ขั้นตอนการขึ้นเครื่อง

ขั้นตอนที่สนามบิน

ที่นี่ ท่านจะพบข้อมูลสำหรับการผ่านขั้นตอนการขึ้นเครื่อง ตั้งแต่การเช็คอินไปจนถึงประตูทางออกขึ้นเครื่อง

ประชาสัมพันธ์

 • ในประเทศญี่ปุ่น สนามบินอาจมีผู้ใช้บริการหนาแน่นมากในช่วงวันหยุดยาว เช่น ช่วงวันหยุดสิ้นปี หรือ วันหยุดปีใหม่ ช่วงโกลเด้นวีคและช่วงเทศกาลโอะบง
  • โปรดเดินทางมาถึงสนามบินก่อนเวลาล่วงหน้าให้เหมาะสม
 • ถนนโดยรอบอาจจะมีผู้ใช้บริการคับคั่งและลานจอดรถอาจเต็มความจุในระหว่างช่วงวันหยุดยาว
  • ขอแนะนำให้เดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ หากท่านกำลังเดินทางไปยังสนามบินด้วยรถยนต์ โปรดตรวจสอบสถานะว่างของลานจอดรถที่สนามบินที่ท่านกำลังเดินทางไป
 • ประกาศ: ท่านสามารถเช็คอินออนไลน์ได้ตั้งแต่ 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง และใช้บริการนี้เพื่อให้ขั้นตอนการดำเดินงานที่สนามบินเป็นไปอย่างราบรื่น

ลูกค้าที่เดินทางออกจากสนามบินนานาชาติด้วย ANA

ขั้นตอนการขึ้นเครื่อง

ขั้นตอนที่ 1 การเช็คอิน

ลูกค้าที่ทำการเช็คอินออนไลน์เรียบร้อยแล้ว

ไม่จำเป็นต้องทำการเช็คอินที่สนามบิน *1 ในวันที่เดินทาง โปรดนำอุปกรณ์สือสารที่สามารถแสดงบัตรผ่านขึ้นเครื่องบนโทรศัทพ์ ด้วยบาร์โค้ด 2 มิติบนอุปกรณ์ของท่าน(Moblie Boarding Pass) หรือแสดงบัตรผ่านขึ้นเครื่องและเอกสารการเดินทางที่พิมพ์มา

 • *1.
  ท่านอาจต้องไปที่เคาน์เตอร์สัมภาระ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสนามบินที่ออกเดินทาง
เช็คอินออนไลน์

การเช็คอินออนไลน์ล่วงหน้าช่วยให้ท่านประหยัดเวลาโดยไม่ต้องต่อคิวที่เคาน์เตอร์เช็คอิน คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเช็คอินออนไลน์

การเช็คอินผ่านตลอด

การเช็คอินผ่านตลอดช่วยให้ผู้โดยสารที่มีแผนการเดินทางพร้อมจุดเปลี่ยนเครื่องหลายแห่งดำเนินกระบวนการขึ้นเครื่องและเช็คอินสัมภาระให้เสร็จสิ้นได้ที่สนามบินที่ออกเดินทางสำหรับหลายเส้นทางบินไปยังจุดหมายปลายทางสุดท้าย ตามกฎทั่วไป การเช็คอินผ่านตลอดพร้อมให้บริการก็ต่อเมื่อเป็นไปตาม 4 เงื่อนไขดังต่อไปนี้เท่านั้น

 1. ระยะเวลาการต่อเครื่องขั้นต่ำได้รับการยืนยันแล้ว
 2. การจองสำหรับเที่ยวบินที่ต่อเครื่องได้รับการยืนยันแล้ว
 3. สายการบินผู้ให้บริการเที่ยวบินที่ต่อเครื่องเป็นสายการบินพันธมิตรคู่ค้าที่ให้บริการเช็คอินผ่านตลอด
 4. แผนการเดินทางทั้งหมดของท่านแสดงในบัตรโดยสารเครื่องบินเดียว
 • โปรดทราบว่าการออกบัตรผ่านขึ้นเครื่องสำหรับเที่ยวบินต่อเครื่องอาจไม่พร้อมให้บริการ เนื่องจากข้อจำกัดทางระบบของสายการบินพันธมิตรหรือสนามบินที่ท่านต่อเครื่อง การเช็คอินผ่านตลอดจึงอาจไม่พร้อมให้บริการในบางสนามบิน
 • แม้ว่าแผนการเดินทางทั้งหมดของท่านจะไม่แสดงในบัตรโดยสารเที่ยวบินเดียว ท่านยังคงสามารถใช้บริการเช็คอินผ่านตลอดได้หากท่านเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทั้งหมด
  1. ท่านจะต้องแสดงบัตรโดยสารเที่ยวบินหรือเอกสารรูปแบบอื่นที่แสดงสัมภาระที่อนุญาตฟรีของท่าน
  2. สัมภาระที่ท่านต้องการเช็คอินสำหรับแผนการเดินทางที่มีเที่ยวบินต่อเครื่องอยู่ในหมวดสัมภาระที่อนุญาตฟรีในด้านน้ำหนัก ขนาด และจำนวน
   • อย่างไรก็ตาม ท่านจะไม่สามารถใช้บริการเช็คอินผ่านตลอดได้หากไม่พร้อมให้บริการกับสายการบินที่ดำเนินการเที่ยวบินจากสนามบินต่อเครื่องของท่าน

    โปรดทราบว่าการเช็คอินผ่านตลอดอาจไม่พร้อมให้บริการเมื่อเที่ยวบินขาออกของท่านดำเนินการโดยสารการบินอื่น

การเช็คอินที่สนามบิน

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านมีเอกสารการเดินทาง, บัตรโดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศ หรือสำเนา e-Ticket ของท่านที่จำเป็นต้องใช้เพื่อเช็คอิน
การเช็คอินสามารถทำได้ทั้งที่เคาน์เตอร์หรือที่เครื่องให้บริการอัตโนมัติ

 • * เวลาปิดรับการเช็คอินคือหนึ่งชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง
 • * เมื่อทำการเช็คอิน พนักงานประจำสนามบินจะตรวจสอบเอกสารที่ต้องใช้ เช่น หนังสือเดินทาง วีซ่า บัตรประชาชน และอื่นๆ ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านมีเอกสารที่ต้องใช้ดังกล่าว
การเช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบิน

ลูกค้าที่ไม่ได้เช็คอินออนไลน์มา จำเป็นต้องเช็คอินเที่ยวบินของตนที่สนามบิน หากท่านใช้เคาน์เตอร์เช็คอิน พนักงานประจำสนามบินของ ANA จะตรวจสอบหนังสือเดินทางพร้อมทั้งเอกสารการเดินทาง และออกบัตรผ่านขึ้นเครื่องฉบับพิมพ์ให้กับท่าน คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบิน

การเช็คอินที่เครื่องให้บริการอัตโนมัติ

วิธีที่ง่ายที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการเช็คอินที่สนามบินคือ การใช้เครื่องให้บริการอัตโนมัติที่สะดวกสบาย คลิกที่นี่สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องให้บริการอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 2 การเช็คอินสัมภาระของท่าน

ลูกค้าที่ทำการเช็คอินออนไลน์เรียบร้อยแล้ว

หากท่านมีสัมภาระที่จะเช็คอิน โปรดมาที่ “เคาน์เตอร์สัมภาระ”
หากท่านไม่มีสัมภาระที่จะเช็คอิน โปรดตรงไปยังจุดตรวจสอบความปลอดภัย

หากท่านมีสัมภาระที่จะเช็คอิน โปรดนำไปที่เคาน์เตอร์สัมภาระที่มีป้าย ANA BAGGAGE DROP STAR ALLIANCE อย่างน้อย 60นาที ก่อนเวลาออกเดินทาง หากต้องการดูเวลาทำการของเคาน์เตอร์สัมภาระ โปรดดูที่ เวลาทำการของเคาน์เตอร์เช็คอินสนามบินระหว่างประเทศของ ANA

การเช็คอินที่สนามบิน

หากท่านมีสัมภาระที่จะเช็คอิน กรุณาเช็คอินสัมภาระที่เคาน์เตอร์เช็คอินเมื่อขึ้นเครื่อง
หากท่านไม่มีสัมภาระที่จะเช็คอิน โปรดตรงไปยังจุดตรวจสอบความปลอดภัย

สำหรับเวลาทำการของเคาน์เตอร์สัมภาระ โปรดดูที่ เวลาทำการเคาน์เตอร์เช็คอินสนามบินระหว่างประเทศของ ANA

ข้อมูลสัมภาระ
เครื่องเช็คอินสัมภาระอัตโนมัติ

เครื่องเช็คอินสัมภาระอัตโนมัติพร้อมให้บริการที่สนามบินนาริตะ ผู้โดยสารที่เช็คอินและมีบัตรผ่านขึ้นเครื่องแล้ว สามารถเช็คอินสัมภาระได้โดยตรงโดยใช้เครื่องเช็คอินสัมภาระอัตโนมัติ

การโหลดสัมภาระ

หากเครื่องเช็คอินสัมภาระอัตโนมัติไม่พร้อมให้บริการหรือท่านไม่ต้องการใช้บริการดังกล่าว ท่านสามารถเช็คอินสัมภาระได้ที่เคาน์เตอร์สัมภาระในสนามบิน

โปรด คลิกที่ น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาต สิ่งของถือขึ้นเครื่อง ฯลฯ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบความปลอดภัย

 • จุดตรวจสอบความปลอดภัยจะตรวจสอบอีกครั้งว่าท่านไม่ได้พกพาสินค้าอันตราย
 • หลายปีที่ผ่านมา การตรวจสอบความปลอดภัยในแต่ละสนามบินเข้มงวดมากขึ้นเพื่อป้องกันการจี้เครื่องบินและการก่อการร้าย เราขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือของท่าน เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย

ขั้นตอนที่ 4 การตรวจคนเข้าเมือง

โปรดแสดงหนังสือเดินทางและบัตรผ่านขึ้นเครื่องของท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ ท่านอาจต้องกรอกแบบฟอร์มตรวจคนเข้าเมือง (ลูกค้าที่ถือสัญชาติญี่ปุ่นไม่จำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มตรวจคนเข้าเมือง)

ท่านสามารถใช้บริการร้านค้าปลอดภาษีได้หลังจากที่ท่านได้ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยและด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

ผู้โดยสารพร้อมบัตรผ่านขึ้นเครื่องหรือบัตรเพื่อใช้บริการห้องรับรองสามารถพักผ่อนในห้องรับรองที่มีสิทธิ์ก่อนออกเดินทางได้ คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องรับรอง

ขั้นตอนที่ 5 ประตูทางออกขึ้นเครื่อง

กรุณาซื้อสินค้าหรือทานอาหารและ/หรือเครื่องดื่มให้เสร็จเรียบร้อย และมาที่ประตูทางออกขึ้นเครื่องอย่างน้อย 30 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง

 • หากท่านไม่มาถึง 10 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง ท่านอาจจะไม่สามารถโดยสารเที่ยวบินได้

กรุณาเตรียมบัตรผ่านขึ้นเครื่องและหนังสือเดินทางของท่านให้พร้อม เพื่อแสดงต่อพนักงานประจำสนามบินเมื่อเรียกตรวจ

เมื่อชั้นประหยัดเต็ม

หากชั้นประหยัดในเที่ยวบินที่ให้บริการโดย ANA Group ถูุกจองจนเต็มในวันที่ออกเดินทาง ANA อาจขอให้ผู้โดยสารบางท่านเดินทางในชั้นธุรกิจโดยชำระ “ค่าธรรมเนียมพิเศษในการอัพเกรดในวันเดียวกัน” ที่สนามบิน เงื่อนไขนี้มีผลกับลูกค้าที่ทำการสำรองที่นั่งหรือชำระค่าโดยสารชั้นประหยัดแล้ว (รวมถึงรางวัลบัตรโดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA) ไมล์สะสมจะเพิ่มตามชั้นโดยสารเดิม

เส้นทางที่ให้บริการ ค่าธรรมเนียมสำหรับการอัพเกรด
จากญี่ปุ่นไปอเมริกาเหนือ (รวมถึงฮาวายและแคนาดา) และยุโรป 50,000 เยน
จากญี่ปุ่นไปประเทศไทย อินเดีย เวียดนาม พม่า สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และกัมพูชา 30,000 เยน
จากญี่ปุ่นไปออสเตรเลีย 50,000 เยน
จากญี่ปุ่นไปไต้หวัน เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ รัสเซีย (วลาดิวอสตอค) 15,000 เยน
จากญี่ปุ่นไปจีนแผ่นดินใหญ่ (รวมถึงฮ่องกง) 25,000 เยน
จากอเมริกาเหนือ (รวมถึงฮาวาย แต่ไม่รวมแคนาดา) ไปญี่ปุ่น 450 ดอลลาร์สหรัฐ
จากอเมริกาเหนือ (แคนาดา) ไปญี่ปุ่น 520 ดอลลาร์แคนาดา
จากสหราชอาณาจักร* ไปยังญี่ปุ่น 290 ปอนด์
จากฝรั่งเศส* เยอรมนี เบลเยียม และออสเตรียไปญี่ปุ่น 370 ยูโร
จากไทยไปญี่ปุ่น 10,000 บาท
จากอินเดียไปญี่ปุ่น 18,000 รูปีอินเดีย
จากพม่าและกัมพูชาไปญี่ปุ่น 270 ดอลลาร์สหรัฐ
จากเวียดนามไปญี่ปุ่น 6,220,000 เวียดนามดอง
จากอินโดนีเซียไปญี่ปุ่น 3,260,000 รูเปียอินโดนีเซีย
จากสิงคโปร์ไปญี่ปุ่น 410 ดอลลาร์สิงคโปร์
จากมาเลเซียไปญี่ปุ่น 1,000 ริงกิตมาเลเซีย
จากออสเตรเลียไปญี่ปุ่น 540 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
จากไต้หวันไปญี่ปุ่น 4,700 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่
จากเกาหลีใต้ไปญี่ปุ่น 180,000 วอนเกาหลี
จากฟิลิปปินส์ไปญี่ปุ่น 6,600 เปโซฟิลิปปินส์
จากจีนแผ่นดินใหญ่ (ไม่รวมฮ่องกง) ไปญี่ปุ่น 1,700 หยวน
จากฮ่องกงไปญี่ปุ่น 2,000 ดอลลาร์ฮ่องกง
จากรัสเซีย (วลาดิวอสตอค) ไปยังญี่ปุ่น 8800 รูเบิลรัสเซีย
เกี่ยวกับภาษีผู้โดยสารทางอากาศ / ภาษีทรัพย์สินของประเทศฝรั่งเศส

ภาษีผู้โดยสารทางอากาศของอังกฤษและภาษีทรัพย์สินของฝรั่งเศสจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชั้นบัตรโดยสาร ท่านต้องเสียภาษี “ธรรมเนียมพิเศษในการอัพเกรดในวันเดียวกัน” หากท่านต้องการอัพเกรดเป็นชั้นธุรกิจ ยอดค้างคงเหลือจากชั้นบัตรโดยสารใหม่จะเรียกเก็บที่สนามบิน

 • ภาษีผู้โดยสารทางอากาศของอังกฤษ (ภาษีผู้โดยสารทางอากาศ): สำหรับผู้โดยสารที่ออกเดินทางจากสนามบินในสหราชอาณาจักร
 • ภาษีทรัพย์สินของฝรั่งเศส (ภาษีทรัพย์สิน): สำหรับลูกค้าที่ออกเดินทางจากสนามบินในฝรั่งเศส

ประชาสัมพันธ์

 • สนามบินอาจมีผู้ใช้บริการคับคั่งในช่วงวันหยุดยาวในญี่ปุ่น เช่น ช่วงวันหยุดสิ้นปี หรือ วันหยุดปีใหม่ ช่วงโกลเด้นวีคและช่วงเทศกาลโอะบง การตรวจรักษาความปลอดภัยมีความเข้มงวดขึ้น (เพื่อรวมการตรวจคัดกรองเสื้อชั้นนอก รองเท้า และตรวจค้นร่างกาย) ดังนั้นจึงอาจใช้เวลานานกว่าปกติ
  • โปรดเดินทางมาถึงสนามบินก่อนเวลาล่วงหน้าให้เหมาะสม
 • ถนนโดยรอบอาจจะมีผู้ใช้บริการคับคั่งและลานจอดรถอาจเต็มความจุในระหว่างช่วงวันหยุดยาว
  • ขอแนะนำให้เดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ หากท่านกำลังเดินทางไปยังสนามบินด้วยรถยนต์ โปรดตรวจสอบสถานะว่างของลานจอดรถที่สนามบินที่ท่านกำลังเดินทางไป
 • เราขอความกรุณาให้ท่านสำรวจประเด็นต่างๆต่อไปนี้เกี่ยวกับสัมภาระถือขึ้นเครื่องเพื่อช่วยให้เรารับรองว่าท่านจะออกเดินทางได้อย่างตรงเวลา
  • อนุญาตให้ผู้โดยสารขนสัมภาระขึ้นเครื่องได้หนึ่งใบ นอกเหนือจากสิ่งของส่วนตัวของตนเอง (กระเป๋าถือ กล้อง ร่ม ฯลฯ)
  • หากสัมภาระถือขึ้นเครื่องของท่านเกินกว่าข้อจำกัดด้านขนาดและจำนวน โปรดเช็คอิน สิ่งของที่เกี่ยวข้องที่เคาน์เตอร์
  • โปรดใช้ประโยชน์จากพื้นที่จัดเก็บสัมภาระตามที่แสดงด้านล่าง วิธีจัดเก็บสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่อง
  • วัตถุมีคม เช่น กรรไกร มีด หรือคัตเตอร์นั้นไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่อง - โปรดเช็คอินสิ่งของเหล่านั้น ณ เคาน์เตอร์

ลูกค้าที่ต่อเที่ยวบินจากเที่ยวบินภายในของ ANA ไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA

ขั้นตอนการเดินทางขาออกจากสนามบิน สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น

ขั้นตอนที่ 1 การเช็คอิน
ลูกค้าที่ทำการเช็คอินออนไลน์มาเรียบร้อยแล้ว

ท่านไม่จำเป็นต้องเช็คอินอีกครั้งที่สนามบิน

 • ท่านอาจต้องไปที่เคาน์เตอร์สัมภาระ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสนามบินที่ออกเดินทาง

โปรดนำสิ่งต่อไปนี้ติดตัวท่านไว้ในวันออกเดินทาง:

 • บัตรผ่านขึ้นเครื่องฉบับพิมพ์หรือบัตรผ่านขึ้นเครื่องบนโทรศัพท์ที่แสดงบาร์โค้ด 2 มิติบนอุปกรณ์ของท่าน
 • เอกสารการเดินทางของท่าน

คลิกที่นี่สำหรับขั้นตอนการเช็คอินออนไลน์

ลูกค้ากำลังทำการเช็คอินที่สนามบิน

นอกเหนือจากเอกสารการเดินทางที่ต้องใช้ทั้งหมด โปรดนำบัตรโดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศ หรือสำเนา e-Ticket ของท่านมาด้วย

โปรดเช็คอินที่ เครื่องเช็คอินอัตโนมัติ หรือที่เคาน์เตอร์ของสนามบินภายในประเทศญี่ปุ่นที่ท่านจะขึ้นเครื่อง

ท่านจะได้รับบัตรผ่านขึ้นเครื่องภายในประเทศและบัตรผ่านขึ้นเครื่องระหว่างประเทศที่สนามบิน

 • สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนที่สนามบิน คลิกที่นี่สำหรับการเช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบินและเครื่องเช็คอินอัตโนมัติ
 • กรุณาเช็คอินให้เสร็จสิ้นที่สนามบินอย่างน้อย 30 นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินภายในประเทศ
 • ที่สนามบินคิตะคิวชูและสนามบินอิกิ ท่านอาจเช็คอินได้เพียงเที่ยวบินภายในประเทศ กรุณาเช็คอินเที่ยวบินระหว่างประเทศที่สนามบินที่เที่ยวบินระหว่างประเทศของท่านจะออกเดินทาง
ขั้นตอนที่ 2 การเช็คอินสัมภาระของท่าน
ลูกค้าที่ทำการเช็คอินออนไลน์มาเรียบร้อยแล้ว

หากท่านมีสัมภาระที่จะเช็คอิน กรุณามาที่เคาน์เตอร์สัมภาระ

หากท่านไม่มีสัมภาระที่จะเช็คอิน โปรดตรงไปยังจุดตรวจสอบความปลอดภัยได้ทันที

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัมภาระ โปรดดูที่ ข้อมูลสัมภาระของเรา

ลูกค้าที่ทำการเช็คอินที่สนามบิน

หากท่านมีสัมภาระที่จะเช็คอิน โปรดเช็คอินที่ “เคาน์เตอร์สัมภาระ” หรือ “เคาน์เตอร์ต่อเครื่องเที่ยวบินระหว่างประเทศ”

หากท่านไม่มีสัมภาระที่จะเช็คอิน โปรดตรงไปยังจุดตรวจสอบความปลอดภัยได้ทันที

โปรด คลิกที่ น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาต สิ่งของถือขึ้นเครื่อง ฯลฯ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อควรระวังเกี่ยวกับสัมภาระ

หากท่านเดินทางระหว่างสนามบินฮาเนดะ-นาริตะ หรือสนามบินอิตามิ-คันไซ จากสนามบินขาออกภายในญี่ปุ่น และต่อเที่ยวบินไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศ ท่านสามารถเช็คอินสัมภาระของท่านได้ที่สนามบินขาออกระหว่างประเทศ

โปรดใช้ “เคาน์เตอร์ต่อเครื่องเที่ยวบินระหว่างประเทศ” ที่สนามบินซัปโปโร (นิวชิโตเสะ), นาโกย่า (ชูบุ), โอซาก้า (อิตามิ), ฟุกุโอกะ และโอกินาว่า (นาฮะ)

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบความปลอดภัย
 1. แตะบัตรผ่านขึ้นเครื่องบนโทรศัพท์ของท่านที่เครื่องอ่านที่จุดตรวจรักษาความปลอดภัย
 2. โปรดใช้ “บัตรผ่านขึ้นเครื่อง” ที่มีหมายเลขที่นั่งของท่านและหมายเลขประตูทางออกขึ้นเครื่องที่ออกให้ท่าน
ขั้นตอนที่ 4 ประตูทางออกขึ้นเครื่อง

โปรดมาที่ประตูทางออกขึ้นเครื่องอย่างน้อย 30 นาที ก่อนเวลาออกเดินทางของท่าน เมื่อจะขึ้นเครื่อง ให้แตะบัตรผ่านขึ้นเครื่องของท่านที่เครื่องอ่านที่ประตูขึ้นเครื่อง

 • หากท่านไม่ได้มาถึงก่อนเวลาออกเดินทาง 10 นาที ท่านจะไม่สามารถขึ้นเครื่องได้
 • ท่านสามารถตรวจสอบประตูทางออกขึ้นเครื่องได้ที่หน้าจอข้อมูลที่สนามบิน

ขั้นตอนต่างๆ ของสนามบินขาออกระหว่างประเทศ (นาริตะ ฮาเนดะ คันไซ และนาโกย่า)

ขั้นตอนที่ 1 การเช็คอิน

ผู้โดยสารที่ทำการเช็คอินระหว่างประเทศที่สนามบินภายในประเทศแล้วไม่จำเป็นต้องเช็คอิน

ขั้นตอนที่ 2 การเช็คอินสัมภาระของท่าน

ลูกค้าที่เช็คอินสัมภาระ ณ สนามบินที่ออกเดินทางสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้ว ไม่จำเป็นต้องรับสัมภาระที่สนามบินที่ออกเดินทางสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ โปรดไปยังจุดตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบความปลอดภัย

โปรดตรงไปยังจุดตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนที่ 4 การตรวจคนเข้าเมือง

โปรดมุ่งหน้าไปยังด่านตรวจคนเข้าเมือง

ขั้นตอนที่ 5 ประตูทางออกขึ้นเครื่อง

โปรดมาที่ประตูทางออกขึ้นเครื่องอย่างน้อย 30 นาทีก่อนเวลาออกเดินทางของท่าน

 • * หากท่านไม่ได้มาถึงก่อนเวลาออกเดินทาง 10 นาที ท่านจะไม่สามารถขึ้นเครื่องได้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

รับรายละเอียดเกี่ยวกับสนามบินปลายทางและพื้นที่ที่ท่านจะไปเยือน

ดูคำแนะนำสำหรับประตูระบบอัตโนมัติจากกระทรวงยุติธรรมของประเทศญี่ปุ่น สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง