ลูกค้าที่มีความบกพร่องทางการเดิน

ข้อมูลสำหรับลูกค้าที่มีความทุพพลภาพทางการเดิน

หน้านี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการยืมและเช็คอินรถเข็น รวมถึงการให้การช่วยเหลือในการเคลื่อนที่

การสำรองที่นั่ง

โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ของเราที่จุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพของ ANA เกี่ยวกับระดับในการเคลื่อนที่ของท่านและข้อกำหนดด้านรถเข็นโดยใช้รายการตรวจสอบระดับในการเคลื่อนที่ 

เราจะช่วยพาท่านไปยังเที่ยวบินต่อเครื่องของท่านภายในอาคารโดยสารเดียวกัน โปรดแจ้งให้เราทราบหากท่านมีเที่ยวบินต่อเครื่องเมื่อทำการจองหรือเช็คอิน

เข็มขัดพยุงหลังและเบาะนั่งนิรภัยมีไว้เพื่อลูกค้าที่มีปัญหาในการนั่งหลังตรง
การใช้เปลหามสำหรับลูกค้าที่ไม่สามารถนั่งหลังตรงในที่นั่งบนเครื่องบิน

การบริการลงทะเบียนข้อมูลเพื่อขอรับการช่วยเหลือพิเศษสำหรับการขึ้นเครื่องพร้อมให้บริการสำหรับสมาชิก ANA Mileage Club ใช้บริการนี้เพื่อขั้นตอนในการจองที่สะดวกสบายโดยการใช้หมายเลขสมาชิก AMC ของท่าน สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ “บริการลงทะเบียนข้อมูลขอรับการช่วยเหลือพิเศษ

ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยรถเข็นส่วนตัว

 • ตามกฎทั่วไป รถเข็นและอุปกรณ์ช่วยเหลือที่คล้ายคลึงกันสำหรับการใช้งานของผู้โดยสารทุพพลภาพ จะไม่นับรวมกับสัมภาระที่อนุญาตฟรีและสามารถเช็คอินเป็นสัมภาระเช็คอินได้ที่เคาน์เตอร์ในสนามบินโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เราจะช่วยพาท่านไปยังเครื่องบินด้วยรถเข็นของเรา
 • เมื่อมีการร้องขอ ท่านสามารถใช้รถเข็นของท่านเองได้ไปจนถึงประตูทางออกขึ้นเครื่อง จากนั้นรถเข็นจะถูกเช็คอินโดยพนักงานของเรา เนื่องจากสภาพอากาศและเงื่อนไขเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในสนามบิน เราอาจจะไม่สามารถช่วยเหลือตามคำขอของท่านได้
 • เพื่อความปลอดภัยของท่าน พนักงานของเราอาจจำเป็นต้องตรวจสอบขนาดของรถเข็นของท่าน คุณสมบัติของแบตเตอรี่ และสิ่งของอื่นๆ ที่เคาน์เตอร์สนามบินในวันที่ออกเดินทาง เราขอขอบคุณในความเข้าใจของท่าน
รถเข็นส่วนตัวที่เช็คอิน

หากท่านกำลังเช็คอินรถเข็นของท่านเอง เราจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรถเข็นของท่านเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราจะให้ความช่วยเหลือได้อย่างราบรื่น

ผู้โดยสารที่เช็คอินพร้อมกับรถเข็น

 • ขนาดรถเข็น (ความยาว ความกว้าง ความสูง)
 • น้ำหนักรถเข็น
 • รถเข็นสามารถพับได้หรือไม่

ท่านสามารถลงทะเบียนข้อมูลนี้บนหน้าจอการให้ข้อมูลความช่วยเหลือในการยืนยันการจองเมื่อทำการจองออนไลน์

ผู้โดยสารที่เช็คอินด้วยรถเข็นไฟฟ้า

 • ขนาดรถเข็น (ความยาว ความกว้าง ความสูง)
 • น้ำหนักรถเข็น
 • รถเข็นสามารถพับได้หรือไม่
 • แบตเตอรี่รถเข็น (ประเภท วัตต์ ถอดได้หรือถอดไม่ได้)
 • แบตเตอรี่สำรอง (ให้มาในตัวหรือไม่ จำนวน ประเภท วัตต์)

เพื่อลดเวลาสำหรับขั้นตอนในสนามบิน โปรดตรวจสอบขนาดและนำหนักของรถเข็นที่ท่านต้องการเช็คอิน และประเภทและวิธีการหุ้มฉนวนของแบตเตอรี่ที่ใช้ล่วงหน้า

ผู้โดยสารที่เช็คอินด้วยรถเข็นสำหรับกีฬา

ลูกค้าที่จะเข้าร่วมการแข่งกีฬาสามารถเช็คอินรถเข็นสำหรับกีฬาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากขึ้นอยู่กับประเภทของอากาศยาน ท่านไม่สามารถโหลดรถเข็นไว้ที่ส่วนเก็บสินค้าของเครื่องบินเนื่องจากขนาดของรถเข็น เราอาจขอให้ท่านส่งรถเข็นแยกต่างหาก

โปรดวัดความยาว ความกว้าง และความสูงของรถเข็นสำหรับกีฬาของท่าน และแจ้งพนักงานของเราที่จุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพของ ANA

แบตเตอรี่สำหรับรถเข็นระบบไฟฟ้า

หมายเหตุ

เนื่องจากคำขอด้านข้อกำหนดเกี่ยวกับวัตถุที่เป็นอันตรายของ IATA ข้อกำหนดนี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2021 ต่อผู้ทุพพลภาพที่ผ่านเกณฑ์ที่ใช้รถเข็นนั่งซึ่งมีแบตเตอรี่ในการขับเคลื่อนโดยขอให้ลูกค้าสำแดงประเภทแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในรถเข็นนั่งด้วยตนเอง

ประเภทแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ที่มีในตัวรถเข็นและแบตเตอรี่สำรองจะต้องหุ้มฉนวนเมื่อทำการขนย้าย

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (รวมถึงแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์)

ตัวอย่างแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (รวมถึงแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์)

ตารางการสมนัย

 • * เครื่องหมาย “〇” หมายถึง “อนุญาต” และเครื่องหมาย “×” หมายถึง “ไม่อนุญาต”
แบตเตอรี่ในตัวรถเข็น
  ถือขึ้นเครื่อง สัมภาระเช็คอิน ขีดจำกัด Wh
ประเภทถอดออกได้ × สูงสุด 300 Wh
ประเภทถอดออกไม่ได้ × ไม่มีข้อจำกัด
แบตเตอรี่สำรอง
  ถือขึ้นเครื่อง สัมภาระเช็คอิน ข้อจำกัดจำนวน
300 Wh ขึ้นไป × × ×
160 Wh ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 300 Wh × ไม่เกิน 1 ชิ้น
ไม่เกิน 160 Wh × ไม่เกิน 2 ชิ้น
แบตเตอรี่แห้ง (แบตเตอรี่ NiMH หรือ NiCd)

ตัวอย่างแบตเตอรี่

แบตเตอรี่แห้ง (แบตเตอรี่ NiCd)
แบตเตอรี่แห้ง (แบตเตอรี่ NiMH)

ตารางการสมนัย

 • * เครื่องหมาย “〇” หมายถึง “อนุญาต” และเครื่องหมาย “×” หมายถึง “ไม่อนุญาต”
  ถือขึ้นเครื่อง สัมภาระเช็คอิน ข้อจำกัดจำนวน
แบตเตอรี่ในตัวรถเข็น × ×
แบตเตอรี่สำรอง × ไม่เกิน 2 ชิ้น
แบตเตอรี่แบบหุ้มฉนวน (แบตเตอรี่แบบแห้ง แบตเตอรี่เจล ฯลฯ)

ตัวอย่างแบตเตอรี่

แบตเตอรี่แบบหุ้มฉนวน
แบตเตอรี่แบบแห้ง

ตารางการสมนัย

 • * เครื่องหมาย “〇” หมายถึง “อนุญาต” และเครื่องหมาย “×” หมายถึง “ไม่อนุญาต”
  ถือขึ้นเครื่อง สัมภาระเช็คอิน ข้อจำกัดจำนวน
แบตเตอรี่ในตัวรถเข็น × ×
แบตเตอรี่สำรอง × ไม่เกิน 1 ชิ้น
แบตเตอรี่แบบไม่หุ้มฉนวน (แบตเตอรี่แบบเปียก ฯลฯ)

ตัวอย่างแบตเตอรี่

แบตเตอรี่แบบหุ้มฉนวน
แบตเตอรี่แบบเปียก

ตารางการสมนัย

 • * เครื่องหมาย “〇” หมายถึง “อนุญาต” และเครื่องหมาย “×” หมายถึง “ไม่อนุญาต”
  ถือขึ้นเครื่อง สัมภาระเช็คอิน ข้อจำกัดจำนวน
แบตเตอรี่ในตัวรถเข็น × ×
แบตเตอรี่สำรอง × × ×

เราจะตรวจสอบคุณสมบัติของแบตเตอรี่ที่สนามบิน โปรดทราบว่าหากเจ้าหน้าที่ ANA ไม่สามารถยืนยันคุณสมบัติของแบตเตอรี่ได้ มีความเป็นไปได้ว่าเราไม่สามารถรับรถเข็นของท่านได้

โปรดตรวจสอบวิธีการหุ้มฉนวนจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตแต่ละรายล่วงหน้า

 • IMASEN ENGINEERING CORPORATION
 • SAITO KOBO LTD
 • Sunrise Medical Japan Co.,Ltd.
 • SHOWA BOEKI CO., LTD. (Products of INVACARE and C.T.M.)
 • Sewa International Gk
 • NISSIN MEDICAL INDUSTRIES CO., LTD.
 • PERMOBIL K.K.
 • Yamaha Motor Co., Ltd.
 • MIKI CORPORATION
 • SUZUKI MOTOR CORPORATION
 • ATEX CO.,LTD.
 • IMASEN ENGINEERING CORPORATION
 • Kubota Corporation
 • SERIO CO.,LTD.
 • FRANCE BED CO.,LTD.
 • Yamaha Motor Co., Ltd.
 • MIKI CORPORATION
 • * หน้าข้างต้นสร้างขึ้นด้วยความร่วมมือกับ Japan Association of Wheelchair and Seating, 電動車いす安全普及協会 (ไม่มีชื่อภาษาอังกฤษ) และผู้ผลิตรถเข็นรายอื่นๆ

การวัดรถเข็นส่วนตัวที่จะนำไปเช็คอิน

โปรดแจ้งพนักงานของเราเกี่ยวกับขนาดของรถเข็นที่ท่านจะนำไปเช็คอิน (ความยาว ความกว้าง ความสูง) รถเข็นในบางขนาดอาจไม่สามารถเช็คอินไว้ที่ส่วนเก็บสินค้าของเครื่องบินได้ โดยขึ้นอยู่กับประเภทของอากาศยาน เราอาจรับรถเข็นของท่านหากรถเข็นมีความสูงและขนาดที่ปรับได้ด้วยการนำที่พิงศีรษะและ/หรือที่พักเท้า หรือด้วยการปรับเอน โปรดดูที่ด้านล่างสำหรับข้อมูลขนาดส่วนเก็บสินค้าตามประเภทเครื่องบิน

ในกรณีของรถเข็นแบบปรับเอนนอนได้ ความยาว1และความสูง1 หมายถึงความยาวและความสูงทั้งหมดของรถเข็น และความยาว2 และความสูง2 หมายถึงความยาวละความสูงทั้งหมดของรถเข็นเมื่อปรับเอนนอน
ในกรณีของรถเข็นแบบปรับเอนนอนได้ ความยาว1และความสูง1 หมายถึงความยาวและความสูงทั้งหมดของรถเข็น และความยาว2 และความสูง2 หมายถึงความยาวละความสูงทั้งหมดของรถเข็นเมื่อปรับเอนนอน
ขนาดส่วนบรรทุกสินค้า (โดยเฉลี่ย)
 • * สัญลักษณ์ “-” แสดงว่าไม่มีข้อจำกัด
ประเภทอากาศยาน ความสูง ความลึก ความกว้าง
773/772/789/78P/76P 149 ซม. 140 ซม. 142 ซม.
321/320 92 ซม. 140 ซม. 143 ซม.
738/73P/73X 85 ซม. - 121 ซม.
Q4A 149 ซม. - 127 ซม.
 • * สำหรับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยเครื่องบินขนาดเล็ก (A321/320, 738/73P/73X, Q4A) ท่านอาจไม่สามารถโหลดสิ่งของไว้ที่ส่วนเก็บสินค้าได้ เนื่องจากเพดานสูงไม่มากพอ แม้ว่าสิ่งของดังกล่าวจะมีขนาดตามข้อกำหนดที่ตั้งไว้ก็ตาม
 • * เนื่องจากว่าท่านอาจไม่สามารถโหลดรถเข็นนั่งระบบไฟฟ้าที่มีน้ำหนักมากหรือรถเข็นสำหรับกีฬาไว้ที่ส่วนเก็บสินค้า โดยขึ้นอยู่ประเภทเครื่องบินและสนามบิน โปรดติดต่อจุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA ล่วงหน้า
 • * โปรดติดต่อผู้ผลิตเพื่อสอบถามความทนทานของรถเข็นของท่าน

การเลือกที่นั่งที่ต้องการ

ที่นั่งริมทางเดินบางที่จะมีที่พักแขนที่สามารถเคลื่อนได้เพื่อให้นั่งได้อย่างง่ายดาย โปรดแจ้งให้เราทราบหากท่านต้องการที่นั่งพร้อมที่พักแขนที่สามารถเคลื่อนได้ เนื่องจากที่นั่งริมทางเดินทั้งหมดไม่ได้มีที่พักแขนที่สามารถเคลื่อนได้ เรายังรับคำขอเลือกที่นั่งใกล้ห้องน้ำหรือที่นั่งบริเวณอื่นๆ เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม เราอาจจะไม่สามารถจัดตามคำขอของท่านได้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งที่ว่าง

โปรดทราบว่าลูกค้าที่ต้องการการช่วยเหลือจะไม่สามารถเลือกที่นั่งในแถวทางออกฉุกเฉินได้เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย

 • ที่นั่งที่ท่านเลือกไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงประเภทเครื่องบินและเหตุผลอื่นๆ ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
 • บางค่าโดยสายภายในประเทศญี่ปุ่นจะไม่ได้รับสิทธิ์สำหรับการสำรองที่นั่งออนไลน์ล่วงหน้า

การจัดเตรียมที่นั่งสำหรับลูกค้าที่มีความทุพพลภาพ

ผู้คุ้มครอง

หากข้อใดต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับท่าน เราจะขอให้ท่านมีผู้คุ้มครองโดยสารที่ที่นั่งติดกับท่าน

 • ผู้ที่ไม่สามารถทำความเข้าใจคำแนะนำด้านความปลอดภัยจากพนักงานของเราได้อย่างถูกต้อง
 • ผู้ที่ไม่สามารถดำเนินการดูแลส่วนตัวได้ด้วยตนเอง (*)
 • * “การดูแลส่วนตัว” หมายถึง
  การรับประทานอาหาร การดื่ม การใช้ห้องน้ำ (รวมถึงการสวมใส่และถอดเสื้อผ้า) ฯลฯ
หมายเหตุ

ผู้คุ้มครองจะต้องให้ความช่วยเหลือที่สนามบิน ระหว่างการขึ้นเครื่อง ระหว่างอยู่บนเที่ยวบิน ระหว่างการลงจากเครื่อง และในกรณีที่มีการอพยพฉุกเฉิน
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินไม่สามารถให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการดูแลส่วนตัวได้ โปรดจัดให้มีผู้คุ้มครองคอยช่วยเหลือท่าน
ท่านจะต้องจัดเตรียมเครื่องใช้ของท่านเองในการให้ความช่วยเหลือ

 • * สำหรับเครื่องบินบางรุ่น ผู้โดยสารที่มีปัญหาในการเดินทางลำพังอาจจะไม่สามารถขึ้นเครื่องโดยไม่มีผู้คุ้มครองได้ โปรดสอบถามเราล่วงหน้า

เที่ยวบินร่วม

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

สำหรับเที่ยวบินร่วมที่ดำเนินการโดยสายการบินพันธมิตรของเรา จะมีการบังคับใช้ข้อกำหนดของสายการบินพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง การช่วยเหลือพิเศษในเที่ยวบินนั้นอาจแตกต่างจากที่เสนอโดย ANA สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อสายการบินพันธมิตรโดยตรง

เดินทางพร้อมสุนัขช่วยเหลือในการเคลื่อนที่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ผู้โดยสารพร้อมสุนัขให้ความช่วยเหลือ

การขึ้นเครื่อง

โปรดเช็คอินรถเข็นส่วนตัวของท่านที่เคาน์เตอร์เช็คอิน ในระหว่างขั้นตอนการขึ้นเครื่อง เราอาจจะต้องวัดขนาดรถเข็นใหม่อีกครั้งเนื่องจากเงื่อนไขเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในสนามบิน

เมื่อมีการร้องขอ ท่านสามารถใช้รถเข็นของท่านเองได้ที่ขาออกไปจนถึงประตูทางออกขึ้นเครื่อง จากนั้นรถเข็นจะถูกเช็คอินโดยพนักงานของเรา เราจะคืนรถเข็นให้กับท่านใกล้กับประตูทางเข้าเครื่องบินเมื่อเดินทางมาถึง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาพอากาศและเงื่อนไขเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในสนามบิน เราอาจจะไม่สามารถช่วยเหลือตามคำขอของท่านได้

รถเข็นของสนามบินพร้อมให้บริการที่สนามบินทุกแห่ง สนามบินบางแห่งยังมีรถเข็นขนาดใหญ่และรถเข็นแบบปรับเอนได้ เนื่องจากมีจำนวนจำกัด โปรดแจ้งพนักงานของเราที่จุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพของ ANA ล่วงหน้าหากท่านต้องการใช้บริการ โปรดดูที่อุปกรณ์ให้บริการ (รถเข็นในสนามบิน) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ

รถเข็นของ ANA มีให้บริการในเคาน์เตอร์สนามบิน เนื่องจากไม่มีรถเข็นของ ANA ที่พร้อมให้บริการที่จุดรับส่ง ดังนั้น โปรดให้ผู้ร่วมเดินทางแจ้งให้พนักงาน ANA ที่เคาน์เตอร์ทราบว่าท่านต้องการรถเข็น
ในสนามบินบางแห่ง อาคารสนามบินหรือบริษัทที่จัดการสนามบินจะให้ความช่วยเหลือโดยการมารับลูกค้าที่จุดรับส่งพร้อมรถเข็น
โปรดสอบถามที่แผนกประชาสัมพันธ์ของสนามบินที่ออกเดินทาง

เที่ยวบินระหว่างประเทศ
 • * ในเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ ANA ให้บริการ เราอนุญาตให้นำรถเข็นแบบพับได้ที่บังคับด้วยมือขึ้นเครื่องได้หนึ่งคันต่อหนึ่งเที่ยวบิน
 • * โปรดทราบว่าอากาศยานบางเครื่องอาจไม่มีที่จัดเก็บรถเข็นบนเครื่องเนื่องจากข้อจำกัดด้านพื้นที่

การตรวจรักษาความปลอดภัย

ลูกค้าทุกท่านต้องปฏิบัติตามการตรวจรักษาความปลอดภัยเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย โปรดทราบว่าการตรวจรักษาความปลอดภัยอาจเกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบโดยการสัมผัส

บริการขึ้นเครื่องล่วงหน้า

บริการขึ้นเครื่องล่วงหน้าพร้อมให้บริการสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือ
หากท่านต้องการใช้บริการขึ้นเครื่องล่วงหน้า โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำประตูทางออกขึ้นเครื่อง เมื่อการเตรียมการเครื่องบินเสร็จสิ้นแล้ว ท่านจะได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องเป็นอันดับแรก โปรดทราบว่าบริการนี้อาจไม่พร้อมใช้งานขึ้นอยู่กับสถานะเที่ยวบิน

เพื่อช่วยเหลือท่านในการขึ้นเครื่อง เราจะให้ความช่วยเหลือในการขึ้นหรือลงบันได และการเคลื่อนที่ภายในห้องโดยสาร สนามบินบางแห่งจะมีการอำนวยความสะดวกพิเศษสำหรับการขึ้นเครื่อง เช่น ลิฟต์ส่งผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ลิฟต์บันไดสำหรับรถเข็น เปลหาม ทางลาดสำหรับขึ้นเครื่อง และอุปกรณ์ไต่บันไดสำหรับรถเข็น โปรดดูที่อุปกรณ์ให้บริการสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหมายเหตุสำคัญโดยละเอียดขณะการทำการจอง

เวลาโดยประมาณที่ควรมาถึงสนามบิน

โปรดมาถึงสนามบินล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับดำเนินตามขั้นตอนที่สำคัญ

เราจะตรวจสอบคุณสมบัติของแบตเตอรี่ที่สนามบิน โปรดทราบว่าหากเจ้าหน้าที่ ANA ไม่สามารถยืนยันคุณสมบัติของแบตเตอรี่ได้ มีความเป็นไปได้ว่าเราไม่สามารถรับรถเข็นของท่านได้

เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น

60 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

120 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง

บนเครื่องบิน

ตำแหน่งที่นั่งขณะเครื่องขึ้นและลงจอด

ลูกค้าทุกท่านจะต้องนั่งในที่นั่งของตนเอง โดยนั่งหลังตรงและคาดเข็มขัดในขณะเครื่องขึ้นและลงจอด

เรามีบริการ อุปกรณ์ช่วยให้สามารถอยู่ในท่านั่งได้ ให้กับลูกค้าที่มีความยากลำบากในการคงให้อยู่ในท่านั่ง

รถเข็นนั่งบนเครื่องบิน

มีบริการรถเข็นนั่งบนเครื่องบินสำหรับการใช้งานบนเครื่อง หากต้องการใช้ โปรดสอบถามผู้ดูแลในห้องโดยสาร

อุปกรณ์ให้บริการ (รถเข็นบนเครื่องบิน)

ห้องน้ำสำหรับรถเข็นบนเครื่องบิน

เครื่องบินบางประเภทมีห้องน้ำสำหรับรถเข็นบนเครื่องบิน โปรดสอบถามผู้ดูแลในห้องโดยสารเพื่อรับความช่วยเหลือในการเข้าห้องน้ำและกลับที่นั่งเมื่อต้องการ โดยจะไม่มีการให้การช่วยเหลือภายในห้องน้ำ

อุปกรณ์ให้บริการ (ห้องน้ำสำหรับรถเข็น)

ไม้เท้าหรือไม้ค้ำ

ไม้เท้าหรือไม้ค้ำสามารถนำขึ้นเครื่องได้ (ยกเว้นประเภทที่มีปลายแหลม)
โปรดเก็บไม้เท้าในแนวนอนใต้ที่นั่งด้านหน้าของท่าน ไม้เท้าอาจจะถูกนำไปจัดเก็บในพื้นที่เก็บของเหนือศีรษะหรือฝากไว้ที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปร่างของไม้เท้าและสภาพแวดล้อมบริเวณที่นั่ง

สำหรับไม้ค้ำ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะเป็นเก็บไว้ให้ท่าน

นอกจากนี้ แท่นรองรับขาพร้อมให้ยืมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าที่มีความยากลำบากในการนั่งพร้อมคงให้เท้าอยู่กับพื้นเนื่องจากเหตุผลต่างๆ เช่น ความเจ็บป่วย กระดูกร้าว หรือความบกพร่อง

อุปกรณ์ให้บริการ (แท่นรองรับขา)

ปลายทาง

หากท่านได้ขอการช่วยเหลือสำหรับการลงจากเครื่องบิน โปรดยังคงนั่งประจำที่จนกว่าเจ้าหน้าที่ของเราจะเข้าช่วยเหลือท่านออกจากเครื่อง เจ้าหน้าที่ของเราจะช่วยเหลือท่านด้วยรถเข็นของสนามบินไปยังห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าหรือไปพบกับผู้ที่มารับท่าน

หากท่านได้เช็คอินรถเข็นก่อนออกเดินทาง ท่านจะได้รับรถเข็นคืนที่บริเวณรับสัมภาระ และเจ้าหน้าที่ของเราจะให้ความช่วยเหลือในการใช้รถเข็น

หากท่านตัดสินใจเช็คอินรถเข็นของท่านใกล้กับประตูทางออกขึ้นเครื่องที่สนามบินขาออก โดยปกติแล้ว ท่านจะได้รับคืนที่หน้าประตูเครื่องบิน หรือสามารถรับคืนได้ที่บริเวณรับสัมภาระของสนามบินที่ท่านเดินทางไปถึงโดยขึ้นอยู่กับคำขอของท่าน