Nơi quý khách có thể tìm hiểu lịch sử và văn hóa Nhật Bản

Vùng Kansai là nhà của các thành phố nổi tiếng như Kyoto, Osaka và Nara. Ở khu vực thủ đô 1.500 năm tuổi, quý khách có thể trải nghiệm lịch sử và văn hóa Nhật Bản, bao gồm những tòa nhà chẳng hạn như chùa và đền, Maiko (geisha tập sự ở Kyoto và Tây Nhật Bản) và ẩm thực Nhật Bản truyền thống.

Tìm kiếm thông tin
theo khu vực

Chọn Mối quan tâm của quý khách

Chọn Khu vực quý khách muốn đến

Osaka(Kansai) Osaka(Kobe) Osaka(Itami)