ขั้นตอนการขึ้นเครื่อง

ขั้นตอนในวันเดินทาง

ที่นี่ ท่านจะพบข้อมูลสำหรับการผ่านขั้นตอนการขึ้นเครื่อง ตั้งแต่การเช็คอินไปจนถึงประตูทางออกขึ้นเครื่อง

ข้อมูล

 • เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดและความแออัดในห้องโดยสารและช่องทางเดิน เราจะให้สิทธิ์ในการขึ้นเครื่องก่อนกับผู้โดยสารที่นั่งบริเวณด้านหลังของห้องโดยสาร และจากนั้นจะเป็นผู้โดยสารที่นั่งบริเวณด้านหน้าของเครื่องบินโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน
  แม้ว่าสิทธิ์ในการขึ้นเครื่องก่อนจะถูกระงับชั่วคราว ช่องขึ้นเครื่องพิเศษ*1 สำหรับสมาชิก Star Alliance Gold จะให้บริการตามลำดับกลุ่มขึ้นเครื่องของท่าน
  • *1. ขึ้นอยู่กับสนามบินและเครื่องบิน
   การขึ้นเครื่องจะเริ่มจากกลุ่ม 1 ถึงกลุ่ม 6
   ผู้โดยสารที่อยู่ในกลุ่มขึ้นเครื่อง 1 ถึง 3 โปรดเดินทางไปยังประตูทางออกขึ้นเครื่องของท่านล่วงหน้า

ขั้นตอนการขึ้นเครื่องสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ

ที่นี่ ท่านจะพบข้อมูลสำหรับการผ่านขั้นตอนการขึ้นเครื่องของเที่ยวบินระหว่างประเทศ ตั้งแต่การเช็คอินไปจนถึงประตูทางออกขึ้นเครื่อง

ขั้นตอนการขึ้นเครื่อง

ขั้นตอนที่ 1: การเช็คอินเที่ยวบินของท่าน

ผู้โดยสารที่เดินทางกับเที่ยวบินระหว่างประเทศสามารถเช็คอินออนไลน์ได้ (ตั้งแต่ 24 ชั่วโมงจนถึง 75 นาทีก่อนออกเดินทาง) หรือเช็คอินที่สนามบินที่เคาน์เตอร์ของ ANA หรือโดยใช้เครื่องเช็คอินด้วยตนเอง

ไม่ว่าจะเป็นท่าจะเช็คอินด้วยวิธีใดๆ ในวันที่เที่ยวบินของท่านออกเดินทาง โปรดนำสิ่งเหล่านี้มาด้วย:

 • บัตรผ่านขึ้นเครื่องแบบพิมพ์หรือบัตรผ่านขึ้นเครื่องบนโทรศัพท์ที่แสดงบนอุปกรณ์ของท่าน รวมถึงบาร์โค้ด 2 มิติ
 • เอกสารการเดินทางของท่าน

หมายเหตุ:

การเช็คอินด้วยโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์

การเช็คอินออนไลน์ก่อนเวลาช่วยประหยัดเวลาได้เนื่องจากท่านอาจไม่ต้องยืนเข้าแถวรอที่เคาน์เตอร์เช็คอิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเช็คอินออนไลน์

เคาน์เตอร์เช็คอิน

ผู้โดยสารที่ไม่ได้เช็คอินออนไลน์จำเป็นต้องเช็คอินเที่ยวบินของตนที่สนามบิน หากท่านเลือกใช้เคาน์เตอร์เช็คอิน พนักงานประจำสนามบินของ ANA จะตรวจสอบหนังสือเดินทางพร้อมทั้งเอกสารการเดินทางอื่นๆ และออกบัตรผ่านขึ้นเครื่องให้แก่ท่าน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบิน

เครื่องให้บริการอัตโนมัติ

วิธีที่ง่ายที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการเช็คอินที่สนามบินคือการใช้เครื่องให้บริการอัตโนมัติที่สะดวกสบายของเรา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องให้บริการอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 2: การเช็คอินสัมภาระ

ผู้ชายกำลังเดินพร้อมกระเป๋าเดินทาง

ผู้โดยสารที่เช็คอินสัมภาระควรไปยังเครื่องโหลดสัมภาระแบบบริการตัวเองหรือที่เคาน์เตอร์โหลดสัมภาระ

น้ำหนักสัมภาระฟรีขึ้นอยู่กับชั้นการเดินทางและเส้นทางการบิน โปรดตรวจสอบ สัมภาระที่อนุญาตของท่าน

หมายเหตุ: สัมภาระขนาดใหญ่และสินค้าอันตราย รวมถึงสิ่งของมีคม เช่น กรรไกร หรือกรรไกรตัดเล็บ ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ รายการเหล่านี้จะต้องนำไปเช็คอิน

เครื่องโหลดสัมภาระแบบบริการตนเอง

เครื่องโหลดสัมภาระแบบบริการตนเองมีให้บริการในบางสนามบิน ผู้โดยสารที่เช็คอินและมีบัตรผ่านขึ้นเครื่องแล้ว สามารถไปที่เครื่องโหลดสัมภาระแบบบริการตนเองเพื่อโหลดกระเป๋าได้

เคาน์เตอร์โหลดสัมภาระ

หากไม่มีเครื่องโหลดสัมภาระแบบบริการตนเองหรือท่านไม่ต้องการใช้บริการดังกล่าว ท่านสามารถเช็คอินกระเป๋าได้ที่เคาน์เตอร์โหลดสัมภาระ

โปรดดู ข้อมูลสัมภาระ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับสัมภาระที่อนุญาต สัมภาระถือขึ้นเครื่อง และอื่นๆ

ขั้นตอนที่ 3: จุดตรวจสอบความปลอดภัย

จุดตรวจสอบความปลอดภัย

หลังจากเช็คอินและรับบัตรผ่านขึ้นเครื่องแล้ว ท่านควรไปที่จุดตรวจสอบความปลอดภัย ผู้โดยสารทุกท่านต้องผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนที่จะไปยังประตูทางออกขึ้นเครื่อง

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านไม่มีสินค้าอันตรายในครอบครอง
 • การรักษาความปลอดภัยเข้มงวดมากขึ้นในทุกสนามบินเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราขอความร่วมมือจากท่านเพื่อให้การเดินทางปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารทุกท่าน

ขั้นตอนที่ 4: การตรวจคนเข้าเมือง

หนังสือเดินทาง

โปรดแสดงทั้งหนังสือเดินทางและบัตรผ่านขึ้นเครื่องของท่านสำหรับการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ ท่านอาจต้องกรอกแบบฟอร์มตรวจคนเข้าเมือง (พลเมืองญี่ปุ่นไม่จำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มตรวจคนเข้าเมือง)

 • หนังสือเดินทางของบางประเทศจะหมดอายุหลังจากช่วงเวลาที่กำหนด โปรดตรวจสอบว่าหนังสือเดินทางของท่านยังไม่หมดอายุ
 • หนังสือเดินทางเป็นบัตรประจำตัวหลักของท่านขณะเดินทางไปต่างประเทศ โปรดบันทึกหมายเลขหนังสือเดินทางและวันที่ออกหนังสือแล้วจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ในที่ที่ปลอดภัยแยกจากหนังสือเดินทางของท่าน

ท่านสามารถรับสิทธิประโยชน์จากร้านค้าปลอดภาษีได้ เมื่อท่านได้ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยและด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

ผู้โดยสารที่มีบัตรโดยสารหรือบัตรที่ได้รับสิทธิ์เข้าใช้ห้องรับรอง สามารถพักผ่อนในห้องรับรองก่อนออกเดินทางได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องรับรอง

ขั้นตอนที่ 5: ที่ประตูทางออกขึ้นเครื่อง

ผู้หญิงนั่งอยู่ที่บริเวณประตูทางออกขึ้นเครื่อง

โปรดซื้อสินค้าหรือทานอาหารและเครื่องดื่มให้เสร็จเรียบร้อย และอยู่ที่ประตูทางออกขึ้นเครื่องอย่างน้อย 30 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง

 • เวลาออกเดินทางคือเวลาที่ผู้โดยสารทุกคนได้ขึ้นเครื่องเรียบร้อยแล้วและเครื่องบินเคลื่อนออกจากประตูขึ้นเครื่อง
 • ท่านอาจไม่สามารถขึ้นเครื่องได้ หากท่านไม่มาที่ประตูทางออกขึ้นเครื่องอย่างน้อย 10 นาทีก่อนออกเดินทาง

พนักงานประจำสนามบินอาจตรวจสอบสิ่งของถือขึ้นเครื่องเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามคำแนะนำในการนำขึ้นเครื่อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งของถือขึ้นเครื่อง

โปรดเตรียมบัตรผ่านขึ้นเครื่องและหนังสือเดินทางของท่านให้พร้อมเพื่อแสดงแก่พนักงานประจำสนามบินเมื่อจำเป็น

เมื่อชั้นประหยัดเต็ม

เมื่อมีการจองชั้นประหยัดในเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย ANA Group เต็มจำนวนในวันที่ออกเดินทาง ANA อาจขออาสาสมัครจากผู้โดยสารที่จองและถือบัตรโดยสารชั้นประหยัดให้เดินทางในชั้นธุรกิจโดยเสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการอัพเกรด

 • โปรดทราบว่าไมล์สะสมจะเพิ่มตามชั้นโดยสารเดิม
เส้นทางที่เรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมสำหรับการอัพเกรด
จากญี่ปุ่นไปอเมริกาเหนือ (รวมถึงฮาวายและแคนาดา) และยุโรป 50,000 เยน
จากญี่ปุ่นไปประเทศไทย อินเดีย เวียดนาม พม่า สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และกัมพูชา 30,000 เยน
จากญี่ปุ่นไปออสเตรเลีย 50,000 เยน
จากญี่ปุ่นไปไต้หวัน เกาหลี และฟิลิปปินส์ 15,000 เยน
จากญี่ปุ่นไปจีนแผ่นดินใหญ่ (รวมถึงฮ่องกง) 25,000 เยน
จากอเมริกาเหนือ (รวมถึงฮาวาย แต่ไม่รวมแคนาดา) ไปญี่ปุ่น 450 ดอลลาร์สหรัฐ
จากอเมริกาเหนือ (แคนาดา) ไปญี่ปุ่น 520 ดอลลาร์แคนาดา
จากสหราชอาณาจักร* ไปยังญี่ปุ่น 290 ปอนด์
จากฝรั่งเศส* เยอรมนี เบลเยียม และออสเตรียไปญี่ปุ่น 370 ยูโร
จากไทยไปญี่ปุ่น 10,000 บาท
จากอินเดียไปญี่ปุ่น 18,000 รูปีอินเดีย
จากพม่าและกัมพูชาไปญี่ปุ่น 270 ดอลลาร์สหรัฐ
จากเวียดนามไปญี่ปุ่น 6,220,000 เวียดนามดอง
จากอินโดนีเซียไปญี่ปุ่น 3,260,000 รูเปียอินโดนีเซีย
จากสิงคโปร์ไปญี่ปุ่น 410 ดอลลาร์สิงคโปร์
จากมาเลเซียไปญี่ปุ่น 1,000 ริงกิตมาเลเซีย
จากออสเตรเลียไปญี่ปุ่น 540 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
จากไต้หวันไปญี่ปุ่น 4,700 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่
จากเกาหลีไปญี่ปุ่น 180,000 วอนเกาหลี
จากฟิลิปปินส์ไปญี่ปุ่น 6,600 เปโซฟิลิปปินส์
จากจีนแผ่นดินใหญ่ (ไม่รวมฮ่องกง) ไปญี่ปุ่น 1,700 หยวน
จากฮ่องกงไปญี่ปุ่น 2,000 ดอลลาร์ฮ่องกง
 • * ผู้โดยสารที่ออกเดินทางจากสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสจะต้องเสียภาษีการโดยสารทางอากาศของสหราชอาณาจักร และภาษีผู้โดยสารทางอากาศของฝรั่งเศสตามลำดับ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้อยู่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการอัพเกรดตามชั้นโดยสาร จะมีการเก็บภาษีนี้ที่สนามบินหากท่านเลือกที่จะอัพเกรด

ลำดับการขึ้นเครื่องหลังจากวันที่ 19 มิถุนายน 2020

ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือจะขึ้นเครื่องก่อน (หรือเรียกว่าการขึ้นเครื่องล่วงหน้า) ผู้โดยสารที่เหลือจะขึ้นเครื่องตามหมายเลขกลุ่มที่พิมพ์อยู่บนบัตรผ่านขึ้นเครื่อง

การขึ้นเครื่องล่วงหน้า

การขึ้นเครื่องล่วงหน้าสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ (เช่น ผู้ใช้รถเข็น ผู้ที่มีเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี)

หากท่านต้องการใช้บริการขึ้นเครื่องล่วงหน้า โปรดติดต่อพนักงานที่ประตูทางออกขึ้นโดยเร็วที่สุดที่ท่านจะสะดวก

โปรดทราบว่าการขึ้นเครื่องล่วงหน้าอาจไม่พร้อมให้บริการในบางกรณี ขึ้นอยู่กับสถานะเที่ยวบิน หรือสาเหตุอื่นๆ

กลุ่มขึ้นเครื่อง

ผู้โดยสารที่เหลือจะขึ้นเครื่องตามลำดับหมายเลขกลุ่มที่พิมพ์บนบัตรผ่านขึ้นเครื่อง

 • * ในกรณีที่ท่านมีการเชื่อมต่อกับสายการบินอื่นนอกเหนือจาก ANA บางสายการบินอาจจะไม่สามารถพิมพ์หมายเลขกลุ่มขึ้นเครื่องได้อันเนื่องจากข้อกำหนดของระบบ

ลำดับการขึ้นเครื่องหลังจากวันที่ 19 มิถุนายน 2020

ลำดับการขึ้นเครื่อง ผู้โดยสาร
กลุ่มที่ 1 ผู้โดยสารที่นั่งติดหน้าต่างด้านหลัง
กลุ่มที่ 2 ผู้โดยสารที่นั่งตรงกลางด้านหลัง
กลุ่มที่ 3 ผู้โดยสารที่นั่งริมทางเดินด้านหลัง
กลุ่มที่ 4 ผู้โดยสารที่นั่งติดหน้าต่างด้านหน้า
กลุ่มที่ 5 ผู้โดยสารที่นั่งตรงกลางด้านหน้า
กลุ่มที่ 6 ผู้โดยสารที่นั่งริมทางเดินด้านหน้า

ลำดับการขึ้นเครื่องจนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2020

ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือจะขึ้นเครื่องก่อน (หรือเรียกว่าการขึ้นเครื่องล่วงหน้า) ผู้โดยสารที่เหลือจะขึ้นเครื่องตามหมายเลขกลุ่มที่พิมพ์อยู่บนบัตรผ่านขึ้นเครื่อง

การขึ้นเครื่องล่วงหน้า

การขึ้นเครื่องล่วงหน้าสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ (เช่น ผู้ใช้รถเข็น ผู้ที่มีเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี)

หากท่านต้องการใช้บริการขึ้นเครื่องล่วงหน้า โปรดติดต่อพนักงานที่ประตูทางออกขึ้นโดยเร็วที่สุดที่ท่านจะสะดวก

โปรดทราบว่าการขึ้นเครื่องล่วงหน้าอาจไม่พร้อมให้บริการในบางกรณี ขึ้นอยู่กับสถานะเที่ยวบิน หรือสาเหตุอื่นๆ

กลุ่มขึ้นเครื่อง

ผู้โดยสารที่เหลือจะขึ้นเครื่องตามลำดับหมายเลขกลุ่มที่พิมพ์บนบัตรผ่านขึ้นเครื่อง

ต่อไปนี้คือวิธีการแบ่งกลุ่ม:

ลำดับการขึ้นเครื่องจนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2020

ลำดับการขึ้นเครื่อง ผู้โดยสาร
กลุ่มที่ 1

ชั้นเฟิร์สคลาส

สมาชิก Diamond Service

กลุ่มที่ 2

ชั้นธุรกิจ

สมาชิก Platinum Service

สมาชิกบัตร Super Flyers

สมาชิก Star Alliance Gold

กลุ่มที่ 3

ชั้นประหยัดพรีเมียม

ชั้นประหยัด (ไม่รวม A380*)

 • * สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางบนเครื่องบิน Airbus A380:
  • กลุ่ม 3 ได้แก่ ชั้นประหยัดพรีเมียมและชั้นประหยัดแถว 58 ถึง 76
  • กลุ่ม 4 ได้แก่ ชั้นประหยัดแถว 35 ถึง 57

หมายเหตุ: หากท่านมีการต่อเครื่องจากสายการบินอื่นนอกเหนือจาก ANA บางสายการบินอาจจะไม่สามารถพิมพ์หมายเลขกลุ่มขึ้นเครื่องได้อันเนื่องจากข้อจำกัดของระบบ โปรดตรวจสอบหมายเลขกลุ่มของท่านที่ประตูทางออกขึ้นเครื่อง

ขั้นตอนการขึ้นเครื่องสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น

ที่นี่ ท่านจะพบข้อมูลสำหรับการผ่านขั้นตอนการขึ้นเครื่องของเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่การเช็คอินไปจนถึงประตูทางออกขึ้นเครื่อง

ขั้นตอนการขึ้นเครื่อง

ขั้นตอนที่ 1: การเช็คอินเที่ยวบินของท่าน

ผู้โดยสารที่ขึ้นเครื่องเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นของ ANA และเปลี่ยนเครื่องไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA สามารถเช็คอินออนไลน์ได้ (ระหว่าง 24 ชั่วโมงถึง 75 นาทีก่อนออกเดินทาง) หรือเช็คอินที่สนามบินที่เคาน์เตอร์ ANA หรือโดยใช้เครื่องเช็คอินด้วยตนเอง

หมายเหตุ:

 • จะต้องดำเนินการเช็คอินและขั้นตอนการขึ้นเครื่องอื่นๆ ให้เสร็จสิ้นอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน
 • เมื่อเช็คอินที่สนามบิน ท่านจะได้รับใบแจ้งการเช็คอินในประเทศและบัตรผ่านขึ้นเครื่องสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศของท่าน
การเช็คอินด้วยโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์

การเช็คอินออนไลน์ก่อนเวลาช่วยประหยัดเวลาได้เนื่องจากท่านอาจไม่ต้องยืนเข้าแถวรอที่เคาน์เตอร์เช็คอิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเช็คอินออนไลน์

เคาน์เตอร์เช็คอิน

ผู้โดยสารที่ไม่ได้เช็คอินออนไลน์จำเป็นต้องเช็คอินเที่ยวบินของตนที่สนามบิน หากท่านเลือกใช้เคาน์เตอร์เช็คอิน พนักงานประจำสนามบินของ ANA จะตรวจสอบหนังสือเดินทางพร้อมทั้งเอกสารการเดินทางอื่นๆ และออกบัตรผ่านขึ้นเครื่องให้แก่ท่าน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบิน

เครื่องให้บริการอัตโนมัติ

วิธีที่ง่ายที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการเช็คอินที่สนามบินคือการใช้เครื่องให้บริการอัตโนมัติที่สะดวกสบายของเรา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องให้บริการอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ที่สนามบินนคิตะคิวชูและอิกิ ผู้โดยสารสามารถเช็คอินเที่ยวบินในประเทศญี่ปุ่นได้เท่านั้น ขั้นตอนสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศต้องดำเนินการที่สนามบินที่ออกเดินทางสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศนั้น

ขั้นตอนที่ 2: การเช็คอินสัมภาระ

ผู้ชายกำลังเดินพร้อมกระเป๋าเดินทาง

ลูกค้าที่มีสัมภาระเช็คอิน โปรดไปที่เคาน์เตอร์โหลดสัมภาระ

โปรดดู ข้อมูลสัมภาระ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับสัมภาระที่อนุญาต สัมภาระถือขึ้นเครื่อง และอื่นๆ

หมายเหตุ:

 • สัมภาระขนาดใหญ่และสินค้าอันตราย รวมถึงสิ่งของมีคม เช่น กรรไกร หรือกรรไกรตัดเล็บ ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ รายการเหล่านี้จะต้องนำไปเช็คอิน
 • *เมื่อเดินทางระหว่างสนามบินฮาเนดะและสนามบินนาริตะ หรือสนามบินอิตามิและสนามบินคันไซ เพื่อต่อเที่ยวบินไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศ สัมภาระของท่านจะได้รับการเช็คอินสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ณ สนามบินที่ออกเดินทางของเที่ยวบินภายในประเทศ

ขั้นตอนที่ 3: จุดตรวจสอบความปลอดภัย

จุดตรวจสอบความปลอดภัย

หลังจากเช็คอินและรับบัตรผ่านขึ้นเครื่องแล้ว ท่านควรไปที่จุดตรวจสอบความปลอดภัย ผู้โดยสารทุกท่านต้องผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนที่จะไปยังประตูทางออกขึ้นเครื่อง

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย:

 1. สแกนใบแจ้งการเช็คอินเที่ยวบินภายในประเทศ บัตรผ่านขึ้นเครื่องที่พิมพ์มา หรือบาร์โค้ด 2 มิติ ในบัตรผ่านขึ้นเครื่องบนโทรศัพท์มือถือของท่านที่เครื่องอ่าน SKiP ณ จุดตรวจรักษาความปลอดภัย
 2. เครื่องอ่านบัตรผ่านขึ้นเครื่องจะพิมพ์บัตรผ่านขึ้นเครื่องพร้อมด้วยหมายเลขที่นั่งและประตูทางออกขึ้นเครื่องของท่าน

หลังจากผ่านการตรวจความปลอดภัยแล้ว ผู้โดยสารที่มีบัตรหรือบัตรอนุญาตใช้งานห้องรับรอง สามารถพักผ่อนในห้องรับรองก่อนออกเดินทางได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องรับรอง

ขั้นตอนที่ 4: ที่ประตูทางออกขึ้นเครื่อง

โปรดมาที่ประตูทางออกขึ้นเครื่องอย่างน้อย 30 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง

 • เวลาออกเดินทางคือเวลาที่ผู้โดยสารทุกคนได้ขึ้นเครื่องเรียบร้อยแล้วและเครื่องบินเคลื่อนออกจากประตูขึ้นเครื่อง
 • ท่านอาจไม่สามารถขึ้นเครื่องได้ หากท่านไม่มาที่ประตูทางออกขึ้นเครื่องอย่างน้อย 10 นาทีก่อนออกเดินทาง

พนักงานประจำสนามบินอาจตรวจสอบสิ่งของถือขึ้นเครื่องเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามคำแนะนำในการนำขึ้นเครื่อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งของถือขึ้นเครื่อง

โปรดเตรียมใบแจ้งการเช็คอินภายในประเทศ บัตรผ่านขึ้นเครื่อง และหนังสือเดินทางเพื่อแสดงแก่พนักงานประจำสนามบินเมื่อจำเป็น

ผู้โดยสารที่ต่อเครื่องเที่ยวบินภายในประเทศไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศ

ผู้โดยสาร ANA ที่ต่อเครื่องจากเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศควรปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

ที่สนามบินขาออกสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น

ผู้โดยสารควรปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เมื่อเดินทางมาถึงสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศของท่าน

ขั้นตอนที่ 1: การเช็คอิน
ผู้โดยสารที่ได้ทำการเช็คอินออนไลน์แล้ว
บัตรผ่านขึ้นเครื่อง

ท่านไม่จำเป็นต้องเช็คอินอีกครั้งที่สนามบิน

 • ท่านอาจต้องดำเนินการที่เคาน์เตอร์โหลดสัมภาระให้เสร็จเรียบร้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสนามบินที่ออกเดินทาง

ในวันที่เที่ยวบินของท่านออกเดินทาง โปรดนำสิ่งเหล่านี้มาด้วย:

 • บัตรผ่านขึ้นเครื่องแบบพิมพ์หรือบัตรผ่านขึ้นเครื่องบนโทรศัพท์ที่แสดงบนอุปกรณ์ของท่าน รวมถึงบาร์โค้ด 2 มิติ
 • เอกสารการเดินทางของท่าน

พร้อมที่จะเช็คอินออนไลน์แล้วใช่ไหม วิธีการมีดังนี้

ผู้โดยสารที่ทำการเช็คอินที่สนามบิน
การเช็คอินที่สนามบิน

โปรดนำเอกสารการเดินทางที่จำเป็นสำหรับการขึ้นเครื่องทั้งหมดมาด้วย รวมถึงบัตรโดยสารระหว่างประเทศหรือใบเสร็จแผนการเดินทางแบบ e-Ticket

ผู้โดยสารสามารถใช้ เครื่องเช็คอินแบบบริการตัวเอง หรือไปที่เคาน์เตอร์เช็คอิน ANA

เมื่อทำตามขั้นตอนที่สนามบิน ท่านจะได้รับใบแจ้งการเช็คอินในประเทศและบัตรผ่านขึ้นเครื่องสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศของท่าน (หมายเหตุ: สิ่งนี้ไม่สามารถโอนให้ผู้โดยสารคนอื่นๆ ได้

 • โปรดดูที่ การเช็คอินที่สนามบิน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนที่สนามบิน
 • โปรดทำตามขั้นตอนที่สนามบินเหล่านี้ให้เสร็จสมบูรณ์อย่างน้อย 30 นาทีก่อนออกเดินทางของเที่ยวบินภายในประเทศของท่าน
 • ที่สนามบินคิตะคิวชูและสนามบินอิกิ สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้สำหรับเที่ยวบินในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น โปรดทำตามขั้นตอนให้เสร็จสมบูรณ์สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศของท่านที่สนามบินที่ออกเดินทางในเที่ยวบินนั้น
ขั้นตอนที่ 2: การเช็คอินสัมภาระ
ผู้โดยสารที่ได้ทำการเช็คอินออนไลน์แล้ว
การเช็คอินสัมภาระสำหรับผู้โดยสารที่เช็คอินออนไลน์

ผู้โดยสารที่เช็คอินสัมภาระ โปรดไปที่เคาน์เตอร์โหลดสัมภาระ

หากท่านไม่ได้เช็คอินสัมภาระ โปรดตรงไปที่จุดตรวจรักษาความปลอดภัย

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัมภาระ โปรดดูที่หน้า ข้อมูลสัมภาระ ของเรา

ผู้โดยสารที่ทำการเช็คอินที่สนามบิน
การเช็คอินสัมภาระสำหรับผู้โดยสารที่เช็คอินที่สนามบิน

ผู้โดยสารที่เช็คอินสัมภาระควรทำการเช็คอินสัมภาระที่เคาน์เตอร์โหลดสัมภาระหรือเคาน์เตอร์ต่อเครื่องระหว่างประเทศที่สนามบินเหล่านี้:

 • ซัปโปโร (นิวชิโตเสะ)
 • นาโงย่า (ชูบุ)
 • โอซาก้า (อิตามิ)
 • ฟุกุโอกะ
 • โอกินาว่า (นาฮะ)

หากท่านไม่ได้เช็คอินสัมภาระ โปรดตรงไปที่จุดตรวจรักษาความปลอดภัย

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัมภาระ โปรดดูที่หน้า ข้อมูลสัมภาระ ของเรา

หมายเหตุเกี่ยวกับสัมภาระ

เมื่อเดินทางระหว่างสนามบินฮาเนดะและสนามบินนาริตะ หรือสนามบินอิตามิและสนามบินคันไซ เพื่อต่อเที่ยวบินจากในประเทศไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศ สัมภาระของท่านจะได้รับการเช็คอินสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ณ สนามบินที่ออกเดินทางสำหรับเที่ยวบินนั้น

ขั้นตอนที่ 3: การรักษาความปลอดภัย
ประตูตรวจรักษาความปลอดภัย

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย:

 1. สแกนใบแจ้งการเช็คอินเที่ยวบินภายในประเทศ บัตรผ่านขึ้นเครื่องที่พิมพ์มา หรือบาร์โค้ด 2 มิติ ในบัตรผ่านขึ้นเครื่องบนโทรศัพท์มือถือของท่านที่เครื่องอ่าน SKiP ณ จุดตรวจรักษาความปลอดภัย
 2. เครื่องอ่านบัตรผ่านขึ้นเครื่องจะพิมพ์บัตรผ่านขึ้นเครื่องพร้อมด้วยหมายเลขที่นั่งและประตูทางออกขึ้นเครื่องของท่าน
ขั้นตอนที่ 4: ประตูทางออกขึ้นเครื่อง

โปรดมาที่ประตูทางออกขึ้นเครื่องอย่างน้อย 30 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง ท่านจะต้องสแกนบาร์โค้ด 2 มิติในบัตรผ่านขึ้นเครื่องของท่านก่อนขึ้นเครื่องบิน

 • เวลาออกเดินทางคือเวลาที่ผู้โดยสารทุกคนได้ขึ้นเครื่องเรียบร้อยแล้วและเครื่องบินเคลื่อนออกจากประตูขึ้นเครื่อง
 • ท่านอาจไม่สามารถขึ้นเครื่องได้ หากท่านไม่มาที่ประตูทางออกขึ้นเครื่องอย่างน้อย 10 นาทีก่อนออกเดินทาง
 • สามารถดูประตูขึ้นเครื่องที่ได้รับการยืนยันแล้วได้ที่กระดานข้อมูลเที่ยวบินที่สนามบิน

ที่สนามบินขาออกสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ: นาริตะ ฮาเนดะ คันไซ และนาโงย่า

ผู้โดยสารที่ต่อเครื่องไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศที่สนามบินนาริตะ ฮาเนดะ คันไซ และนาโงย่า ควรทราบสิ่งต่อไปนี้:

 • เช็คอิน: ผู้โดยสารที่เช็คอินที่สนามบินขาออกต้นทางไม่จำเป็นต้องเช็คอินอีกครั้งสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ
 • สัมภาระ: ผู้โดยสารที่เช็คอินสัมภาระที่สนามบินขาออกต้นทางไม่จำเป็นต้องรับสัมภาระของตนก่อนเที่ยวบินระหว่างประเทศ โปรดตรงไปยังจุดตรวจสอบความปลอดภัยได้เลย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบิน

รับรายละเอียดเกี่ยวกับสนามบินปลายทางและพื้นที่ที่ท่านจะไปเยือน

หนังสือเดินทาง

ดูคำแนะนำสำหรับประตูระบบอัตโนมัติจากกระทรวงยุติธรรมของประเทศญี่ปุ่น สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง