Thông báo

Ngừng quan hệ đối tác dặm bay với Alitalia

Cảm ơn quý khách đã luôn ủng hộ ANA và ANA Mileage Club.

Kể từ ngày 14 tháng 10 năm 2021, ANA và Alitalia sẽ kết thúc quan hệ dặm bay vì Alita sẽ dừng hoạt động vào/sau ngày 15 tháng 10 năm 2021.
Quy trình xử lý cho đặt trước/vé do chấm dứt quan hệ dặm bay với Alitalia sẽ như sau:

Tích lũy dặm bay

Tích lũy dặm bay sẽ được chấp nhận cho các chuyến bay đến ngày 14 Tháng Mười 2021.

Đăng ký truy lãnh đối với số dặm bay

Đăng ký truy lãnh sẽ được chấp nhận trong vòng 6 tháng kể từ ngày lên máy bay.

Xử lý cho đặt vé thưởng

Đổi dặm bay cho Alitalia sẽ dừng vào/sau ngày 15 tháng 10 năm 2021.

Xử lý đổi ngày và hoàn tiền đặt vé thưởng

Thay đổi ngày cho ngày đi vào/sau ngày 15 tháng 10 năm 2021 sẽ không được chấp nhận. Có thể nộp đơn hoàn tiền trong thời gian còn hiệu lực của vé.
Chúng tôi xin lỗi vì mọi sự bất tiện mà điều này có thể gây ra.

Liên hệ với chúng tôi

Cuộc gọi trong Nhật Bản

Đặt vé / Trung tâm dịch vụ ANA Mileage Club:

Điện thoại: 0570-029-709

  • Nhấn phím (2) cho câu hỏi về chuyến bay quốc tế/câu hỏi về đặt chuyến bay thưởng
    Giờ làm việc: 24 giờ hàng ngày
    Các cuộc gọi có thể được kết nối với các văn phòng bên ngoài Nhật Bản.
  • Nhấn phím (3) cho câu hỏi về dặm bay
    Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 6, 9:00 - 19:00, Thứ 7, 9:00 - 17:00
    Đóng cửa vào Chủ nhật, Ngày lễ quốc gia và Năm mới

Cuộc gọi bên ngoài Nhật Bản

14 Tháng Mười 2021

All Nippon Airways Co., Ltd

Quý khách cần hỗ trợ thêm?