• วัฒนธรรม
  • อิวาเตะ

วัดชูซอนจิ

เมืองฮิระอิซุมิในจังหวัดอิวาเตะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

หากท่านกำลังเดินทางไปชมฮิระอิซุมิใน นิชิอิวาอิกุน จังหวัดอิวาเตะ โปรดเดินทางกับทัวร์มรดกโลกของ UNESCO ที่แนะนำ มรดกโลกจำนวนหนึ่งและสิ่งปลูกสร้างในบริเวณใกล้เคียงตั้งอยู่อย่างกระจัดกระจายทั่วเมืองในระยะที่เดินเท้าถึงกันได้ ซึ่งประกอบไปด้วยคอนจิกิโดภายในวัดจูซอนจิ ซึ่งเป็นวัดใหญ่ของนิกายเทนไดในภูมิภาคโทโอคุ และวัดโมสึจิที่เป็นสัญลักษณ์พิเศษของนิกายเทนได ซึ่งมีแผ่นหินอันโด่งดังที่จารึกด้วยคำกลอนของ Matsuo Basho ศึกษาประวัติศาสตร์พร้อมเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ คุณต้องการมีความสนุกสนานที่พิเศษในทริปการเดินทางของคุณไหม?

ต้นซีดาร์อายุราว 300 ปี ข้างทางเดินซึ่งให้บรรยากาศอลังการ เป็นสัญลักษณ์ว่าท่านเดินทางมาถึง Hondo Main Hall และ Konjikido Golden Hall แล้ว Konjikido สร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1124 ตามความประสงค์ของฟุจิวะระ โนะ คิโยะฮิระที่ต้องการแสดงถึงการมีอยู่จริงของสวรรค์ในแบบที่จับต้องได้ มีการลดขนาดของเครื่องเขิน เครื่องทอง และพระพุทธรูปแกะสลัก และบ่งบอกถึงคุณลักษณะของวัดชูซอนจิที่สร้างด้วยทองคำเปลวและอัญมณีซึ่งมีลักษณะเหมือนตอนที่สร้างขึ้นครั้งแรก นอกจากนั้น พิพิธภัณฑ์ซันโกโสะได้มีการจัดแสดงสมบัติประจำชาติมากกว่า 3,000 ชิ้น และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของผู้ปกครองโอชู ฟูจิวาระที่ให้ท่านได้สัมผัสกับวัฒนธรรมของเฮอัง

ด้วยระยะทางเดินสั้นๆ จากวัดชูซอนจิ ท่านจะพบกับวัดโมสึจิซึ่งเป็นวัดขนาดใหญ่ที่สำคัญของนิกายเทนได มีสวนแห่งแดนสุขาวดีซึ่งเป็นสไตล์การจัดสวนที่ได้รับความนิยมและอนุรักษ์ในยุคเฮอัง ในเขตที่เป็นอาณาบริเวณของวัด ซึ่งรวมถึง Hondo Main Hall, บ่อน้ำ Oizumi-ga-Ike ที่มีแผ่นหินที่จารึกไว้ด้วยคำกลอน “The Summer's grass, 'Tis all that's left, Of ancient warriors’ dreams,” โดย Hakuist, Matsuo Basho ที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่น และห้องโถงที่มีสมบัติล้ำค่าที่จัดแสดงสิ่งของเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ที่วัดโมสึจิ ท่านสามารถสัมผัสกับมนต์เสน่ห์ของ 4 ฤดู เพลิดเพลินกับความงดงามอย่างเป็นธรรมชาติของดอกซากุระ ดอกไอริส และใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วง หรือเพลิดเพลินกับเทศกาลฟุจิวะระในฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วง เทศกาลโมซึจิ ไอริสในช่วงต้นฤดูร้อน และพิธีรำลึกทางพุทธศาสนาในวันขึ้นปีใหม่

สถานที่

ชื่อ วัดชูซอนจิ
URL http://www.chusonji.or.jp/th/
ที่อยู่ 202 Hiraizumi-Koromonoseki, Hiraizumi-cho, Nishiiwai-gun, Iwate
เวลาทำการ 1 มีนาคม ถึง 3 พฤศจิกายน: 8:30 น. ถึง 17:00 น.
4 พฤศจิกายนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์: 8:30 น. ถึง 16:30 น.
ติดต่อสอบถาม 0191-46-2211
ราคารว ผู้ใหญ่: 800 เยน เด็กนักเรียนมัธยม: 500 เยน เด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น: 300 เยน เด็กนักเรียนประถมศึกษา: 200 เยน
ชื่อ วัดโมสึจิ
URL http://www.motsuji.or.jp/th/
ที่อยู่ 58 Hiraizumi-Osawa, Hiraizumi-cho, Nishiiwai-gun, Iwate
เวลาทำการ 5 มีนาคม ถึง 4 พฤศจิกายน: 8:30 น. ถึง 17:00 น.
5 พฤศจิกายน ถึง 4 มีนาคม: 8:30 น. ถึง 16:30 น.
ติดต่อสอบถาม 0191-46-2331
ราคารว ผู้ใหญ่: 500 เยน เด็กนักเรียนมัธยม: 300 เยน เด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและประถมศึกษา: 100 เยน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

การท่องเที่ยวที่แนะนำ