ลูกค้าที่มีความบกพร่องทางสายตา

ข้อมูลสำหรับลูกค้าที่มีความบกพร่องทางสายตา

หน้านี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และบริการสำหรับลูกค้าที่มีความบกพร่องทางสายตา

การสำรองที่นั่ง

โปรดอย่าลังเลที่จะแจ้งให้เราทราบหากต้องการความช่วยเหลือ

สุนัขนำทาง

สุนัขนำทางสามารถเดินทางร่วมกับลูกค้าที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ระหว่างดำเนินการสำรองที่นั่งของท่าน โปรดแจ้งให้เราทราบหากท่านต้องการความช่วยเหลือใดๆ เมื่อท่านจะต้องเดินทางพร้อมกับสุนัขนำทางของท่าน

โปรดเดินทางมาถึงสนามบินล่วงหน้าก่อนเวลาให้เหมาะสม
เราจะตรวจสอบเสื้อกั๊กหรือสายรัด (เสื้อลากจูงสีขาวหรือสีเหลือง) ของสุนัขนำทางและ “บัตรประจำตัวหรือใบรับรองผู้ใช้สุนัขนำทาง” ระหว่างเช็คอิน
สำหรับสุนัขช่วยเหลือจากต่างประเทศ เราจะตรวจสอบ “ใบสมัครขอใบรับรองชั่วคราวสำหรับผู้ใช้สุนัขช่วยเหลือจากต่างประเทศ” และ “ใบสมัครขอใบรับรองชั่วคราวสำหรับผู้ใช้สุนัขช่วยเหลือจากต่างประเทศ” ที่แสดงอยู่ที่เสื้อลากจูง

หากท่านต้องการการช่วยเหลือ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ จุดเช็คอิน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ผู้โดยสารพร้อมสุนัขให้ความช่วยเหลือ

การเลือกที่นั่งที่ต้องการ

โปรดทราบว่าลูกค้าที่ต้องการการช่วยเหลือจะไม่สามารถเลือกที่นั่งในแถวทางออกฉุกเฉินได้เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย

 • * ที่นั่งที่ท่านเลือกอาจต้องเปลี่ยนโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากการเปลี่ยนเครื่องบินและเหตุผลอื่นๆ ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
 • * บางค่าโดยสายภายในประเทศญี่ปุ่นจะไม่ได้รับสิทธิ์สำหรับการสำรองที่นั่งออนไลน์ล่วงหน้า

ผู้คุ้มครอง

หากข้อใดต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับท่าน เราจะขอให้ท่านมีผู้คุ้มครองโดยสารที่ที่นั่งติดกับท่าน
(สุนัขนำทางถือว่าเป็นผู้คุ้มครอง)

 • ผู้ที่ไม่สามารถทำความเข้าใจคำแนะนำด้านความปลอดภัยจากพนักงานของเราได้อย่างถูกต้อง
 • ผู้ที่ไม่สามารถดำเนินการดูแลส่วนตัวได้ด้วยตนเอง (*)
 • * “การดูแลส่วนตัว” หมายถึง
  การรับประทานอาหาร การดื่ม การใช้ห้องน้ำ (รวมถึงการสวมใส่และถอดเสื้อผ้า) ฯลฯ
หมายเหตุ

ผู้คุ้มครองจะต้องให้ความช่วยเหลือที่สนามบิน ระหว่างการขึ้นเครื่อง ระหว่างอยู่บนเที่ยวบิน ระหว่างการลงจากเครื่อง และในกรณีที่มีการอพยพฉุกเฉิน
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินไม่สามารถให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการดูแลส่วนตัวได้ โปรดจัดให้มีผู้คุ้มครองคอยช่วยเหลือท่าน
ท่านจะต้องจัดเตรียมเครื่องใช้ของท่านเองในการให้ความช่วยเหลือ

กักกันสัตว์

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

หากท่านเดินทางด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศ สุนัขช่วยเหลือของท่านอาจต้องอยู่ภายใต้การกักกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเทศนั้นๆ ดังนั้น ท่านจึงจำเป็นต้องสอบถามเกี่ยวกับเงื่อนไขการตรวจคนเข้าเมือง และอื่นๆ ไปยังสถานกงสุลของประเทศที่ท่านจะเดินทางไปหรือที่สำนักงานกักกันสัตว์ที่ใกล้ที่สุดในญี่ปุ่น นอกจากนี้ จะต้องดำเนินการต่างๆ ให้แล้วเสร็จเมื่อนำสุนัขช่วยเหลือออกจากประเทศญี่ปุ่นและเมื่อนำกลับเข้ามายังประเทศญี่ปุ่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ หน้าบริการกักกันสัตว์ (AQS) บนเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง

นอกจากนี้ โปรดอ่าน หนังสือแจ้งผู้ใช้สุนัขช่วยเหลือจากต่างประเทศ บนเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการสังคม หากท่านจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นพร้อมด้วยสุนัขช่วยเหลือของท่าน

เที่ยวบินร่วม

เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น

สุนัขนำทาง สุนัขช่วยฟัง และสุนัขช่วยเหลือในการเคลื่อนที่ อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

สำหรับเที่ยวบินร่วมที่ดำเนินการโดยสายการบินพันธมิตรของเรา จะมีการบังคับใช้ข้อกำหนดของสายการบินพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง การช่วยเหลือพิเศษในเที่ยวบินนั้นอาจแตกต่างจากที่เสนอโดย ANA สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อสายการบินพันธมิตรโดยตรง

การขึ้นเครื่อง

โปรดมาถึงสนามบินล่วงหน้าเพื่อเป็นการสำรองเวลาสำหรับดำเนินตามขั้นตอนที่สำคัญ

เวลาโดยประมาณที่ควรมาถึงสนามบิน

เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น

60 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

120 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง

ความช่วยเหลือในการเคลื่อนที่

เจ้าหน้าที่ของเราจะให้ความช่วยเหลือท่านที่สนามบินและในห้องโดยสารตามคำขอ โปรดอย่าลังเลหากต้องการความช่วยเหลือ

การตรวจรักษาความปลอดภัย

ลูกค้าทุกท่านต้องปฏิบัติตามการตรวจรักษาความปลอดภัยเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย โปรดทราบว่าการตรวจรักษาความปลอดภัยอาจเกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบโดยการสัมผัส

บริการขึ้นเครื่องล่วงหน้า

บริการขึ้นเครื่องล่วงหน้าพร้อมให้บริการสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือ

หากท่านต้องการใช้บริการขึ้นเครื่องล่วงหน้า โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำประตูทางออกขึ้นเครื่อง เมื่อการเตรียมการเครื่องบินเสร็จสิ้นแล้ว ท่านจะได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องเป็นอันดับแรก โปรดทราบว่าบริการนี้อาจไม่พร้อมใช้งานขึ้นอยู่กับสถานะเที่ยวบิน

บนเครื่องบิน

คำแนะนำที่เป็นอักษรเบรลล์ / อักษรขนาดใหญ่

โบรชัวร์เกี่ยวกับอุปกรณ์ฉุกเฉินในห้องโดยสารแบบอักษรเบรลล์มีให้บริการสำหรับลูกค้าที่มีความบกพร่องทางสายตา (ในภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ) โปรดสอบถามพนักงานบริการบนเครื่องบินหากต้องการ

พนักงานบริการบนเครื่องบินจะอธิบายถึงอุปกรณ์ที่นั่งและสิ่งอำนวยความสะดวกบนเครื่องบินรวมถึงห้องน้ำ

เมนูเครื่องดื่มที่เป็นอักษรเบรลล์และอักษรขนาดใหญ่

โปรดสอบถามพนักงานบริการบนเครื่องบินหากต้องการ

นิตยสารบนเที่ยวบิน “TSUBASA - GLOBAL WINGS -” เวอร์ชันอักษรเบรลล์และแบบบันทึกเสียง

ความเรียง P 7-8 ที่ตีพิมพ์ใน “TSUBASA - GLOBAL WINGS -” เป็นแบบอักษรเบรลล์และแบบบันทึกเสียง และสามารถยืมอ่านบนเครื่องได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 • จำเป็นต้องจองล่วงหน้า (จนถึง 7 วันก่อนเวลาออกเดินทาง)
 • เป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
 • เนื่องจากนิตยสารมีจำนวนจำกัด จึงอาจไม่พร้อมให้บริการในทุกครั้ง

เสียงแนะนำสำหรับภาพยนตร์และวิดีโอบนเที่ยวบิน

โปรแกรมภาพยนตร์และวิดีโอบนเครื่องของเราบางรายการพร้อมให้บริการในการบรรยายด้วยเสียง ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับการบรรยายภาพที่มีการแสดงออกสีหน้า อารมณ์ และองค์ประกอบฉากได้ด้วยการบรรยายเล่าเรื่องเพิ่มเติม บริการนี้พร้อมให้บริการในภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ

ปุ่มเรียกพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจากจอภาพส่วนตัว

ปุ่มเรียกพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จะเปิดใช้งานได้โดยการสัมผัสที่ใดก็ได้บนจอภาพส่วนตัวเป็นเวลานานกว่า 5 วินาทีขึ้นไป โปรดติดต่อพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เนื่องจากจำเป็นต้องตั้งค่า

 • * จะไม่ถูกเปิดใช้งานเมื่อจอภาพปิดอยู่/กำลังแสดงแผนที่อยู่
 • * ในโหมดสำหรับเด็ก ปุ่มเรียกพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะเปิดใช้งานโดยการสัมผัสจอภาพเป็นเวลา 10 วินาที
 • * มีให้บริการในเครื่องบินบางประเภท
  เที่ยวบินระหว่างประเทศ: A320neo (กำลังติดตั้ง), A380-800 (ติดตั้งแล้ว)
  เที่ยวบินภายในประเทศ: A321neo / B787-9 (375 ที่นั่ง) / B787-10 / B777-200 (392 ที่นั่ง) (กำลังติดตั้ง)

ไม้เท้าขาวถือขึ้นเครื่อง

ท่านสามารถนำไม้เท้าขาวถือขึ้นเครื่องได้ โปรดจัดเก็บไม้เท้าของท่านในที่ใดที่หนึ่งเพื่อการใช้งานที่ง่ายขึ้น เช่น ด้านใต้ที่นั่ง

ปลายทาง

หากท่านได้ขอการช่วยเหลือสำหรับการลงจากเครื่องบิน โปรดยังคงนั่งประจำที่จนกว่าเจ้าหน้าที่ของเราจะเข้าช่วยเหลือท่านออกจากเครื่อง เจ้าหน้าที่ของเราจะช่วยเหลือท่านไปยังห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าหรือไปพบผู้ที่มารับท่าน โปรดอย่าลังเลที่จะแจ้งให้เราทราบ โปรดแจ้งให้เราทราบเมื่อทำการจองหรือติดต่อ จุดบริการผู้ทุพพลภาพของ ANA ล่วงหน้า

คำถามที่พบบ่อยและติดต่อ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับลูกค้าที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อจุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA