Thông tin về điểm phát sóng Wi-Fi

Japan Connected free Wifi

Đây là ứng dụng phổ biến với các khách du lịch nước ngoài đến thăm Nhật Bản. Cài đặt ứng dụng để tìm và kết nối dễ dàng với các điểm phát sóng Wi-Fi. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của Japan Wi-Fi auto-connect (trang tiếng Anh).

Download on the App Store
GET IT ON Google play