ลูกค้าที่มีความบกพร่องทางสายตา

ข้อมูลสำหรับลูกค้าที่มีความบกพร่องทางสายตา

หน้านี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และบริการสำหรับลูกค้าที่มีความบกพร่องทางสายตา

การสำรองที่นั่ง

โปรดอย่าลังเลที่จะแจ้งให้เราทราบหากต้องการความช่วยเหลือ

สุนัขนำทาง

สุนัขนำทางสามารถเดินทางร่วมกับลูกค้าที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ระหว่างดำเนินการสำรองที่นั่งของท่าน โปรดแจ้งให้เราทราบหากท่านต้องการความช่วยเหลือใดๆ เมื่อท่านจะต้องเดินทางพร้อมกับสุนัขนำทางของท่าน

โปรดเดินทางมาถึงสนามบินล่วงหน้าก่อนเวลาให้เหมาะสม
เราจะตรวจสอบเสื้อกั๊กหรือสายรัด (เสื้อลากจูงสีขาวหรือสีเหลือง) ของสุนัขนำทางและ “บัตรประจำตัวหรือใบรับรองผู้ใช้สุนัขนำทาง” ระหว่างเช็คอิน
สำหรับสุนัขช่วยเหลือจากต่างประเทศ เราจะตรวจสอบ “ใบสมัครขอใบรับรองชั่วคราวสำหรับผู้ใช้สุนัขช่วยเหลือจากต่างประเทศ” และ “ใบสมัครขอใบรับรองชั่วคราวสำหรับผู้ใช้สุนัขช่วยเหลือจากต่างประเทศ” ที่แสดงอยู่ที่เสื้อลากจูง

หากท่านต้องการการช่วยเหลือ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ จุดเช็คอิน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ผู้โดยสารพร้อมสุนัขให้ความช่วยเหลือ

การเลือกที่นั่งที่ต้องการ

โปรดทราบว่าลูกค้าที่ต้องการการช่วยเหลือจะไม่สามารถเลือกที่นั่งในแถวทางออกฉุกเฉินได้เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย

  • * ที่นั่งที่ท่านเลือกอาจต้องเปลี่ยนโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากการเปลี่ยนเครื่องบินและเหตุผลอื่นๆ ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
  • * บางค่าโดยสายภายในประเทศญี่ปุ่นจะไม่ได้รับสิทธิ์สำหรับการสำรองที่นั่งออนไลน์ล่วงหน้า

ผู้ติดตาม

ลูกค้าที่ต้องการการช่วยเหลือเมื่อรับประทานอาหารหรือใช้ห้องน้ำต้องเดินทางร่วมกับผู้ติดตาม

กักกันสัตว์

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

หากท่านเดินทางด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศ สุนัขช่วยเหลือของท่านอาจต้องอยู่ภายใต้การกักกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเทศนั้นๆ ดังนั้น ท่านจึงจำเป็นต้องสอบถามเกี่ยวกับเงื่อนไขการตรวจคนเข้าเมือง และอื่นๆ ไปยังสถานกงสุลของประเทศที่ท่านจะเดินทางไปหรือที่สำนักงานกักกันสัตว์ที่ใกล้ที่สุดในญี่ปุ่น นอกจากนี้ จะต้องดำเนินการต่างๆ ให้แล้วเสร็จเมื่อนำสุนัขช่วยเหลือออกจากประเทศญี่ปุ่นและเมื่อนำกลับเข้ามายังประเทศญี่ปุ่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ หน้าบริการกักกันสัตว์ (AQS) บนเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง

นอกจากนี้ โปรดอ่าน หนังสือแจ้งผู้ใช้สุนัขช่วยเหลือจากต่างประเทศ บนเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการสังคม หากท่านจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นพร้อมด้วยสุนัขช่วยเหลือของท่าน

เที่ยวบินร่วม

เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น

สุนัขนำทาง สุนัขช่วยฟัง และสุนัขช่วยเหลือในการเคลื่อนที่ อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

สำหรับเที่ยวบินร่วมที่ดำเนินการโดยสายการบินพันธมิตรของเรา จะมีการบังคับใช้ข้อกำหนดของสายการบินพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง การช่วยเหลือพิเศษในเที่ยวบินนั้นอาจแตกต่างจากที่เสนอโดย ANA สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อสายการบินพันธมิตรโดยตรง

การขึ้นเครื่อง

โปรดมาถึงสนามบินล่วงหน้าเพื่อเป็นการสำรองเวลาสำหรับดำเนินตามขั้นตอนที่สำคัญ

เวลาโดยประมาณที่ควรมาถึงสนามบิน

เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น

60 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

120 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง

ความช่วยเหลือในการเคลื่อนที่

เจ้าหน้าที่ของเราจะให้ความช่วยเหลือท่านที่สนามบินและในห้องโดยสารตามคำขอ โปรดอย่าลังเลหากต้องการความช่วยเหลือ

การตรวจรักษาความปลอดภัย

ลูกค้าทุกท่านต้องปฏิบัติตามการตรวจรักษาความปลอดภัยเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย โปรดทราบว่าการตรวจรักษาความปลอดภัยอาจเกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบโดยการสัมผัส

บริการขึ้นเครื่องล่วงหน้า

บริการขึ้นเครื่องล่วงหน้าพร้อมให้บริการสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือ

หากท่านต้องการใช้บริการขึ้นเครื่องล่วงหน้า โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำประตูทางออกขึ้นเครื่อง เมื่อการเตรียมการเครื่องบินเสร็จสิ้นแล้ว ท่านจะได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องเป็นอันดับแรก โปรดทราบว่าบริการนี้อาจไม่พร้อมใช้งานขึ้นอยู่กับสถานะเที่ยวบิน

บนเครื่องบิน

คำแนะนำที่เป็นอักษรเบรลล์ / อักษรขนาดใหญ่

โบรชัวร์เกี่ยวกับอุปกรณ์ฉุกเฉินในห้องโดยสารแบบอักษรเบรลล์มีให้บริการสำหรับลูกค้าที่มีความบกพร่องทางสายตา (ในภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ) โปรดสอบถามพนักงานบริการบนเครื่องบินหากต้องการ

พนักงานบริการบนเครื่องบินจะอธิบายถึงอุปกรณ์ที่นั่งและสิ่งอำนวยความสะดวกบนเครื่องบินรวมถึงห้องน้ำ

เมนูเครื่องดื่มที่เป็นอักษรเบรลล์และอักษรขนาดใหญ่

โปรดสอบถามพนักงานบริการบนเครื่องบินหากต้องการ

นิตยสารบนเที่ยวบิน “TSUBASA - GLOBAL WINGS -” เวอร์ชันอักษรเบรลล์และแบบบันทึกเสียง

ความเรียง P 7-8 ที่ตีพิมพ์ใน “TSUBASA - GLOBAL WINGS -” เป็นแบบอักษรเบรลล์และแบบบันทึกเสียง และสามารถยืมอ่านบนเครื่องได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

  • จำเป็นต้องจองล่วงหน้า (จนถึง 7 วันก่อนเวลาออกเดินทาง)
  • เป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
  • เนื่องจากนิตยสารมีจำนวนจำกัด จึงอาจไม่พร้อมให้บริการในทุกครั้ง

เสียงแนะนำสำหรับภาพยนตร์และวิดีโอบนเที่ยวบิน

โปรแกรมภาพยนตร์และวิดีโอบนเครื่องของเราบางรายการในเที่ยวบินระหว่างประเทศพร้อมให้บริการพร้อมเสียงให้ความช่วยเหลือ ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับการบรรยายภาพที่มีการแสดงออกสีหน้า อารมณ์ และองค์ประกอบฉากได้ด้วยการเล่าเสริมเรื่องเพิ่มเติม บริการนี้พร้อมให้บริการในภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ

เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น

คำบรรยายแทนเสียงและเสียงให้ความช่วยเหลือยังไม่พร้อมให้บริการ

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

สามารถเพลิดเพลินไปกับคำบรรยายแทนเสียงและเสียงแนะนำได้ในภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษในบางโปรแกรม

  • * ไม่พร้อมให้บริการในเครื่องบินบางรุ่น

ไม้เท้าขาวถือขึ้นเครื่อง

ท่านสามารถนำไม้เท้าขาวถือขึ้นเครื่องได้ โปรดจัดเก็บไม้เท้าของท่านในที่ใดที่หนึ่งเพื่อการใช้งานที่ง่ายขึ้น เช่น ด้านใต้ที่นั่ง

ปลายทาง

หากท่านได้ขอการช่วยเหลือสำหรับการลงจากเครื่องบิน โปรดยังคงนั่งประจำที่จนกว่าเจ้าหน้าที่ของเราจะเข้าช่วยเหลือท่านออกจากเครื่อง เจ้าหน้าที่ของเราจะช่วยเหลือท่านไปยังห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าหรือไปพบผู้ที่มารับท่าน โปรดอย่าลังเลที่จะแจ้งให้เราทราบ โปรดแจ้งให้เราทราบเมื่อทำการจองหรือติดต่อ จุดบริการผู้ทุพพลภาพของ ANA ล่วงหน้า

คำถามที่พบบ่อยและติดต่อ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับลูกค้าที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อจุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA