ลักษณะที่นั่ง/ผังที่นั่ง

เครื่องบินทั่วไปที่นิยมใช้ในปัจจุบันสำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ

ดัชนี

ภาพ Boeing 787-10

ขนาด 294 ที่นั่ง

 • ชั้นธุรกิจ
 • ชั้นประหยัด (ชั้นประหยัดพรีเมียม)
 • ชั้นประหยัด
ภาพ Boeing 787-9

ขนาด 246/215 ที่นั่ง

 • ชั้นธุรกิจ
 • ชั้นประหยัด (ชั้นประหยัดพรีเมียม)
 • ชั้นประหยัด
ภาพ Boeing 787-8

ขนาด 240/184/169 ที่นั่ง

 • ชั้นธุรกิจ
 • ชั้นประหยัด (ชั้นประหยัดพรีเมียม)
 • ชั้นประหยัด
ภาพ Boeing 777-300ER

ขนาด 264/250/212 ที่นั่ง

 • ชั้นเฟิร์สคลาส
 • ชั้นธุรกิจ
 • ชั้นประหยัด (ชั้นประหยัดพรีเมียม)
 • ชั้นประหยัด
ภาพ Boeing 767-300ER

ขนาด 214/202 ที่นั่ง

 • ชั้นธุรกิจ
 • ชั้นประหยัด
ภาพ Boeing 737-700

ขนาด 120 ที่นั่ง

 • ชั้นธุรกิจ
 • ชั้นประหยัด
ภาพ Airbus A380-800

ขนาด 520 ที่นั่ง

 • ชั้นเฟิร์สคลาส
 • ชั้นธุรกิจ
 • ชั้นประหยัด (ชั้นประหยัดพรีเมียม)
 • ชั้นประหยัด

*เครื่องบินแอร์บัส A380 จะเริ่มให้บริการตั้งแต่ 24 พ.ค. 2019!

ภาพ Airbus A320neo

ขนาด 146 ที่นั่ง

 • ชั้นธุรกิจ
 • ชั้นประหยัด

ข้อมูลที่นั่งตามประเภทเครื่องและบริการในเที่ยวบิน

โปรดดูรายละเอียดด้านล่างสำหรับประเภทเครื่องที่ท่านโดยสารในวันออกเดินทาง