Thông tin về giá vé áp dụng

Thông tin này được cung cấp nhằm đảm bảo quý khách có chuyến bay thoải mái. Vui lòng đọc thông tin sau đây.

Giá vé áp dụng

Giá vé áp dụng là giá vé có hiệu lực vào ngày xuất vé và có giá trị vào ngày bắt đầu hành trình trên vé.
Vì lý do này, không thu thêm hoặc hoàn tiền ngay cả khi tổng số tiền thay đổi sau khi xuất vé do thay đổi giá vé, phụ phí nhiên liệu hoặc phí bảo hiểm.
Giá vé áp dụng được xác định tại thời điểm mua vé, bất kể ngày đặt chỗ. Trong trường hợp tổng số tiền thay đổi giữa thời điểm đặt chỗ và mua vé do thay đổi giá vé, phụ phí nhiên liệu hoặc phí bảo hiểm, giá vé tại thời điểm mua vé sẽ được áp dụng ngay cả khi chưa hết thời hạn xuất vé (ngoại trừ giá vé áp dụng Keep My Fare).

 • [Ví dụ 1]
 • 1. Vào ngày 10/08, quý khách trả 100.000 yên cho vé của hành trình khởi hành vào ngày 10/01.
 • 2. Ngày 03/10, giá vé giảm xuống còn 80.000 yên
 • -> Không bồi hoàn
 • Ví dụ 1 về Giá vé áp dụng cho đường bay quốc tế
 • [Ví dụ 2]
 • 1. Vào ngày 10/08, quý khách trả 100.000 yên cho vé của hành trình khởi hành vào ngày 10/01.
 • 2. Vào ngày 03/10, giá vé tăng lên 120.000 yên.
 • -> Không thu thêm tiền vé.
 • Ví dụ 2 về Giá vé áp dụng cho đường bay quốc tế

Tuy nhiên, nếu có yêu cầu thay đổi vé hoàn toàn chưa sử dụng chặng nào với giá vé đã mua cho phép thay đổi, áp dụng giá vé và phí * hiệu lực vào ngày thực hiện thay đổi này. Khi thực hiện điều này, khách hàng sẽ trả thêm hoặc được hoàn lại mọi khoản chênh lệch phát sinh do thay đổi giá vé, phụ phí nhiên liệu hoặc phí bảo hiểm.
* Nếu có quy định riêng, các điều khoản và điều kiện trong quy định giá vé liên quan sẽ được áp dụng.

 • [Ví dụ 3]
 • 1. Vào ngày 15/02, quý khách trả 100.000 yên cho vé của hành trình khởi hành vào ngày 01/04
 • 2. Vào ngày 10/03, giá vé giảm xuống còn 80.000 yên cho hành trình khởi hành vào hoặc sau ngày 01/04
 • 3. Vào ngày 25, quý khách thay đổi ngày khởi hành sang ngày 03/04
 • -> Bồi hoàn
 • Ví dụ 3 về Giá vé áp dụng cho đường bay quốc tế

Nếu có yêu cầu thay đổi vé đã sử dụng một phần với giá vé cho phép thay đổi, giá vé và phí hiệu lực khi xuất vé sẽ áp dụng cho hành trình mới. Khách hàng sẽ trả thêm hoặc được hoàn lại mọi khoản chênh lệch phát sinh do thay đổi giá vé, phụ phí nhiên liệu hoặc phí bảo hiểm.