สัมภาระเช็คอิน

คำแนะนำสำหรับการเช็คอินสิ่งของในเที่ยวบินของ ANA

ที่นี่ ท่านจะได้พบข้อมูลข้อจำกัดด้านจำนวน ขนาด และน้ำหนัก รวมถึงค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินสำหรับสัมภาระเช็คอินบนเที่ยวบินของ ANA

 • จะมีค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินเมื่อเช็คอินสัมภาระที่เกินกว่าขนาดและน้ำหนักสัมภาระฟรี ดูค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน

หมายเหตุ

 • หากเที่ยวบินร่วมหรือเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่นรวมอยู่ในแผนการเดินทาง อาจมีการนำ กฎสัมภาระของสายการบินอื่น มาใช้
 • เมื่อเดินทางเส้นทางภายในประเทศญี่ปุ่นโดยใช้บัตรโดยสารซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของการบริการขนส่งสากล จะมีการนำกฎสัมภาระสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศมาใช้
 • โปรดทราบว่าในกรณีที่ยืนยันไม่ได้ว่าจะขนส่งสัมภาระชนิดหนึ่งทางเครื่องบินได้หรือไม่ก่อนเวลาออกเดินทาง อาจมีการปฏิเสธคำขอสำหรับการขนส่งนั้น

สัมภาระเช็คอินที่อนุญาต

คำแนะนำสำหรับจำนวน น้ำหนัก และขนาดของกระเป๋าที่เช็คอิน

ตารางนี้แสดงกฎระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ANA ส่วนใหญ่

ภาพการจำกัดน้ำหนัก
การจำกัดน้ำหนัก
ชั้นโดยสาร การจำกัดน้ำหนัก
ชั้นเฟิร์สคลาส 70 ปอนด์/32 กก. ต่อชิ้น
ชั้นธุรกิจ 70 ปอนด์/32 กก. ต่อชิ้น
ชั้นประหยัดพรีเมียมและชั้นประหยัด 50 ปอนด์/23 กก. ต่อชิ้น
ภาพการจำกัดขนาด
การจำกัดขนาด
ชั้นโดยสาร การจำกัดขนาด
ชั้นเฟิร์สคลาส ชั้นธุรกิจ ชั้นประหยัดพรีเมียม และชั้นประหยัด ขนาดโดยรวมวัดตามเส้นตรง (ความยาว + ความกว้าง + ความสูง) ของสิ่งของต้องไม่เกิน 62 นิ้ว (158 ซม.) รวมทั้งล้อและที่จับ
ภาพจำนวนชิ้น
จำนวนสัมภาระ
ชั้นโดยสาร จำนวนกระเป๋า
ชั้นเฟิร์สคลาส 3
ชั้นธุรกิจ 2
ชั้นประหยัดพรีเมียม 2
ชั้นประหยัด 0-2

หมายเหตุ

 • ขนาดโดยรวมวัดตามเส้นตรง (ความยาว + ความกว้าง + ความสูง) ของสิ่งของต้องไม่เกิน 62 นิ้ว (158 ซม.) รวมทั้งล้อและที่จับ
 • ต้องเช็คอินกระเป๋าที่เคาน์เตอร์เช็คอินในล็อบบี้ขาออกหรือที่เครื่องโหลดสัมภาระแบบบริการตนเอง
 • หากแผนการเดินทางของท่านมีเที่ยวบินของสายการบินอื่นอยู่อาจมีการใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระของสายการบินนั้นด้วย รวมถึงเที่ยวบินร่วม ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันในเครื่องบินเดียวกันจากสายการบินตั้งแต่สองรายขึ้นไป ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สัมภาระบนเที่ยวบินร่วม
 • ใช้มาตรการสัมภาระที่อนุญาตฟรีที่เขียนอยู่บนบัตรโดยสารเที่ยวบิน
 • เมื่อเดินทางด้วยชั้นประหยัดพรีเมียมในเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น จะใช้น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตฟรีสำหรับชั้นเฟิร์สคลาส
  • เมื่อเดินทางด้วยชั้นประหยัด จะใช้น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตฟรีสำหรับชั้นประหยัดพรีเมียมและชั้นประหยัด

วิธีการเพิ่มสัมภาระที่อนุญาต

สมาชิก ANA Mileage Club บางท่านจะมีสิทธิ์ได้รับกระเป๋าเช็คอินเพิ่มและมีข้อจำกัดด้านน้ำหนักน้อยกว่า สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ สิทธิประโยชน์ของสมาชิกพรีเมียม

สมาชิก ANA Mileage Club สามารถใช้ไมล์สะสมเพื่อเพิ่มจำนวนกระเป๋าได้ สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ สัมภาระที่อนุญาตเพิ่มเติม

หากยังไม่ได้เป็นสมาชิก เข้าร่วม ANA Mileage Club

กระเป๋าสำหรับเด็กเล็ก

หากท่านเดินทางพร้อมกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปีซึ่งไม่มีที่นั่งของตนเอง ท่านสามารถเช็คอินสัมภาระได้อีกหนึ่งชิ้นเพิ่มจากที่อนุญาต ขนาดและน้ำหนักของชิ้นที่เพิ่มนั้นควรเป็นไปตามกฎระเบียบเกี่ยวกับกระเป๋าทั่วไป มิฉะนั้นอาจมีค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินได้

คำแนะนำเกี่ยวกับสัมภาระสำหรับเด็กที่มีที่นั่งของตนเองจะเหมือนกับผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการนำรถเข็นขึ้นเครื่อง โปรดดูที่ สิ่งของถือขึ้นเครื่อง

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเช็คอินรถเข็นและรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับ การเดินทางพร้อมเด็ก

เครื่องโหลดสัมภาระแบบบริการตนเอง

เครื่องบริการตนเองมีให้บริการในบางสนามบิน ผู้โดยสารที่เช็คอินและมีบัตรผ่านขึ้นเครื่องแล้ว สามารถไปที่เครื่องโหลดสัมภาระแบบบริการตนเองเพื่อโหลดกระเป๋าได้

อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารเหล่านี้ควรทำการเช็คอินที่เคาน์เตอร์ ANA สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ

 • ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือในการขึ้นเครื่อง
 • ผู้โดยสารที่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน
 • ผู้โดยสารที่เช็คอินสัมภาระอันตราย แตกหักง่าย และไม่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ กระเป๋ากอล์ฟ สกีหรือสโนว์บอร์ด กระดานโต้คลื่น สัตว์เลี้ยง รถเข็น ร่ม หรือขาตั้งกล้องไม่สามารถเช็คอินได้ที่เครื่องให้บริการอัตโนมัติ
 • * ขึ้นอยู่กับข้อมูลการจองและบัตรโดยสาร ผู้โดยสารบางท่านอาจไม่สามารถใช้บริการนี้ได้ โปรดปรึกษากับเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินของ ANA สำหรับรายละเอียด
 • * เนื่องจากข้อกำหนดของระบบ จึงอาจไม่มีการออกป้ายสัมภาระให้กับปลายทางสุดท้ายหากท่านไม่ได้เช็คอินเที่ยวบินต่อเครื่อง โปรดสอบถามรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่บริการภาคพื้นของ ANA

หากท่านทำการพิมพ์ป้ายสัมภาระสำหรับเครื่องโหลดสัมภาระแบบบริการตนเอง ท่านสามารถติดป้ายนั้นกับสัมภาระ จากนั้นจึงเช็คอินโดยใช้เครื่องโหลดสัมภาระแบบบริการตนเอง (คำแนะนำเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามสนามบิน)

นอกเหนือจากสิ่งของที่ไม่อนุญาตให้มีในสัมภาระเช็คอิน (ดูที่ สิ่งของต้องห้ามและสิ่งของต้องจำกัด) แล้ว สิ่งของที่แตกหักได้ง่ายและสัมภาระที่มีรูปทรงไม่ได้มาตรฐานไม่สามารถเช็คอินโดยใช้เครื่องบริการตนเองได้

ชั่วโมงให้บริการสำหรับเครื่องโหลดสัมภาระด้วยตนเอง
สนามบิน เวลาเปิดทำการ
โตเกียว (นาริตะ) 7:00 น. - เคาน์เตอร์เช็คอินปิดให้บริการ
โตเกียว (ฮาเนดะ อาคารผู้โดยสาร 2) 6:25 น. - เคาน์เตอร์เช็คอินปิดให้บริการ
โตเกียว (ฮาเนดะ อาคารผู้โดยสาร 3) 6:10 น. - เคาน์เตอร์เช็คอินปิดให้บริการ
ฮ่องกง 3 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินออกเดินทาง - เวลาปิดทำการของเคาน์เตอร์เช็คอิน
ลอนดอน 3 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินออกเดินทาง - เวลาปิดทำการของเคาน์เตอร์เช็คอิน
สิงคโปร์ 3 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินออกเดินทาง - เวลาปิดทำการของเคาน์เตอร์เช็คอิน

สำหรับผู้โดยสารที่ใช้รถเข็น

เนื่องจากพื้นที่จัดเก็บของในห้องโดยสารมีจำกัด เราจึงขอให้ท่านเช็คอินเก้าอี้รถเข็นของท่านที่เคาน์เตอร์เช็คอินและใช้บริการรถเข็นของ ANA เราจะจัดให้มีพนักงานคอยช่วยเหลือท่านในการเคลื่อนย้ายไปยังที่นั่ง และเครื่องบินของเรามีการติดตั้งรถเข็นนั่งบนเครื่องบินเพื่อความสะดวกสบายของท่านตลอดการเดินทาง

 • โปรดแจ้งให้เราทราบหากท่านต้องการใช้รถเข็นของท่านเองเพื่อไปยัง/ออกจากเครื่องบิน
 • เราอนุญาตให้มีรถเข็นพับได้แบบใช้งานด้วยตนเอง 1 คันต่อเที่ยวบินเท่านั้นสำหรับเส้นทางระหว่างประเทศทั้งหมด
 • โปรดตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ เช่น ขนาดและความสามารถในการให้บริการของเที่ยวบินกับพนักงานที่สนามบินของ ANA โปรดทราบว่าในบางกรณี เราอาจไม่สามารถรองรับการจัดเก็บรถเข็นได้เนื่องจากมีพื้นที่จัดเก็บที่จำกัด
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ผู้เดินทางที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
รถเข็นไฟฟ้า

หากท่านใช้รถเข็นไฟฟ้า โปรดแจ้งให้เราทราบถึงขนาด น้ำหนัก และประเภทของแบตเตอรี่เมื่อทำการจองเที่ยวบินของท่าน นอกจากนั้น โปรดเช็คอินก่อนเวลาออกเดินทางของท่านอย่างน้อย 120 นาที

มีข้อจำกัดบางประการตามกฎหมายในการเช็คอิน/ขนย้ายรถเข็นไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

โปรดดูที่ สิ่งของต้องห้ามและสิ่งของต้องจำกัด สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

หมายเหตุเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัมภาระเช็คอิน

 • ปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนที่ท่านจะนำไปเก็บในสัมภาระเช็คอิน
 • สัมภาระได้รับการดูแลอย่างดี แต่หากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากข้อบกพร่องหรือความเสียหายจากตัวผลิตภัณฑ์เอง ANA จะไม่รับผิดชอบใดๆ ดูที่ สิ่งของที่เสียหาย สูญหาย หรือลืมไว้ เพิ่มเติม
  นอกจากนี้ ANA จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น โปรดอย่าลืมสิ่งของสำคัญไว้บนเครื่องบิน เช่น นาฬิกาและแก้ว อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์และกล้อง สิ่งของมีค่า หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น ยา
 • อาจมีการเปิดสัมภาระเช็คอินของผู้โดยสารที่เดินทางมาถึงหรือออกจากสหรัฐอเมริกาเพื่อตรวจสอบ

ค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน

ค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินจะมีผลบังคับใช้กับสิ่งของที่ไม่ตรงตามคำแนะนำเกี่ยวกับสัมภาระเช็คอิน

 • หากส่วนเกินมีมากกว่าหนึ่งรายการ จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมทั้งหมด
 • สกุลเงินและค่าธรรมเนียมที่ใช้ได้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เช็คอินสัมภาระ

สกุลเงินและค่าธรรมเนียมที่ใช้จะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับแผนการเดินทาง ภูมิภาคที่เช็คอินสัมภาระ รวมทั้งสนามบินที่ดำเนินการชำระเงิน

รายละเอียดสกุลเงิน:

 • เมื่อชำระเงินในสหรัฐอเมริกา: ใช้จำนวนเงินเป็นดอลลาร์สหรัฐ
 • เมื่อชำระเงินในแคนาดา: ใช้จำนวนเงินเป็นดอลลาร์แคนาดา
 • เมื่อชำระเงินในญี่ปุ่น: ใช้จำนวนเงินเป็นเยน
 • เมื่อชำระเงินในเยอรมนี ฝรั่งเศส เบลเยียม ออสเตรีย และรัสเซีย: ใช้จำนวนเงินเป็นยูโร
 • เมื่อชำระเงินในสหราชอาณาจักร: ใช้จำนวนเงินเป็นยูโรที่แปลงเป็นปอนด์
 • เมื่อชำระเงินที่อื่นๆ: ใช้จำนวนเงินเป็นดอลลาร์สหรัฐที่แปลงเป็นสกุลเงินของประเทศที่ออกเดินทาง
  • * ใช้ไมล์สะสมเพื่อชำระค่าสัมภาระส่วนเกินในเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA

ค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกันไปในแต่ละเส้นทาง

 • พื้นที่ 1: อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้และกลาง ฮาวาย
 • พื้นที่ 2: ยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง
 • พื้นที่ 3: เอเชีย (รวมญี่ปุ่น) โอเชียเนีย

จะมีค่าธรรมเนียมเกิดขึ้นเมื่อมีสัมภาระเกินจำนวนสัมภาระฟรีที่ระบุไว้ (ต่อหนึ่งชิ้น)

ประเภทเที่ยวบิน ค่าธรรมเนียม รายการที่ต้องทราบ
เที่ยวบินที่ข้ามจากพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดข้างต้นไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง เช่น ระหว่างสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น
 • 200 ดอลลาร์สหรัฐ
 • 200 ดอลลาร์แคนาดา
 • 20,000 เยน
 • 150 ยูโร
 • จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในสกุลเงินของประเทศต้นทาง
เที่ยวบินภายในพื้นที่ เช่น ระหว่างชิคาโกและโฮโนลูลู
 • 100 ดอลลาร์สหรัฐ
 • 100 ดอลลาร์แคนาดา
 • 10,000 เยน
 • 75 ยูโร
 • อาจมีการเรียกเก็บภาษีเพื่อการบริโภค
 • อาจมีค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันในแผนการเดินทางซึ่งขึ้นอยู่กับกฎหมายของสหรัฐอเมริกา
เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น
 • 5,000 เยน
 • อาจมีการเรียกเก็บภาษีเพื่อการบริโภค
 • อาจมีค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันในแผนการเดินทางซึ่งขึ้นอยู่กับกฎหมายของสหรัฐอเมริกา

ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นเมื่อน้ำหนักหรือขนาดเกินขีดจำกัด (ต่อชิ้น)

ประเภทเที่ยวบิน น้ำหนักเกิน:
มากกว่า 23 กก. ถึง 32 กก.
น้ำหนักเกิน:
มากกว่า 32 กก. ถึง 45 กก.
เกินขนาด:
มากกว่า 158 ซม. ถึง 292 ซม.
รายการที่ต้องทราบ
เที่ยวบินที่ข้ามจากพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดข้างต้นไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง เช่น ระหว่างสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น
 • 60 ดอลลาร์สหรัฐ
 • 60 ดอลลาร์แคนาดา
 • 6,000 เยน
 • 45 ยูโร
 • 200 ดอลลาร์สหรัฐ
 • 200 ดอลลาร์แคนาดา
 • 20,000 เยน
 • 150 ยูโร
 • 200 ดอลลาร์สหรัฐ
 • 200 ดอลลาร์แคนาดา
 • 20,000 เยน
 • 150 ยูโร
-
เที่ยวบินภายในพื้นที่ เช่น ระหว่างชิคาโกและโฮโนลูลู
 • 60 ดอลลาร์สหรัฐ
 • 60 ดอลลาร์แคนาดา
 • 6,000 เยน
 • 45 ยูโร
 • 200 ดอลลาร์สหรัฐ
 • 200 ดอลลาร์แคนาดา
 • 20,000 เยน
 • 150 ยูโร
 • 200 ดอลลาร์สหรัฐ
 • 200 ดอลลาร์แคนาดา
 • 20,000 เยน
 • 150 ยูโร
 • อาจมีการเรียกเก็บภาษีเพื่อการบริโภค
 • อาจมีค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันในแผนการเดินทางซึ่งขึ้นอยู่กับกฎหมายและของสหรัฐฯ หรือแคนาดา
เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น
 • 1,000 เยน
 • 5,000 เยน
 • 5,000 เยน
 • อาจมีการเรียกเก็บภาษีเพื่อการบริโภค

หมายเหตุ:

 • สัมภาระที่เกิน 292 ซม. หรือมีน้ำหนักเกิน 45 กก. จะไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นสัมภาระเช็คอิน
 • อาจมีการปฏิเสธไม่เช็คอินสัมภาระของท่านแม้ขนาดโดยผลรวมของด้านทั้งสามของสัมภาระจะไม่เกิน 292 ซม. เนื่องจากพื้นที่เก็บสัมภาระมีจำกัด โดยขึ้นอยู่กับเส้นทางหรือประเภทของอากาศยาน โปรดดูที่สิ่งของขนาดใหญ่และเกินขนาดด้านล่าง

การชำระค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินล่วงหน้า

เพื่อเป็นการประหยัดเวลาที่สนามบิน ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินสำหรับกระเป๋าหนึ่งใบในระหว่างขั้นตอนการจอง แต่เฉพาะเที่ยวบินระหว่างประเทศที่มีเงื่อนไขเหล่านี้เท่านั้น:

 • บัตรโดยสารที่มีหมายเลขบัตรโดยสารเริ่มต้นด้วย 205
 • แผนการเดินทางต้องไม่มีเมืองของแคนาดาหรือสหรัฐฯ
 • ท่านไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมสัมภาระล่วงหน้าได้หากการจองของท่านนั้น:
  • มีเที่ยวบินร่วม คือมีการให้บริการร่วมของเครื่องบินโดยสายการบินตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป หรือเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่น
  • สำหรับการเดินทางภายในประเทศญี่ปุ่น
  • อยู่ในบัตรโดยสารที่พิมพ์แยกกัน

การเช็คอินสิ่งของขนาดใหญ่ เกินขนาด และแตกหักง่าย

สัมภาระเกินขนาด

กระเป๋าที่มีขนาดโดยรวมวัดตามเส้นตรง (ความยาว + ความกว้าง + ความสูง รวมถึงล้อและที่จับ) ที่เกิน 80 นิ้ว (203 ซม.) แต่น้อยกว่า 115 นิ้ว (292 ซม.) สามารถเช็คอินได้หากสามารถโหลดไว้ในห้องบรรทุกสินค้าของเครื่องบินที่ใช้

ลูกค้าที่ออกเดินทางไปยัง/จากสนามบินเวียนนา, ลอนดอน ฮีทโรว์, บรัสเซลล์, ปารีส, พนมเปญ, เจนไน, อู่ฮั่น หรือออสเตรเลีย (ซิดนีย์, เพิร์ท)

น้ำหนักของสัมภาระเช็คอินจะจำกัดอยู่ที่ 32 กก. ต่อชิ้น โปรดตรวจสอบว่าสัมภาระแต่ละชิ้นมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กก.

ความยาวสูงสุดของสัมภาระตามประเภทอากาศยาน
ประเภทอากาศยาน ความยาวสูงสุดของสัมภาระ
781 (Boeing 787-10) 98 นิ้ว (250 ซม.)
789 (Boeing 787-9) 98 นิ้ว (250 ซม.)
788 (Boeing 787-8) 98 นิ้ว (250 ซม.)
320 (Airbus A320) 102 นิ้ว (260 ซม.)
DH8 (De Havilland Canada Dash 8-400) 70 นิ้ว (180 ซม.)
CR7 (Bombardier CRJ700) 98 นิ้ว (250 ซม.)*
DH2 (De Havilland Canada Dash 8-200) 63 นิ้ว (160 ซม.)
 • * ความสูงต้องไม่เกิน 25.5 นิ้ว (65 ซม.) ความกว้างต้องไม่เกิน 41.3 นิ้ว (105 ซม.) หรือน้อยกว่า

หมายเหตุ:

 • โปรด ติดต่อ ANA ทางโทรศัพท์ โดยเร็วที่สุดเพื่อตรวจสอบว่าสัมภาระขนาดใหญ่ของท่านสามารถเช็คอินได้หรือไม่
 • ในกรณีที่ยืนยันไม่ได้ว่าจะขนส่งสัมภาระชนิดหนึ่งทางเครื่องบินได้หรือไม่ก่อนเวลาออกเดินทาง อาจมีการปฏิเสธคำขอสำหรับการขนส่งนั้น

สิ่งของมูลค่าสูง

โปรดอย่าเช็คอินสิ่งของที่มีมูลค่าสูงมาก เช่น เงินสด เครื่องประดับ หลักทรัพย์ งานศิลปะ วัตถุโบราณ และของมีค่าอื่นๆ เนื่องจาก ANA ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญหายของสิ่งของดังกล่าวได้

เมื่อเดินทางในเที่ยวบินสหรัฐอเมริกา จะมีการนำกฎของ DOT ที่เรียกว่า คำแนะนำเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบสัมภาระสายการบินของพันธมิตรร่วมที่มีส่วนร่วมในข้อมูลการเดินทางระหว่างประเทศ มาใช้

สิ่งของแตกหักง่าย

สามารถเช็คอินสิ่งของแตกหักง่าย เช่น นาฬิกา กล้อง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ขวด และผลิตภัณฑ์จากแก้วได้หากมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านขนาดและน้ำหนัก

การจัดการกับสัมภาระจะใช้ความระมัดระวังอย่างสูง แต่หากสิ่งของที่อาจเสียหายได้ง่าย เช่น เซรามิก ผลิตภัณฑ์จากแก้ว หรือแอลกอฮอล์เกิดความเสียหายจากตัวผลิตภัณฑ์เอง ANA จะไม่เป็นผู้รับผิดชอบ โปรดอย่าเช็คอินสิ่งของที่มีความเปราะบางมากเพราะ ANA ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญหายของสิ่งของดังกล่าวได้

เมื่อเดินทางในเที่ยวบินสหรัฐอเมริกา จะมีการนำกฎของ DOT ที่เรียกว่า คำแนะนำเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบสัมภาระสายการบินของพันธมิตรร่วมที่มีส่วนร่วมในข้อมูลการเดินทางระหว่างประเทศ มาใช้

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

สามารถเช็คอินอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล กล้อง ฯลฯ) ได้หากมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านขนาดและน้ำหนัก ปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนที่ท่านจะนำไปเก็บในสัมภาระเช็คอิน

เครื่องดนตรี

ท่านสามารถเช็คอินเครื่องดนตรี เช่น กีตาร์และไวโอลินเป็นส่วนหนึ่งของสัมภาระที่อนุญาตได้ หากเป็นไปตามข้อกำหนดด้านขนาดและน้ำหนัก

สิ่งของเกินขนาดที่มีขนาดเกิน 203 ซม. (80 นิ้ว) แต่ไม่เกิน 292 ซม. (115 นิ้ว) สามารถเช็คอินได้แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน

 • ซึ่งสามารถเช็คอินได้ตราบใดที่สามารถโหลดไว้ในส่วนเก็บสินค้าของเครื่องบินได้ โปรด ติดต่อ ANA โดยเร็วที่สุดเพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของท่านสามารถเช็คอินได้หรือไม่
 • หากไม่สามารถยืนยันได้ว่าสามารถส่งสิ่งของได้หรือไม่ก่อนถึงเวลาออกเดินทาง คำขออาจถูกปฏิเสธ
 • สิ่งของที่เกิน 292 ซม. (115 นิ้ว) หรือมีน้ำหนักเกิน 45 กก. (99 ปอนด์) จะไม่สามารถเช็คอินได้ ท่านควรติดต่อผู้ให้บริการขนส่งสินค้า

จักรยานและอุปกรณ์กีฬาอื่นๆ

สามารถเช็คอินอุปกรณ์กีฬาดังต่อไปนี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหากมีจำนวนและน้ำหนักไม่เกินตามที่กำหนดในน้ำหนักสัมภาระฟรีสำหรับชั้นโดยสารของท่าน

 • จักรยาน
 • กระดานโต้คลื่น
 • ถุงกอล์ฟ
 • อุปกรณ์ตกปลา
 • อุปกรณ์ดำน้ำ
 • แร็กเกต
 • อุปกรณ์สกี/สโนว์บอร์ด*

ฯลฯ

 • * โปรดทราบว่าหากอุปกรณ์สกี ไม้สกี สโนว์บอร์ด รองเท้า และอุปกรณ์สกีอื่นๆ มีการบรรจุกระเป๋าแยกกัน ค่าสัมภาระส่วนเกินจะคิดในราคาต่อชิ้น

หากเกินน้ำหนักสัมภาระฟรี จะมีการคิดค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน
โปรดทราบว่าการจัดการสัมภาระที่มีขนาดเกินขีดจำกัด (ขนาดโดยรวมวัดตามเส้นตรง) จะแตกต่างจากสัมภาระธรรมดา

การจำกัดขนาด *ขนาดโดยรวมวัดตามเส้นตรง (ความยาว + ความกว้าง + ความสูง) ขนาดที่อนุญาต
เกิน 158 ซม. (62 นิ้ว) ถึง 292 ซม. (115 นิ้ว) หรือน้อยกว่า ไม่คิดค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน
เกิน 292 ซม. (115 นิ้ว) ไม่สามารถยอมรับได้
 • ในบางกรณีอาจเป็นไปไม่ได้ที่จะเช็คอินสิ่งของขนาดใหญ่ที่เป็นอุปกรณ์กีฬาสำหรับเครื่องบินบางชนิดเนื่องจากพื้นที่โหลดสัมภาระที่จำกัด โปรดดูข้อจำกัดตามประเภทอากาศยานด้านบน
 • โปรด ติดต่อ ANA โดยเร็วที่สุดเพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของท่านสามารถเช็คอินได้หรือไม่ หากไม่สามารถยืนยันได้ว่าสิ่งของนั้นสามารถส่งได้หรือไม่ก่อนถึงเวลาออกเดินทาง คำขออาจถูกปฏิเสธ
 • หากจักรยานไม่ได้บรรจุในหีบห่อหรือเครื่องป้องกัน หรือหีบห่อนั้นไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง ANA จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ
 • ยกเว้นจักรยานไฟฟ้า ยานพาหนะไฟฟ้าไม่สามารถนำขึ้นเครื่องหรือเช็คอินได้
  โปรดทราบว่ามีเงื่อนไขบางประการสำหรับการขนส่งจักรยานไฟฟ้า โปรดดูที่ “อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปที่มีหรือไม่มีแบตเตอรี่ลิเธียมในตัว” ล่วงหน้า