อง โปรดตรวจสอบที่ ขนาดและกฎระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระถือขึ้นเครื่อง (เที่ยวบินระหว่างประเทศ)
 • ไม่อนุญาตให้นำสุนัขสนับสนุนทางอารมณ์ขึ้นเครื่องบนเส้นทางสหรัฐอเมริกาและแคนาดา สุนัขเหล่านี้จะนำไปเช็คอินเป็นสัตว์เลี้ยงและไว้ในส่วนเก็บสัมภาระใต้ท้องเครื่องโดยมีค่าธรรมเนียม
 • สำหรับเที่ยวบินร่วมบนเส้นทางสหรัฐอเมริกา สุนัขบริการดังกล่าวข้างต้นจะได้รับการยอมรับในเที่ยวบินร่วมกับ United Airlines เท่านั้น
 • การจัดการของ ANA เป็นไปตามกฎระเบียบและประกาศของกระทรวงคมนาคมของสหรัฐอเมริกา (US DOT) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่เว็บไซต์ของ กระทรวงคมนาคมของสหรัฐอเมริกา
 • หากท่านละเมิดรายการที่กำหนดไว้ในเอกสารใบสมัคร หรือหากสุนัขบริการสร้างความเสียหายภายในสนามบินหรือเครื่องบิน ทาง ANA จะเรียกร้องค่าชดเชยจากผู้โดยสารที่มีสุนัขบริการสำหรับความเสียหายนั้น

ข้อมูลการติดต่อสำหรับการส่งใบสมัคร / คำถาม

สำหรับลูกค้าที่ส่งเอกสารนี้ทางแฟกซ์ โปรดตรวจสอบว่าที่อยู่อีเมลของท่านถูกต้อง เนื่องจากเราสามารถตอบกลับคำขอของท่านทางอีเมลเท่านั้น

สอบถามทางอีเมล
สมัครผ่านโทรสาร

ศูนย์บริการลูกค้า / สหรัฐฯ

โทรสาร:1-310-782-3135

ลูกค้าที่เดินทางพร้อมด้วยสุนัขนำทาง สุนัขช่วยฟัง และสุนัขช่วยเหลือในการเคลื่อนที่ที่ผ่านการรับรองภายนอกญี่ปุ่น

สำหรับการพักผ่อนและดำเนินกิจกรรมที่สะดวกสบายของท่านในญี่ปุ่น ท่านสามารถขอ “ใบสมัครขอใบรับรองชั่วคราวสำหรับผู้ใช้สุนัขช่วยเหลือจากต่างประเทศ” ได้ โปรดดูรายละเอียดที่ หนังสือแจ้งผู้ใช้สุนัขช่วยเหลือจากต่างประเทศในเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการสังคม

ข้อจำกัดในการเดินทางพร้อมสุนัขไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา

ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2021 เป็นต้นไปและสอดคล้องกับประกาศจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จำกัดการเดินทางเข้าประเทศบางส่วนของสุนัขจากประเทศที่จัดให้อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงการเดินทางเข้าประเทศของสุนัขที่เคยอยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคพิษสุนัขบ้าในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดเหล่านี้จะได้รับการผ่อนปรนบางส่วนสำหรับช่วงเวลาระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2022 ถึง 31 มกราคม 2023 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม, โปรดดูที่ “สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมสุนัขไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา”.

กักกันสัตว์

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

หากท่านเดินทางด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศ สุนัขช่วยเหลือของท่านอาจต้องอยู่ภายใต้การกักกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเทศนั้นๆ ในญี่ปุ่นจะต้องดำเนินการต่างๆ ให้แล้วเสร็จเมื่อนำสุนัขช่วยเหลือหรือสุนัขบริการออกจากประเทศญี่ปุ่นและเมื่อนำกลับเข้ามายังประเทศญี่ปุ่น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ หน้าบริการกักกันสัตว์ (AQS) บนเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง

เที่ยวบินร่วม

เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น

สุนัขนำทาง สุนัขช่วยฟัง และสุนัขช่วยเหลือในการเคลื่อนที่ อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

สำหรับรายละเอียดโปรดติดต่อจุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพของ ANA เนื่องจากสายการบินพันธมิตรเที่ยวบินร่วมบางสายการบินอาจอนุญาตให้นำสุนัขนำทาง สุนัขช่วยฟัง สุนัขช่วยเหลือในการเคลื่อนที่และสุนัขบริการอื่นๆ ขึ้นเครื่องได้

การเลือกที่นั่งที่ต้องการ

เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมด้วยสุนัขช่วยเหลือหรือสุนัขบริการจะไม่สามารถเลือกที่นั่งในแถวทางออกฉุกเฉินได้

 • * ที่นั่งที่ท่านเลือกอาจต้องเปลี่ยนโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากการเปลี่ยนเครื่องบินและเหตุผลอื่นๆ ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
 • * บางค่าโดยสายภายในประเทศญี่ปุ่นจะไม่ได้รับสิทธิ์สำหรับการสำรองที่นั่งออนไลน์ล่วงหน้า

การขึ้นเครื่อง

โปรดมาถึงสนามบินล่วงหน้าเพื่อเป็นการสำรองเวลาสำหรับดำเนินตามขั้นตอนที่สำคัญ

เวลาโดยประมาณที่ควรมาถึงสนามบิน

โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์เช็คอินว่าท่านเดินทางพร้อมสุนัขช่วยเหลือหรือสุนัขบริการหากท่านต้องการการช่วยเหลือใดๆ
โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำประตูทางออกขึ้นเครื่องล่วงหน้า ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่อง เมื่อท่านเดินทางพร้อมด้วยสุนัขช่วยเหลือหรือสุนัขบริการของท่านเพื่อที่จะได้นำท่านขึ้นเครื่องก่อน

เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น

60 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

120 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง

ปลายทาง

หากท่านได้ขอการช่วยเหลือสำหรับการลงจากเครื่องบิน โปรดยังคงนั่งประจำที่จนกว่าเจ้าหน้าที่ของเราจะเข้าช่วยเหลือท่านออกจากเครื่อง เจ้าหน้าที่ของเราจะช่วยเหลือท่านไปยังห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าหรือไปพบผู้ที่มารับท่าน โปรดอย่าลังเลที่จะแจ้งให้เราทราบ โปรดยื่นคำขอรับบริการนี้ในระหว่างทำการจองของท่านหรือติดต่อ จุดบริการผู้ทุพพลภาพของ ANA เพื่อยื่นคำขอแทน

คำถามที่พบบ่อยและติดต่อ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับลูกค้าที่เดินทางร่วมกับสุนัขช่วยเหลือ

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อจุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA