• Hoạt động
  • Oita

Tượng phật đá Usuki

Hình ảnh các Tượng phật đá Usuki

Tìm hiểu văn hóa Usuki

Khi Quý khách đến thăm thành phố Usuki, các Tượng phật đá Usuki và tàn tích Lâu đài Usuki (Công viên Usuki) là hai địa điểm Quý khách nhất định phải đến tham quan. Tương truyền rằng các Tượng phật đá Usuki (các tượng phật khắc trên vách đá), trong đó có Tượng phật đá Furuzono, được dựng nên từ khoảng cuối thời kỳ Heian (794-1185) cho đến thời kỳ Kamakura (1185-1333).

Hình ảnh các Tượng phật đá Usuki

Những pho tượng phật đá kích thước lớn, số lượng nhiều và chất lượng cao ngất ngưỡng là hình ảnh đại diện cho đất nước Nhật Bản. Vào tháng 6 năm 1995, những pho tượng này được công nhận là Bảo vật quốc gia, là những pho tượng phật chạm khắc trên vách đá đầu tiên tại Nhật Bản và cũng là những pho tượng đầu tiên tại Kyushu.
Tại đây có hơn 60 pho tượng và 61 pho tượng đã được công nhận là Bảo vật quốc gia.

Hình ảnh các Tượng phật đá Usuki

Lâu đài Usuki
Tàn tích Lâu đài Usuki (còn được gọi là Lâu đài Nyujima và Quy thành).
Vì lâu đài từng thuộc về lãnh chúa Sorin Otomo, vị lãnh chúa theo Cơ Đốc giáo, người ta cho rằng các bức tường đá của lâu đài có khắc những chữ cái như trong bảng chữ cái Latinh, một nhà nguyện bên trong và một trung tâm huấn luyện Cơ Đốc trong thị trấn lâu đài. Khi được xây dựng lần đầu tiên, tòa lâu đài được đặt trên một hòn đảo ngoài xa tên là Nyujima. Nước biển bao quanh lâu đài chính là một pháo đài tự nhiên kiên cố.

Địa điểm

Tên Tượng phật đá Usuki
Địa chỉ Tỉnh Ōita, Usuki, Fukata, 804-1
URL https://www.discover-oita.com/en/japan-attractions/usuki-sekibutsu-stone-buddhas (bằng tiếng Nhật)

Các chủ đề liên quan

Các chuyến đi nên trải nghiệm