ลักษณะที่นั่ง/ผังที่นั่ง

เครื่องบินทั่วไปที่นิยมใช้ในปัจจุบันสำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ

ดัชนี

ขนาด 294 ที่นั่ง

 • ชั้นธุรกิจ
 • ชั้นประหยัด (ชั้นประหยัดพรีเมียม)
 • ชั้นประหยัด

ขนาด 246/215 ที่นั่ง

 • ชั้นธุรกิจ
 • ชั้นประหยัด (ชั้นประหยัดพรีเมียม)
 • ชั้นประหยัด

ขนาด 240/184/169 ที่นั่ง

 • ชั้นธุรกิจ
 • ชั้นประหยัด (ชั้นประหยัดพรีเมียม)
 • ชั้นประหยัด

ขนาด 264/250/212 ที่นั่ง

 • ชั้นเฟิร์สคลาส
 • ชั้นธุรกิจ
 • ชั้นประหยัด (ชั้นประหยัดพรีเมียม)
 • ชั้นประหยัด

ขนาด 214/202 ที่นั่ง

 • ชั้นธุรกิจ
 • ชั้นประหยัด

ขนาด 120 ที่นั่ง

 • ชั้นธุรกิจ
 • ชั้นประหยัด

ขนาด 520 ที่นั่ง

 • ชั้นเฟิร์สคลาส
 • ชั้นธุรกิจ
 • ชั้นประหยัด (ชั้นประหยัดพรีเมียม)
 • ชั้นประหยัด

ขนาด 146 ที่นั่ง

 • ชั้นธุรกิจ
 • ชั้นประหยัด

ข้อมูลที่นั่งตามประเภทเครื่องและบริการในเที่ยวบิน

โปรดดูรายละเอียดด้านล่างสำหรับประเภทเครื่องที่ท่านโดยสารในวันออกเดินทาง