Thông tin về ứng dụng chỉ đường

NAVITIME for JapanTravel

Có rất nhiều điểm tham quan ở Nhật Bản, nhưng hệ thống giao thông phức tạp sẽ khiến quý khách khó định hướng.
Ứng dụng của chúng tôi,NAVITIME for Japan Travel, sẽ giải quyết các vấn đề mà khách du lịch nước ngoài thường gặp phải và hướng dẫn quý khách đi lại ở Nhật Bản.

Tính năng chính

  • Bài viết nổi bật
  • Tìm kiếm đường đi
  • Tìm kiếm địa điểm không cần kết nối mạng
    (địa điểm wifi miễn phí, ATM, Nhà ga, v.v.)

Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh
  • Tiếng Trung giản thể, Tiếng Trung phồn thể
  • Tiếng Hàn