Thông tin Hành lý

Thông tin Hành lý trên chuyến bay của ANA và Đối tác

Tìm thông tin về việc ký gửi và xách tay hành lý và các vật phẩm bị hạn chế và bị cấm, xử lý hành lý bị hư hỏng hoặc thất lạc, v.v..

Xem thông tin về giới hạn số lượng, trọng lượng và kích thước—cùng với phí hành lý quá cước—đối với hành lý ký gửi trên chuyến bay của ANA.

Nhận thông tin về kích thước và số kiện hành lý có thể xách tay và các vật phẩm cần lưu ý đặc biệt.

Nhận thông tin về cách xử lý hành lý bị hư hỏng và thất lạc, và hành lý bị bỏ quên trên máy bay hoặc trong phòng chờ.

Nhận thông tin về các vật dụng không được phép mang lên máy bay và các vật dụng có hạn chế đi kèm.

Chuyến bay liên danh đề cập đến chuyến bay mang số hiệu chuyến bay của ANA (NH) do hãng hàng không đối tác khai thác với máy bay và phi hành đoàn của họ. Quy định của các hãng hàng không này về hạn mức hành lý miễn cước, phí hành lý quá cước, v.v. có thể khác nhau.

Hướng dẫn hành lý bổ sung

Lưu ý về hành lý

Vui lòng xem Điều lê Vận chuyển của ANA để biết thêm chi tiết về xử lý hành lý.

  • Khi bay trên các chặng bay nội địa Nhật Bản với vé áp dụng Điều lệ Vận chuyển Quốc tế, quy định hành lý cho chuyến bay quốc tế sẽ được áp dụng.