Số lượng ghế có thể đặt, cho trẻ em và em bé

 • ● Số lượng ghế có thể đặt mỗi lần (tổng cộng cho cả người lớn/trẻ em/em bé) như sau:
  • ・Hạng Nhất: 9
  • ・Hạng thương gia: 9
  • ・Hạng phổ thông: 9
 • ● Chọn người lớn, trẻ em hoặc em bé dựa theo tuổi tính đến ngày lên máy bay.
  • ・Người lớn: 16 tuổi trở lên
  • ・Người lớn: 12-15 tuổi
  • ・Trẻ em: 2-11 tuổi
  • ・Em bé: 8 ngày tuổi - 1 tuổi (Ngoại trừ việc đặt chỗ vé thưởng)

  • * Đặt chỗ trực tuyến cho em bé
   Mỗi người lớn có thể đặt chỗ cho 1 em bé không sử dụng ghế.
   Không thể đặt chỗ trực tuyến cho em bé có sử dụng ghế.
  • * Vui lòng tham khảo Giá vé và lưu ý khi sử dụng dịch vụdành cho trẻ em và em bé.

【Đặt chỗ không thể thực hiện trực tuyến】

Có thể thực hiện các loại đặt chỗ sau đây qua điện thoại.
・Em bé có sử dụng ghế
・1 người lớn đi kèm 2 em bé trở lên
・Trẻ em tuổi từ 5 đến 11 đi một mình
・Hành khách từ 12 đến 15 tuổi đi kèm một trẻ em
・Đặt chỗ/xuất vé riêng cho trẻ em/em bé, không liên quan đến đặt chỗ/xuất vé cho người lớn đi kèm
・1 phụ nữ mang thai có ngày lâm bồn trong vòng 28 ngày, đi kèm một hoặc nhiều em bé

Khi hành trình chỉ bao gồm chuyến bay nội địa tại Nhật Bản (Ngoại trừ đặt chỗ vé thưởng)

 • ● Số lượng ghế có thể đặt mỗi lần (tổng cộng cho cả người lớn/trẻ em) là từ 1 đến 9.
 • ● Chọn người lớn hoặc trẻ em dựa theo tuổi tính đến ngày lên máy bay.
  • ・Người lớn: 12 tuổi trở lên
  • ・Trẻ em: 3-11 tuổi, Lưu ý: khác với chuyến bay quốc tế

  • * Một em bé (8 ngày tuổi đến 2 tuổi) có thể ngồi trong lòng của một hành khách người lớn.
   Khi đặt chỗ từ trang web mà màn hình này hiển thị, quý khách không cần mua vé cho em bé hoặc thông báo trước cho hãng hàng không rằng quý khách sẽ đi kèm em bé. Vui lòng thông báo trực tiếp cho nhân viên khi làm thủ tục.

Lưu ý

 • 1. Khi tất cả các hành khách đều dưới 20 tuổi
  Căn cứ theo quy định của hãng hàng không khai thác, có thể không được phép lên máy bay. Đối với mục đặt chỗ bao gồm chuyến bay không phải do ANA khai thác, vui lòng xác nhận trực tiếp trước với hãng hàng không khai thác về các quy định áp dụng. Quy định của hãng hàng không khác có thể khác với quy định của ANA.