• Trải nghiệm
  • Fukushima

Sản phẩm sơn mài Suzuzen

Sức mạnh và vẻ đẹp của sản phẩm sơn mài Aizu

Nghề sơn mài Aizu đã bắt đầu cách đây hơn 400 năm. Là cửa hàng bán buôn sản phẩm sơn mài có lịch sử hơn 180 năm, Suzuzen vẫn tiếp tục cung cấp các sản phẩm sơn mài đẹp và bền được sản xuất theo phương pháp thủ công truyền thống của Aizu lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Ngoài các mặt hàng thủ công truyền thống thể hiện tinh thần của nghề sơn mài Aizu, Suzuzen còn sản xuất hàng loạt sản phẩm sơn mài đa dạng phù hợp với lối sống và thẩm mỹ hiện đại.

Địa điểm

Tên Sản phẩm sơn mài Suzuzen
URL http://suzuzen.com/ (bằng tiếng Nhật)
Địa chỉ 1-3-28 Chuo, Aizu-Wakamatsu-shi, Fukushima
Giờ 10:00 đến 17:00
Hỏi đáp 0242-22-0680

Các chủ đề liên quan

Các chuyến đi nên trải nghiệm