ลูกค้าที่มีความบกพร่องทางการเดิน

ข้อมูลสำหรับลูกค้าที่มีความทุพพลภาพทางการเดิน

หน้านี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการยืมและเช็คอินรถเข็น รวมถึงการให้การช่วยเหลือในการเคลื่อนที่

การสำรองที่นั่ง

โปรดอย่าลังเลที่จะแจ้งให้เราทราบหากต้องการการช่วยเหลือที่สนามบินหรือบนเครื่องบิน

หากท่านต้องต่อเครื่อง เราจะให้การช่วยเหลือในการเคลื่อนที่ภายในอาคารลูกค้าไปยังเที่ยวบินถัดไปของท่าน โปรดแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าหากท่านต้องต่อเครื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าขั้นตอนจะเป็นไปอย่างราบรื่น

รายละเอียดเกี่ยวกับความบกพร่องทางการเดินของลูกค้า

เพื่อให้การช่วยเหลือกับท่านที่สนามบินและภายในเครื่องบิน โปรดติดต่อ จุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA และใช้ รายการตรวจสอบสำหรับลูกค้าที่ใช้รถเข็น เพื่อแจ้งให้เราทราบถึงความสามารถในการเดินปัจจุบันและการใช้งานรถเข็นของท่าน

 • สามารถเดินในห้องโดยสารได้ ขึ้นลงบันไดได้ แต่ไม่สามารถเดินระยะทางไกลได้ (ต้องใช้รถเข็นในสนามบิน)
 • สามารถเดินในห้องโดยสารได้ แต่ไม่สามารถขึ้นลงบันไดได้ (ต้องใช้บันไดสำหรับรถเข็นเพื่อขึ้นไปยังประตูเครื่องบิน) ไม่สามารถเดินได้หากไม่มีการช่วยเหลือ (ต้องใช้รถเข็นบนเครื่องบิน รวมถึงความช่วยเหลือในการลุก/นั่งที่นั่ง)
 • ไม่สามารถเดินได้หากไม่มีการช่วยเหลือ (ต้องใช้รถเข็นบนเครื่องบิน รวมถึงความช่วยเหลือในการลุก/นั่งที่นั่ง)
 • * เราจะให้การช่วยเหลือในการขึ้นหรือลงบันได และการเคลื่อนที่ภายในห้องโดยสาร
  เราจะช่วยเหลือท่านเมื่อต้องใช้บันไดขึ้นเครื่องบินที่มีขนาดเล็กกว่า หรือขึ้นอยู่กับสิ่งอำนวยความสะดวกของสนามบินแต่ละแห่งด้วยเช่นกัน โปรดแจ้งให้เราทราบว่าท่านต้องการความช่วยเหลือในด้านใดบ้าง
 • * เข็มขัดพยุงหลังและเบาะนั่งนิรภัยมีไว้เพื่อลูกค้าที่มีปัญหาในการนั่งหลังตรง
 • * การใช้ เปลหาม สำหรับลูกค้าที่ไม่สามารถนั่งหลังตรงในที่นั่งบนเครื่องบิน

การเช็คอินรถเข็นส่วนตัว

ตามกฎทั่วไป ท่านสามารถเช็คอินรถเข็นและอุปกรณ์ช่วยเหลืออื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันของท่านสำหรับการใช้งานของผู้โดยสารทุพพลภาพ โดยจะรับไว้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่รวมอยู่ในน้ำหนักสัมภาระฟรีที่เป็นสัมภาระเช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบิน

เมื่อมีการร้องขอ ท่านยังสามารถใช้รถเข็นของท่านไปจนถึงใกล้ประตูเครื่องบินได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม โปรดทำความเข้าใจว่าสนามบินบางแห่งจะไม่อนุญาตให้ใช้รถเข็นของท่านเนื่องจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้

รายการที่ต้องตรวจสอบ
 • รถเข็นใช้งานด้วยตนเองหรือระบบไฟฟ้า
 • พับได้หรือพับไม่ได้
 • ขนาด (ความยาว ความกว้าง ความสูง)
 • น้ำหนัก
 • ประเภทแบตเตอรี่ (สำหรับรถเข็นระบบไฟฟ้า)
 • *ลูกค้าที่เช็คอินรถเข็นแบบใช้งานด้วยตนเองที่พับได้สามารถส่งใบสมัครใช้บริการเช็คอินรถเข็นทางออนไลน์หลังทำการจองเรียบร้อยแล้ว ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงควรลงทะเบียนข้อมูลบริการสนับสนุนที่หน้าจอยืนยันการสำรองที่นั่ง
 • *ลูกค้าที่จะเข้าร่วมการแข่งกีฬาสามารถเช็คอินรถเข็นสำหรับกีฬาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากขึ้นอยู่กับประเภทของอากาศยาน ท่านไม่สามารถโหลดรถเข็นไว้ที่ส่วนเก็บสินค้าของเครื่องบินเนื่องจากขนาดของรถเข็น เราอาจขอให้ท่านส่งรถเข็นแยกต่างหาก

กระเป๋ากันกระแทกและผ้าคลุมสำหรับรถเข็น

เราจะดูแลรถเข็นของท่านด้วยความใส่ใจยิ่งและจัดเก็บไว้ในหรือไว้ภายใต้กระเป๋ากันกระแทกและผ้าคลุมแบบฉบับของ ANA ของเรา

 • บริการนี้ไม่สามารถจองล่วงหน้าได้
 • บริการนี้พร้อมให้บริการสำหรับรถเข็นแบบเข็นด้วยตนเองและแบบพับได้เท่านั้น
 • โปรดทราบว่าบริการนี้อาจไม่พร้อมให้บริการโดยขึ้นอยู่กับจำนวนของผ้าคลุมที่เหลืออยู่และรูปทรงของรถเข็น
 • บริการนี้พร้อมให้บริการสำหรับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย ANA เท่านั้น

การเช็คอินรถเข็น (แบบใช้งานด้วยตนเอง/ระบบไฟฟ้า) ที่พับไม่ได้

ในกรณีของรถเข็นแบบปรับเอนนอนได้ ความยาว1และความสูง1 หมายถึงความยาวและความสูงทั้งหมดของรถเข็น และความยาว2 และความสูง2 หมายถึงความยาวละความสูงทั้งหมดของรถเข็นเมื่อปรับเอนนอน

หากรถเข็นของท่าน (แบบใช้งานด้วยตนเอง/ระบบไฟฟ้า) พับไม่ได้ โปรดแจ้งรายละเอียดขนาด (ความยาว ความกว้าง ความสูง) และน้ำหนักให้เราทราบ

เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถโหลดรถเข็นแบบปรับเอนได้ไว้ที่ส่วนเก็บสินค้าของเครื่องบิน เราขอให้ลูกค้าทำการวัดความยาว 1 ความสูง 1 รวมถึงความยาว 2 และความสูง 2

รถเข็นในบางขนาดอาจไม่สามารถเช็คอินไว้ที่ส่วนเก็บสินค้าของเครื่องบินได้ โดยขึ้นอยู่กับประเภทของอากาศยาน เราอาจรับรถเข็นของท่านหากรถเข็นมีความสูงและขนาดที่ปรับได้ด้วยการนำที่พิงศีรษะและ/หรือที่พักเท้า หรือด้วยการปรับเอน โปรดดูที่ด้านล่างสำหรับข้อมูลขนาดส่วนเก็บสินค้าตามประเภทเครื่องบิน

ขนาดส่วนบรรทุกสินค้า (โดยเฉลี่ย)
 • * สัญลักษณ์ “-” แสดงว่าไม่มีข้อจำกัด
ประเภทอากาศยาน ความสูง ความลึก ความกว้าง
773/772/789/78P/76P 149 ซม. 140 ซม. 142 ซม.
321/320 92 ซม. 140 ซม. 143 ซม.
738/73P/73X 85 ซม. - 121 ซม.
Q4A 149 ซม. - 127 ซม.
CR7 62 ซม. - 105 ซม.
 • * สำหรับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยเครื่องบินขนาดเล็ก (A321/320, 738/73P/73X, Q4A, CR7) ท่านอาจไม่สามารถโหลดสิ่งของไว้ที่ส่วนเก็บสินค้าได้ เนื่องจากเพดานสูงไม่มากพอ แม้ว่าสิ่งของดังกล่าวจะมีขนาดตามข้อกำหนดที่ตั้งไว้ก็ตาม
 • * เนื่องจากว่าท่านอาจไม่สามารถโหลดรถเข็นนั่งระบบไฟฟ้าที่มีน้ำหนักมากหรือรถเข็นสำหรับกีฬาไว้ที่ส่วนเก็บสินค้า โดยขึ้นอยู่ประเภทเครื่องบินและสนามบิน โปรดติดต่อจุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA ล่วงหน้า
 • * โปรดติดต่อผู้ผลิตเพื่อสอบถามความทนทานของรถเข็นของท่าน

แบตเตอรี่สำหรับรถเข็นระบบไฟฟ้า

พนักงานที่เคาน์เตอร์ ณ สนามบินขาออกจะตรวจสอบแบตเตอรี่ หากท่านไม่แน่ใจว่ารถเข็นของท่านใช้แบตเตอรี่ประเภทใด โปรดติดต่อผู้ผลิตรถเข็นของท่าน หากไม่สามารถมองเห็นแบตเตอรี่ของรถเข็นได้โดยง่าย โปรดนำหนังสือคู่มือการใช้งานหรือเอกสารใดๆ ที่ระบุประเภทของแบตเตอรี่มาด้วย

อาจมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันไปสำหรับปริมาณและการใช้พลังงาน (อัตราวัตต์ต่อชั่วโมง) โดยขึ้นอยู่กับประเภทของแบตเตอรี่ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ แบตเตอรี่สำรองสำหรับรถเข็นไฟฟ้า

ประกาศ

สืบเนื่องจากคำขอด้านข้อกำหนดเกี่ยวกับวัตถุที่เป็นอันตรายของ IATA ข้อกำหนดนี้วางระเบียบตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2021 ต่อผู้ทุพพลภาพที่ผ่านเกณฑ์ที่ใช้รถเข็นนั่งซึ่งมี แบตเตอรี่ในการขับเคลื่อนโดยขอให้ลูกค้าดังกล่าวพิสูจน์ประเภทแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในรถเข็นนั่งด้วยตนเอง

การเลือกที่นั่งที่ต้องการ

ที่นั่งริมทางเดินบางที่จะมีที่พักแขนที่สามารถเคลื่อนได้เพื่อให้นั่งได้อย่างง่ายดาย โปรดแจ้งให้เราทราบหากท่านต้องการที่นั่งพร้อมที่พักแขนที่สามารถเคลื่อนได้ เนื่องจากที่นั่งริมทางเดินทั้งหมดไม่ได้มีที่พักแขนที่สามารถเคลื่อนได้ เรายังรับคำขอเลือกที่นั่งใกล้ห้องน้ำหรือที่นั่งบริเวณอื่นๆ เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม เราอาจจะไม่สามารถจัดตามคำขอของท่านได้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งที่ว่าง

โปรดทราบว่าลูกค้าที่ต้องการการช่วยเหลือจะไม่สามารถเลือกที่นั่งในแถวทางออกฉุกเฉินได้เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย

 • ที่นั่งที่ท่านเลือกไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงประเภทเครื่องบินและเหตุผลอื่นๆ ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
 • บางค่าโดยสายภายในประเทศญี่ปุ่นจะไม่ได้รับสิทธิ์สำหรับการสำรองที่นั่งออนไลน์ล่วงหน้า

การจัดเตรียมที่นั่งสำหรับลูกค้าที่มีความทุพพลภาพ

ผู้ติดตาม

เราขอให้ลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือระหว่างการรับประทานอาหารหรือเมื่อต้องใช้ห้องน้ำเดินทางพร้อมกับผู้คุ้มครอง พนักงาน ANA และผู้ดูแลในห้องโดยสารไม่สามารถให้ความช่วยเหลือในด้านนี้ได้

โปรดสอบถามเราล่วงหน้า เนื่องจากเครื่องบินส่วนใหญ่ไม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับลูกค้าที่ต้องการการช่วยเหลือในการเคลื่อนที่ซึ่งเดินทางเพียงลำพัง หรือเดินทางพร้อมเด็กที่อายุน้อยกว่า 3 ปี

เที่ยวบินร่วม

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

สำหรับเที่ยวบินร่วมที่ดำเนินการโดยสายการบินพันธมิตรของเรา จะมีการบังคับใช้ข้อกำหนดของสายการบินพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง การช่วยเหลือพิเศษในเที่ยวบินนั้นอาจแตกต่างจากที่เสนอโดย ANA สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อสายการบินพันธมิตรโดยตรง

เดินทางพร้อมสุนัขช่วยเหลือในการเคลื่อนที่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ผู้โดยสารพร้อมสุนัขให้ความช่วยเหลือ

การขึ้นเครื่อง

การเช็คอินและบริการยืมรถเข็น

มีบริการ รถเข็น ให้ยืมในสนามบินทุกแห่ง โปรดเช็คอินรถเข็นส่วนตัวของท่านที่เคาน์เตอร์เช็คอิน

เราจะให้การต้อนรับท่านที่เคาน์เตอร์เช็คอิน จากนั้นจะนำท่านที่นั่งอยู่ในรถเข็นไปตลอดจนถึงที่นั่งบนเครื่องบินของท่าน โปรดดูที่ อุปกรณ์ให้บริการ (รถเข็นในสนามบิน) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

สนามบินบางแห่งจะมี รถเข็นขนาดใหญ่ และ รถเข็นแบบปรับเอนได้

เที่ยวบินระหว่างประเทศ
 • * ในเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ ANA ให้บริการ เราอนุญาตให้นำรถเข็นแบบพับได้ที่บังคับด้วยมือขึ้นเครื่องได้หนึ่งคันต่อหนึ่งเที่ยวบิน
 • * โปรดทราบว่าอากาศยานบางเครื่องอาจไม่มีที่จัดเก็บรถเข็นบนเครื่องเนื่องจากข้อจำกัดด้านพื้นที่

เนื่องจากไม่มีรถเข็นของ ANA ที่พร้อมให้บริการที่จุดรับส่ง ดังนั้น โปรดให้ผู้ร่วมเดินทางแจ้งให้พนักงาน ANA ที่เคาน์เตอร์ทราบว่าท่านต้องการรถเข็น
ในสนามบินบางแห่ง อาคารสนามบินหรือบริษัทที่จัดการสนามบินจะให้ความช่วยเหลือโดยการมารับลูกค้าที่จุดรับส่งพร้อมรถเข็น
โปรดสอบถามที่แผนกประชาสัมพันธ์ของสนามบินที่ออกเดินทาง

การตรวจรักษาความปลอดภัย

ลูกค้าทุกท่านต้องปฏิบัติตามการตรวจรักษาความปลอดภัยเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย โปรดทราบว่าการตรวจรักษาความปลอดภัยอาจเกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบโดยการสัมผัส

ความช่วยเหลือในการเคลื่อนที่

เราจะให้การช่วยเหลือในการขึ้นหรือลงบันได และการเคลื่อนที่ภายในห้องโดยสาร

สนามบินบางแห่งจะมีการอำนวยความสะดวกพิเศษสำหรับการขึ้นเครื่อง เช่น ลิฟต์ส่งผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ลิฟต์ขึ้นบันไดสำหรับรถเข็น เปลหาม เครื่อง ScalaMobil เพื่อให้ความช่วยเหลือกับลูกค้าในการขึ้นเครื่อง โปรดดูที่ อุปกรณ์ให้บริการ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหมายเหตุสำคัญโดยละเอียดขณะการทำการจอง

บริการขึ้นเครื่องล่วงหน้า

บริการขึ้นเครื่องล่วงหน้าพร้อมให้บริการสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือ

หากท่านต้องการใช้บริการขึ้นเครื่องล่วงหน้า โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำประตูทางออกขึ้นเครื่อง เมื่อการเตรียมการเครื่องบินเสร็จสิ้นแล้ว ท่านจะได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องเป็นอันดับแรก โปรดทราบว่าบริการนี้อาจไม่พร้อมใช้งานขึ้นอยู่กับสถานะเที่ยวบิน

เวลาโดยประมาณที่ควรมาถึงสนามบิน

โปรดมาถึงสนามบินล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับดำเนินตามขั้นตอนที่สำคัญ

หากท่านต้องการเช็คอินรถเข็นนั่งระบบไฟฟ้าหรือรถเข็นที่พับไม่ได้ โปรดทราบว่าอาจมีการตรวจดูรถเข็นดังกล่าวที่เคาน์เตอร์เช็คอิน

เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น

60 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

120 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง

บนเครื่องบิน

ตำแหน่งที่นั่งขณะเครื่องขึ้นและลงจอด

ลูกค้าทุกท่านจะต้องนั่งในที่นั่งของตนเอง โดยนั่งหลังตรงและคาดเข็มขัดในขณะเครื่องขึ้นและลงจอด

เรามีบริการ อุปกรณ์ช่วยให้สามารถอยู่ในท่านั่งได้ ให้กับลูกค้าที่มีความยากลำบากในการคงให้อยู่ในท่านั่ง

รถเข็นนั่งบนเครื่องบิน

มีบริการรถเข็นนั่งบนเครื่องบินสำหรับการใช้งานบนเครื่อง หากต้องการใช้ โปรดสอบถามผู้ดูแลในห้องโดยสาร

อุปกรณ์ให้บริการ (รถเข็นบนเครื่องบิน)

ห้องน้ำสำหรับรถเข็นบนเครื่องบิน

เครื่องบินบางประเภทมีห้องน้ำสำหรับรถเข็นบนเครื่องบิน โปรดสอบถามผู้ดูแลในห้องโดยสารเพื่อรับความช่วยเหลือในการเข้าห้องน้ำและกลับที่นั่งเมื่อต้องการ โดยจะไม่มีการให้การช่วยเหลือภายในห้องน้ำ

อุปกรณ์ให้บริการ (ห้องน้ำสำหรับรถเข็น)

ไม้เท้าหรือไม้ค้ำ

ไม้เท้าหรือไม้ค้ำสามารถนำขึ้นเครื่องได้ (ยกเว้นประเภทที่มีปลายแหลม)
โปรดเก็บไม้เท้าในแนวนอนใต้ที่นั่งด้านหน้าของท่าน ไม้เท้าอาจจะถูกนำไปจัดเก็บในพื้นที่เก็บของเหนือศีรษะหรือฝากไว้ที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปร่างของไม้เท้าและสภาพแวดล้อมบริเวณที่นั่ง

สำหรับไม้ค้ำ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะเป็นเก็บไว้ให้ท่าน

นอกจากนี้ แท่นรองรับขาพร้อมให้ยืมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าที่มีความยากลำบากในการนั่งพร้อมคงให้เท้าอยู่กับพื้นเนื่องจากเหตุผลต่างๆ เช่น ความเจ็บป่วย กระดูกร้าว หรือความบกพร่อง

อุปกรณ์ให้บริการ (แท่นรองรับขา)

ปลายทาง

หากท่านได้ขอการช่วยเหลือสำหรับการลงจากเครื่องบิน โปรดยังคงนั่งประจำที่จนกว่าเจ้าหน้าที่ของเราจะเข้าช่วยเหลือท่านออกจากเครื่อง เจ้าหน้าที่ของเราจะช่วยเหลือท่านด้วยรถเข็นของสนามบินไปยังห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าหรือไปพบกับผู้ที่มารับท่าน โปรดอย่าลังเลหากต้องการการช่วยเหลือ

หากท่านได้เช็คอินรถเข็นก่อนออกเดินทาง ท่านจะได้รับรถเข็นคืนที่บริเวณรับสัมภาระ และเจ้าหน้าที่ของเราจะให้ความช่วยเหลือในการใช้รถเข็น

หากท่านตัดสินใจเช็คอินรถเข็นไว้ที่บริเวณใกล้ประตูเครื่องบิน ท่านจะได้รับคืนที่หน้าประตูเครื่องบิน หรือสามารถรับคืนได้ที่บริเวณรับสัมภาระของสนามบินที่ท่านเดินทางไปถึงตามคำขอของท่าน